Arkistot kuukauden mukaan: huhtikuu 2017

FEFE-tiimi Pekingissä ja Harbinissa 23.2.–2.3.2017

Helmikuun lopussa FEFE-tiimi (Päivi, Mikko ja Meijiao) suuntasi kohti Pekingiä. Tulopäivä oli aurinkoinen ja jo lämpimän keväinen. Hotellin läheisessä puistossa ikäihmiset pelasivat pingistä ja suurella joukolla Kiinassa suosittua lautapeliä mahjongia. Suomalaiseen silmään sattui myös eräs seniori-ikään ehtinyt, täysin omaan Taiji-harjoitukseensa keskittynyt mies. Sellaista ei helposti näe meidän omissa puistoissamme.

Senior Care -messuilla Pekingissä

Ensimmäisenä päivänä Pekingissä vierailukohteena oli China International Senior Care Expo, Kiinan suurimmaksi mainostettu tällä alalla. Näyttelyalueella oli ikäihmisten hoitoon, kuntoutukseen ja asumiseen liittyviä näyttelyosastoja. Suurin osa näytteilleasettajista esitteli toimintaansa ja välineitään vain kiinaksi.

Merkillepantavaa messuilla oli asumiseen liittyvien palvelujen vahva esilläolo. Vireillä näyttää olevan todella isoja rakennushankkeita, jotka sisältävät ikäihmisille suunnattuja asumis-, hoiva-, sairaala- ja kuntoutuspalveluita. Useissa rakennushankkeissa sairaala vaikuttaa muodostavan palvelukokonaisuuden keskuksen, jonka ympärille sijoittuu monipuolisesti muita, erityisesti asumiseen liittyviä palveluita.

Kuntoutukseen liittyviä apuvälineitä esiteltiin useilla eri osastoilla. Välineet olivat toiminnaltaan vastaavia kuin Suomessa, mutta niiden esteettisyys poikkesi hieman Suomessa totutusta, mikä ilmeni muun muassa pyörätuolien värikkyytenä ja kävelykeppien erilaisina koristeina.

Näyttelyalueella oli useita liikkuvia ja kommunikoivia robotteja, joiden toiminta vaikutti kuitenkin vielä varsin rajalliselta. Roboteissa oli samankaltaisia digitaalisia sovelluksia kuin Suomessa. Esillä oli esimerkiksi ikäihmisen mahdollisuus saada yhteys omaisiin tai hoitajaan robotin avulla. Tämä Päivin kanssa poseeraava robotti pääsi Mikon kanssa samaan kuvaan paikallisen lehden messuista kertovaan juttuun. 🙂

Vierailuja Harbinissa

Seuraavana päivänä matka jatkui Harbiniin. Majoituimme Harbin Wanda Sofitel Hotelliin, joka on erittäin miellyttävä ja korkeatasoinen hotelli keskeisellä paikalla. Plussana hotellin palveluissa oli myös toimiva nettiyhteys huoneissa. Facebookiin ei silti ollut asiaa, sillä se ei toimi Kiinassa.

Maanantai alkoi vierailulla upouudessa ja vielä osin rakenteilla olevassa The 4th Affiliated Hospital of Harbin Medical University Health City’ssä. Tarkoituksena on rakentaa noin 5000 asukkaan korkeatasoinen palveluasumiskokonaisuus, jossa on tarjolla monipuoliset hoito- ja kuntoutuspalvelut. Health City -toimintaa halutaan laajentaa myös Kiinan ulkopuolelle.

Tapasimme tutustumiskierroksellamme ryhmän ikäihmisiä, joilla oli meneillään tanssiharjoitukset. Myös Mikko sai maistaa valssia viehättävän paikallisen tanssinohjaajan kanssa.

 

Maanantain seuraava kohde oli Harbin Lehoo Home, Sino-Japanese Joint Senior Service Complex, joka on niin ikään suomalaisen mittapuun mukaan hyvin suuri, osin vielä rakenteilla oleva ikäihmisten asumispalveluista koostuva alue.

Tutustuimme erilaisiin asumisratkaisuihin, kuten ylellisesti varustettuihin, kalustettuihin huoneistoihin ja myös hoivatasoisiin huoneisiin.

Taustalla on japanilainen sijoittaja ja suurin osa rakennuksen teknologiasta oli japanilaista. Rakennuksessa oli mm. suuri, avara tila, jonka koko katto oli pelkkää ikkunaa ja jossa eräs ryhmä parhaillaan harjoitteli tilaan sijoitettujen (ei valitettavasti suomalaisten) kuntoilulaitteiden käyttöä.

Akupunktio ja hieronta osana kuntoutusta

Heilongjiang Veteran Rehabilitation Hospital – valtion omistama kuntoutussairaala – oli seuraava vierailukohteemme. Valtio kustantaa siellä täysihoidon veteraaneille ja valtion viroissa kunnostautuneille. Tapasimme useita asukkaita ja keskustelimme tulkkauksen avulla heidän kanssaan. Asukkaat vaikuttivat tyytyväisiltä saamaansa hoitoon. Syntyi vaikutelma, että henkilökunnalla ja potilailla on hyvin lämmin ja toisiaan arvostava suhde.

Osastoilla työskenteli sairaanhoitajia ja hoitoavustajia. Osassa huoneista avustajat asuivat yhdessä asukkaiden kanssa. Esimerkiksi dementiayksikössä yhdessä huoneessa asui kolme ikäihmistä avustajansa kanssa. Kuntoutustiloissa näimme mm. kuntoutujia harjoittelemassa omaistensa avustamana. Akupunktio ja hieronta ovat vahvasti osana kuntoutusta myös tässä laitoksessa.

Harbinissa vierailukohteena oli myös 2nd Affiliated Hospital of Heilongjiang University of Chinese Medicine, South Branch. Uuteen ikäihmisten palvelukeskukseen ollaan rakentamassa laajaa asumis-, hoito- ja kuntoutuspalvelukokonaisuutta, jonka keskuksena on kiinalaisen lääketieteen sairaala. Sairaalarakennus oli jo valmistunut ja toiminnassa.

Vierailumme alkoi tulevan palvelukeskuksen toiminnan yleisesittelyllä. Keskuksen johtaja kertoi heidän ostavan henkilökunnan koulutuksen Taiwanista. Jatkossa on tarkoitus kouluttaa pääasiassa hoitoavustajia ja lähihoitajatasoista henkilökuntaa. Päällimmäisenä haasteena johtajan mukaan oli saada länsimaisen lääketieteen koulutuksen saaneita lääkäreitä, joilla on gerontologista ja psykososiaalista osaamista.

Kiersimme sairaalan osastoja, joilla hoidettiin eri erikoisalojen potilaita kiinalaisen lääketieteen metodein. Seurasimme myös kiinalaisen lääketieteen mukaista fysioterapeuttista hoitoa: erityisellä tekniikalla toteutettua hierontaa, johon on liitetty akupunktiohoito.

Karelian järjestämä osallistava koulutuspäivä

Harbinin vierailumme viimeiseksi päiväksi oli sovittu Karelia-amk:n toteuttama koulutuspäivä, joka oli suunnattu Heilongjiang Vocational School of Civil Administration -oppilaitoksen opettajille. Koulutuspäivän aiheena oli Active Ageing in Elderly Care ja päivään osallistui noin 50 oppilaitoksen ammatillista opettajaa. Aamupäivä sisälsi Päivin ja Mikon alustuksia liittyen Active Ageing -ajatteluun ja tutustumista päivän pedagogiseen lähestymistapaan. Iltapäivän osuudessa opiskelijat työskentelivät aktiivisesti pienryhmissä pohtien Active Ageing -lähestymistavan soveltamisen mahdollisuuksia, hyviä käytäntöjä, haasteita ja mahdollisuuksia soveltaa sitä hoitajien ammatillisessa koulutuksessa.

Osallistujilta saadun palautteen mukaan osallistavaa pedagogiikkaa pidettiin hyvin mielenkiintoisena ja päivän työskentely koettiin myönteisenä. Oppilaitoksen rehtorin toiveena on jatkaa hyvin alkanutta yhteistyötä Karelian kanssa myös jatkossa.

Meijiao tapasi vierailun aikana myös viranomaisia ja muita yhteistyötahojamme Harbinissa. Keskusteluiden sisältönä oli mm. FEFEn tuleva kesäkuun matka ja sen järjestelyt.

Saimme matkan aikana paljon lisää tietoa ikäihmisten palvelujen ja myös ammatillisen koulutuksen tilanteesta Kiinassa ja vierailemillamme alueilla. Kotimatka sujuikin lopulta hyvillä mielin vaikkakin pienin viivytyksin Pekingin kautta Helsinkiin ja Joensuuhun. Tästä on hyvä jatkaa!

Päivi Franssila
projektipäällikkö

Kuvat: Päivi Franssila, Meijiao Xue-Pykäläinen ja vierailupaikkojen isännät