Arkistot kuukauden mukaan: huhtikuu 2016

”Pidetään hyvää huolta sydämestämme”

20160223_135003

Hyvä sydän -ryhmä järjestettiin toisen kerran keväällä 2016 Karelia ammattikorkeakoulun opiskelijoiden moniammatillisena yhteistyönä Voimalassa. Mukana menossa oli fysioterapeutti- ja sairaanhoitajaopiskelijoita. Ryhmään osallistui kolmetoista asiakasta. Tapaamiskertoja oli kahdeksan ja teemat vaihtelivat viikoittain esimerkiksi ravitsemus, liikunta ja stressinhallinta. Yhteistyökumppaninamme toimi Joensuun sydänyhdistys.

”Hyvä sydän on elintärkeä.”

Toiminnan koettiin vaikuttaneen ruokailu- ja liikuntatottumuksia parantavasti, antavan vaihtelua arkeen ja kuntoon, vertaistukea sekä ennaltaehkäisevää neuvontaa ja menetelmiä sydänsairauteen. Ryhmäkerroilla huumori kukki ja keskustelua kumpusi aiheesta kuin aiheesta.

”Pirteyttä, virkeyttä! Iloista mieltä! Innokkuutta!”

Hyvä sydän toteutetaan taas uudelleen syksyllä 2016 ja viimeisellä kerralla keräsimmekin terveisiä tuleville ryhmäläisille ja ohjaajille.

Terveisiä tuleville ryhmäläisille:
”Avoimin mielin.”
”Kaikki tieto sinulle voimaannuttavaa”
”Aitoa vastaanottavaisuutta, osaamista, antamista, hyvää vuorovaikutusta nuorten opiskelijoiden kanssa.”

Vinkkejä tuleville ohjaajille:
”Jatkakaa entiseen malliin.”
”Kuunnelkaa asiakasta, olkaa yhteistyössä ja hyvässä vuorovaikutuksessa.”

Vastuuopiskelijat Pia, Vilja ja Mari sekä STFNK15-ryhmä kiittävät kuluneesta keväästä!

Tervetuloa seuraamaan Voimalaelämää!

Blogissa pääset kurkistamaan oppimis- ja palveluympäristön opiskelijoiden, asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja opettajien yhteiseen arkeen sekä voit lukea kirjoituksia liittyen teemoihin, joiden parissa työskentelemme.

 

Mikä ihmeen Voimala?

file1451270248487

Voimala on Karelia-ammattikorkeakoulun oppimis- ja palveluympäristö. Fyysiset tilat sijaitsevat Tikkarinne-kampuksella, mutta toimimme ympäri Joensuuta ja mahdollisuuksien mukaan muuallakin Pohjois-Karjalassa.

Voimalassa vahvistetaan laaja-alaisesti hyvinvointia ja terveyttä. Toiminta on moniammatillista ja yhteistyö työelämäkumppaneiden sekä asiakkaiden kanssa tiivistä.

Suurin osa Voimalassa toimivista opiskelijoista opiskelee joko sairaan- tai terveydenhoitajaksi, fysioterapeutiksi tai sosionomiksi. Myös muiden alojen, esimerkiksi musiikin, median tai liiketalouden opiskelijat voivat tehdä opintojaan Voimalassa. Voimalassa opiskelijat voivat suorittaa harjoittelujaan, opintojaksojaan, vapaasti valittavia ja täydentäviä opintoja sekä tehdä opinnäytetöitä.

Voimalan toimintoja voisi karkeasti jakaa neljään erityyppiseen kategoriaan; hyvinvointia ja terveyttä edistävät ryhmätoiminnot, ulospäin suuntautuvat toiminnot, Hyvinvointikulma sekä hankeyhteistyö. Näiden kategorioiden alla toimii useita pilotteja tai toimintoja, jota alla oleva kuva havainnollistaa. Kehitämme toimintaamme ja luomme uusia avauksia aktiivisesti yhteistyökumppaneidemme kanssa – siksi Voimala ja sen toiminnot ovat muuttuva ja dynaaminen kokonaisuus. Myöhemmissä postauksissa pääset tutustumaan toimintoihimme tarkemmin.

Voimala K16 uusin

Toimiessaan Voimalassa opiskelijat muodostavat opiskelijatiimejä kunkin pilotin ympärille. Tiimien koko ja kokoonpano vaihtelevat pilotista ja toiminnosta riippuen. Opiskelijakohtaista on myös se, kuinka monessa tiimissä opiskelija Voimalassa toimii.

Voimalassa pääroolissa ovat opiskelijat, asiakkaat ja yhteistyökumppanit. Yhteistyökumppanimme ovat pääosin julkisen tai kolmannen sektorin toimijoita. Joensuun kaupungin useat tahot, kuten ikäihmisten palvelukeskukset, Siilaisen sairaala ja työllisyysyksikkö ovat tärkeitä kumppaneitamme. Tavoitteenamme on palvella maakuntaa laajemminkin – pienimuotoisesti olemme työskennelleet esimerkiksi Liperin kunnan kanssa. Kolmannen sektorin toimijoiden kanssa olemme tehneet yhteistyötä muun muassa Joensuunseudun Omaishoitajat ja läheiset ry:n, Pohjois-Karjalan Muisti ry:n ja Joensuun Sydänyhdistyksen kanssa.

Alun alkujaan Voimala on syntynyt ikäosaamisen oppimis- ja palveluympäristöksi. Osin tästä syystä ikäihmiset ovat edelleen merkittävin asiakasryhmämme. Vähitellen toimintamme on tarkoitus laajeta myös muita asiakasryhmiä koskevaksi ja ensimmäiset avaukset tuohon suuntaan on otettu kevään 2016 aikana.

Kevät 2016 numeroina opiskelijoiden valossa:
– 30 opiskelijaa harjoittelussa
– 7 vaihto-opiskelijaa kolmesta eri maasta
– 339 opiskelijaa (14.4.)
– 17 opintojaksototeutusta

Tämän kevään aikana blogissamme muun muassa:
-kuullaan kokemuksia vaihtarien kanssa toimimisesta
-pohditaan oman työn merkityksellisyyttä
-perehdytään ikääntyneiden lihasvoimaharjoitteluun

Tervetuloa matkaamme! 🙂