Arkistot kuukauden mukaan: huhtikuu 2017

Pöllöparlamentti yhdistää maaseudun kehittäjät Keski-Suomessa

Tutustumista, tiedon jakamista ja yhteisen tekemisen ideointia. Tätä kaikkea on maaseutuohjelman kehittämishankkeiden vetäjien kohtaamispaikkana Keski-Suomessa toimiva Pöllöparlamentti. Pöllöparlamentilla on jo pitkät perinteet. Se käynnistyi viime ohjelmakaudella, kun maaseutuohjelman hankevetäjät kaipasivat enemmän tietoa siitä, mitä muissa maakunnan hankkeissa tehdään.

– Pöllöparlamentin nimi tulee siitä, että ensimmäisen kerran tapasimme Pöllövaari-nimisessä jyväskyläläisessä kahvilassa, kertoo alusta alkaen mukana ollut Leena Pölkki Keski-Suomen ruokakoordinaatio -hankkeesta.

Pöllöparlamentti on kasvanut ja kehittynyt merkittävästi nykyiselle ohjelmakaudelle siirryttäessä. Parhaimmillaan kokoontumisissa on ollut paikalla jopa 50 henkilöä, ja tapaamiskertoja vuodessa on ollut noin viisi. Hankevetäjiä kutsutaan joukkoon sitä mukaa, kun uusia hankkeita käynnistyy.

– Aloitin uutena hankevetäjänä viime vuoden alussa, ja minulle Pöllöparlamentti on ollut erittäin arvokas, kertoo Niina Rantakari, Kilpailukykyinen keskisuomalainen maaseutu –hankkeen työntekijä. Se, että kaikki keskeiset maaseudun toimijat ovat samalla kertaa koolla, helpottaa viestintää, ja keskustellessa löytyy usein konkreettisia yhdessä tekemisen paikkoja. Kollegojen tapaamisessa saamme myös paljon toisiltamme tukea oman työn tekemiseen, koska painimme samojen asioiden parissa.

Pöllöparlamentissa viestitään ja innostutaan

Pöllöparlamentissa pureudutaan ajankohtaisiin aiheisiin ja tavataan sidosryhmiä. Tapaamisissa on tavattu valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden edustajia ja kuultu energiatehokkuudesta, lähiruuasta ja Green Caresta.

– Yritämme yhdessä vauhdittaa yritysryhmien syntymistä maakunnassa ja kertoa kukin omilla tahoillamme esimerkiksi yrityksissä vieraillessamme rahoituksen mahdollisuuksista, kertoo Leena Pölkki.

Viestintä on kaikille toimijoille tärkeä ja yhteinen aihe, jota Pöllöparlamentissa on käsitelty useamman kerran. Hankkeiden viestintäkanavat on koottu yhteen ja seuraavilla kerroilla keskitytään hankkeiden tuloksista viestimiseen ja ideoidaan sitä, kuinka ohjelman vaikuttavuutta voidaan tehdä yhä näkyvämmäksi.

Keski-Suomen kunnanjohtajat ja maakuntajohtaja tavattiin kesällä Konnevedellä. Hankevetäjät kertoivat kunnanjohtajille konkreettisia esimerkkejä, kuinka jokainen kuntalainen hyötyy maaseutuohjelmasta paikallisella tasolla.

Pöllöparlamentti kokoontui viime keväänä Konnevedellä ja tapasi siellä Keski-Suomen kunnanjohtajia.

Yhteisiä voimanponnistuksia

Keskisuomalaiset maaseudun kehittäjät tekevät Pöllöparlamentin lisäksi myös muilla tavoin asioita yhdessä. Viime syksynä järjestettiin Keski-SuomiON GO -tapahtuma, jossa esiteltiin onnistuneita maakunnan esimerkkejä maaseutuohjelmasta yrittäjille, päättäjille ja kehittämisyhtiöiden työntekijöille.

– Yhteinen tapahtuma on poikinut meille uusia yhteistyökuvioita, kertoo Ulla Aaltonen muotoilun KeSmo-hankkeesta.

Keski-Suomen maaseutu.fi -sivustolle on koottu maakunnan kehittämishankkeet yhteen oppaaseen, jonka avulla niistä on helppo kertoa kiinnostuneille esimerkiksi tapahtumissa tai messuilla. Lisäksi tulevia tapahtumia, tilaisuuksia ja opintomatkoja kootaan yhteiseen tapahtumakalenteriin aitomaaseutu.fi-sivustolle, josta löytyvät myös hankkeiden esittelysivut.

Pöllöparlamentin kutsuu koolle Sykettä-viestintähanke, joka viestiin maaseutuohjelmasta Keski-Suomessa.

– Olemme kuulleet, että idea Pöllöparlamentista on rantautunut myös muihin maakuntiin ja se on otettu käyttöön esimerkiksi Kainuussa Puluparlamenttina, iloitsee Jenni Tiainen Sykettä-viestintähankkeesta.

Teksti: Jenni Tiainen, Sykettä-viestintähanke / Leader Keski-Suomi

Pöllöparlamentti tiivistetysti:

 • Kokoontuu joka toinen kuukausi vaihtuvissa kokoontumispaikoissa.
 • Sykettä-viestintähanke toimii koollekutsujana.
 • Kokoontumisiin kutsutaan sähköpostitse maaseutuohjelman maakunnallisten hankkeiden vetäjät, mutta tilaisuudet ovat avoimia, joten kuka tahansa kiinnostunut voi tulla mukaan.
 • Kokoontumisista kirjoitetaan lyhyt muistio ja sovitaan yhteisesti seuraava tapaaminen ja tapaamisen teema.
 • Käytössä on suljettu Facebook-ryhmä, jossa jaetaan tietoa toisille mm. tulevista tilaisuuksista.
 • Aluksi kokeiltiin myös GoogleDocsia, johon hanketoimijat kirjoittivat kuulumisia ennen tapaamista, mutta se ei ottanut tuulta alleen.
 • Keski-Suomen Lähiruoan koordinaatiohanke ylläpitää www.aitomaaseutu.fi –sivustoa, josta löytyy hankkeiden omat sivut ja lisäksi yhteinen tapahtumakalenteri, tulossa on myös maaseudun kehittäjien yhteinen intra.
 • Hankkeet on koottu yhteen kirjaseksi, jonka avulla on helppo kertoa maaseudun kehittämisestä Keski-Suomessa http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/files/3791/maakunnalliset_hankkeet_ok.pdf
 • Kokoontumisiin voidaan pyytää tarpeen ja kiinnostuksen mukaan asiantuntijapuhujia.
 • Tapaamisten alussa on yleensä johonkin teemaan liittyvä työpaja, alustus, esittely tms., jonka jälkeen vapaamuotoista keskustelua.
 • Vuonna 2017 teemoina ovat olleet hankkeiden tuloksista viestiminen ja hankevaikuttavuus.
 • Lisätietoa Pöllöparlamentista http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/syketta/polloparlamentti?v_2373=9372

Parasta maalla -blogissa käsitellään maaseutumatkailuun ja sen kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia aiheita. Kirjoittajina toimivat niin hankkeen työntekijät kuin alan toimijat eri puolilta Suomea. Mikäli palat innosta päästä kertomaan omia ajatuksiasi matkailun kehittämisestä, niin ota yhteyttä meihin päin (tero.taatinen(a)karelia.fi)

Lisätietoa Rural Finland -koordinaatiohankkeesta: http://ruralfinland.karelia.fi/
Facebook: https://www.facebook.com/RuralFinland/

Twitter: https://twitter.com/RuralFinland
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCJgdB-HqV9S7lNT6VieEUhQ