Etäyhteyksistä onnistumisiin

Hei kaikille!

 

Olen viimeisen vuoden sairaanhoitajaopiskelija, joka on suorittamassa Perhehoitotyön harjoittelua Voimalassa. Aloitimme muutaman luokkalaisen kanssa harjoittelun Voimalassa marraskuussa ja pääsimme muutaman viikon työskentelemään normaalisti, mikä oli hyvä. Saimme alussa tuntumaa, kuinka ohjata vertaisryhmiä ja opetuksia lähikontaktissa, tietysti maskit kasvoilla. Puolivälissä harjoittelua valitettavasti Joensuun alueella siirryttiin kiihtymisvaiheeseen, jolloin jouduimme sopeutumaan yllättäviin muutoksiin. Lyhyellä varoitusajalla siirsimme vertaisryhmien ohjaukset etäohjauksiksi ja varauduimme pitämään muut ohjaustunnit etäyhteyden avulla. Onneksemme huomasimme, että tämä kävi yllättävän helposti. Voimalassa oltiin jo ennakkoon varauduttu mahdolliseen etäohjaukseen sekä toteutukset oli suunniteltu mukautuvasti.

Etäohjaaminen opettikin paljon, sillä siinä täytyi miettiä eri tekniikoita kuten esimerkiksi, kuinka saada osallistujat osallistumaan aktiivisesti ohjaukseen ruudun toiselta puolelta ja mitä asioita ohjauksessa täytyi ottaa huomioon. Voimalassa on päässyt hyvin myös ryhmien ohjaamisen makuun sekä kehittymään moniammatillisesti itsekin, sillä itsekin on päässyt vetämään myös jumppia sekä olemaan erilaisissa opetuksellisissa tilanteissa. Niin sanottu asiantuntijan rooli on toki myös vaatinut paljon isojen tietopakettien hallintaa sekä nopeaa oppimista, mutta tässä auttaa hyvin priorisointi sekä hyvä suunnittelu. Kalenteri on siis ollut kovassa käytössä.

Kaiken kaikkiaan Voimala on antanut paljon itsevarmuutta ryhmien ohjaamiseen, suunnitteluun ja luottoa omaan tekemiseen. Monesti hyvän tekemisen meininki on välittynyt ruudun toiselle puolelle, jolloin on myös samalla saanut välittömän positiivisen palautteen ohjattavilta takaisin. Koronasta huolimatta, Voimalassa on päässyt mukavasti tekemään monipuolisesti erilaisia projekteja, jotka ovat vahvistaneet omaa osaamista lisää.

Miselle, sairaanhoitajaopiskelija

Ohjauksella opittua

Heippa vaan kaikille!

Mie olen Kaisa ja opiskelen toista vuotta sairaanhoitajaksi Karelia-ammattikorkeakoulussa. Suoritan tällä hetkellä ikäosaamisen harjoittelua Voimalassa ja olen saanut paljon oppia lyhyessä ajassa. Aluksi Voimala oli miulle tuntematon paikka, vaikka se sijaitseekin koulumme tiloissa. Lähdin tekemään harjoittelua tavoitteena uusien työskentelytapojen ja asioiden oppiminen. Tähän tavoitteeseen olen jo päässyt, vaikka harjoitteluani on vielä jäljellä 1,5 viikkoa.

Uusimpana oppina miulle on noussut ohjaamisen taito. Aikaisemmat ohjaamiskokemukset ovat jääneet hieman suppeammaksi, mutta Voimalan ikäosaamisen harjoittelussa olen päässyt harjoittelemaan tätä taitoa liikunnallisen ohjaamisen kautta. Aluksi ohjaaminen tuntui vieraalta, vaikka olen itse käynyt paljon ohjatuilla jumppatunneilla. Osa liikkeistä ovat olleet miulle siis jo tuttuja. Ohjaukseen olen saanut paljon opastusta harjoittelua tekeviltä fysioterapia opiskelijoilta ja opiskelijoilta, joille ohjaaminen on tuttua muista opinnoista. Ohjauksen lisäksi on pitänyt kiinnittää huomiota kohderyhmään eli ikäihmisiin. Myös heidän voimatasonsa huomioon ottaminen on ollut harjoittelussani tärkeää ja olen päässyt suunnittelemaan juuri heille sopivia harjoitteita.

Päällimmäisenä oppina miulle on jäänyt mieleen, ohjauksen ja ikäihmisten lisäksi, tiimityöskentely, joka korostuu Voimalassa. Hyvällä ja kannustavalla tiimityöllä pääsemme haluttuihin lopputuloksiin kaikessa, mitä teemme! Tästä on siis hyvä jatkaa. Hyvä MYÖ!

Kaisa, sairaanhoitajaopiskelija

Tiimissä työskentely

Moikka moi! Täällä höpöttelee toisen vuoden sairaanhoitajaopiskelija Ella. Suoritin Voimalassa viisi viikkoa kestäneen mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelun. Päädyin tekemään harjoittelun Voimalaan, koska olin kuullut, että se on hieman erilainen kuin tavallisesti paikat, joissa olen tottunut harjoitteluja tekemään. Ajattelin, että tämä voisi olla mukavaa vaihtelua osastotyölle. Työskentelyn projektiluontoisuus ja moniammatillisuus kiinnostivat minua paljon. Aluksi tuntui hämmentävältä, miten työskennellään ilman ohjaajan jatkuvaa läsnäoloa. Vastuu omasta työskentelystä korostui tässä harjoittelussa.

 

Nyt mennään valitsemaani aiheeseen eli tiimissä työskentelemiseen Voimalassa. Voimalassa on siis kaksi tiimiä, tiimi 1 ja tiimi 2. Näiden tiimien sisällä on myös pienempiä tiimejä, joissa toteutetaan erilaisia projekteja. Tiimit voivat myös tehdä yhteistyötä keskenään. Tiimityöskentelyssä on tärkeää, että jokainen mukana oleva tekee oman osansa ja osallistuu aktiivisesti tiimin toimintaan ja projektien suunnitteluun. Meidän tiimissämme työskentely sujui loistavasti. Avoin ilmapiiri vallitsi ja omia ideoita pystyi avoimesti tuomaan esille, mikä on tiimityöskentelyssä tärkeää. Tärkeää on olla täsmällinen ja pitää kiinni sovituista aikatauluista sekä ilmoittaa, jos niihin tulee muutoksia, kuten sairastumisen tai myöhästelyt. Tiimissä täytyy osata ottaa esille, jos on huolia/murheita tiimin toimintaan tai jäseniin liittyen. Toimivan tiimityön perusta on luottamuksellisuus yhteen hiileen puhaltamisen meininki.

Voimalassa tiimit ovat moniammatillisia, eli työskentelyssä voi olla mukana niin meitä sairaanhoitajaopiskelijoita kuin fysioterapia- tai sosionomiopiskelijoitakin. Työskentelyssä voimme oppia toisiltamme paljon uutta ja sellaista, mitä emme olisi osanneet itse edes ajatella. On rikkaus, miten projekteissa voidaan tuoda monia näkökulmia ja jokainen tuo omaa osaamistaan projektiin ja tämä antaa itselle onnistumisen kokemuksia. Itse sain tehdä Omaisvoima-ryhmää yhteistyössä sosionomiopiskelijoiden kanssa ja parissa projektissa oli fysioterapiaopiskelija mukana.

Haluan vielä tähän lopuksi tuoda esille, mitä erityisesti opin harjoittelussani Voimalassa. Tiimityöskentelytaidot ovat luonnollisesti ottaneet harppauksen eteenpäin ja pääsin kehittämään itseäni esillä olemisessa, joka ei ole ollut vahvuusaluettani. Korostan kuitenkin oman työskentelyn suunnittelua ja erityisesti aikataulutusta. Kalenterin käyttö on siis tullut tutuksi. Suosittelen Voimalaharjoittelua, mikäli haluaa kokea hieman erilaisen harjoittelun ja missä pääsee olemaan itse vastuussa projektien toteutumisesta. Kaikin puolin positiivinen kokemus!

