Pedagogisista malleista ja opetusmenetelmistä ei muuten ole puutetta

Oppikirjoja

Hirsjärven (1982) ja Hellströmin (2008) mukaan opetus on didaktiikan keskeisin käsite ja tarkoittaa kasvatustavoitteiden suuntaista tavoitteellista vuorovaikutusta, joka pyrkii aikaansaamaan oppimista.

Minulle esitetään silloin tällöin kysymys, että kuinka monta pedagogista mallia ja opetusmenetelmää hallitsen. Vastaa tuohon, että en yhtään mallia enkä menetelmää perusteellisesti, mutta sujuvasti sekakäytän sitä ja tätä. Mie valitsen aina menetelmän sen mukaan, mitä on tarkoitus opettaa/perehdyttää, paljonko on aikaa käytettävissä ja mikä on porukan lukumäärä. Isojen massojen kanssa on valittava eri menetelmä kuin pienryhmän kanssa.

Uskollisuutta tunnustan ainoastaan pedagogiselle käsikirjoitukselle. Sen avulla pilkon ja vaiheistan muun muassa eri oppimistilanteet, oppimateriaalit, oppimistehtävät, palautteen ja arvioinnin omiin osiinsa. Sitähän tavataan sanoa, että “norsu syödään pala kerrallaan”, Niin myös oppimisen prosessi jäsennetään pala kerrallaan.

Oppimisprosessi ja pedagoginen malli

Oppimisprosessin työstämisessä huomioitavaa:

 • osoita, että opiskeltava aines on tärkeä – perustele
 • perusta pienryhmiä, jos on tarvetta sitouttaa (esim. moniammatillisuuden näkökulmasta)
 • luo toteutusaiheellesi oppimisprosessi (monikanavainen: kirjallinen, kuvallinen, äänellinen…), jolla ohjaat toimintaa ja, jolla synnytät puoleensavetävää mielikuvaa toteutuksesta kera oppimisen
 • luo strategia ts. suunnitelma, jolla saavutat prosessin tavoitteet
 • varmista toistuvasti se, että opiskelijasi ymmärtävät, mitä oppimisprosessin läpikäynti heiltä edellyttää, mitä tämän sinun toteutuksen opiskelu edellyttää
 • käytä kommunikointiin useita kanavia ja kommunikoi paljon
 • varmista tiedon oppiminen monipuolisesti (mm. oppimistehtävät ovat erilaisia)
 • motivoi ja tue opiskelijoita opiskelemaan
 • kirjoita tavoitteet selkeästi, aikatauluta, laadi mittarit (arviointikriteerit) ja palautteenanto
 • varmista, että opiskelijoiden edistyminen näkyy heille itselleen (esim. Moodlessa tähän on Suoritusten seuranta -toiminto kätevä)
 • huomaa etenemiset ja palkitse opiskelijat jatkuvalla palautteella, välitulosten huomioiminen energisoi opiskelijoita (kiinnitä huomio onnistumisiin epäonnistumisten sijaan ts. vahvista oppimista).

Tavoitteena aina on kannustava opetustyö, kuuntelu ja jatkuvan palautteen anto. Ratkaisukeskeistä lähestymistapaa voi hyödyntää uusien tietojen omaksumisessa.

Pedagogisiin malleihin ja opetusmenetelmiin voit perehtyä lisää esimerkiksi näistä dokumenteista:

Kirjoittaja Maarit Ignatius, FM, monimuotopedagogiikan suunnittelija

Lähteet

 • Hirsjärvi, Sirkka: Kasvatustieteen käsitteistö. Helsinki: Otava, 1982.
 • Hellström, Martti: Sata sanaa opetuksesta – Keskeisten käsitteiden käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus, 2008.
 • Kuvituskuvat by Pixabay.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *