Karelia-ammattikorkeakoulun blogit

 

Voimalaelämää
Voimalaelämää -blogi käsittelee Voimalan toimintoja ja tarjontaa, opiskelijoiden oppimista harjoittelujaksojen aikana, Voimalan yhteisön ja moniammatillisuuden toimimista.

Viittä vaille valmiina työelämään
Terveydenhoitajaopiskelijoiden viimeisen lukukauden opintoihin kuuluu vahvasti yhteiskunnallinen näkökulma hoito- ja terveydenhoitotyöhön.

Ikäosaamisen YAMK tekee tulevaisuutta
Blogissa julkaistaan Ikäosaamisen YAMK-opiskelijoiden opinnäytetöistään kirjoittamia tekstejä sekä muuta tähän koulutukseen liittyvää ajankohtaista aineistoa.

Tiimivalmentajan matkassa
Tiimivalmentajan matkassa -blogi kertoo Karelia-ammattikorkeakoulun Y-akatemian toiminnasta valmentajan silmin.

SOTE-johtamisen YAMK vastaa ajan haasteisiin
Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-opiskelijat ja opettajat kertovat koulutuksesta ja opiskelusta.

Uusiutuva energia Kareliassa
Tiesitkö, että maailma voisi käyttää pelkästään uusiutuvaa energiaa jo parin-, kolmenkymmenen vuoden päästä? Tiedätkö, miten Karelia-ammattikorkeakoulu toimii tämän tavoitteen eteen?

Kaikki rakentamisesta
Rakentamisen alalla on käynnissä rakennemuutos. Alan rakennemuutoksen ajureina ovat kustannuskilpailukyky avoimilla markkinoilla, resurssi- ja materiaalitehokkuus, digitalisaatio, rakentamisen laatu, toimitusajat ja työvoiman saatavuus.

#ProMatkailu
#ProMatkailu on Rural Finland II –koordinaatiohankkeen blogi, jossa käsitellään matkailuun ja sen kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia aiheita.

Base Camp – Opiskelijayrittäjyysalustoja kehittämässä
Seuraa matkaamme opiskelijayrittäjyyden edistämiseksi Pohjois-Karjalassa!

Karelian yrittäjyyspolku
Yrittäjyys, korkeakouluopinnot, innovaatiotoiminta, asiantuntijuus, menestyminen.

Vaikuttavaa maahanmuuttajatyötä
Vaikuttavaa maahanmuuttajatyötä blogi kertoo Karelia-ammattikorkeakoulun tekemästä työstä Itä-Suomen alueen maahanmuuttajien kouluttautumismahdollisuuksien, kotoutumisen ja yhteiskuntaan integroitumisen hyväksi.

DigIT!
DigIT!-blogi käsittelee opetuksen, oppimisen ja ohjauksen teemoja erilaisissa digikonteksteissa.

Kumppanuustoiminta – yritysyhteistyön suola ja pippuri
Kumppanuustoiminnan blogi esittelee sekä kuvaa Karelia-ammattikorkeakoulun ja yhteistyökumppaneiden yhteistyötä.

 

 

Haluatko Karelian bloggaajaksi? Ota yhteyttä viestinta@karelia.fi.

Karelia-blogien toimituskunta: Tiedottaja Eija Piiparinen, julkaisukoordinaattori Kaisa Varis