Arkistot kuukauden mukaan: heinäkuu 2017

Vierailu Omakoti Rannassa

Olen Satu, tänä keväänä valmistunut sairaanhoitaja Karelia-ammattikorkeakoulusta. Suoritin Voimalassa vapaasti valittavia opintoja kahden opintopisteen verran. Päädyin tekemään viimeiset valmistumiseen vaadittavat vapaasti valittavat opintopisteet Voimalan kautta, koska halusin työskennellä itsenäisesti ja joustavalla aikataululla. Tehtävänäni oli käydä kehitysvammaisten asumisyksikössä Omakoti Rannassa kartoittamassa asukkaiden ja henkilökunnan ergonomiaan liittyviä tarpeita. Toisena tehtävänä oli tutustua DigiSote- hankkeen tiimoilta erilaisiin sovelluksiin, joita voi käyttää elintapasairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Tässä blogipostauksessa kerron ajatuksiani vierailusta Omakoti Rannassa.

Omakoti Ranta on Mehiläisen omistuksessa oleva aikuisille kehitysvammaisille tarkoitettu 15 paikkainen asumisyksikkö Joensuun Rantakylässä. Ergonomian näkökulmasta Omakoti Rannassa oli puitteet kohdillaan. Erilaisia hoitajan, sekä asiakkaan ergonomiaa parantavia apuvälineitä oli käytössä ruhtinaallisen paljon. Asukkaiden huoneet, sekä yleiset tilat olivat avaria ja oviaukot suuria. Tilat olivat selvästi rakennettu ajatellen asukkaiden tarpeita. Käytössä oli siirto ja talutusvöitä, nostureita ja kahvallisia vuodesuojia.

Omakoti Rannassa oli välineet ja tilat kohdillaan, mutta henkilökunnalle kaivattiin opastusta ergonomiaan liittyvissä asioissa. Kirjoitin havainnoistani raportin, jonka esittelin fysioterapeuttiopiskelijoiden ryhmälle, joka oli menossa jälkeeni käymään Omakoti Rannassa.  Toivon, että fysioterapeuttiopiskelijat  hyötyivät tekemästäni raportista. Tätä tehtävää oli mukava suorittaa, koska tehtävän kautta sai tutustua Omakoti Rannan toimintaan, ergonomia-asioihin ja tehdä yhteistyötä fysioterapeuttiopiskelijoiden kanssa.

Opintojen suorittaminen Voimalan kautta oli mukavaa. Erityisesti pidin siitä, että opinnot sai suorittaa omassa tahdissa ja itsenäisesti. En ottanut valokuvia Omakoti Rannan vierailun aikana, siksi myöskään tässä postauksessa kuvia ei näy.

Aurinkoista kesää!

-Satu

Hyvinvointiviikko Polvijärven koululla

Heippa! Olemme th-opiskelija Annimari ja ft-opiskelija Marianne. Olemme yhdessä puuhanneet Voimalan eri projekteissa syksyn 2016 loppupuolesta asti. Ehkä meidän kummankin Voimalan harjoittelujakson huipentuma oli tammikuussa järjestetty Polvijärven yläkoulun ja lukion hyvinvointiviikko, johon kokosimme kaksi erilaista työpajaa yhdessä kahden muun opiskelijan kanssa.

Annimarin osuus hyvinvointiviikolla liittyi mielenterveys- ja päihdehoitotyön syventävän kurssin projektiin. Hänen työpajassa keskityttiin mielenterveyteen voimavarana. Marianne oli harjoittelijana Voimalassa ja hänen pajansa vuorostaan rakentui opiskelijoiden työergonomian ympärille. Punaisena lankana pajassa oli myös opiskelijoiden aktiivisuuden lisääminen. Molemmat aiheet olivat opiskelijoiden toivomia ja ne pyrittiin toteuttamaan mahdollisimman käytännönläheisinä.

Lähestyimme mielenterveyspajassa aihetta positiivisuuden kautta. Menetelmäosaamisen kurssilla olemme opiskelleet paljon luovia keinoja, joten ajattelimme käyttää niitä, jotta pajasta saisi mahdollisimman toiminnallisen. Suunnittelimme sekä yksilö-, että ryhmätyöskentelyyn soveltuvia tehtäviä, joita tehtiin kiertäen eri pisteissä. Yksilötehtävinä oli piirtää mielenterveyden käsi sekä itsetuntemuksen laiva, jonka tarkoitus on auttaa mm. havainnoimaan omia vahvuuksia, haaveita sekä omaan hyvinvointiin vaikuttavia arkisia valintoja. Lisäksi teimme vahvuussanakortit, ja siihen kolme erilaista peliä. Ryhmätyöskentelytehtävässä luokkalaisten tuli rakentaa oman huoneentaulu, joihin koottiin tukikysymysten avulla erinäisiä asioita kirjoittamalla sekä leikkaamalla lehdistä kuvia. Ajattelimme yläkoululaisille sopivaksi aiheeksi hyvinvoinnin, ja lukiolaisille stressinhallinnan. Teimme tuntia tukemaan myös Power Point-esityksen mielenterveydestä, sekä suunnittelimme alkuleikin aiheeseen orientoitumiseen.

Pajan toteutuksessa valitsimme sopivimmat tehtävät niin, ettemme vetäneet ryhmille yhtään samanlaista tuntia. Sovelsimme alkuleikkiä, ryhmätöiden tekoa ja korttien käyttöä. Toisinaan jaoimme ryhmät itse, välillä he saivat itse valita työskentelytoverit. Jos luokkakoko oli pieni, jakaannuimme kolmeen, ja isommissa neljään. Se muokkasi työskentelyaikaa ja toisaalta tehtäviä. Opimme nopeasti havainnoimaan ryhmädynamiikkaa, jonka avulla pystyimme ”lennosta” soveltamaan tunnin rakennetta sopivammaksi.

Aloitimme fysioterapeuttiopiskelijoiden pajan kertomalla omasta koulutusohjelmastamme, joka pohjusti jo vähän ergonomiateemaamme. Käytimme pajamme pohjana Power Point -esitystä, mikä koostui lähinnä teeman mukaisista kuvista. Esittelimme oppilaille selkärankamallia ja sen avulla havainnollistimme selkämme liikkeitä eri työskentelyasennoissa. Opettelimme myös löytämään sen vähiten kuormittavan työskentelyasennon, jota toivottavasti oppilaat hyödyntävät koulutyössään. Kesken esityksemme tempaisimme opiskelijat ylös tuoleistaan ja pidimme heille taukojumpan menevän musiikin tahtiin. Keskustelimme, mitä hyötyjä tällaisesta istumisen tauottamisesta on opiskelijoille ja miten he voivat itse tauottaa istumista, esim. venyttelemällä tai jumppaamalla. Kertasimme opiskelijoiden kanssa heidän ikäistensä liikuntasuositukset ja vertasimme heidän liikuntaan käytettyä aikaa ruutujen ääressä käytettyyn aikaa. Pajan lopuksi leikimme vielä yhdessä liikuntaleikkejä, jotka olivat kaikille mieluisia.

Pajapäivästä meille jäi huippufiilikset! Oppilaat olivat kaikki todella kiinnostuneita pajojemme sisällöstä ja saimme paikanpäällä paljon tukea niin muilta opettajilta, kuin rehtoriltakin. Vaikka aluksi pajojen pito ajatuksena jännitti, hyvinvointiviikon jälkeen tunsimme itsemme todella onnistuneiksi. Osallistuimme hyvinvointiviikkoon kahtena päivänä ja ne tuntuivat kyllä intensiivisiltä. Ohjasimme saman, tunnin mittaisen pajan, kumpanakin päivänä viidesti, joten tahti oli rivakka.

Kummallakaan meillä ei ollut kokemusta vastaavasta työskentelystä nuorten parissa, joten saimme tästä arvokasta kokemusta tulevaisuuteen. Projekti tuki hyvin meidän kummankin oppimista ja moniammatillinen yhteistyö antoi paljon lisäarvoa projektille. Porukassa oli hyvä lopuksi jakaa ajatuksia pajojen toteutuksesta ja todeta, että onnistuimme hienosti!

Terveydenhoitajaopiskelija Annimari & fysioterapeuttiopiskelija Marianne