Muistin virrassa -ryhmästä vuoden 2015 opinnäytetyö Kareliassa!

Karelia-ammattikorkeakoulu palkitsi vuoden 2015 parhaat opinnäytetyöt

Karelia-ammattikorkeakoulu palkitsi ansiokkaista opinnäytetöistä Kirsi Hukan sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutuksesta (ylempi amk-tutkinto) sekä Aino-Kaisa Piirosen, Hanne Hämäläisen ja Elina Nevalaisen fysioterapian koulutuksesta (ammattikorkeakoulututkinto). Vuoden opinnäytetöiden tekijät palkittiin 26.5.2016 stipendeillä, joita oli jakamassa Karelia-amk:n rehtori Petri Raivo.

Aino-Kaisa Piirosen, Hanne Hämäläisen ja Elina Nevalaisen opinnäytetyön aiheena oli Kuntouttavan ryhmätoiminnan kehittäminen kotona asuville muistisairautta sairastaville ja heidän puolisoilleen. Opinnäytetyön tuloksena kehitettiin käyttäjälähtöinen toimintamalli, jonka kehittämiseen osallistuivat useammat työelämän ja kolmannen sektorin toimijat. Piironen, Hämäläinen ja Nevalainen huomioivat kehittämistyössään muuttuvat hyvinvointipalvelut, ja he lähtivät etsimään uudenlaisia tapoja muistisairaiden kuntouttamiseen. Opinnäytetyössään he tarkastelevat, miten luontoa ja sen eri elementtejä voidaan hyödyntää muistisairaiden kuntoutuksessa. Toimintamallin testauksessa sekä arvioinnissa muistisairailla ja heidän omaisillaan oli aktiivinen rooli, mikä antaa Piirosen, Hämäläisen ja Nevalaisen työlle erityistä arvoa. Lisäksi opinnäytetyön vahvuutena oli onnistunut kolmen opiskelijan tiimityö, ja tiimityötaidot ovat työelämässä yhä keskeisemmässä asemassa. (Karelia-ammattikorkeakoulu 2016.) Linkki opinnäytetyöhön tässä.

Palkitut Elina & Aino-Kaisa. Kuvasta puuttuu Hanne.

Palkitut Elina & Aino-Kaisa. Kuvasta puuttuu Hanne.

Voimala toimi opiskelijoiden opinnäytetyön toimeksiantajana, ja keskeisenä yhteistyökumppanina oli Pohjois-Karjalan Muisti ry. Ryhmätoimintaa pilotoitiin ja opinnäytetyötä kehitettiin keväällä 2015, jonka jälkeen Muistin virrassa -ryhmästä on tullut vakiintunut osa Voimalan toimintaa. Kevään 2016 ryhmästä voit lukea enemmän täältä.

Voimala onnittelee Aino-Kaisaa, Elinaa ja Hannea upeasta saavutuksesta sekä kiittää yhteistyöstä!

 

Lähde: Karelia-ammattikorkeakoulu 2016. Karelia-ammattikorkeakoulu palkitsi vuoden 2015 parhaat opinnäytetyöt. http://www.karelia.fi/fi/uutiset-ja-tiedotteet/1247-opinnayte-2015

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *