Arkistot kuukauden mukaan: syyskuu 2016

Exchange students in Voimala

There are usually from 5 to 10 exchange students in Voimala during a semester. Our first two exchange students were Yolanda and Noelia from Spain. These nurse students did their clinical practice in Voimala for two weeks. Here we have their thoughts after those weeks.

My experience in Voimala has been great, I have met a variety of things and I have discovered that nursing is not only about taking care of sick people, you can also take care of children and control if they have any kind of motor or mental disability and promote a healthy life.

I have tried to help other students creating situations that they could resolve so they could learn real life procedures. It was funny because I thought situations that I had lived.

Another thing that I have found interesting is how the system takes care of old people, because in Spain it works very differently. For example when a family member can’t take care of him/herself, his family does everything for him/her because residences are very expensive.

In Voimala I have learnt how important communication is since you are a child until you get older.

To sum up, I think that it’s a good idea because professionals should know how to perform in these cases so that the population can improve their personal growth.

Nurse student Yolanda

Caregiver's Day in Metropol.

Caregiver’s Day in Metropol.

In this two weeks in Voimala, I have learned a lot of things about the social care. Firstly we tried to show a little bit heart diseases in Spain. This information was shown to old people. I think that it is very useful for this kind of people because they can learn about different countries and also they learn about heart diseases and prevention of it. We done five or six easy exercises to the articular movement. So we contributed to have a good time with them.

On the other hand, we have been two days in Perhentalo. We were look after children for two hours. In this activity we could see motor and cognitive activities. Also we could learn about their behaviour with different babies.

The Caregiver Day was interesting too. We show the people how we approach this topic in Spain.

In conclusion, in these two weeks we have learnt a lot of things about Finnish culture and Health system in this country.

Nurse student Noelia

Ainutlaatuinen luento

Harjoitteluun liittyen oli tiedossa luento. Nimenomaan luennon pitäminen. Tarkemmin ottaen asiantuntijaluento, jonka tarkoituksena olisi tuoda kuulijoille esille oman ammattikuntani eli fysioterapeutin näkemystä aiheeseen. Eli tehtävänä oli pitää asiantuntijaluento aiheesta lapsen motorisen kehityksen tukeminen arjessa. Luennon pito tuli työelämäkumppanin kanssa tehtävän yhteistyön merkeissä. Tehtävän kuultuani mietin, kuinka ihmeessä osaisin kertoa lastensa kanssa arkea eläville vanhemmille uskottavasti siitä, kuinka lasta voisi tukea liikkumisen kehittymisessä jokapäiväisten toimien kautta. Sittenpä oivalsin, että nämä kuulijoina olevat vanhemmat ovatkin varmasti lastensa toimintojen asiantuntijoita, mutta toivoin voivani antaa vanhemmille juurikin tietoa siitä, kuinka ja nimenomaan miksi pientä lasta on hyvä esimerkiksi käsitellä ja kantaa monipuolisesti. Ja miksi on tärkeää myös antaa lapsen tehdä ja kokeilla asioita itse. Nämä asiat saattoivat hyvinkin jo toteutua perheiden arjessa, mutta niiden tärkeyden ja merkityksen korostaminen olivat osa luennon tarkoitusta.

Suunnittelimme luennon sisällön yhdessä muiden Voimalassa samaan aikaan harjoitteluaan tekevien fysioterapeuttiopiskelijoiden kanssa. Itse luennon pidimme kahdestaan toisen saman alan opiskelijan kanssa. Luento kuulosti sanana kovin yksipuoliselta tiedon antamiselta, joten halusimme koostaa sisällön mahdollisimman paljon kuvien kautta ja käytännössä herättää keskustelua vanhempien keskuudessa esittämällä kysymyksiä. Luennon aikana totesin, että suunnittelemamme keino osoittautui hyväksi ja toimivaksi tavaksi tuoda esille lapsen motoristen taitojen tukemista arkitoimissa. Keskusteluakin syntyi ihan mukavasti.

Luento oli osa yhteistyökumppanin luentosarjaa. Luennon tilaajana olleella yhteistyökumppanilla oli tapana kerätä palautetta luentoja kuulemassa olleilta vanhemmilta. Sitä kautta mekin saimme palautetta luentomme sisällöstä ja esitystavasta. Palautteen perusteella olimme onnistuneet vastaamaan kuulijoiden tarpeeseen. Tällaisen luennon kautta oli hyvä harjoitella mahdollisesti työelämässä eteen tulevia asiantuntijaluentoja tai vastaavia esityksiä varten. Luennon pito antoi myös uskoa siihen, että ammatillisen näkökulman tuominen onnistuu eri aihealueisiin, kun vain uskoo itseensä ja luottaa omiin ammatillisiin taitoihinsa. Tällainen luennon pitäminen oli ainutlaatuinen tilaisuus näin opiskelijana ollessa!

Heidi, fysioterapeuttiopiskelija, 4. harjoittelu Voimalassa

Uutta palvelua kehittämässä

Kirjoitettu toukokuussa 2016

Kolmen opiskelijakollegan kanssa pilotoimme uutta palvelumallia Voimalalle. Uuden palvelun tarkoituksena on antaa aikaa omaishoitajalle, ajan hän voi käyttää haluamallaan tavalla. Kotikäynnit olivat ja olisi jatkossakin ajatus tehdä moniammatillisilla pareilla. Pilotoinnin aikana pyrimme kartoittamaan tämän kaltaisen palvelun tarpeen ja toimivuuden. Mielestäni onnistuimme suunnitelmissamme ja saimme hyvän kuvan pilottijaksosta. Päällimmäisenä voisi nostaa palvelun todellisen tarpeen, joka on näillä näkymin valtava, ainakin vanhusasiakkaiden parissa. Palvelun olisi tarkoitus jatkua ensi syksynä ja tarkoitus tarjota palvelua lapsi perheistä vanhuksiin. Jo nyt tarjolla on vanhusasiakkaita enemmän, kun voidaan palvelua jatkossa tarjota.

Virallisen ensimmäisen kotikäynnin aikana kävimme omaishoitajan kanssa läpi asioita, joita me opiskelijan voimme tehdä hänen omaishoidettavan kanssa. Tätä ennen olimme käyneet tutustumiskäynnillä esittelemässä itsemme ja tarjoamamme palvelun. Suurimmat tarkennuksen aiheet olivat lääkehoito sekä kodinhoidolliset asiat ja isommat perushoidolliset asiat. Samalla kävimme läpi asiakastietolomaketta sekä palvelusopimusta, jotka täytimme seuraavan käynnin päätteeksi.

Asiakkaan pitkälle edenneen Alzheimerin vuoksi hän tarvitsi ja tarvitsee jatkossa kokoaikaista valvontaa, sekä vuorovaikutus sekä muukin toiminta ovat varsin haastavaa. Oppimiskokemuksena kotona tapahtuva hoiva on mielestäni hyvinkin opettavaista, koska jo vieraitten ihmisten kotiin meno vaatii paljon kunnioitusta toisen omaa kohtaan. Lisäksi kodissa tapahtuva hoiva vaatii luovuutta, koska ympäristössä ei ole välttämättä laitoksissa olevia apuvälineitä ja tilojakaan ei ole suunniteltu hoivaamista silmällä pitäen. Mielenkiintoista on myös se, että saa hoitaa asiakasta opiskelijavetoisesti, tämä mielestäni kehittää todella hyvin ”pelisilmää” tulevaa ammattia varten.

Omaishoitaja kävi käyntimme aikana hoitamassa asioitaan ja oli kiitollinen saamastaan mahdollisuudesta. Käyntimme päätteeksi kävimme läpi iltapäivän asioita. Samalla varasimme seuraavan ajan, joka olikin sitten seuraavalla viikolla. Käyntimme kesti suunnitellusti noin kolme tuntia.

Pilotointijaksolla kävimme heidän luonaan kuusi kertaa, minä olin mukana joka kerta, mutta opiskelijakollegat vaihtuvat jonkin verran. Saamamme palaute oli pelkästään hyvää ja opiskelijoina meille jäi todella hyvä mieli, että voimme auttaa ja lisäksi varmasti meistä jokainen oppi uusia asioita paljon.

Sairaanhoitajaopiskelija Tero

AJATUKSIA HERÄTTÄVÄ HARJOITTELU VOIMALASSA

Olen fysioterapeuttiopiskelija, jolla on myös muita terveydenhuoltoalan koulutuksia. Sopeutuminen Voimalan harjoitteluun oli helppoa. Moniammatillisuus on tuttua oman työelämä kokemuksen kautta. Projektityö on mielestäni kiinnostavaa.

”VOIMALA on oppimis- ja palveluympäristö, jonka yksi suurimmista asiakasryhmistä on ikäihmiset.”

→ Hyvä niin! Harjoittelussa huomasin, miten ikäihmiset ovat myös kiinnostuneita heille suunnatusta toiminnasta, joita opiskelijat moniammatillisesti toteuttavat. Ihmiset ovat iloisia, ottavat vastaan mitä heille annetaan, ovat kiitollisia ja tyytyväisiä. En koskaan kuullut heidän valittavan mistään negatiivisista asioista.

yellow-3d-smiley“Jotkut ihmiset ovat liian väsyneitä hymyilemään, hymyile sinä heille
sillä kukaan ei niin suuresti tarvitse hymyä kuin hän, joka ei itse enää jaksa hymyillä.”

Tehdessäni ns. kotikäyntejä opiskelijaparieni kanssa huomasin kuinka ikäihmiset ”selviytyvät” kodeissaan. Kaikki erilaisia koteja. Niistä käynneistä heräsi paljon ajatuksia. Paljon puhetta. Päivän tapahtumat pulpahtivat mieleeni, kun illalla pääni tyynyn painoin. Arvot, jotka ovat osa minua, jouduinkin kyseenalaistamaan. On vaikeita ja hankalia tilanteita. Pohdintaa ja vielä kerran pohdintaa!

Eettisyys! Ammattietiikka!

Tärkein työkalu!

” Voimalan toiminta perustuu moniammatilliseen yhdessä oppimiseen ja toimimiseen.”

Kotikäyntejä tehtiin myös lapsiperheeseen, jossa oli vastasyntyneet kaksoset sekä kaksi isompaa lasta. Tällaisessa ympäristössä on paljon opittavaa eri alojen opiskelijoille. Lapsiperheiden kanssa työskentely moniammatillisesti olisi kehittävää ja yksi kehittelyn kohde jatkossakin. Muun muassa lapsen motorisen kehityksen seuraamista tai äidille oikeanlaisten asentojen tarkistamista/etsimistä imettäessä ja kantaessa lapsia. Havainnointia, puheeksi ottamista, ohjaamista, kuuntelua, neuvontaa…siinä on opiskelijalle oppimista.

Täällä harjoittelussa ollessani voin sanoa, että tämä on erittäin hyvä kokemus työelämästä ja moniammatillisuudesta. Voimala- harjoittelun aikana tarvitset joustavuutta ja sitoutumista, avointa mieltä ja luovuutta.

”Hymy ei maksa mitään, mutta se antaa paljon
se rikastuttaa häntä joka sen saa, mutta ei antajaankaan köyhäksi tee
se kestää vain hetken, mutta joskus sen muisto säilyy ikuisesti”

Fysioterapeuttiopiskelija Jonna