Arkistot kuukauden mukaan: huhtikuu 2015

Työssäharjoittelua ja vapaa-aikaa

Itselläni on nyt vierähtänyt ensimmäiset kaksi viikkoa työssäharjoittelussa. Medianomeilla työssäharjoittelu sijoittuu koulutuksen loppupuolelle, kun taas joillakin koulutusaloilla harjoittelua voi olla joka vuosi. Näiden kuluneiden ensimmäisten kahden viikon aikana olen huomannut, että itselleni on enemmän hyötyä siitä että, työssäharjoittelu on vasta kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuotena. Minulla on paljon varmempi olo siitä, että osaan jo asioita ja pääsen harjoittelussa toteuttamaan itsenäisemmin työtehtäviä. Harjoittelun aikana olen ollut mukana neuvotteluissa ja erilaisissa asiakastapaamisissa, olen saanut tehdä graafistasuunnittelua sekä myös tapahtumatuotantoa. Ottaen huomioon sen, että olen ollut harjoittelussa vasta kaksi viikkoa, olen saanut tehdä hyvin erilaisia työtehtäviä jo tässä ajassa.

Olen tehnyt harjoittelusopimuksen harjoittelupaikkani kanssa viideksi kuukaudeksi, joten suoritan koulutukseen kuuluvat työssäharjoittelut samaan yritykseen ja yhtäjaksoisesti. Opintosuunnitelmassa media-alan koulutukseen kuuluu kaksi vähän yli kahden kuukauden kestävää harjoittelujaksoa. Tietenkin työssäharjoittelun pituus hieman riippuu siitä, kuinka monta tuntia töitä tekee päivässä. Yksi opintopiste vaatii noin 27 tuntia töitä ja media-alan koulutukseen kuuluu työssäharjoittelua 30 opintopistettä.

Näiden työssäharjoittelu viikkojen aikana olen huomannut, että töissä käyminen kuluttaa voimavaroja enemmän kuin opiskelu. Tämä tietenkin on aivan ihmisestä kiinni, mutta näin asia olen itse kokenut. Tämän vuoksi vapaa-ajan käytön suunnittelu ja rentoutuminen on ollut itselleni suuressa roolissa jo pidemmän aikaa. Arki-illat itselläni menee etäopiskellen ja suorittaen valinnaisia kursseja. Viikonloput menee taas uuden harrastukseni parissa, kiertäen koiranäyttelyitä ympäri Pohjois-Karjalaa, Pohjois-Savoa ja Etelä-Savoa tai treenaten näyttelyitä varten vuoden ikäisen koiran kanssa.
Miten sinä suunnittelet vapaa-aikasi? Kuinka rentoudut?

Aurinkoista keväät jatkoa
– Melina

Yrittäjäksi jo opiskeluaikana

Yrittäjyys on yksi sellainen teema, joka on noussut useasti esiin liiketalouden opintojen aikana.  Mietinkin, että olisi mielenkiintoista kuulla sellaisten opiskelijoiden tarina, jotka ovat jo opiskelujen aikana ryhtyneet yrittäjiksi. Sain haastatteluun Havusoft Company Oy:n perustajat Jiri Jormakan ja Juuso Oinosen. Jiri opiskeli Karelia-amk:ssa liiketaloutta ja valmistui viime vuonna. Juuso puolestaan opiskelee rakennustekniikan puolella.

jiri_juuso

Havusoftin perustajat Jiri Jormakka (vas.) ja Juuso Oinonen

Mikä on Havusoft ja mistä idea yrityksen perustamisesta lähti liikkeelle?

Havusoft tuottaa aputyökaluja junioniurheiluun ja seuratoiminnan tehostamiseen, seurantaan sekä datanhallintaan. Kehitetty sovellus on nimeltään HavuSport. Idea lähti liikkeelle, kun molemmat toimivat samaan aikaan valmentajina Juniori Jokipojissa. Siellä he huomasivat, että olisi tarvetta saada lisää tietoa esimerkiksi pelaajista ja seuratoiminnasta. He ottivat selvää, onko olemassa sellaista palvelua, mitä seuroissa voitaisiin hyödyntää, mutta sellaista ei ollut. Näinpä he päättivätkin itse alkaa suunnitella tämäntyyppistä palvelua. Eli lyhyesti: huomattiin jokin tarve ja keksittiin siihen ratkaisu.

Logo_Large

Miten opiskelun ja yritystoiminnan yhteensovittaminen on toiminut?

Jirin kohdalla opinnot ja yrittäjyys toimivat hyvin yhteen ja hän pystyi esimerkiksi tekemään opinnäytetyönsä oman liikeidean pohjalta. Hän kertoi saaneensa jonkin verran apua opettajilta ja erityisesti Karelia-amk:n innovaatiokoordinaattorilta. Juuson kohdalla opinnot ja yritystoiminta eivät samalla tavalla tue toisiaan, kun kyseessä on niin erilaiset alat ja välillä opiskelu on nyt jäänyt vähemmälle. Miehet totesivat kuitenkin, että yritystoiminnan pyörittäminen on pääosin sujunut luontevasti opiskelun rinnalla.  Töitä on tehty esimerkiksi koulupäivien jälkeen ja aiemmin myös aamuisin saatettiin pitää yhteisiä ideointipalavereja. He osallistuivat myös Draft-ohjelmaan, joka auttaa liikeidean eteenpäin viemisessä. Draft-ohjelman kautta he pääsivät Pitch Me Up! -myyntipuhekilpailuun, jonka myötä idea polkaistiin toden teolla käyntiin.

 Mitä yrityksen perustaminen on opettanut?

Juuso toi ensimmäiseksi esiin, että yrittäjyydessä on itse täysin vastuussa koko jutusta. Jos ei tee jotakin, niin on pomminvarmaa, että oma yritys kärsii siitä. Välillä on oppinut myös erehdyksen kautta ja joitakin asioita olisi jälkeenpäin ajatellen tehnyt eri tavalla tai suunnitellut paremmin. Jiri kertoi myös, että kehitystä on tapahtunut etenkin myyntityössä ja asiakassuhteiden ylläpitämisessä.

Mitä haluaisitte sanoa heille, jotka nyt miettivät oman yrityksen perustamista?

Joensuu on siinä mielessä hyvä paikka perustaa yritys, että auttavia tahoja on aika paljon. Karelia-amk:ssa on hyviä opettajia ja innovaatiokoordinaattori Heikki Immonen. Lisäksi on olemassa aiemmin mainittu Draft-ohjelma, josta voi saada rahaa esimerkiksi tuotekehitykseen. Myös Start me Up! -liikeideakilpailu ja Pitch Me Up -myyntipuhekilpailu ovat mahdollisuuksia saada oma liikeidea esille. Lisäksi Joensuun Tiedepuistolla toimii Yrityshautomo, jossa voi keskustella omista ideoista.

Ylipäätään oman yritystoiminnan pyörittäminen on siinä mielessä mukavaa, että vaikka tekemistä riittääkin, se ei tunnu peruspuurtamiselta. Jiri tuo myös esiin, että jos on mikä tahansa idea, niin sitä kannattaa aina jalostaa eteenpäin. Heidänkin kohdallaan kumpikaan ei ole itse koodannut, mutta nyt heillä on sovellusalan yritys ja kaksi täyspäiväistä työntekijää sekä yksi harjoittelija. Hän lisäsi myös, että he ovat koko ajan tehneet työtä asiakasrajapinnassa eli jo ideavaiheessa ovat keskustelleet potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Eli voi aivan hyvin esitellä pelkän ideankin mahdollisille asiakkaille ja ottaa selvää heidän kiinnostuksestaan.

Kannattaakin olla rohkea ja alkaa hommiin sekä hyödyntää saatavilla olevat mahdollisuudet oman idean eteenpäin viemiseksi!

Havusoft Company Oy: http://havusport.com/, Youtube-video http://urly.fi/oSh,

Lisätietoa Draf-ohjelmasta: http://draft.karelia.fi/fi/

– Sanna