Kehitä itseäsi ja osaamistasi huolimatta nykyisestä elämäntilanteestasi!

Haku ammattikorkeakouluihin päättyi tällä viikolla ja jokainen kouluun hakenut varmasti odottaa innolla valintakokeita ja lopullisia tuloksia. Mutta mitä jos käykin niin, ettei pääse opiskelemaan? Tai mitä jos tänä vuonna ei hakenutkaan vielä kouluun, mutta siitä huolimatta haluaisi jollain tapaa tehdä opintoja, joista olisi hyötyä tulevissa hauissa? Tilanne voi myös olla se, että on jo työelämässä, mutta haluaa kehittää itseään omalla alallaan ja oppia uutta. Tällöin ratkaisuja tarjoaa Karelia-ammattikorkeakoulun vaihtoehtoinen opintotarjonta.

Polkuopinnot

Haaveiletko tulevaisuudessa hakeutuvasi ammattikorkeakouluun, mutta koulupaikkaa ei tällä kertaa auennut? Polkuopinnot ovat silloin hyvä vaihtoehto. Aloittaviin uusiin ryhmiin jätetään muutama paikka polkuopiskeljoille. Polkuopiskelijan tarkoituksena on opiskella ensimmäisen vuoden opinnot kokonaisuudessaan tutkinto-opiskelijoiden mukana sekä samassa tahdissa heidän kanssaan. Ilmoittautumisaika polkuopiskelijaksi on elo- ja marras-joulukuussa. Valinta tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä, joten jos haaveilet polkuopiskelijaksi lähtemisestä, ole valmiina ilmoittautumisjankohtana. Nämä paikat menevät nopeasti! Polkuopintojen aikana kerryttettyjen opintojen ansiosta on mahdollista hakeutua tutkinto-opiskelijaksi jopa ilman valintakokeita avoimen väylän kautta. Tehdyt opintopisteet hyväksiluetaan, joten näitä ei tarvitse käydä uudestaan. Polkuopinnot ovat maksullisia, ja ne maksavat 240€/lukuvuosi.

Innostuitko? Lue lisää täältä. 

Avoin amk

Oletko harkinnut tällä hetkellä tekeväsi opintoja esimerkiksi työn ohella ja päivittää osaamistasi? Tai tilanteesi voi olla millainen tahansa – ei ole väliä oletko opiskelija, työelämässä tai kotosalla. Ei ole myöskään väliä minkä ikäinen olet, sillä kaikissa tapauksissa sinulla on mahdollisuus ottaa tarjolla olevia kursseja Karelia-ammattikorkeakoulusta ja opiskella niitä itsenäisesti, joko verkon kautta, monimuotona tai lähiopetuksella kurssista riippuen (huom. keväällä 2020 käytössä ainoastaan verkko-opetus).

Kattava opintotarjonta näkyy Karelia-ammattikorkeakoulun nettivisuilla. Lue lisää täältä. Normaalisti avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat maksullisia (1 op = 10 €), mutta ajalla 1.4.-31.12.2020 Karelia-ammattikorkeakoulu haluaa tarjota kaikki opinnot kaikille maksutta (lukuunottamatta pätevyyksiä tuottavien opintojen todistusmaksu). Joten nyt jos koskaan on hyvä hetki opiskella avoimen väylän kautta. Tutustu laajaan koulutustarjontaan ja kehitä osaamistasi!

Nyt varsinkin meillä on ollut aikaa antaa itsellemme tänä keväänä, kun olemme paljon viettäneet päiviä kotosalla. Käytä tämä annettu aika hyödyksi, ja opiskele! Aina on hyvä aika oppia uutta ja kehittää itseään ja omaa osaamistaan.

Mukavaa ja opiskelun täyteistä kevättä kaikille!

– Promotiimin Marjukka

AMK opinnot ja oppimisvaikeus

Kevään yhteishaku on käynnissä vielä muutaman päivän ja edellisessä postauksessa löytyy hyvin tietoa erilaisista valintatavoista, joiden kautta voi tulla valituksi. Halusin vielä näin haun loppuvaiheilla nostaa esille mm. oppimisvaikeuksiin liittyvän asian, joka liittyy myös valintakokeisiin.

AMK valintakokeeseen on mahdollista hakea erityisjärjestelyitä mm. oppimisvaikeuden, vamman tai sairauden vuoksi ja ko. erityisjärjestelyt valintakokeessa on tarkoitettu niitä tarvitseville. Valintakokeen erityisjärjestelyjä haetaan erillisellä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/#saavutettavuus, josta löytyy myös tarkempaa infoa valintakokeen erityisjärjestelyistä. Huomioithan, että ko. sivulta löytyvä lomake koskee vain yleisen AMK-valintakokeen erityisjärjestelyitä.

Aikataulullisesti pari tärkeää asiaa yhteishakuun ja valintakokeen erityisjärjestelyihin liittyien:

  • Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku loppuu 1.4.2020 klo 15.00.
  • Yksilöllisten järjestelyjen hakemus on toimitettava liitteineen viimeistään 8.4.2020 klo 15.00 sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa AMK-valintakokeeseen.

Huom. Korona saattaa aiheuttaa muutoksia AMK-valintakokeen järjestämiseen. Muutoksista ilmoitetaan hakijoille, sekä Karelia-ammattikorkeakoulun sivuilla.

 

Miten valintakokeen erityisjärjestelyjen hakeminen toimii käytännössä?

Ensin sinun tulee huolellisesti täyttää valintakokeen erityisjärjestelyitä koskeva lomake ja sen mukana toimittaa todistus/lausunto, jonka perusteella erityisjärjestelyitä haet. Hakemus liitteineen toimitetaan siihen ammattikorkeakouluun, missä olet ilmoittanut tekeväsi AMK-valintakokeen. Ammattikorkeakoulun käsiteltyä hakemuksesi, saat vastaukseksi joko kielteisen päätöksen perusteluineen tai myönteisen päätöksen, jossa kerrotaan sinulle myönnetyt erityisjärjestelyt. Valintakokeeseen osallistut normaalisti muiden hakijoiden kanssa, ellei sinulle ole tästä muuta ohjeistusta tullut, ja valintakokeen aikana sinulla on käytössä sinulle myönnetyt erityisjärjestelyt. Erityisjärjesetelyt riippuvat mm. siitä, minkä vuoksi haet erityisjärjestelyä ja minkälaista erityisjärjestelyä olet kuvaillut tarvitsevasi.

Kuva: pixabay

Ja sitten käytönnön esimerkki oman kokemuksen pohjalta. Erityisjärjestelyiden hakeminen oli helppoa ja sujuvaa, kun oli löytänyt tiedon siitä, miten niitä haetaan. Ohjeiden mukaisesti täytin erityisjärjestelyitä koskevan lomakkeen ja toimitin sen lukihäiriötodistuksen kanssa ammattikorkeakouluun. Sain hyvissä ajoin ennen valintakokeita tiedon, että hakemukseni on hyväksytty ja minulle myönnettiin kirjallisiin tehtäviin lisäaikaa. Suoritin valintakokeen normaalisti muiden hakijoiden kanssa ja valintakokeen kirjallisessa osiossa huomioitiin minulle myönnetty lisäaika.

 

Miten oma lukihäiriö näkyy ja vaikuttaa AMK opinnoissa?

Minulla ei ole aikaisemmissa opinnoissa ollut lukihäiriön vuoksi erityisjärjestelyitä, eikä ole AMK opinnoissakaan. Omalla kohdalla opiskelua tietyllä tavalla helpotti jo pelkkä tieto siitä, että minulla oli lukihäiriö. Olen aina ollut hidas lukemaan ja niin kirjoittaessa kuin lukiessakin jotkin kirjaimmet saattavat vaihtaa paikkaa. Omaa oppimista on helpottanut se, että olen tietoisesti keskittynyt enemmän lukemisessa ja kirjoittamisessa siihen, että sanat menevät oikein ja kirjaimmet ovat oikeilla paikoilla. Tietysti tämä vaatii hieman enemmän työtä, kuin ilman lukihäiriötä, mutta koen pärjääväni opiskeluissa hyvin, kun keskityn ko. asioihin. Itselle kaikkein haastavimpia ovat olleen vieraiden kielten kurssit, sekä osaksi myös ammattisanaston oppiminen. Mutta niistäkin on selvitty, kun ala on mieleinen ja löytyy halua oppia.

 

Kuva: pixabay

Opiskelussa itselle kaikkein raskaimpia hetkiä ovat olleet sellaiset hetket, jolloin on ollut paljon kirjallisia töitä, sillä kirjallisten töiden tekeminen ja lähdemateriaalin lukeminen vie melko paljo aikaa. Onneksi ammattikorkeakoulussa opetuksessa on teorian lisäksi myös paljon käytännön opetusta ja opiskelua, ja se tietyllä tavalla helpottaa opiskelua, kun sitä lukemista ja kirjoittamista on aika ajoin hieman vähemmän. Tietysti myös käytännön opetus ja opiskelu kuormittaa myös, mutta se on hieman erilaista, kuin teoriapainotteisessa opiskelussa. Ja hyvin tehty teoriapohja helpottaa myös käytännön asioiden opiskelussa.

Ainakin oman kokemuksen mukaan, korkeakouluissa ei enää kovin paljoa puhuta erilaisista oppimisvaikeuksista ja oppimista tukevista toimista, vaikka oppimisvaikeudet ovat yhtälailla läsnä korkeakouluopiskelijoiden kuin perusopetuksen opiskelijoidenkin keskuudessa. Oppimisvaikeus ei katoa, vaikka ajan myötä sen ilmeneminen ei välttämättä ole yhtä vahvaa kuin aikaisemmin. Oppimisvaikeuden kanssa voi oppia opiskelemaan paremmin, kun tiedostaa ne omat haastet ja löytää itselle sopivan keinon, jolla helpottaa oppimisessa ilmeneviä haasteita. Mikäli koet tarvitsevasi jonkinlaista tukea opiskeluun, tai esim. pari päivää lisäaikaa tehtävän palautukseen, kun kirjallisia tehtäviä on lyhyen ajan sisällä useita, niin juttelle rohkeasti opettajan kanssa asiasta. Oppimisvaikeuden kanssa ei tarvitse jäädä yksin!

-Jutta

 

Millainen opiskelijavalinta Kareliaan on?

Hei vaan kaikille!

Tämän kevään yhteishaku alkaa huomenna keskiviikkona 18.3 kello 8 ja kestää aina 1.4 kello 15 asti. Nyt onkin siis hyvä hetki vielä kertoa siitä, miten meille Karelia-ammattikorkeakouluun voi päästä opiskelemaan! Nykyään opiskelijavalinnassa on käytössä erilaisia vaihtoehtoja, kuin silloin, kun itse pääsin opiskelemaan. Tänä keväänä käyttöön tulee ensimmäistä kertaa todistusvalinta. Sen lisäksi valituksi voi tulla ammattikorkeakoulujen yhteisen valintakokeen perusteella, omilla valintakokeilla tai valintakurssin kautta. Käyn nämä seuraavaksi yksi kerrallaan läpi.

Huom. Korona saattaa aiheuttaa muutoksia AMK-valintakokeen järjestämiseen. Muutoksista ilmoitetaan hakijoille sekä Karelia-ammattikorkeakoulun nettisivuilla.

Kuva: Pixabay

TODISTUSVALINTA

Todistusvalinnassa opiskelija tulee valituksi ammattikorkeakouluun toisen asteen todistuksensa perusteella. Tämä tarkoittaa siis ylioppilastutkintoa tai ammatillista perustutkintoa. Todistusvalinnassa valitaan tietty määrä hakijoita lukio- ja ammatillisella pohjalla. Osassa koulutuksista on asetettu vähimmäispisteraja, joka tulee täyttyä tullakseen valituksi todistuksen perusteella. Kaksoistutkinnon suorittaneet ovat mukana molemmissa todistusvalintatavoissa.

Ylioppilastutkinnolla haettaessa pisteytetään viisi ainetta ja pisteytettävät aineet huomioidaan vain kerran. Hakijalle eniten pisteitä tuottava yhdistelmä huomioidaan. Vaikka aineita pisteytetään viisi, voit tulla valituksi myös neljällä aineella. Kansainväliset ylioppilastutkinnot pisteytetään samalla periaatteella.

Ammatillisella perustutkinnolla haettaessa huomioidaan 1.8.2015 alkaen suoritetut tutkinnot. Näyttötutkintona suoritettua tutkintoa ei huomioida todistusvalinnassa. Todistusvalinnassa huomioidaan kolmen yhteisen tutkinnon osan arvosanat sekä tutkinnon painotettu keskiarvo. Todistus voi tuottaa enintään 150 pistettä todistusvalinnassa. Keväällä 2020 valmistuvien hakijoiden tarvittavien suoritustietojen ja tutkintosuorituksen vahvistuspäivämäärän tulee olla tallennettuna KOSKI-palveluun 15.5.2020 mennessä, jotta hakija on mukana todistusvalinnassa.

Lisätietoja todistusvalinnasta sekä pisteytystaulukot ja pisterajat löytyvät osoitteesta https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/

AMK-VALINTAKOE

AMK-valintakoe on 1.-5.6.2020 järjestettävä kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteinen valintakoe, jonka hakija tekee valvottuna omalla kannettavalla tietokoneella ammattikorkeakoulun tiloissa. Valintakokeen sisältö ja kesto määräytyy sen mukaan, mille alalle olet hakenut. Yhdellä suorituskerralla hakija tekee kaikki osiot, jotka sisältyvät hänen hakukohteisiinsa. Valintakokeen jokaiselle osiolle on määritelty suoritusaika, jonka jälkeen se osio sulkeutuu. Osiot voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä, mutta osio tulee suorittaa kerralla. Jos osio jää kesken, viimeisin versio tallentuu vastaukseksi. Jokainen osio tulee saada suoritetuksi hyväksytyksi, jotta voi tulla valituksi. Jos olet tullut valituksi opiskelupaikkaan todistusvalinnan perusteella, ei valintakokeeseen tarvitse osallistua. Valintakokeella voit kuitenkin tavoitella mahdollista ylempää hakutoivetta.

Kaikille aloille yhteisiä osioita ovat päätöksentekotaidot, opetuskieli (suomi tai ruotsi) ja englannin kieli. Näihin jokaiseen osioon on käytettävissä 30 minuuttia. Koulutusalakohtaisia osioita ovat matemaattiset taidot (60min), matemaattis-luonnontieteelliset taidot (45min) ja eettiset taidot (30min). AMK-valintakoe ei edellytä ennakkovalmistautumista, mutta suosittelen lämpimästi peruslaskujen ja taitojen kertaamista ennen koetta!

Lue lisää AMK-valintakokeesta ja alakohtaisista ensikertalaiskiintiöistä osoitteesta https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/

Kuva: Pixabay

ALAKOHTAINEN VALINTAKOE

Valintakoeuudistuksen jälkeen kulttuurialan omat valintakokeet säilyvät. Valintakokeet ovat korkeakoulukohtaisia. Meillä Kareliassa kulttuurialalta voi opiskella medianomiksi. Heille järjestetään oma valintakoe 2.6 ja 3.6. Valintakokeeseen kutsutaan hyväksytyn ennakkotehtävän perusteella kaikki hakukelpoiset hakijat. Tarkemmat tiedot ennakkotehtävästä ja sen aikataulu julkaistaan hakuajan alettua. Valintakokeen osioita ovat ammatillinen tehtävä sekä haastattelu. Hakijan tulee saada vähintään puolet valintakokeen enimmäispistemäärästä ja molemmat osiot tulee olla hyväksytysti suoritettuja.

Lue lisää medianomi-valintakokeesta Opintopolusta

https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.16717609412

VALINTAKURSSI

Meillä Kareliassa on käytössä yhtenä valintatapana myös valintakurssi. Valintakurssin kautta voi tulla valituksi tietojenkäsittelyn tradenomin tutkintoon ja konetekniikan insinööri tutkintoon. Konetekniikassa valintakurssi on 3 opintopisteen laajuinen verkossa toteutettava opintojakso. Se sisältää oppimistehtäviä ja verkkotenttejä ja sen kautta voidaan valita 18 opiskelijaa. Tietojenkäsittelyn tradenomiksi kaikki opiskelijat valitaan valintakurssin perusteella. Heidän valintakurssinsa on 5 opintopisteen laajuinen Johdatus tietojenkäsittelyalaan. Valintakurssit toteutetaan välittömästi hakuajan jälkeen. Valintakurssit ovat korkeakoulu- ja tutkintokohtaisia. Valintakurssit hyväksiluetaan korkeakouluopintoihin, jos hakija tulee valituksi tutkintoon.

Lue lisää koneinssien valintakurssista

https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.94648355363

Lue lisää tietojenkäsittelyn tradenomien valintakurssista

https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.27024433289

Kuva: Pixabay

Hurjasti tsemppiä ylioppilaskirjoituksiin, näyttöihin, kokeisiin, yhteishakuun ja muihin loppukevään rutistuksiin! Jospa tästä postauksesta on hyötyä teille hakijoille. Laittakaa meille viestiä, jos teillä on kysyttävää valintatavoista tai hausta. Autamme mielellämme!

Mukavaa kevään jatkoa ja tervetuloa opiskelemaan Karelia-ammattikorkeakouluun!

– Reetta