Palvelumuotoiluvalmennuksen etäteknologia

Tausta/suunnitelma 

Base Camp –hankkeen kolmannen valmennuksen teemaksi valikoitui kohderyhmän toiveiden perusteella palvelumuotoilu. Hankkeen yhtenä tavoitteena on pilotoida erilaisia etävalmennuksen muotoja, joiden avulla osaamista voidaan siirtää välimatkariippumattomasti. Palvelumuotoiluvalmennuksen osalta etäteknologian valinta ei ollut helppo, vaan sitä jouduttiin pohtimaan koko hanketiimin voimin useaan otteeseen. Helpot vaihtoehdot livestriimaus ja oppimisalustan hyödyntäminen oli jo käytetty. Halusimme kuitenkin valita sellaisen teknologian, josta olisi oikeasti hyötyä valmennuksen toteutuksessa. Toisaalta halusimme sellaisen teknologian, joka ei olisi arkipäivää ihan kaikille, esim. YouTube videot. Hankkeessa oli aiemmin hyödynnetty 360 asteen kuvia esimerkiksi digisparkin luonnissa (https://cutt.ly/virtuaalinenspark). Koska 360 tekniikka ja laitteet olivat jo entuudestaan tuttuja osalle hankehenkilöstöstä ja laitteita oli helposti saatavilla käyttöön, päädyimme lopulta kokeilemaan 360 -videon hyödyntämistä palvelumuotoiluvalmennuksessa.  

Palvelumuotoilukoulutuksen markkinointia kohdennettiin sekä Karelia AMK:n että Riverian matkailualojen opiskelijoille ja opettajilleen ja siinä mielessä oletimme ja toivoimme 360 -kuvauksen palvelevan erittäin hyvin matkailualan opiskelijoiden yritysideoiden visualisointia ja sparraamista.   

Palvelumuotoiluvalmennus koostui kahdesta osasta, kaikille avoimista luennoista, sekä pienemmälle, valinnan kautta muodostettavalle ryhmälle toteutettavasta intensiivivalmennuksesta. Intensiivivalmennuksiin valittavilta edellytettiin jonkinlaista palveluideaa, jota käytettäisiin valmennuksessa kehitettävänä case-tapauksena. 360 -videota oli tarkoitus hyödyntää intensiivivalmennuksen case-tapausten tallennukseen, jolloin valmentajat pääsisivät näkemään osallistujan lopputuotoksen välimatkariippumattomasti ja pystyisivät antamaan siitä palautetta. 

No miten sitten kävi 

Intensiiviosioon valittiin hakemusten perusteella lopulta 11 palvelumuotoiluideaa. Intensiiviosion alussa pyydettiin osallistujia ilmoittamaan halukkuutensa osallistua 360 -videokuvaukseen, ketäänhän ei voi tietenkään pakottaa. Yksi osallistuja ilmoitti kiinnostuksensa ja yhdeltä tiimiltä saatiin varovainen ehkä. Osa palvelumuotoiluideoista oli toki sellaisia, että 360 -video ei olisi järkevästi soveltunut niiden esittelyyn, mutta vähäisen kiinnostuksen syynä saattoi olla myös varovaisuus uutta tekniikkaa kohtaan, vaikka videot olikin tarkoitus toteuttaa kokonaan hankehenkilökunnan voimin. Kun varovaisen ehkä kiinnostuksen ilmaissut tiimi jättäytyi pois toimeksiantajan kiireiden takia, oli meillä lopulta yksi kohde kuvattavana.   

Kohteen kuvaus 

Ainoaksi kuvauskohteeksi jäi siis Riitta Viitakankaan Navettaleikki -työnimellä kulkenut kohde. Riitan ideana on toteuttaa heidän Outokummussa Alavin kylällä sijaitsevaan vanhaan kivinavettaan lapsille paikka, jossa he pääsevät tutustumaan maatilan eläimiin. Idea on siitä poikkeuksellinen, että navetassa ei ole tarkoitus pitää oikeita eläimiä, vaan tutustumisen kohteena ovat erilaiset keinotekoiset eläinhahmot. Kuvausta varten Riitta oli toteuttanut mm. Lehmän, possun ja kanoja.  

Ennen kuvauksia huolta aiheutti hieman kuvauskohteen, eli vanhan navetan valaistuksen riittävyys. Median koulutusohjelmalta saatiin kuitenkin kameran lisäksi myös kuvausvalo lainaan.  

Kuvauspaikka oli miljöönä mahtava, jo 1700-luvulla perustettu Mustolan tila. Riitta oli etukäteen suunnitellut, että koostetaan video kahdesta osasta, joista ensimmäinen kuvataan ulkona ja toinen navetan sisällä, varsinaisessa kohteessa. Ulko-otoksessa Riitta esitteli hieman tilan hienoa historiaa, jonka jälkeen siirryttiin navetan sisälle kuvaamaan varsinaista kohdetta. Ennakkoon epäilimme valaistuksen riittävyyttä sisätiloissa ja olimme varanneet mukaan kuvausvalon. Insta360 One X kameran valovoima riitti kuitenkin mainiosti ilman lisävalaistusta. Kuvaukset sujuivat nopeasti ja kevyen jälkikäsittelyn jälkeen video ladattiin YouTube-palveluun valmentajien katseltavaksi. Käy sinäkin katsomassa video osoitteessa: https://www.youtube.com/watch?v=f4YBhK1j06A 

Riitta kokemukset 360 -kuvauksesta:  “Kuvattavana olo tuntui tavallista helpommalta, kun kamera oli niin pieni, eikä kuvaajaakaan näkynyt. 360 -kuvaus mahdollisti miljöön laajemman esittelyn, kun katsoja saattoi katsella ympärilleen ikään kuin luonnollisemmin. Tavallisella kuvauksella kuvakulma olisi ollut rajattu ja suppea”.  

Videon hyödyt valmennuksessa 

Video toimitettiin valmentajille etukäteen katsottavaksi YouTube-palvelun kautta. Pieniltä teknisiltä ongelmilta ei vältytty, koska kyseessä oli uusi teknologia valmentajille. Heidän antamansa palautteen mukaan kyseessä on kuitenkin käyttökelpoinen teknologia, varsinkin palvelumuotoilun etäkurssien toteutuksissa. Viimeinen valmennuspäivä oli varattu kokonaan palvelumuotoilun lopputulosten esittelyyn. Siellä esitettiin myös Riitan ideasta kuvattu video. Paikalle oli hankittu myös 360 -laseja, jotta valmennukseen osallistujat ja valmentajat voivat niiden kautta katsoa videon. Lasit hyödyntävät matkapuhelinta videon toistamiseen, mutta vaikutelma on silti varsin realistinen. Liekö syynä ollut varovainen suhtautuminen uuteen teknologiaan, mutta lasit eivät kuitenkaan saaneet suurta kiinnostusta osakseen, vain yksi valmennukseen osallistujista kokeili niitä.  

Yhteenvetona voitaneen kuitenkin sano, että 360 -kuvaus on käyttökelpoinen apuväline sellaisiin valmennuksiin, joissa on saatava jostain kohteesta mahdollisimman todenmukainen kuva menemättä paikanpäälle.  

Kirjoittajat:
Mika Lappalainen, projektiasiantuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu
Reima Venhe, projektityöntekijä, Riveria

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *