Arkistot kuukauden mukaan: marraskuu 2016

Helpotusta omaishoitajien arkeen

Olen toisen vuoden fysioterapeuttiopiskelija ja suoritan toista harjoitteluani Voimalassa. Olin ensimmäisessä harjoittelussa terveyskeskuksessa, jossa työskentelin sekä avopuolella että vuodeosastolla lähinnä ikääntyneiden parissa. Tässä Voimalan harjoittelussakin asiakkaat ovat pääosin ikääntyneitä, mutta siihen melkein yhtäläisyydet ensimmäisen harjoittelun kanssa jäävätkin. Voimalassa harjoittelu on koostunut erilaisista ryhmien ja tapahtumien suunnittelusta sekä toteutuksesta. Olen ollut mukana muutamassa omaishoitajille suunnatussa tapahtumassa ja ryhmässä ja nämä ovat saaneet minut ymmärtämään, miten raskasta omaishoitajien arki voi olla. Näin ollen myös omaishoitajille järjestettävälle toiminnalle on kyllä tilausta.

Harjoittelun ensimmäisellä viikolla olin Omaisten ilta -tapahtuman alussa esittelemässä toisen Voimala-opiskelijan kanssa arjen apuvälineitä sisältävää Jelppi-salkkua. Tähän tapahtumaan osallistui omaishoitajia, jotka vaikuttivat olevan lähinnä omaishoidettavien puolisoja. Ilta koostui muilta osin erilaisista asiantuntijaluennoista. Osallistujien kanssa esittelyn ohessa keskustellessa ja omaishoitajien keskinäistä ajatusten vaihtoa sivusta seuratessa heräsin miettimään omaishoitajan arkea tarkemmin. Moni osallistuja valitteli kuinka he eivät pysty käymään missään ja kuvasi normaalin arjen olevan raskasta puurtamista.

Laki määrittää, että omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kuukaudessa. Jos omaishoitaja on yhtäjaksoisesti tai vähin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti, hänellä on oikeus kolmeen vapaavuorokauteen kuukautta kohden. Jos omaishoito on raskasta, niin vapaapäivien määrät tuntuvat melko vähäisiltä. Tietysti monessa kodissa saattaa käydä apuna esimerkiksi kotihoitaja, mutta uskoisin, että monelle omaishoitajalle lisävapaat ovat tervetulleita.

Voimalassa toimii muutama omaishoitajille suunnattu palvelu. Omaisvoima-ryhmässä omaishoitajat kerääntyvät yhteen opiskelijoiden järjestämille ryhmäkerroille, joiden teema vaihtelee ja samaan aikaan moniammatillinen opiskelijapari menee jokaiseen ryhmään osallistuvan kotiin huolehtimaan omaishoidettavasta. Oma aika -palvelussa opiskelijat menevät samalla tapaan parina kotiin “vapauttamaan” omaishoitajan, mutta omaishoitaja saa käyttää aikansa haluamallaan tavalla.

Itse olen ollut mukana Omaisvoima-ryhmässä kotikäynneillä pitämässä huolta omaishoidettavasta henkilöstä, jolla muistisairaus on edennyt pitkälle. Näiden kotikäyntien ohessa olen saanut nähdä miten tärkeää tämä ryhmätoiminta on tässä tapauksessa omaishoitajana toimivalle puolisolle. Sen lisäksi, että ryhmään osallistumisen kautta omaishoitaja pääsee viikoittain irti normaalista arjesta, tarjoaa ryhmä myös erilaista tekemistä sekä vertaistukea omaishoitajille. Tietysti tällainen ryhmätoiminta myös rytmittää mukavasti viikkoa, mikä on tärkeää etenkin ikääntyneiden kohdalla.

Äskettäin olimme kotikäynnillä viimeistä kertaa, kun Omaisvoima-ryhmä päättyi tältä syksyltä. Asiakas oli kiitollinen, että oli päässyt osallistumaan ryhmään ja tyytyväinen ryhmäkertojen sisältöön. Hän myös toivoi, että jatkossakin järjestettäisiin tällaista toimintaa. Voikin siis todeta, että vastaavaa toimintaa on hyvä jatkaa ja varmaan jatketaankin, sillä kysyntää kyllä on.

Fysioterapeuttiopiskelija Samu

Työelämätaidot ja Voimala

“Jo pelkkä tervehdys aamulla tekee paljon!”

Hello! Olen kolmatta vuotta sairaanhoitajaksi opiskeleva alaa vaihtanut opiskelijakunta-aktiivi. Valitsin Voimalan Ikäosaamisen harjoittelu paikaksi, koska halusin oppia lisää työelämätaitoja sekä projektiluontoinen työskentely on minulle tuttua. Voimalan moniammatillinen yhteisö myös tuntui houkuttelevalta asialta, joten tänne sitä sitten tultiin.

Työelämätaidot on ehkä asia mitä ei jokapäiväisessä työn tohinassa tule mietittyä. Joillakin nuo taidot löytyvät helpommin ja toisilla niiden kanssa voi olla vaikeampaa. Omasta työkokemuksesta eri aloilta olen huomannut, että kaikki lähtee hyvistä käytöstavoista. Jo pelkkä tervehdys aamulla tekee paljon!

Työkavereiden kanssa on paljon helpompaa tehdä hommia kun on kohtelias ja toisia kunnioittava. Kohteliaisuutta ja kunnioitusta ei ole pelkästään kauniit sanat ja kilttinä oleminen. Kunnioitusta työyhteisössä on toisten informointi, mielipiteiden esille tuominen ja niinkin yksinkertainen teko kuin sähköpostien lukeminen.

Koosteena Voimala-harjoittelu on antanut minulle paljon eväitä työelämään moniammatillisella ilmapiirillään. En ole katunut hetkeäkään, etten edes etsinyt muuta harjoittelupaikkaa perinteisen sairaanhoidon puolelta. Ehkä myös tämän harjoittelun myötä on tullut selkeämmin esille mitä kaikkea sairaanhoitaja voi tehdä. Sairaanhoitaja ei ole pelkästään se temppuja osastolla tekevä ihminen vaan myös vaikka hyvinvointia edistävää projektia moniammatillisessa tiimissä työstävä ammattilainen.

Sairaanhoitajaopiskelija Tuomas

Päihdepäivä Kummun koululla

Olen kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelija Anniina ja suoritan Voimalassa perhehoitotyön harjoittelua. Olin mukana Päihdepäivä-projektissa, jossa järjestettiin yhteistyössä Outokummun ammattiopiston lähihoitajaopiskelijoiden kanssa Päihdepäivä Kummun yläkoulun oppilaille. Päihdepäivään osallistui 7-8 luokan oppilaita yhteensä reilu sata.

Kanssani Päihdepäivää järjesti kolme sairaanhoitajaopiskelijaa, joilla päivän järjestäminen kuului mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelun projektiin. Viikko 45 oli ennaltaehkäisevän päihdetyön viikko, johon Päihdepäivä sopivasti kuului. Ideana oli, että koulupäivän ajan oppilaille oli järjestetty erilaisia päihteisiin liittyviä pisteitä koulun liikuntasalissa, joihin he saivat käydä tutustumassa.

pp1

Meidän rastilla oli yhteensä neljä eri toimintoa: Erektiolaatikko, hajulaatikko, maistelupiste ja tervapurkki.

pp2Tupakoinnin vaikutusta seksuaaliterveyteen ja erityisesti erektioon havainnollistettiin laatikolla, jonka sisään oli laitettu dildo, sekä jauhoilla täytetty kondomi. Oppilaille kerrottiin ensin lyhyesti, miten tupakka vaikuttaa verenkiertoon ja sitä kautta erektioon. Sen jälkeen oppilaat saivat halutessaan kokeilla laatikon sisältöä. Oppilaiden kanssa pohdittiin, onko kivaa, jos erektio huononee tupakoinnin takia.

pp3

Hajulaatikon sisällä oli tuhkakuppi ja nuoret saivat haistella, mille tupakoiva henkilö haisee. Oppilailta kysyttiin kysymyksiä, joita he pohtivat ja miettivät esimerkiksi omien vanhempien tupakointia tai sitä, miltä tuntuisi, jos kaveri haisisi tupakalle. Kuvassa näkyvällä tervapurkilla havainnollistettiin vuodessa keuhkoihin kerääntyvän tervan määrää. Kerroimme nuorille, kuinka terva kertyy keuhkoihin ja miten terva vaikuttaa niiden toimintaan, sekä millaisia oireita terva aiheuttaa.

pp4

Maistelupisteellä oli laimeaa mehua, jolla havainnollistettiin tupakoinnin heikentävä vaikutus makuaistiin. Nuorilta kysyttiin, miltä mehu maistui ja kerrottiin, miksi tupakka heikentää makuaistia.

Kokonaisuudessaan päivä oli mukava. Nuoret olivat kiinnostuneita aiheesta ja pisteellämme olleet toiminnot selvästi jäivät mieleen, sillä osa tuli käymään vielä uudelleen.

Sairaanhoitajaopiskelija Anniina

Yhteistyö yllättää!

Olen kolmannen vuoden fysioterapeuttiopiskelija, Kirsti ja suoritan neljättä harjoitteluani Voimalassa. Neljännestä harjoittelusta neljä viikkoa olin terveyskeskuksessa ja loput kuusi viikkoa Voimalan moniammatillisessa ympäristössä. Valitsin Voimalan käytännön harjoittelun paikaksi sen projektiluontoisen työskentelyn takia. Koin myös moniammatillisen työskentelyn saavan aivan uuden merkityksen Voimalan kaltaisessa oppimisympäristössä ja niinhän se saikin.

Ensimmäisellä viikolla jo aloittaneiden opiskelijoiden vastaanotto oli todella sydämellinen ja nopeasti Voimalaelämää harjoittavat alkoivatkin tuntua kuin pieneltä perheeltä. Tässä ympäristössä kaikki pitävät toisistaan huolta ja jokaisella on oma paikkansa Voimalassa. Ensimmäisen viiden viikon ajan Voimalassa työskenteli neljä fysioterapeuttiopiskelijaa minä mukaan lukien sekä neljä sairaanhoitajaopiskelijaa. Kaikilla opiskelijoilla oli omat vastuuopiskelijan roolinsa tietyissä projekteissa ja tämän lisäksi he myös osallistuvat muihin projekteihin. Hienointa oli huomata, että joka ikinen Voimalan opiskelija kantoi oman vastuunsa sen suuruudesta riippumatta huolellisesti alusta loppuun!

Olen aina kokenut pärjääväni melko hyvin itsenäisenä työskentelijänä ja juuri siksi osasin odottaa yhteistyön olevan haasteellista aika-ajoin. Olisi pitänyt odottaa odottamatonta, sillä moniammatillinen tiimityöskentely osoittautui hedelmällisemmäksi kuin osasin kuvitella! Vasta nyt huomasin, että ryhmän suunnittelu on ollut oman ammatti-alan näkökulmasta melko kapeakatseista, vaikka luulin toisin. Sairaanhoitajaopiskelijat pystyivät tuomaan ryhmien suunnitteluun ja ryhmien tapaamiskertojen toteutukseen erilaisia näkökulmia ja itse toteutus oli asiakkaan hyvinvoinnin kannalta kokonaisvaltaisempaa. Pelkästään fysioterapeutin tai vain sairaanhoitajan ohjaamana tapaamiskertojen sisällöt olisivat olleet puutteellisempia.

Olen työskennellyt lähihoitajana jo ennen fysioterapian opintoja ja päässyt myöskin osallistumaan moniammatillisen tiimin jäsenenä erilaisten kurssien suunnitteluun ja pitoon. Vaikka aiempi työskentely on ollut tasa-arvoista ja kaikin puolin onnistunutta, niin ero Voimalassa työskentelyyn on huomattava. Tässä oppimisympäristössä suunnittelu ja toteuttaminen on jollain tapaa luontevampaa ja jännittämistäkin on jostain syystä vähemmän. Ehkä juuri siksi, kun olemme kaikki opiskelijoita ja niin sanotusti samalla viivalla. Myös yhteisön työskentelyilmapiiri on innovatiivinen ja aikaansaava. Kaikki hakevat jo keksittyjen ideoiden tilalle vaihtoehtoisia tai uusia ratkaisuja. Olen myös huomannut kehittäneeni omaa ajatteluani innovatiivisempaan suuntaan kuin aiemmin!

Odotukseni tälle käytännön harjoittelulle ovat ylittyneet! Koen saaneeni enemmän valmiuksia toimia moniammatillisen tiimin jäsenenä kuin aiemmin. Huomaan myös ymmärtäväni paremmin sairaanhoitajan roolin asiakkaan kuntoutuksessa ja hyvinvoinnin tukemisessa. Tämän harjoittelun jälkeen on vain ja ainoastaan varmempaa se, että asiakkaan toimintakyvyn tukemiseksi tarvitaan kaikkia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, jotta asiakkaan elämän osa-alueet pystyttäisiin ottamaan kokonaisvaltaisemmin huomioon.

Ft-opiskelija Kirsti