Kiinalaisille asiantuntijoille suunnattu koulutuspalvelutuote kehitettiin yhteistyössä

Ajatus Clinical Study Visit -koulutuspalvelutuotteen kehittämisestä kiinalaisille asiantuntijoille lähti liikkeelle syksyllä 2016, kun kiinalainen delegaatio kävi Joensuussa tutustumassa ikäihmisten palveluihin ja allekirjoittamassa samalla yhteistyösopimuksia. Delegaation jäsenet toivoivat jatkoa vastaavanlaisille vierailuille. Ikäihmisten palveluiden kehittäminen on Kiinassa ajankohtainen ja tärkeäksi nostettu kehittämiskohde.

Kiinalainen delegaatio vierailulla Karelia-ammattikorkeakoululla syksyllä 2016.

Keväällä 2017 FEFE-hankkeen Clinical Study Visit -kehittämistyöhön sitoutui kahdeksan toimijaa hoito-, hoiva- ja kuntoutusalalta sekä hyvinvointimatkailusta. Heidän kanssaan rakennettiin kansainvälisille asiantuntijoille suunnattu 3 päivän maksullinen vierailuohjelma. Ohjelman kautta eri maiden asiantuntijoilla ja yritysten edustajilla on mahdollisuus tutustua suomalaisiin ikäihmisten palveluihin käytännössä.

Valmennusta kiinalaisten vieraiden vastaanottamiseen

CSV-koulutuspalvelutuotteen kehittämistyöhön sitoutuneille yhteistyökumppaneille tarjottiin valmennusta oman yrityksen esittelemiseen ja markkinointiin erityisesti kiinalainen kulttuuri huomioiden. Valmennusohjelma koostui kolmesta työpajasta ja valmentajina toimivat Karelia-ammattikorkeakoulun markkinoinnin ja viestinnän opettajat Satu Saarinen ja Ulla Kärnä.

Ensimmäisen valmennustilaisuuden tavoitteena oli tunnistaa ja nostaa esiin osallistuvien yritysten Active Ageing -osaamista sekä vahvistaa näkemystä kiinalaisesta toimintaympäristöstä ikäihmisten palveluissa. Osallistujat myös ideoivat vierailujen mahdollisia toteutustapoja sekä yritysten keskinäisiä yhteistyömahdollisuuksia. Yritykset saivat lisäksi tietoa Kiinan hoivapalveluista, niiden tilasta ja markkinoista.

Meijiao Xue-Pykäläinen ja Päivi Franssila alustavat työskentelyä.

Toisen valmennustilaisuuden tavoitteena oli vahvistaa osallistujien valmiuksia kansainväliseen viestintään ja markkinointiin. Tavoitteena oli myös tunnistaa eroja ikäihmisten palvelujärjestelmissä Kiinan ja Suomen välillä. Ryhmässä pohdittiin lisäksi kiinalaisen ja suomalaisen markkinoinnin ja viestintäkulttuurin eroja. Yritykset toteuttivat kiinalaisille asiantuntijoille suunnittelemansa esityksen ja saivat siihen palautetta markkinoinnin ja viestinnän näkökulmista.

Liiketalouden opettajat Ulla Kärnä ja Satu Saarinen valmentavat yrittäjiä markkinoinnissa.

Kolmantena valmennuspäivänä yritykset saivat kokemusta esiintymisestä tulkattuna kiinaksi. Mukana esityksiä kommentoimassa ja keskustelemassa oli myös kiinalaisia vieraita. Päivän aikana tutustuttiin lisäksi Kiinassa toimiviin viestintäkanaviin.

Seija Turunen esittelee ryhmälle Palvelutalo Kotirannan toimintaa.

Valmennuksen aikana yritykset tekivät välitehtäviä, jotka liittyivät markkinointimateriaalin tuottamiseen omasta yrityksestä tai organisaatiosta.

Valmennukseen osallistuneet tyytyväisiä

Mukana valmennuksissa ja vierailuohjelman kehittämisessä olivat Ääniavara, Hoitokoti Helmi, Siun sote / ikäihmisten palvelut, Senioripäiväkoti Varpunen, Mäntyniemen Ikihonka, Palvelutalo Kotiranta / Enon Vanhusten Tuki ry, Finlandia Tour sekä Finn Proto Oy.

Yritykset ja organisaatiot kokivat valmennukseen osallistumisen ja kiinalaiseen kulttuuriin tutustumisen mielenkiintoisena ja innostavana. Erityisesti keskustelut kiinalaisten vieraiden kanssa olivat avartavia ja toivat paljon uutta tietoa ja ajattelemisen aihetta. Kiinalaiset vieraat näkivät tämänkaltaisen vierailuohjelman tarpeelliseksi ja mielekkääksi, koska Kiinassa ikäihmisten itsenäisyyttä ja osallisuutta tukevat palvelut ovat vasta kehittymässä.

FEFE-hankkeessa olemme iloisia siitä, että maakunnan ikäihmisten palveluissa, matkailussa ja apuvälinealalla toimivat yritykset lähtivät rohkeasti ja ennakkoluulottomasti omalle kansainvälistymispolulleen CSV-valmennuksen merkeissä. Valmennuksen tuloksena yritykset saavat esiin omaa erityisosaamistaan aiempaa paremmin sekä saavat mahdollisuuden uudenlaisten kumppanuuksien kautta vaikkapa uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.

Vierailuohjelmaa markkinoidaan kiinalaisille asiantuntijoille

Clinical Study Visit- valmennuksen yhteydessä luotiin vierailuohjelma kiinalaisille Active Ageing -asiantuntijoille. Kolmen päivän Clinical Study Visit -vierailuohjelman ensimmäisenä päivänä Karelia-amk perehdyttää kiinalaiset vieraat suomalaiseen ikäihmisten palvelujärjestelmään. Saman päivän aikana vieraillaan CSV-valmennukseen osallistuneissa yrityksissä ja organisaatioissa. Vierailut jatkuvat toisena ja kolmantena päivänä. Viimeisenä päivänä Karelia-ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden ohjauksessa kootaan ja työstetään vierailujen antia kotiin viemisiksi. Ohjelma on räätälöitävissä sekä pituuden että vierailukohteiden suhteen vierailijoiden toiveiden mukaan.

Clinical Study Visit -vierailuohjelmaa on esitelty FEFE:n kiinalaisille yhteistyökumppaneille hankkeen matkoilla. Ohjelmaan liittyviä majoitus- ja vapaa-ajantoimintoja markkinoi omalta osaltaan Karelia Expert.

Teksti: FEFE-tiimi
Kuvat: Salla Anttila, Tanja Rimpilä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *