”Olemme kuin kohtalon toverit”

Omaisvoima1

Omaisvoima on omaishoitajia varten suunniteltu ryhmä, jonka tarkoitus mahdollistaa heille vertaistukea, informaatiota ja erilaisia toimintoja. Ryhmä toimii yhteistyössä Joensuunseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n sekä Joensuun kaupungin Omaishoidon tuen kanssa. Se kokoontui keväällä 2016 Vessel-keskuksen tiloissa 8 kertaa. Omaishoitoon liittyvät palvelut ovat pääosin suuntautuneet juuri omaishoidettavalle, joten kyseiselle ryhmälle oli selkeä tarve. Ryhmään osallistui aktiivisesti 7 henkilöä, joilla kaikilla on eri pituinen tausta omaishoitajuudesta. Kokemukset sen sijaan tuntuivat olevan tästä huolimatta hyvin samanlaisia.

Ohjasimme ryhmää pääosin kahdestaan fysioterapeuttiopiskelijan kanssa, mukana oli myös sosionomi- ja musiikinopiskelijoita. Mielekästä monimuotoisuutta ryhmällä tuotettavaan sisältöön toi juuri se seikka, että meidän opinnot ja kokemukset olivat erilaisista rakenteista. Teimmekin työn jakoa hiukan, sillä periaatteella, että alan opiskelija vastaa oman alansa asioista ja toinen toimii auttavana kätenä sekä tuo omaa näkökulmaa tueksi. Samalla jaoimme tietouttamme toisillemme ja opimme näkemään toistemme ammattilaiskiikareiden läpi asiakkaan tarpeita.

Muutamien omaishoitajien osallistumisen ryhmään mahdollisti se, että Voimalan opiskelijoita oli heidän kotonaan omaishoidettavan kanssa. He toivat koteihin omaa osaamistaan ja pyrkivät tavoitteellisesti kuntouttamaan ja tarjoamaan tekemistä asiakkailleen.

Tiedustelimme aktiivisesti ryhmäläisiltä heidän kokemuksiaan Omaisvoimasta ja pyrimme luomaan toimintoja heidän mielenkiintojen sekä tarpeiden mukaisesti. Esimerkkeinä tästä ovat hieronnan harjoittelu, rentoutumistuokio ja palveluohjaajan vierailu.

Mikä on tärkeintä vertaistuessa ja mikä mahdollistaa sen toimimisen?

Oleellisimmaksi seikaksi nousi ryhmän jäsenten välillä vallitseva avoimuus ja turvallisuuden tunne. Kaikki kokivat, että on tärkeää saada aikaiseksi ryhmärakenne, joka mahdollistaa keskustelun jopa henkilökohtaisimmistakin asioista. Ryhmän sisällä tapahtuvan on pysyttävä ryhmässä ja luottamus on säilyttävä, jotta asioista voidaan puhua ja näin ollen edetä haasteista.

Mitä ryhmä on antanut sinulle?

Omaisvoima2Moni koki, että ryhmä on tarjonnut heille etenkin paikan, jossa levätä ja keskittyä omiin tuntemuksiin. Heille mahdollistettiin yksinkertaisesti aikaa, jolloin vain puhua siitä, kuinka he jaksavat ja mikä painaa mieltä. Tämän seikan huomasimme olevan erityisen tärkeää loppupeleissä, kun miettii, kuinka kokonaisvaltaisesti omaishoitaja on sidoksissa hoidettavaan. Ryhmäläiset totesivat toisistaankin, miten heidän ilmeensä on kirkastuneet ja tunnelma kohonnut. Yksi tarkkasilmäinen huomasi myös, kuinka ryhmäläisten pukeutumiseenkin on tullut selkeästi väriä!

 

Seuraaville ohjaajille

Ryhmäläiset kokivat, että hyvien ohjaajien tulee kuunnella ryhmäläisiä ja tarjota heille toimintoja, jotka ovat mieluisia. Monesti puhuimmekin heidän kanssaan siitä, kuinka aktiviteetit ovat vain vertaistuen tukena, koska tärkeimmäksi ryhmälle oli selkeästi muodostunut keskustelu kokemuksistaan. On siis erityisen tärkeää mahdollistaa ryhmäläisten välinen kanssakäyminen ja tarjottava siihen työkaluja ja viitekehystä. Lopulta ryhmä muodostaa ja saavuttaa oman dynamiikkansa, kuinka toimii ja kehittää itseään.

Omaisvoima3

 

 

 

 

 

 

Lopuksi

Omaishoitajuus ei ollut meille juurikaan tuttu ennen kuin aloitimme, mutta opimme kyselemällä ja kuuntelemalla. Olemme vastuuopiskelija parini kanssa kahlanneet näiden viikkojen aikana meille tuntemattomissa vesissä ja päätyneet haastamaan ryhmäläisten lisäksi myös itsemme lukuisia kertoja. Vertaistukiryhmän ohjaaminen vaatii heittäytymistä ja sitä, että olet valmis antamaan osan itsestäsi ryhmälle. Vaikkakin ryhmässä saatetaan käsitellä hyvin surullisia asioita, huumori ja ilo yleensä löytävät tiensä paikalle, kun tilaa sille tarjotaan.

Erityisesti haluamme vielä kiittää kotona olleita opiskelijoita ansiokkaasta työskentelystä. Omaishoitajat, joiden perheissä olitte olleet, olivat hyvin tyytyväisiä ja kiitollisia saamastaan avusta. He olivat saaneet esimerkillisen laadukasta osaamista elämän kumppaneilleen ja toivoisivat tilaisuuden toistuvan tulevaisuudessakin.

Sairaanhoitajaopiskelija Tuukka

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *