Arkistot kuukauden mukaan: elokuu 2021

Fasilitointia toteutuksiin

Opintojaksojen toteutuksessa voi hyödyntää fasilitointia. Olet kenties osallistunut erilaisiin tilaisuuksiin joita on fasilitoitu ja/tai toiminut itse fasilitaattorina. Mutta mikäli fasilitointi on sinulle uusi asia niin tässä alkuun muutama määritelmää siitä, mitä fasilitoinnilla tarkoitetaan.

Ideapakan mukaan fasilitaattorin tehtävä on tukea ryhmän ajattelua ja edistää yhdessä tekemistä. Fasilitoimalla luodaan sellaisia olosuhteita, että yhdessä tekeminen on mahdollisimman helppoa. Fasilitaattori luo tilan, ajan, paikan ja tunnelman, jossa ryhmän hyvän ajattelun edellykset on maksimoitu. (9.6.2020)

Fasilitaattori Huone.eventsin mukaan on kuin orkesterin kapellimestari. Sen työ on luoda harmoniaa, selkeä sävel, aloitus kappaleelle, tuoda se kohokohtaansa, ja saattaa se hyvään lopetukseen. Fasilitaattorilla on valtaa, mutta hän ei ole tapahtuman/prosessin keskipiste. Hän on näkyvä osa toimintaa, mutta ei dominoi sitä. (4.10.2019)

Tupucreativen mukaan fasilitointi tarkoittaa ihmisten välisen yhteistyön ohjaamista: tunnelman virittämistä työskentelylle, tavoitteen kirkastamista, luovaa ongelmanratkaisua ja suunnitelmien jäsentämistä yhdessä osallistujien kanssa. Fasilitaattori on henkilö, joka vastaa siitä, että ryhmä pääsee yhdessä asetettuun tavoitteeseen. Siihen fasilitaattori käyttää erilaisia tehtäviä, joiden avulla osallistujat esimerkiksi: määrittelevät tavoitetta, ideoivat ratkaisuja, jäsentävät yhdessä tuotettua materiaalia tai arvioivat lopputulosta. (26.4.2019)

Opintojakson toteutusten fasilitointiin vinkit

Fasilitoit toteutustasi Moodle-oppimisympäristössä seuraavien vinkkien avulla:

Vinkki1 – prosessin kokonaishahmotus ja kuvaaminen ⇒ Tiedät mitä teet

 • Valmistele osallistujat toteutuksen sisällön oppimiseen pedagogisen käsikirjoituksen laatimisella.
 • Kerro, kuvaa osallistujille mistä toteutuksen prosessissa on kyse. Anna oppimislupaus. Mitä ja miten jokainen osallistuja vähintään oppii ⇒ ydinaineksen.

Vinkki2 – osallistujat mukana yhtäaikaisesti ja/tai eriaikaisesti

 • Tunne osallistujasi, mahdollista esittäytyminen. Kokeile esimerkiksi Pecha Kuchaa.
 • Herättele muistia. Miksi ollaan koolla? Tavoitteena yhteinen lähtötieto ja oppimistavoitteen/-tavoitteiden vahvistaminen.
 • Käytä yhteistä virtuaalista kirjoitusalustaa/-taulua (esim. whiteboard) ja/tai kierrätysmalleja (esimerkiksi ideapaperi ja “tyhjä lakana”) ⇒ Kollektiivinen sisällöntuotanto tai nopeatempoinen ideointi.
 • Kokeile palautteen keräämisessä aivoriihtä. Saat osallistujilta ideoita ja erilaisia näkökulmia toteutuksen eri vaiheissa. ⇒ Palaute ohjaa sinun toimintaa.
 • Hallinnoi keskusteluja esimerkiksi konkreettisesti jakamalla jokaiselle ryhmälle viisi virtuaalista karkkia. Jokaisella ryhmällä viisi puheenvuoroa ja kun ryhmältä loppuu karkit niin ryhmä saa puheenvuoron vasta, kun kaikilta muilta on karkit loppuneet ⇒ Hiljaiset ryhmät pääsevät myös osallistumaan.
 • Toimimisesta sopiminen on myös tärkeää. Muun muassa miten puheenvuorot pyydetään ⇒ Yhteinen merkkikieli.