Ella, sairaanhoitajaopiskelija

Toimiva yhteistyö tiimin sisällä

Olen Jenna ja opiskelen toista vuotta fysioterapiaa Kareliassa. Teen toisen työharjoitteluni Voimalassa. Työharjoitteluni pituus on viisi viikkoa, joista nyt on menossa viikko neljä ja tuntuu, että viikot vain hujahtavat ohi. Työtä on ollut sopivasti ja tässä harjoittelussa on saanut käyttää paljon aikaa erilaisten ryhmien suunnitteluun ja on ollut mukavaa, kun ei ole tarvinnut kiirehtiä projektien suunnittelun kanssa. Olen kuulunut harjoitteluni ajan 2. tiimiin ja asiakaskuntamme on muodostunut ikäihmisistä. Harjoitteluni ajan tiimiini on kuulunut lisäksi kaksi muuta fysioterapeuttiopiskelijaa sekä yksi sairaanhoitajaopiskelija. Tiimimme on ollut aivan huippu, joten päätin kirjoittaa siitä, että mitä hyvä yhteistyö tiimin sisällä tarkoittaa tässä harjoittelussa ja miten se vaikuttaa harjoittelun sujumiseen.

Tiimissämme meininki on ollut todella rento koko harjoittelun ajan ja keskustelu on ollut hyvin avointa. Tiimissä kaikki ottavat toisensa huomioon ja kaikkien mielipidettä arvostetaan. Erityisen mahtavaa on ollut se, että ei ole tarvinnut jännittää oman tiimin seurassa tai, että kertaakaan ei ole tullut sellainen olo, että en kehtaisi sanoa jotakin mielipidettäni ääneen. Tiimissämme on ollut alusta asti myös vahva luottamus toisiimme, eli ei ole kertaakaan tarvinnut miettiä, että hoitaako jokainen oman osansa vaiko ei. Erilaisten projektien suunnittelu on mennyt tiimillämme todella tasa-arvoisesti, ja kaikki ovat saaneet äänensä kuuluviin ja työpanoksensa näkyviin.

Näin harjoittelun loppupuolella päällimmäisenä on kiitollisuus omaa tiimiä kohtaan, sillä en olisi parempaa tiimiä harjoitteluni ajalle voinut toivoa. Tiimissämme jokaisella oli omat vahvuutensa ja osasimme tiiminä hyödyntää niitä hyvin. Tässä harjoittelussa oma tiimi on siinäkin mielessä merkityksellinen, sillä harjoittelun aikana tulee käydä paljon reflektiota oppimisesta ja tiimissämme palautteen antaminen oli kannustavan kehittävää, sillä on tärkeää nostaa esille niin kehittämisen kohteet, kuin onnistumiset. Nyt harjoittelun loppusuoralla voin todeta, että hyvin toimiva tiimi on avaintekijä harjoittelun onnistumiseen.

 

Jenna, fysioterapeuttiopiskelija

Työskentely ikäihmisten kanssa

Moikka!

Olen Siiri, neljännen lukukauden fysioterapeuttiopiskelija ja harjoitteluni Voimalassa on toinen työharjoitteluni opintojeni aikana. Tulin harjoitteluun Voimalaan, koska halusin saada harjoittelupaikastani aivan toisenlaisen kokemuksen, kuin ensimmäisestä harjoittelustani, jonka suoritin julkisessa terveyskeskuksessa. Mielestäni on tärkeää tehdä harjoittelut mahdollisimman erilaisissa ympäristöissä, jotta oma ammatillinen näkökulma kehittyy mahdollisimman laajaksi. Erilaisten harjoitteluiden kokeminen antaa myös hyvää osviittaa siitä, mitä tulevaisuuden työnä haluaisi tehdä ja mihin mahdollisesti erikoistua tai suuntautua. Työskentelen harjoitteluni aikana 2. tiimissä, eli asiakkaani ovat pääasiassa ikäihmisiä, muutamaa poikkeustapausta lukuun ottamatta. Harjoittelun aikana olen siis saanut kokemusta heidän kanssaan työskentelemisestä, ja oppinut kiinnittämään huomiota asioihin, jotka korostuvat heidän kanssaan työskennellessä.

Valitsin blogipostaukseni aiheeksi ikäihmisten kohtaamisen, sillä Voimalassa työskennellessä tapaamme vanhoja ihmisiä päivittäin erilaisissa tilanteissa; ryhmänohjauksissa, kotikäynneillä ja yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa. Ikääntyneiden asiakkaiden kohtaamisessa korostuu mielestäni empaattisuuden merkitys, sanatarkka kuuntelu sekä riittävä äänenkäyttö. On myös kiinnitettävä huomiota sanavalintoihin; usein me nuoret puhumme hieman eri termeillä kuin vanhempien ikäluokkien ihmiset, mikä saattaa aiheuttaa sekaannuksia.

Monille ikääntyneille kotikäyntimme ovat saattaneet olla päivän, tai jopa viikon odotetuin kohokohta tai jopa ainoa ihmiskontakti. Varsinkin näin poikkeusaikana vanhukset liikkuvat vähemmän kodin ulkopuolella, jolloin sosiaalisten kontaktien määrä on ollut tavallistakin vähäisempää. Useilla tapaamisilla asiakkaille keskeistä muun harjoittelun ja terapian ohella onkin ollut juuri keskustelu; usein kivut ja muut vaivat ovatkin helpottaneet jo sillä, että joku on vieressä, ymmärtää ja kuuntelee samalla, kun on toteutettu terapiaa. Hyvän vanhustyö koostuukin mielestäni kohtaamisista, jotka vahvistavat ikääntyneen voimavaroja ja vähentävät hänen haavoittuvuuden kokemustaan. Hyvä vanhuus tulisi olla kaikkien ikääntyneiden tasavertainen oikeus, joten työskennellään yhdessä sen eteen.

 

Siiri, fysioterapeuttiopiskelija

Erilaisten ryhmien ohjaaminen Voimalassa

Hei!

Olen Mikko, toisen vuoden fysioterapeuttiopiskelija ja suoritin Voimalassa toisen harjoitteluni. Olin Voimalan tiimissä numero yksi, joka toimii lasten, nuorten ja työikäisten parissa. Tässä postauksessa kerron minkälaisia ryhmiä Voimalassa on ja minkälaista niiden ohjaaminen on ollut.

Ryhmät ovat olleet todella erilaisia. Olemme ohjanneet muun muassa pieniä päiväkoti-ikäisiä lapsia, kouluikäisiä lapsia, nuoria ihmisiä ja työikäisiä äitejä sekä johonkin sairauteen sairastuneita eri ikäisiä. Ryhmät ovat olleet hyvin erilaisia, mikä onkin rikkaus, kun suorittaa harjoittelua Voimalassa. Voimalassa toiminta on moniammatillista, joten olen päässyt käyttämään myös muiden ammattitaitoa hyödyksi meidän ohjatessa erilaisia ryhmiä. Asioihin on löytynyt erilaisia näkökulmia ja sitä kautta olen oppinut paljon.

Ryhmien ohjaamisessa tulee ottaa huomioon monta asiaa; esimerkiksi kohderyhmä, ryhmän taso, vuorovaikutus, tila, ohjauksen tavoite (sosiaalinen, kognitiivinen ja motorinen), ryhmän koko, aikataulu ym. Alussa on tärkeää ryhmäytyminen ja selkeä aloitus sekä lopetus. Voimalassa ryhmänohjauksissa saa käyttää paljon luovuutta ja suunnitteluun on varattu usein hyvin aikaa ja myös vastuunotto ja aloitteellisuus korostuu. Olemme pyrkineet pitämään ryhmissä yllä rentoa fiilistä, turvallista ilmapiiriä ja avointa vuorovaikutusta.

Kaiken kaikkiaan Voimala tarjoaa hyvän mahdollisuuden erilaisten ryhmien ohjaukseen ja sen harjoitteluun. Tästä on paljon hyötyä myöhemmin työelämässä. Voimalassa on monta ryhmää, joissa on mahdollista kokea vertaistukea, mikä on tärkeää monelle. Se auttaa ymmärtämään, ettei ole yksin ajatustensa tai ongelmiensa kanssa, vaan moni muukin tuntee samoin.

Mikko, fysioterapeuttiopiskelija

Yksinäisyys

Heippa!

Olen sairaanhoitajaopiskelija ja suoritin Voimalassa ikäosaamisen harjoitteluni.

Olen pitänyt Voimalassa työskentelystä paljon, sillä Voimalan ympäristö poikkeaa paljon normaaleista hoitotyön ympäristöistä, joissa olen aiemmin työskennellyt. Pidin erityisesti siitä, että yksilöasiakkaille on aikaa.

Päätin kirjoittaa yksinäisyydestä.

Kuva: Bing

Yksinäisyys on kaikille tuttua ja valitettavasti yksinäisyys koskee monesti juuri ikäihmisiä.

Perhe voi olla kaukana, puoliso menehtynyt ja toimintakyky ei anna periksi lähteä liikkeelle.

Hoitaja voi olla ainoa sosiaalinen kontakti koko viikkoon. Hoitaja voi olla ainoa, joka koskettaa. Hoitaja voi olla ainoa, jonka kanssa puhua.

Hoitotyössä ja yksilöasiakkaiden tapaamisissa korostuu ihmisyys. Kohtaamisen pitää olla kunnioittavaa, vaikka olisi kuinka kiire. Koskettaa ja kysellä kuulumisia. Hymyillä.

Yksinäisiä on joka ikäluokassa.

Kuva: Bing

Tärkeää on hymyillä opiskelutoverille, bussissa istuvalle kanssamatkustajalle ja kaupankassalle. Hymy vie vain hetken ja sillä saa aikaan hyvän mielen.

Kysyä ”Mitä sinulle kuuluu?” ja pysähtyä oikeasti kuuntelemaan toista.

Se, että muistaa soittaa iäkkäälle sukulaiselle ja sanoa ystävälle, kuinka tärkeä tämä on.

Hymyillään ja halataan 😊

 

Riina, sairaanhoitajaopiskelija

Itsenäinen työote & mielikuvituksen käyttö

Moikka! Olen Alina, toisen vuoden fysioterapeuttiopiskelija Karelia AMK:ssa ja suoritin Voimalassa toisen käytännön harjoitteluni. Voimalassa toimitaan moniammatillisissa tiimeissä ja harkkapäivät koostuvat monista erilaisista mielenkiintoisista projekteista.

Koin harjoittelun alussa hiukan hankalaksi sen, kun ei ollut koko aikaa ohjaajaa tukemassa vierellä ja antamassa neuvoja omaan tekemiseen. Opin kuitenkin nopeasti, että juuri tästä syytä Voimalassa joutuu ja pääsee opettelemaan paljon uutta. Itsenäinen työote kantaa Voimalan projekteja. Tällainen työskentelytapa tuo mukanaan vastuuta, mutta myös valtaa ja hurjasti erilaisia vaihtoehtoja. Jokainen pääsee tuomaan omat ajatuksensa ja ideansa esille ja käyttämään mielikuvitusta projektien toteutustapoja suunniteltaessa.

Joillakin mielikuvituksen käyttö, itsenäinen työote ja vahva luotto omaan osaamiseen ovat jo olemassa, ja joillakin taas niiden saavuttaminen vaatii vielä työtä. Itse kuulun tähän jälkimmäiseen porukkaan, mutta voin silti sanoa, että Voimalan harjoittelu kehitti minussa juuri näitä ominaisuuksia ja toi hurjasti varmuutta omaan tekemiseen sekä omiin ideoihin uskomiseen. Uskon myös, että vaikka kokisit olevasi näissä jo vahvoilla, niin lisäharjoitus ei ole koskaan pahaksi. Näin ollen Voimala sopii monenlaisille oppijoille ja persoonille harjoittelupaikaksi.

Haluan vielä tuoda esille yhden asian, jonka itse koin tärkeäksi harjoitteluni aikana. Nimittäin se, että Voimalassa on oikeasti aikaa reflektoida ja analysoida omaa oppimista, mikä auttaa itsensä kehittämisessä ja ammatillisen varmuuden saavuttamisessa.

Tsemppiä kaikille opintoihin & mukavia sekä antoisia harjoitteluja!

Kuva: PixaBay

 

 

 

 

 

 

Alina, fysioterapeuttiopiskelija

Ajanhallinta

Hei! Tässä Leena, Elena ja Maari. Olemme toisen vuoden sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoita ja suoritamme Mielenterveys- ja päihdetyönharjoittelua Voimalassa. Voimala on ollut harjoittelupaikkana varsin mielenkiintoinen. Olemme päässeet tutustumaan monipuolisesti erilaisiin projekteihin. Työ on ollut itsenäistä ja vastuuta opiskelijoille on annettu paljon. Voimalassa ei ole varsinaista harjoittelun ohjaajaa, vaan tuki muodostuu oman tiimin jäsenistä. Harjoittelu vaatii opiskelijoilta heittäytymistä ja luovuutta. Myös projektien suunnittelu, toteutus ja aikataulutus on opiskelijoiden omalla vastuulla. Ajanhallinnan tärkeys on korostunut tässä harjoittelussa ja olemmekin saaneet siitä hyvää oppia.

Kukaan meistä ei aiemmin juuri käyttänyt kalenteria, mutta harjoittelun myötä olemme saaneet siitä positiivista kokemusta. Meillä on ollut useita projekteja yhtä aikaa meneillään ja niiden aikatauluttaminen on ollut suunnittelun, tiimityöskentelyn ja työn sujuvuuden vuoksi välttämätöntä. Voimala-harjoittelussa opiskelijalla on vastuu siitä, että harjoittelutunnit tulevat täyteen ja siitäkin syystä omien aikataulujen suunnittelu on erityisen tärkeää. Ajanhallintaan panostaminen on lisännyt omaa hallinnantunnetta ja varmuutta itse työssä. Toivomme kovasti, että voimme hyödyntää oppimaamme myös tulevaisuudessa.

Kuva; Pixabay

 

 

 

 

 

 

Hoitotyön opiskelijat Elena, Leena & Maari

Terveydenhoitajaopiskelijana Voimalassa

Hei!

Olemme 3.vuoden terveydenhoitajaopiskelijat Sanni ja Janita. Suoritamme Voimalassa ikäosaamisen harjoittelua, joka kestää 6 viikkoa. Haimme Voimalaan, jotta saisimme kokemusta tiimityöskentelystä ja moniammatillisesta yhteistyöstä. Meidän tiimissä on 9 henkilöä, joista 2 on fysioterapeuttiopiskelijoita, 2 sosionomiopiskelijaa ja muut terveydenhoitajaopiskelijoita.

Harjoittelun aikana olemme kiinnittäneet huomiota tiimityöskentelyn tärkeyteen. Tiimityöskentely vaatii jokaiselta jäseneltä 100% panostusta, jotta yhteistyö olisi mahdollisimman sujuvaa ja mielekästä. Jokaisen tiimin jäsenen kuuluu ottaa vastuuta omasta työskentelystään, mutta myös pystyä työskentelemään yhdessä tiimin kanssa. Alussa olisi hyvä laatia koko tiimille yhteiset pelisäännöt, joita jokainen noudattaa. Ryhmäytyminen on oleellinen osa tiimin hyvän ryhmähengen muodostumisessa. Tiimityöskentelyssä on myös tärkeää antaa rakentavaa palautetta muille tiimiläisille ja myöskin puhua avoimesti. Voimala-harjoittelussa ei ole niin sanotusti omaa ohjaajaa, joten kaikki palautteet, kysymykset ja muut mietteet tulee käydä yhdessä keskenään tiimin jäsenten kanssa läpi.

Kuva: Pixabay

Meillä ei ollut ennen harjoittelun alkua käsitystä, mitä moniammatillinen yhteistyö tarkoittaa. Harjoittelun edetessä huomasimme, kuinka tärkeää tämä on ammatti-identiteetin kehittämisessä. Olemme saaneet paljon uutta tietoa ja taitoa esimerkiksi ryhmien erilaisten harjoitteiden pitämisestä. Fysioterapeuttiopiskelijat ovat tuoneet uusia näkemyksiä heidän ammattialastaan, joita olemme pystyneet hyödyntämään oman alan työskentelyssä.

Terveydenhoitajaopiskelijana voimme suositella Karelian Voimalaa harjoittelupaikaksi, koska tämä on loistava oppimisympäristö yksilö- ja ryhmäohjauksille, projektityölle ja moniammatilliselle tiimityölle.

 

Terveydenhoitajaopiskelijat Sanni & Janita