Arkistot kuukauden mukaan: huhtikuu 2016

Nyt lähdetään Kiinaan – ihanko totta?

FEFE- hanke on Karelia ammattikorkeakoulun koordinoima uusi avaus Pohjois-Karjalan osaamisen ja yritysten kansainvälistämisessä ja sen tavoite on rakentaa ikärakenteen muutokseen keskittyvä yritysten ja tuotteiden vuorovaikutteinen osaamiskäytävä Kiinan ja Suomen välille. Kaksivuotinen hanke pyrkii rakentamaan uudenlaisen yhteistyöverkoston molempiin maihin ja edesauttamaan vuorovaikutusta ja kaupankäyntiä maiden välillä.

Erityisesti hanke keskittyy Heilongjiangin maakuntaan ja Harbinin kaupunkiin, johon on olemassa pitkäaikaiset suhteet. Molemmissa maissa ikärakenteen muutos asettaa suuria haasteita alueiden palveluille ja niiden elinvoimaisuudelle. Kiinalainen kulttuuri poikkeaa suomalaisesta monin tavoin ja erityisesti tämä tulee esiin koulutusjärjestelmän ja terveydenhuollon tapauksessa. Kiina on uudelleen organisoimassa korkeakoululaitostaan, mikä tarkoitta 600 yliopiston muuttamista ammattikorkeakouluksi. Samoin Kiinan hallitus on voimakkaasti investoinut terveydenhuollon kehittämiseen ja teknologiaan.

Kiinalaisille markkinoille pääsy on vaikeaa, koska markkinat ovat sirpaloituneet ja monessa tapauksessa edellytetään tuoterekisteröintiä ja hyviä viranomaissuhteita. Olennaista on tuntea oikeat avainhenkilöt ja yhteistyökumppanit.

FEFE- hankkeessa on mukana Meijiao Xue-Pykäläinen Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta, minkä vuoksi yhteistyöverkostojen rakentaminen Kiinaan on huomattavasti helpompaa kuin muuten olisi. Ilman häntä ja hänen verkostojaan hanketoiminta olisi hyvin paljon hankalampaa.

Hankkeen tavoite on verkottua vahvasti muihin suomalaisiin toimijoihin. Karelia ammattikorkeakoulu on FinlandCare- konsortion jäsen ja olemme verkottumassa muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Kiina on niin suuri joka suhteessa, että yhteistoiminta on välttämätöntä. Verkostojen avulla voidaan myös ikään kuin laajentaa hartioita ja lisätä hankkeen uskottavuutta.

Hanke on myös verkostoitunut elinkeinoyhtiöiden ja Visit Karelian kanssa ja tarkoitus on tuottaa työpajoja yhdessä muiden alueen kehittäjien kanssa tavoitteena Kiina-tietämyksen lisääminen ja yritysten kansainvälistyminen. Hanke keskittyy alkuun koulutusvientiin ja matkailuun, jotta päästäisiin käytännön toimiin. Tarkoitus on myöhemmin laajentaa toimintaa muille toimialoille.

Hankkeen aloitusseminaari on 13.5. ja paikkana Tikkarinne 9 Pieni auditorio 80200 Joensuu.

Tervetuloa!