Moodlen aktiviteetit: Keskustelukanava, Q-kysely, Chat, Sanasto, Collaborate ja sen työkalut.

Vinkki3 – työskentely pienryhmissä

 • ryhnätyöskentely
 • ryhmäpalautukset
 • ryhmäkeskustelut
 • ryhmämuistiinpanot
 • ongelman näkyväksi tekeminen (esimerkiksi kirjoittamalla/puhumalla) ja siitä keskustelu auttaa useimmiten umpikujasta pääsemään eteen päin ⇒ rohkaise osallistujia nostamaan ongelmat esiin
 • työskentelyn priorisointiin voi hyödyntää erilaisia ruudukoita tai muita malleja, joiden avulla luokitellaan/järjestellään/priorisoidaan asiat.

Moodlen ryhmät-toiminto, Moodlen aktiviteetit: Tehtävä, Wiki, Sanasto, Collaborate ja se työkalut. 

Vinkki4 – ajatukset toiminnan ohjaajana ja niiden näkyväksi tekeminen

 • muistiinpanot esimerkiksi miellekarttoina, infograafeina, tekstinä, kuvina, kuvakollaaseina, kaavioina (osallistujalle mieleisellä tavalla) ⇒ Kaikki eivät ole parhaimmillaan tekstin tuottajina, joten erilaisia tehtäviä ja osaamisen näyttötapoja on hyvä olla tarjolla
 • pikagallupit, mielipiteet, valinnat
 • omat vastukset vs. mallivastaus
 • reflektointi on oppimisen liimaa.

Moodlen aktiviteetit: Tehtävä, Keskustelukanava, Oppitunti, Tentti, Wiki, Valinta,  Collaborate ja se työkalut sekä opiskelijoiden valitsemat työkalut.

Vinkki5 – ole läsnä, reagoidu nopeasti

 • kohtaa osallistujat
 • ole valmis muutoksiin
 • ohjaa ja auta
 • kysy miten osallistujilla menee, ole kiinnostunut
 • eriytä (voit tarjota aiheesta esimerkiksi videon tai podcastin tekstin ohessa)
 • tee moduuleista, osa-aiheista aina yhteenveto. Hyvä käytänne on kerrata, miten kyseinen osa-alue liittyi juuri opiskeltuun sisältöön ja miten seuraavaan.

Moodlen aktiviteetit: Keskustelukanava, Collaborate ja sen työkalut. 

Vinkki6 – viesti kutsuvasti ja selkeästi

 • osallista kaikki, fasilitaattorina sinun on oltava koko ajan perillä moduulin/osa-alueen sisällöstä ja sen tavoitteesta sekä näiden liittymisestä toteutuksen kokonaisuuteen
 • luetuta ohjeet/viestit esimerkiksi sellaisella kollegalla, joka ei tunne aihettasi ja tee tarvittavat täsmennykset, lisäykset, muutokset
 • kysy osa-alueiden kulussa/lopuksi esimerkiksi: miltä tuntuu, miten osa-alueen sisällön läpikäyty vaikutti osallistujiin, mitä osallistujat siitä poimivat itselleen ⇒ Kysymällä osoitat, että olet kiinnostunut heidän oppimiseen, tuntemuksiin ja olet läsnä.

Moodlen aktiviteetit: Uutiset, Q-kysely, Chat, Collaborate ja sen työkalut.

PDCA-sykli (Plan, Do, Check, Act) on ongelman ratkaisumalli ja kehittämismenetelmä, joka sopii opintojaksojen toteutusten jatkuvan parantamisen malliksi.

PDCA-syksli, M. Ignatius. 30.7.2021

Kirjoittaja Maarit Ignatius, FM, monimuotopedagogiikan suunnittelija

Lähteet: