AMK opinnot ja oppimisvaikeus

Kevään yhteishaku on käynnissä vielä muutaman päivän ja edellisessä postauksessa löytyy hyvin tietoa erilaisista valintatavoista, joiden kautta voi tulla valituksi. Halusin vielä näin haun loppuvaiheilla nostaa esille mm. oppimisvaikeuksiin liittyvän asian, joka liittyy myös valintakokeisiin.

AMK valintakokeeseen on mahdollista hakea erityisjärjestelyitä mm. oppimisvaikeuden, vamman tai sairauden vuoksi ja ko. erityisjärjestelyt valintakokeessa on tarkoitettu niitä tarvitseville. Valintakokeen erityisjärjestelyjä haetaan erillisellä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/#saavutettavuus, josta löytyy myös tarkempaa infoa valintakokeen erityisjärjestelyistä. Huomioithan, että ko. sivulta löytyvä lomake koskee vain yleisen AMK-valintakokeen erityisjärjestelyitä.

Aikataulullisesti pari tärkeää asiaa yhteishakuun ja valintakokeen erityisjärjestelyihin liittyien:

  • Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku loppuu 1.4.2020 klo 15.00.
  • Yksilöllisten järjestelyjen hakemus on toimitettava liitteineen viimeistään 8.4.2020 klo 15.00 sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa AMK-valintakokeeseen.

Huom. Korona saattaa aiheuttaa muutoksia AMK-valintakokeen järjestämiseen. Muutoksista ilmoitetaan hakijoille, sekä Karelia-ammattikorkeakoulun sivuilla.

 

Miten valintakokeen erityisjärjestelyjen hakeminen toimii käytännössä?

Ensin sinun tulee huolellisesti täyttää valintakokeen erityisjärjestelyitä koskeva lomake ja sen mukana toimittaa todistus/lausunto, jonka perusteella erityisjärjestelyitä haet. Hakemus liitteineen toimitetaan siihen ammattikorkeakouluun, missä olet ilmoittanut tekeväsi AMK-valintakokeen. Ammattikorkeakoulun käsiteltyä hakemuksesi, saat vastaukseksi joko kielteisen päätöksen perusteluineen tai myönteisen päätöksen, jossa kerrotaan sinulle myönnetyt erityisjärjestelyt. Valintakokeeseen osallistut normaalisti muiden hakijoiden kanssa, ellei sinulle ole tästä muuta ohjeistusta tullut, ja valintakokeen aikana sinulla on käytössä sinulle myönnetyt erityisjärjestelyt. Erityisjärjesetelyt riippuvat mm. siitä, minkä vuoksi haet erityisjärjestelyä ja minkälaista erityisjärjestelyä olet kuvaillut tarvitsevasi.

Kuva: pixabay

Ja sitten käytönnön esimerkki oman kokemuksen pohjalta. Erityisjärjestelyiden hakeminen oli helppoa ja sujuvaa, kun oli löytänyt tiedon siitä, miten niitä haetaan. Ohjeiden mukaisesti täytin erityisjärjestelyitä koskevan lomakkeen ja toimitin sen lukihäiriötodistuksen kanssa ammattikorkeakouluun. Sain hyvissä ajoin ennen valintakokeita tiedon, että hakemukseni on hyväksytty ja minulle myönnettiin kirjallisiin tehtäviin lisäaikaa. Suoritin valintakokeen normaalisti muiden hakijoiden kanssa ja valintakokeen kirjallisessa osiossa huomioitiin minulle myönnetty lisäaika.

 

Miten oma lukihäiriö näkyy ja vaikuttaa AMK opinnoissa?

Minulla ei ole aikaisemmissa opinnoissa ollut lukihäiriön vuoksi erityisjärjestelyitä, eikä ole AMK opinnoissakaan. Omalla kohdalla opiskelua tietyllä tavalla helpotti jo pelkkä tieto siitä, että minulla oli lukihäiriö. Olen aina ollut hidas lukemaan ja niin kirjoittaessa kuin lukiessakin jotkin kirjaimmet saattavat vaihtaa paikkaa. Omaa oppimista on helpottanut se, että olen tietoisesti keskittynyt enemmän lukemisessa ja kirjoittamisessa siihen, että sanat menevät oikein ja kirjaimmet ovat oikeilla paikoilla. Tietysti tämä vaatii hieman enemmän työtä, kuin ilman lukihäiriötä, mutta koen pärjääväni opiskeluissa hyvin, kun keskityn ko. asioihin. Itselle kaikkein haastavimpia ovat olleen vieraiden kielten kurssit, sekä osaksi myös ammattisanaston oppiminen. Mutta niistäkin on selvitty, kun ala on mieleinen ja löytyy halua oppia.

 

Kuva: pixabay

Opiskelussa itselle kaikkein raskaimpia hetkiä ovat olleet sellaiset hetket, jolloin on ollut paljon kirjallisia töitä, sillä kirjallisten töiden tekeminen ja lähdemateriaalin lukeminen vie melko paljo aikaa. Onneksi ammattikorkeakoulussa opetuksessa on teorian lisäksi myös paljon käytännön opetusta ja opiskelua, ja se tietyllä tavalla helpottaa opiskelua, kun sitä lukemista ja kirjoittamista on aika ajoin hieman vähemmän. Tietysti myös käytännön opetus ja opiskelu kuormittaa myös, mutta se on hieman erilaista, kuin teoriapainotteisessa opiskelussa. Ja hyvin tehty teoriapohja helpottaa myös käytännön asioiden opiskelussa.

Ainakin oman kokemuksen mukaan, korkeakouluissa ei enää kovin paljoa puhuta erilaisista oppimisvaikeuksista ja oppimista tukevista toimista, vaikka oppimisvaikeudet ovat yhtälailla läsnä korkeakouluopiskelijoiden kuin perusopetuksen opiskelijoidenkin keskuudessa. Oppimisvaikeus ei katoa, vaikka ajan myötä sen ilmeneminen ei välttämättä ole yhtä vahvaa kuin aikaisemmin. Oppimisvaikeuden kanssa voi oppia opiskelemaan paremmin, kun tiedostaa ne omat haastet ja löytää itselle sopivan keinon, jolla helpottaa oppimisessa ilmeneviä haasteita. Mikäli koet tarvitsevasi jonkinlaista tukea opiskeluun, tai esim. pari päivää lisäaikaa tehtävän palautukseen, kun kirjallisia tehtäviä on lyhyen ajan sisällä useita, niin juttelle rohkeasti opettajan kanssa asiasta. Oppimisvaikeuden kanssa ei tarvitse jäädä yksin!

-Jutta