Arkistot kuukauden mukaan: joulukuu 2016

FEFEn ensimmäiset valmennuspajat on pidetty ja palaute kerätty – kiitos kaikille osallistujille!

kuva7-pieni

Syksyn ensimmäisessä valmennuspajassa 8.11.2016 pohdittiin, millaisia asioita on huomioitava, kun matkailuyritys ottaa vastaan kiinalaisia vieraita. Asiantuntijavieras Xiang Zheng (Timetravels Incoming Ltd.) toi esiin mm. uusien elämysten merkityksen kiinalaisille vieraille. Yleisössä pohdittiin myös, miten nostaa esiin pohjoiskarjalaisen matkailutuotteen erityislaatu ja kiinnostavuus nimenomaan kiinalaisesta näkökulmasta.

kuva2-pieni

Syksyn toinen valmennuspaja Osaamiseni ja kansainvälisyys 23.11.2016 tavoitti lähes 40 osallistujaa. Valmennuspajan asiantuntija oli Kai Stenberg (Enteq Ltd.). Työpajoissa pohdittiin erilaisia näkökulmia, joita yrityksen kansainvälistyminen tuo tullessaan. Yritysten verkostoituminen ja sen hyödyntäminen nähtiin tärkeänä yksin yrittämisen sijaan. Tutustumista kulttuurisiin eroihin ja niiden merkitykseen esimerkiksi viestinnässä sekä henkilöstön valmentautumista muutokseen pidettiin olennaisena. Ajatuksia herätti lisäksi tuotteiden ja palvelujen soveltuvuuden ja erottuvuuden arviointi uusilla markkinoilla. Mm. näihin aiheisiin palaamme FEFEn kevään valmennuksissa. Suuri kiitos kaikille osallistujille!

kuva8-pieni

Valmennuspajojen kaikki materiaalit löytyvät FEFEn www-sivuilta: http://fefe.karelia.fi/tietoa-kiinasta.

Palaute arvokasta tietoa FEFEn valmennusohjelman kehittäjille

Osaamiseni ja kansainvälisyys -valmennuspajasta kerättiin osallistujien kokemuksia kyselyllä. Osallistujat keskustelivat keskenään ja täyttivät kyselylomakkeen parityöskentelynä. Tiedollisesti vastanneiden odotukset täyttyivät monilta osin. Osallistujat saivat uusia ideoita ja etenkin ryhmissä tapahtunut työskentely koettiin antoisaksi. Mm. yhteistyön mahdollisuudet vanhusten palveluiden suunnittelussa nousivat esiin. Tilaisuudessa syntyi myös uusia kontakteja.

Kehittämisideoita jatkoon esitettiin useita, mm. toivottiin lisää käytännön esimerkkejä ja puheenvuoroja kiinalaisten näkökulmasta tuotteiden ja palvelujen ”kiinalaistamiseen”. Lämmin kiitos näistä palautteista, joista otamme vinkkiä FEFEn jatkotoimenpiteitä suunnitellessamme.

Arvioinnin yhteenveto on luettavissa kokonaisuudessaan FEFEn www-sivuilla http://fefe.karelia.fi/tietoa-kiinasta.

kuva9-pieni