Mobiililaitteet informaation välittäjänä ja digitaalisena oppaana

RSS
TWITTER
Visit Us
Follow Me

Henkilökohtaiset mobiililaitteet ja niiden lukuisat applikaatiot ovat kiinteä osa luontomatkailua. Vaikka nousevana trendinä on kännyköiden hylkääminen ainakin osaksi loma-aikaa addiktoitumisen ja jatkuvan vilkuilun vähentämiseksi, niistä on myös hyötyä luonnossa. Mobiililaitteet toimivat esimerkiksi erilaisissa tilanteissa informaation välittäjänä, oppaana, kamerana ja tulevaisuudessa myös erilaisina sensoreita, jotka keräävät ja näyttävät ympäristöstä tietoja mitä ihmisen aistit eivät muuten havaitsisi. Pyrimme selvittämään yhtenä pienehkönä osatehtävänä Virtuaaliluonto-hankeessa minkälaista informaatiota mobiililaitteisiin halutaan, joko verkon kautta haettuna tai sensoritietoina.

Teimme opiskelijaryhmän kanssa tutkimusta ja protoilua mobiilisovelluksesta, joka auttaisi kansainvälisiä luontomatkailijoita. Opiskelijaryhmä selvitti matkailijoiden informaatiotarpeita luontomatkailuun liittyen erityisesti mobiilipalveluiden kehittämisen näkökulmasta syksyn 2016 aikana. Ryhmän jäsenet lähettivät kyselyn sosiaalisen media kautta kansainvälisille henkilöille, joista 42 henkilöä vastasi kyselyyn. He edustivat 19 eri kansallisuutta, joista eniten vastauksia tuli Yhdysvalloista, Saksasta, Ranskasta ja Ruotsista.

Vastaajat listasivat kaksikymmentä erilaista digitaalista sovellusta, joita he käyttävät matkustamiseen liittyen. Kaksi merkittävintä oli Google Maps ja Trip Advisor ,mutta mukana oli erilaisia reitti-, hotelli- ja buukkaus-sovelluksia.

Suomen kaunis luonto mainittiin merkittävimmäksi syyksi tulla Suomeen. Vesistöt (61%) olivat merkittävin kiinnostuksen kohde, sen jälkeen tuli metsä (31%) ja eläimet (8%). Aktiviteeteista melonta (25%), vaellus (21%), pyöräily (13%) ja leireily (13%) olivat kärkipäässä. Marjojen ja sienien keräily, kalastus ja lintubongaus ja suppailu mainittiin myös varsin usein.

Reitit, luontokohteet, näköalapaikat ja julkisen liikenteen informaation välitystarpeen mainitsi joka kolmas. WC:n löytämisen tärkeyden mainitsi myös lähes joka kolmas, mikä ehkä helposti unohtuu mobiilioppaista. Vähintään joka viidennessä vastauksessa mainittiin seurantatieto (GPS), viihde- tai huvipaikat ja leirinuotiopaikat.

Kun verrataan em. tuloksia kiinnostuksen kohteisiin ja aktiviteetteihin liittyvään informaation, huomaamme että ihmisiä kiinnostaa saada tietoa perinteisistä kiinnostuksen kohteista ja aktiviteeteista myös älypuhelimeensa. Vesistöihin liittyvä informaatio on läheisesti kytköksissä melontaan, vaellukseen ja pyöräilyyn, jotka olivat kolme toivotuinta tietosisältöä. Lisäksi mobiilisovelluksen tarjoaman tiedon tulee auttaa heitä löytämään kiinnostavat paikat matkailukohteessa ja varmistamaan, että he löytävät perille ilman eksymistä. Näihin liittyen nostettiin esille reittitiedot, kiinnostavat kohteet ja julkisen liikenteen aikataulut, joka indikoi ainakin osittain omatoimista matkailua. Tulokset eivät poikenneet juurikaan aikaisemmasta käsityksestä, mutta ne vahvistavat käsitystä siitä, että informaation tarpeet ja toiveet ovat moninaisia ja oudossa paikassa tarvitaan opastusta ja turvallisuuden tunnetta liikkumisen suhteen. Mobiililaitteeseen voidaan tuoda myös reaaliaikaista tietoa ympäristöstä erilaisia sensoritekniikoita hyödyntäen.

Kirjoittaja Ari Alamäki on Haaga-Helian yliopettaja, joka on mukana Virtuaaliluonto-hankkeessa. Hanketta koordinoi Lahden amk, ja muut osapuolet ovat Karelia amk, Haaga-Helia amk ja Itä-Suomen yliopisto.


Parasta maalla -blogissa käsitellään maaseutumatkailuun ja sen kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia aiheita. Kirjoittajina toimivat niin hankkeen työntekijät kuin alan toimijat eri puolilta Suomea. Mikäli palat innosta päästä kertomaan omia ajatuksiasi matkailun kehittämisestä, niin ota yhteyttä meihin päin (tero.taatinen(a)karelia.fi)

Lisätietoa Rural Finland -koordinaatiohankkeesta: http://ruralfinland.karelia.fi/
Twitter: https://twitter.com/RuralFinland
Facebook: https://www.facebook.com/RuralFinland/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCJgdB-HqV9S7lNT6VieEUhQ

RSS
TWITTER
Visit Us
Follow Me

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *