Arkistot kuukauden mukaan: lokakuu 2016

Open Badges Kareliassa

osaamismerkkiMitä Open badges eli digitaaliset osaamismerkit ovat Kareliassa?

Ne ovat digiajan tapa osaamisen esittämiseen ja Kareliassa läpileikkaavan teeman (digitalisaatio) yksi konkreettinen toimenpide.

Osaamismerkkinen laatimiseen ja myöntämiseen käytetään Open Badges Factory -ympäristöä.

Osaamismerkit hakija kokoaa omaan Open Badge Passportiin, joka mahdollistaa järjestelmä- ja myöntäjätahoriippumattomasti koota osaamismerkit ja lajitella/esittää niitä haluamallaan tavalla sekä julkaista eri digitaalisissa kanavissa ja palveluissa (esim. digitaalinen portfolio, LinkedIn, Facebook jne.). Kareliassa osaamismerkit voi laittaa myös näkyviin (sisäisesti) Office 365 (O365) ympäristön omaan profiiliin, kohtaan Tietoja minusta.

Miksi osaamismerkkejä Kareliassa?

  • ne ovat digiajan standardoitu tapa osoittaa osaamistaan
  • niiden avulla tunnistetaan ja tuodaan esille osaamista, joka syntyy muun muassa työn, näytön tai henkilöstökoulutuksen kautta
  • saadaan organisaatiossa oleva osaaminen näkyväksi
  • suunnataan organisaation osaamista tulevaisuuden tarpeiden mukaan
  • on läpileikkaavan teeman (digitalisaatio) yksi konkreettinen toimenpide.

Kareliassa pilotoidaan osaamismerkkejä syksyn 2016 ja vuoden 2017 aikana maksullisen koulutuskokonaisuuden (Ohjelmointi, OPS2016 – Aloittelija, Ohjelmointi, OPS2016 – Rohkea ja Ohjelmointi, OPS2016 – Kokenut) kursseissa. Vuoden 2017 aikana osaamismerkkejä pilotoidaan myös henkilöstön osaamisen tunnistamisessa, kartoittamisessa ja kehittämisessä strategiaa läpileikkaavissa teemoissa.

Osaamismerkit suunnitellaan (tavoitteet, kriteerit, osoittaminen, merkkikokonaisuus, merkin visuaalinen ilme, myöntötapa, myöntäjät) ja viedään Open Badges Factoryyn, johon luodaan tunnukset merkin luojalle ja myöntäjälle. Merkit myönnetään hakemuksesta. Hakija saa sähköpostiinsa ilmoituksen merkin myöntämisestä sekä ohjeet merkin vastaanottamisesta ja linkin digitaaliseen merkkiin. Karelian myöntämiin merkkeihin visuaalisen ilmeen toteuttaa Salla Anttila.

Pilotista ja digitaalisista osaamismerkeistä antaa lisätietoja ohjelmointimerkkien osalta Joni Ranta (joni.ranta@karelia.fi) ja henkilöstökoulutuksen osalta Maarit Ignatius (maarit.ignatius@karelia.fi) ja Ulla Kallio (ulla.kallio@karelia.fi).

Kirjoittajat Maarit Ignatius, monimuotopedagogiikan suunnittelija ja Ulla Kallio, henkilöstökoordinaattori

DigIT!-blogin nimi

Karelian strategiaa läpileikkaavan teeman digitalisaatio digityöryhmän blogin nimeksi ehdotuksia henkilöstöltä tuli huikeat 24. Digityöryhmän kukin jäsen valitsi ehdotuksista kolme omaa suosikkia ja näin eniten ääniä saaneiden, Digiwork ja DigIT!, väliltä lopullisen nimivalinnan teki Joensuun mediakeskuksen johtaja ja erikoisasiantuntija. Nimeksi tuli DigIT!

Kiitos kaikille nimiehdotuksia jättäneille osallistumisesta.

Nimen ehdottanut, Kaisa Varis, palkittiin elokuvalipulla.

elokuva

Kirjoittaja Maarit Ignatius, monimuotopedagogiikan suunnittelija

Sisältö ja kirjoittajat

DigIT!-blogi avaa Karelian toimintaa läpileikkaavaa osaamisen ja toiminnan kehittämisen teemaa, digitalisaatio. Blogi tekee näkyväksi digitalisaation toimintoja ja ympäristöjä. Hyviä ja lupaavia käytänteitä, uusia tapoja oppia, tapahtumia ja uudistamistoimia. Unohtamatta ihmisiä, jotka jalostavat tiedon ja osaamisen käyttökelpoiseksi konseptiksi, sisällöksi ja jopa palveluksi. Ihmiset, jotka synnyttävät uutta energiaa ja ideoita sekä jakavat kokemuksia.

Kirjoittaja on kuka tahansa Karelian henkilökuntaan kuuluva. Päävastuu kirjoittamisesta on koulutuksen kehittämispäällikkö Marjo Nenosella, opetusteknologia-asiantuntija Minna Rokkilalla ja monimuotopedagogiikan suunnittelija Maarit Ignatiuksella.

Kirjoittaja Maarit Ignatius, monimuotopedagogiikan suunnittelija