striimaus-kaynnissa

Livestriimaus etäteknologiana

Base Camp –hankkeessa pilotoimme erilaisten etäteknologioita opiskelijoille tarjottavissa yrittäjyysvalmennuksissa. Hankesuunnitelmassa yhtenä etäteknologiana on mainittu livestriimaus. Vaikka erilaisia striimaustapoja olimmekin jo koronakevään aikana harjoiteltu, valitsimme silti ensimmäisessä valmennuksessa käytettäväksi etäteknologiaksi striimauksen. Striimaukseen päädyimme, koska halusimme pilotoida sellaista etäteknologiaa, joka kaikkien on mahdollista ottaa käyttöön, jopa ilmaiseksi. Kohtuulliset valmiudet striimauksen toteuttamiseen olisi löytynyt myös hankehenkilökunnaltakin, mutta rajallisten henkilöstöresurssien johdosta päädyimme kuitenkin ostamaan toteutuksen palveluna. 

Palvelun hankinta kilpailutettiin pyytämällä tarjoukset sähköpostilla. Pyrimme laatimaan kilpailutukseen palvelulta odotettavat vaatimukset mahdollisimman tarkasti. Meidän aiemmat kokemuksemme olivat osoittaneet, että vaatimukset tulee määriteltyä helposti liian väljästi. Vaikka kuinka yritimme panostaa vaatimusten määrittelyyn, olisi silti esimerkiksi valmentajien toiveita striimauksen osalta voinut selvittää tarkemmin. Esimerkiksi valmentajien kaiuttimien tarve jäi selvittämättä. Striimauksen vaatimuksina kilpailutuksessa oli mm. 

 • valmentajan tietokoneella esittämien diojen tai muun vastaavan sisällön striimaus etäosallistujille 
 • valmentajasta kuvatun videostriimin välittäminen etäosallistujille silloin, kun tarvitaan 
 • valmentajan äänen striimaus etäosallistujille 
 • riittävä valaistus, jotta striimauksen laatu on etäosallistujilla hyvä 
 • yleisökysymyksille oma mikrofoni. 

Tarjousten pisteytykseen valittiin kolme kriteeriä, jotka toimivat lopullisessa pisteytyksessä hyvin: 

 1. Hinta (60p): Palvelun kokonaishinta (alv 0 %), sisältäen palvelun suunnittelun, toteutuksen ja mahdolliset jälkityöt (sis. matka-, majoitus-, ym. kulut).
 2. Suunnitelma (20p): Suunnitelma striimauksen toteutuksesta. 
 3. Palvelun tuottajan näyttö ja kokemus (20 p): Selvitys tarjoajan referensseistä ja tarjoajan aikaisemmasta kokemuksesta ja osaamisesta vastaavan palvelun toteuttamisesta. 

Tarjousten pisteytys toteutettiin sokkona, eli pisteyttäjät eivät tienneet keneltä tarjous oli tullut. Yksi hankehenkilö muokkasi tarjousdokumentit sellaisiksi, että niissä ei esiintynyt tarjouksen tekijän nimeä tai muita tietoja. Kilpailutukseen saapuneiden tarjousten hinta asettui hyvin samaan haarukkaan, suunnitelman ja referenssien osalta erot olivat suuremmat ja kokonaispisteytyksen perusteella palvelun toteuttajaksi valikoitui markkinointitoimisto Tovari Striimausalustana Tovarin tarjouksessa oli Google Meet. 

Syksyn valmennuksen aiheeksi olimme määrittäneet kohderyhmän toiveiden perusteella somemarkkinoinnin. Valmentajia oli kolme, yksi Riverialta, yksi Karelialta ja yksi ”ulkopuolinen”. Valmennuksiin oli mahdollista osallistua sekä etänä että paikan päällä.  Osallistujilta pyydettiin ilmoittautumisen yhteydessä tieto, haluavatko osallistua etänä vai paikan päällä. Paikan päälle toivottiin koronarajoitusten takia maksimissaan noin kahtakymmentä henkilöä. Ehkä koronakevään opettamana suurin osa osallistujista toivoi nimenomaan etäosallistumista. 

Ensimmäisen valmennuksen aamuna striimauksen toteuttajan edustaja oli hyvissä ajoin laittanut paikat kuntoon kilpailutuksessa esitettyjen toiveiden mukaisesti. Joitain pieniä yllätyksiä tuli valmentajan omasta kalustosta ym. johdosta. Tovarin edustaja pyrki erinomaisella asiakaspalvelulla, joustavuudella ja ammattitaidolla ratkomaan ongelmia käytettävissä olevan kaluston asettamien rajoitteiden puitteissa.  Valmennusten ajoitus osui sellaiseen ajankohtaan, että samalla ajanjaksolla Sparkin tiloissa ei ollut muita isompia tapahtumia. Näin säästyttiin joka kertaiselta kaluston edestakaisin roudaamiseltaParhaimmillaan valmennuksia seurasi yli 100 henkeä etänä. Paikanpäälle saapui noin puolet ilmoittautuneista, eli kymmenkunta osallistujaa. Striimaus sujui koko valmennuksen ajan hyvin, ilman suurempia teknisiä ongelmia. Toteutusta varmasti helpotti sekin, että kouluttajat olivat itsekin media-alan asiantuntijoita. Muutamia havaintoja tehtiin kuitenkin tulevia tapahtumia ajatellen, mm 

 • Kaikilla valmentajilla oli käytössä oma kannettava tietokone ja käytössä vain kannettavan oma näyttö à valmentaja ei pystynyt seuraamaan striimausportaalin keskusteluikkunaan tulevia kysymyksiä. Valmentajalla voisi olla erillinen näyttö keskusteluikkunan seuraamista varten. 
 • Etäosallistujien tulisi kirjautua striimausportaaliin omalla nimellään, jotta hankkeen raportointia varten saataisiin osallistujien nimet. 
 • Osallistujien kuvaamiseen voisi olla yksi kamera. Voisi luoda yhteisöllisempää tunnelmaa, jos etäosallistujat näkisivät paikan päällä olijat aina välillä. 
 • Pisin valmennus kesti kahdeksan tuntia, etäosallistujien kannalta lyhyempi päivä voisi olla helpompi seurata. 
 • Livestriimaus ei mahdollista etäosallistujien välistä keskustelua ja tiedonvaihtoa, johon olisi hyvä tarjota jokin vaihtoehto.  
 • Valaistuksella (valon määrä, valon sävy, valon kirkkaus ja varjostukset) on suuri vaikutus siihen, miten viihdyttävä striimausta on seurata. Ammattilainen osaa ottaa ko. asiat huomioon (ja todennäköisesti myös omistaa vaadittavan valaistuskaluston) 

Viisi sessiota sisältänyt valmennus sujui kaikin puolin hienosti ja saatu palaute oli hyvää. Striimauksesta saatujen oppien avulla pystymme varmasti jatkossa tuottamaan entistä parempia etätapahtumia, joille näyttää olevan tarvetta näin korona-aikana. Striimaus olisi voitu onnistua toteuttamaan myös hankehenkilökunnan toimesta, jos mitään isompia ongelmia ei olisi ilmaantunutAsiantuntijuus tulee esiin erityisesti ongelmatilanteissa, joissa harrastelijalla menee sormi suuhun ja asiantuntija alkaa rauhallisesti selvittämään tilannetta. Tapahtumaan osallistuneilta kerätyissä palautteissa kiiteltiin etäyhteydellä osallistumismahdollisuutta sekä etäyhteyden toimivuutta. Tallenteita toivottiin ja kehittämiskohteena mainittiin yleisön kommenttien osittainen kuulumattomuus. 

Kohti uusia etäteknologiapilotteja! 

Kirjoittajat:
Mika Lappalainen, projektiasiantuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu
Reima Venhe, projektityöntekijä, Riveria  

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *