FEFEn päätösseminaari kokosi valmennusohjelman tulokset

Kiikarissa Kiina – yhteisenä tavoitteena Active Ageing -seminaaria seurasi joukko kiinnostuneita sekä paikan päällä Kimmelissä että etäyhteyden välityksellä.

Kiinan ja Suomen välisen kaupallisen yhteistyön näkymät Pohjois-Karjalassa kiinnostivat marraskuun alussa seminaarivieraita sekä paikan päällä Joensuun Kimmelissä että etäyhteyden välityksellä. Kiikarissa Kiina – yhteisenä tavoitteena Active Ageing -seminaari kokosi yhteen FEFEn kahden vuoden valmennusohjelman tulokset. Valmennusohjelmaan osallistuneet 21 yritystä ovat saaneet tukea kansainvälistymiseen ja ikääntyvien hyvinvointia edistävien verkostojen luomiseen Suomessa ja Kiinassa.

Yritykset innolla mukana valmennusohjelmassa

Seminaarin tiiviiseen kolmituntiseen ohjelmaan mahtui useita puheenvuoroja. Yhteistyön jatkamisen tärkeyttä Kiinan kanssa korostivat sekä Karelia-ammattikorkeakoulun kehittämispäällikkö Tuomas Lappalainen että Pohjois-Karjalan maakuntajohtaja Risto Poutiainen. Molemmat olivat mukana luomassa yhteistyösuhteita Kiinan Harbinissa FEFEn järjestämällä matkalla viime kesänä.

Projektipäällikkö Päivi Franssila esitteli hankkeen saavutuksia, joihin kuuluvat valmennusohjelman lisäksi mm. uudet kiinalaisille tarjottavat palvelukokonaisuudet sekä verkostojen karttuminen Pohjois-Karjalassa ja Harbinin alueella. Tulevaisuuden haasteista Franssila nosti esiin mm. digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämisen kaupallisessa yhteistyössä.

Franssila totesi hankkeen yhteistyöyritysten olleen ilahduttavalla innolla mukana toiminnassa. Yhteistyön tuloksena syntyi mm. Pohjois-Karjalan Active Ageing -osaamista kuvaava video, joka julkaistiin tapahtumassa. Videosta tullaan tekemään sekä kiinaksi että englanniksi tekstitetty versio.

Matkailua, musiikkiterapiaa ja elämyksiä

Domi Internationalin Jessie Chen (oik.) kokeili seminaarissa musiikin globaalia kieltä Ääniavaran Maija-Riitta Hirvosen opastamana.

Tilaisuudessa pääsivät ääneen myös pohjoiskarjalaiset FEFE-hankkeen kumppani- ja yhteistyöyritykset. Karelia Expertin myyntisihteeri Anna Härkönen toi puheenvuorossaan esiin matkailun näkökulman ja totesi Pohjois-Karjalan tarvitsevan kumppaneita Kiinan markkinoille. Käynnissä onkin ns. Lakeland-alueen yhteistyö, jossa Pohjois- ja Etelä-Karjala sekä Pohjois- ja Etelä-Savo yhdistävät voimansa kasvattaakseen näkyvyyttään Kiinassa.

Joensuulaisen Domi Internationalin Jessie Chen kertoi omassa puheenvuorossaan mm. yrityksensä järjestämistä räätälöidyistä kansainvälisistä leireistä, joilla kiinalaiset vieraat ovat päässeet lypsämään lehmiä ja tutustumaan suomalaiseen luontoon. Suomalaisille yrityksille Domi International tarjoaa monenlaisia palveluja Kiina-yhteistyön edistämiseksi.

Ääniavara Oy:n toimitusjohtaja Maija-Riitta Hirvonen nosti esiin globaalin sanattoman kielen eli musiikin, jonka myötä yritys haluaa tarjota kiinalaisille ikäihmisille terapeuttisia kokemuksia osana luontoelämyksiä. Hirvonen esitteli seminaariväelle yrityksensä tuottaman kiinaksi tekstitetyn markkinointivideon.

Luottamuksen merkitys asiakaskokemuksessa

Sani Leino johdatti osallistujat pohtimaan modernin maailman haasteita ja mahdollisuuksia.

Franssilan esittämään haasteeseen digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämisestä tarttui seminaarin pääpuheenvuorossa sosiaalisen myyntityön valmentaja ja digitaalisen markkinoinnin asiantuntija Sani Leino.

Leino esitteli lukuisia uuden ajan innovaatioita, jotka tälläkin hetkellä jo muuttavat maailmaa. Hän keräsi seminaariväeltä kommentteja siitä, mitkä asiat ovat haasteellisia modernissa maailmassa. Vastauksissa toistuivat mm. teknologian kehitys, informaation määrä, jatkuva opiskelu ja yksilöllisyys.

Leino rohkaisi näkemään meneillään olevat muutokset mahdollisuutena ja korosti luottamuksen merkitystä sekä kasvokkain että verkossa tapahtuvassa myyntityössä. Asiakkaalla on lukemattomia vaihtoehtoja, joten hän valitsee vaihtoehdoista sen, johon luottaa eniten.

”Kun digitalisaatio korvaa monotoniset massatyöt, meille jää enemmän aikaa ihmisille”, Leino totesi. Hänen mukaansa paras vaikuttamisstrategia onkin välittäminen.

”Asiakaskokemuksen kehittäminen kannattaa aloittaa työntekijöistä ja heidän työpäiväkokemuksestaan käsin. Henkilöstö, joka aidosti uskoo 
oman organisaationsa tekemiseen
 säteilee myös aidommin asiakkaille.”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *