Auditoinnista tukea kehittämiseen

Lainsäädännön perusteella kaikilla maamme korkeakouluilla – yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla –   on itsehallinto ja vastuu toiminnan laadusta ja sen jatkuvasta kehittämisestä. Kukin korkeakoulu rakentaa omiin tarpeisiinsa parhaiten sopivan laatujärjestelmän ja sen tulee osallistua vähintään kuuden vuoden välein ulkoiseen laatujärjestelmän auditointiin, jonka tulokset ovat julkisia.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) vastaa koulutuksen ulkoisesta arvioinnista Suomessa. Korkeakoulujen auditointimalli perustuu kehittävän arvioinnin periaatteisiin. Tavoitteena on auttaa korkeakouluja tunnistamaan toimintansa vahvuudet, hyvät käytänteet ja kehittämiskohteet. Korkeakouluja tuetaan strategisten tavoitteiden saavuttamisessa ja tulevan kehittämistoiminnan suuntaamisessa ja toiminnan jatkuvassa kehittymisessä.

Suomen korkeakoulujen ensimmäisen kierroksen auditointi toteutettiin vuosina 2005–2011. Meillä ensimmäisen kierroksen auditointi toteutettiin vuonna 2011 ja tänä vuonna on vuorossa toisen kierroksen auditointi. Auditointikohteet ovat muuttuneet jonkin verran tällä kierrokselle. Koulutustoiminnan auditoinnin painotus on lisääntynyt ja nyt koulutustoiminnan kokonaisuuden lisäksi arvioinnin kohteena on kolme tutkintoon johtavan koulutuksen kokonaisuutta. Näistä kokonaisuuksista kaksi valitsee ammattikorkeakoulu ja yhden auditointiryhmä. Auditointiprosessin vaiheet ovat suurin piirtein samanlaisia kuin kuusi vuotta sitten.

Auditointisopimusneuvottelut käydään 23.1. ja prosessi päättyy auditoinnin päätösseminaariin, joka pidetään todennäköisesti maalis-huhtikuussa 2018. Auditointiaineiston kokoaminen on suuri urakka kevään 2017 aikana, mutta viime vuoden sisäiseen auditointiin valmistautumisesta on paljon hyötyä tässä työssä. Syksyllä ovat edessä haastatteluryhmien nimeäminen ja auditointivierailu marraskuun alussa. Haastatteluihin tulee todennäköisesti osallistumaan yli 100 Karelian henkilöstön jäsentä, opiskelijaa sekä hallituksen ja yhteistyökumppaneiden edustajaa.

Toivotan kaikille hyvää alkavaa ja Karelian toimintaa kehittävää auditointivuotta

Pekka Auvinen
vararehtori

Linkki auditointikäsikirjaan

Linkki Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun vuoden 2011 auditointiraporttiin