Digitaalisuutta väistämättä

Hylkää oitis totutut ajattelu- ja toimintamallit, kun kuulet puhuttavan digitalisaatiosta. Olet osa digitalisoituvaa yhteiskuntaa väistämättä. Digitaalisuuden hyödyt opetuksessa ja oppimisen ohjauksessa korostuu toiminnan ohjaamisella ja prosessien digitalisoinnilla. Digitaalisuus otetaan haltuun käyttämällä ja luomalla uutta tietoa sekä tarjoamalla tulevaisuuden avaintaitoja, kuten ongelmanratkaisua ja uuden tiedon tavoitteellista käyttöä sekä sen integrointia olemassa olevaan tietoon. Parhaiten opimme hyödyntämään kaikkia digitalisaation mahdollistamia palvelukehityksiä omaehtoisesti ja vuorovaikutuksessa toisiin. Tekemällä yhdessä, koska siten saadaan aikaan sellaista, mitä yksin tehden ei voida koskaan saavuttaa

Digitaalisuus haastaa opettajan oppimaan toistuvasti. Hän ei toimi enää yksin tiedon jakajana vaan ennen kaikkea oppimisprosessin ohjaajana ja opiskelijan osallistajana. Opettaja opettelee aktiivisesti digitalisoimaan opintojaksojen oppimisprosesseja ja hyötymään oppimisympäristöjen moninaisista mahdollisuuksista. Hänen ei edellytetä suunnittelevan opetusta täysin valmiiksi vaan hän joustaa suunnitelmissaan oppimistilainteiden vuorovaikutuksen mukaan. Motivaatio oppimiseen syntyy osallistujien yhteistoiminnassa ja opettajan ammattitaidosta suunnata oppimista opintojakson tavoitteita kohti. Oppija itse omistaa oppimisensa, joten opettaja antaa oppijan ajatella itse ja vastata osaamisensa kehittämisestä ohjaamalla ja kannustamalla oppijaa omatoimisuuteen muun muassa arvioinnilla. Oppijan omat kokemukset ja esimerkiksi oppimispäiväkirjaan tai blogiin perustuva kehittymisen todentaminen mahdollistaa oppijan luovuuden tukemisen, vertaisoppimisen ja oppimisen näkyväksi tekemisen.

Oppimisympäristöjen pedagogiset rakenteet ja lähestyminen digitaaliseen oppimiseen eri ympäristöissä uudistuu muun muassa sähköisen asioinnin, digioppisisältöjen sekä verkottuvan ja teknologistuvan yhteiskunnan myötä väistämättä. Kattava digitaalinen oppimisympäristökokonaisuus mahdollistaa uudenlaisen oppimiskumppanuuden ja oppimiskokemusten toteuttamisen prosessiin osallistujien välillä. Kehittämällä oppimisympäristöjen prosesseja ja teknisiä, pedagogisia sekä ohjauksen rakenteita saadaan aikaan opetuksen monipuolinen yksilöllisen ja yhteisöllisen oppimisen digitaalinen kokonaisuus. Digitaalisuuden, pedagogiikan ja opettajien osaamisen kehittämistoimien riittävä resursointi ja positiivisen sekä proaktiivisen kehityksen kierre edellyttää esimiesten vahvaa tukea ja läsnäoloa. Ilman muuttuvaa ja kehittyvää digitaalista toimintaympäristöä sekä mahdollistavaa toimintakulttuuria ei kyetä toimimaan verkottuneessa maailmassa yhteistoiminnallisesti. Päätä suhtaudutko digitalisaatioon myönteisesti vai jättäydytkö sen ulkopuolelle digitaaliseksi orvoksi.

Huom. teksti on julkaistu Sanomalehti Karjalaisessa toukokuussa 2016. Kirjoittaja Maarit Ignatius, digistäjä, monimuotopedagogiikan suunnittelija.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *