Arkistot kuukauden mukaan: elokuu 2017

Täydentävän osaamisen opintoja Voimalassa

Olen Susanna, kolmannen vuoden fysioterapeuttiopiskelija. Kevään 2017 aikana olen suorittanut 5 opintopistettä täydentävän osaamisen opintoja Voimalassa. Ennen kuin itse pääsyin Voimalaan opintoja suorittamaan, en tiennyt, että Voimalassa on mahdollista työskennellä muutenkin kuin harjoitteluissa. Kuulin mahdollisuudesta tutor-opettajaltani ja muutaman mutkan kautta päädyin Voimalaan.

Omaan työnkuvaani on kuulunut samoja asioita kuin muillakin Voimala-opiskelijoilla, joista suurin osa on harjoittelussa. Itse olen ollut mukana Hyvä sydän -ryhmässä vastuuopiskelijana, 2.tyypin diabetes pop upeissa sekä Polvijärven koululla ja lukiolla pitämässä työpajaa ja kertomassa ergonomiasta ja liikunnasta.

Verrattuna muihin täydentävän osaamisen opintoihin, Voimalassa opiskelu on hyvin monimuotoista ja käytännönläheistä. Aikatauluihin pystyy vaikuttamaan paljon itse ja opintoja on mahdollista suorittaa pitkälläkin aikavälillä. Olen päässyt itse mukaan erilaisiin tapahtumiin ja toimiin, sekä päässyt harjoittelemaan tapahtumien organisointia ja asioiden järjestelyä. Ryhmän johtaminen ja vastuuopiskelijana oleminen on opettanut paljon organisoinnista ja tavallaan johtamisesta, ja näitä taitoja tulee muuten vähemmän harjoiteltua opintojen aikana.

Voimalassa on päässyt tekemään paljon töitä myös eri alojen ja vuosikurssien opiskelijoiden kanssa. Itse olen pääsääntöisesti tehnyt töitä sairaanhoitaja- ja fysioterapeuttiopiskelijoiden kanssa. Kokemus on opettanut eri alojen osaamisesta, koulutuksesta sekä erilaisista työskentelytavoista. Omiakin työskentelytapoja on joutunut punnitsemaan, sillä oma hyväksi havaittu ei olekaan aina se paras työtapa. Lisäksi kärsivällisyyttä ja paineensietokykyä on tarvittu useampaan otteeseen, sillä asiat eivät suju aina ihan odotetusti ja matkaan tulee mutkia. ”Vanhempana” opiskelijana on myös oppinut tunnistamaan jo omaa kehittynyttä osaamista, sillä pystyn ohjaamaan nuorempia opiskelijoita ja tarvittaessa auttaa heitä esim. ryhmän suunnittelussa.

Voin suositella Voimalassa opintojen suorittamista. Työskentely vaatii joskus paljon ja on työläämpää kuin useimmat tarjolla olevat täydentävän osaamisen opintojaksot, mutta koen, että Voimala on antanut minulle paljon enemmän osaamista kuin verkkokurssien ja -tehtävien tekeminen.

Susanna, fysioterapeuttiopiskelija

Puraisu moniammatillisuutta

Aloitin Voimala-harjoitteluni sairaanhoitajaopintojeni kolmannen vuoden alussa. Meille on sairaanhoitajaopintojemme aikana puhuttu kovasti moniammatillisesta yhteystyöstä, ja sen tärkeydestä, mutta kahden ensimmäisen opiskeluvuoteni aikana en ollut kokenut koulumaailmassa a opintoihin liittyvää yhteistyötä toiseen koulutusohjelmaan kuuluvan opiskelijan kanssa. Moniammatillisuutta ja yhteistyötä eri ammattiryhmien välillä on siis pidetty hyvinkin tärkeänä, mutta valitettavasti emme ole oman koulutusohjelman kautta sitä kuitenkaan päässeet käytännössä juuri toteuttamaan.

Voimala-harjoitteluni alkaessa huomasin ilokseni että pääsin tekemään hypyn maailmaan, jossa moniammatillinen työryhmä, vaihtelevilla kokoonpanoilla, työskenteli yhdessä erilaisissa projekteissa ja tapahtumissa. Ensimmäisten harjoitteluviikkojeni aikana työskentelin Voimalassa pääosin fysioterapeutti opiskelijoiden kanssa, mutta jo harjoitteluni puolivälissä olin päässyt työskentelemään myös sosionomi-, terveydenhoitaja-, tradenomi- ja lähihoitajaopiskelijoiden sekä monia eri ammattiryhmiä edustavien henkilöiden kanssa, jotka liittyivät jollain tavoin eri Voimala-projektien toimintakenttään.

Oli ilo huomata miten moniammatillinen tiimi- ja yhteistyö alkoi heti alusta alkaen toimimaan saumattomasti yhteen, riippumatta projektista tai esimerkiksi ryhmän ammatillisesta kokoonpanosta. Eri ammatillisten suuntauksien mukanaan tuomat näkökulmat ja nyanssit toivat omaan ajatteluun täysin uudenlaisia ulottuvuuksia, ja samalla ymmärrys toisen ammattialan tekemistä kohtaan kasvoi huomattavasti.

Myös tärkeitä, ammatillisessa mielessä hyödynnettäviä kädentaitoja, on Voimala-harjoittelusta jäänyt rutkasti käteen. Fysioterapeutti-opiskelijoilta opittuja peruskuntoutusmenetelmiä tulen varmasti jatkossa hyödyntämään jollain tavoin tulevaisuudessa ammattini parissa, kuten myös esimerkiksi sosionomiopiskelijoilta omaksuttuja vuorovaikutustaitoja asiakkaiden parissa. Apuvälinetietämys, sekä kuntoutuksessa käytettävät laitteistot ja välineet ovat myös tulleet tutummiksi moniammatillisen toiminnan kautta.

Moniammatillinen yhteistyö ja toiminta Voimalassa on tarjonnut paljon sellaista, mitä en uskoisi saavani ainakaan tässä mittakaavassa kovinkaan helposti Voimalan seinien ulkopuolella. Laaja-alaisempi ja avarampi näkemys ammatillisia asioita kohtaan on kasvanut merkittävästi, sekä tähän liittyen myös ymmärrys ja arvostus toisen ammattiryhmän tekemän työn tärkeyttä kohtaan on noussut uudelle tasolle. Myös moniammatillisen yhteistyön hyödyntäminen ja sen tarjoamat mahdollisuudet tulen ottamaan varmasti myös tulevaisuudessa huomioon ammatillisessa toiminnassani. Moniammatillisuus on tätä päivää ja siinä on myös VOIMAA!

Jukka, sairaanhoitajaopiskelija

VERTAISTUKEA OMAISVOIMAISTA

Olen Sanna, toisen vuoden fysioterapeuttiopiskelija ja tein Voimalassa toisen käytännön harjoitteluni. Olin mukana useammassa eri projektissa. Yksi isoimmista projekteista, jossa toimin yhtenä vastuuopiskelijana, oli yli 60-vuotiaille omaishoitajille suunnattu Omaisvoima-ryhmä. Yhdessä toisen fysioterapeuttiopiskelijan sekä sairaanhoitajaopiskelijan kanssa vedimme ryhmää yhteensä 7 viikon ajan. Ryhmä kokoontui kerran viikossa ja siihen osallistui 5 omaishoitajaa.

Ryhmä kesti 2,5 tuntia ja jokaisella kerralla oli vaihtuva teema. Aloitimme aina yhteisellä kahvittelulla, jolloin oli myös hyvää aikaa vaihtaa kuulumisia. Ryhmässä teimme mm. unelmakarttoja, kävimme ulkona pelaamassa petankkia, teimme terveyskuntotestejä ja muistelimme musiikin avulla. Lisäksi meillä kävi vierailijoita Joensuunseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry:stä sekä Siun sotesta kertomassa omaishoitajuudesta sekä erilaisista etuuksista. Etenkin nämä vierailukerrat koettiin hyödyllisiksi. Lisäksi osallistujille oli tärkeää saada vertaistukea samassa elämäntilanteessa olevilta. Myös se koettiin tärkeänä, että saatiin opiskelijoita kotiin omaishoidettavan luokse. Näin ryhmään osallistuminen mahdollistui, kun tiedettiin, että omaishoidettava pärjää hyvin kotona ryhmän ajan. Ryhmäläiset tulivat heti alusta alkaen hyvin juttuun toistensa kanssa ja nähtäväksi jää saatiinko uusia ystävyyssuhteitakin muodostettua.

 

 

 

 

 

 

 

Sanna, fysioterapeuttiopiskelija

Onnea 25 v. Karelia!

25-vuotias Karelia-ammattikorkeakoulu, sitä ei ihan joka vuosi tapahdukaan! Juhlavuoden kunniaksi Karelia halusi järjestää omat synttärijuhlansa, Lasten AMK –päivät. Kutsun saivat muun muassa osa lähialueen päiväkodeista ja Pohjois-Karjalassa sijaitsevat kummikoulut, aina Kesälahdelta Valtimolle asti. Ihan pienistä kekkereitä ei ollutkaan kyse, sillä niitä juhlittiin huimat kolme päivää. Juhlan mahdollisti yhteistyö eri koulutusohjelmien välillä. Mukana päiviä järjestämässä olivat fysioterapeutti-, tradenomi-, musiikki-, restonomi-, sairaanhoitaja-, sosionomi- ja terveydenhoitajaopiskelijat sekä Karelian henkilökuntaa ja Pelastuslaitoksen väkeä.

Kyseessä oli isot juhlat, neljäsosavuosisata, joten suunnittelu aloitettiin kaksi kuukautta ennen tapahtumaa. Ensimmäisestä palaverista lähtien pääsimme toimimaan moniammatillisesti yhdessä ja ideoimaan tapahtuman sisältöä. Ryhmien suunnitelmat olivat monipuolisia, ja niissä toistui selkeästi samanlaisia teemoja, esimerkiksi Nalleneuvola, kiertopassit ja temppurata. Ideoiden pohjalta opettajat valitsivat teemat, joiden puitteissa pienemmät opiskelijaryhmät saivat suunnitella oman rastinsa sisällön tarkemmin.

Ensimmäiset kaksi päivää juhlittiin päiväkotilaisten kanssa melkein non-stoppina. Lapset saivat kierrellä useilla erilaisilla rasteilla, joissa he pääsivät pelailemaan, liikkumaan, piirtämään ja mikä tärkeintä herkuttelemaan pullalla. Rastin suoritettuaan lapset saivat kiertopassiinsa tarroja. Pikkuvieraita saapui tiistai ja keskiviikko aamupäivinä yli 100, mutta keskiviikkoiltapäivällä päiväunet verottivat juhlijoita.

Torstaina juhlien ikäraja nousi, kun vieraaksemme saapuivat kummikouluista 3.-5.-luokkalaisia. Heille olimme suunnitelleet Olipa kerran elämä -tyylisen rastikierroksen, ja rastit kestivät 30–45 minuuttia. Jokaisella luokalla oli oma ”matkaopas”, joka kuljetti ryhmää aikataulun mukaisesti rastilta toiselle. Rastien teemoina olivat aivot, luut ja lihakset, mahalaukku sekä aistit. Oppilaat pääsivät muun muassa osallistumaan tietovisaan, testaamaan aistejaan ja vahvistamaan luustoaan. Iloiset äänet ja tekemisen meininki täyttivät Tikkarinteen E-talon kerrokset, kun alakoululaiset kiertelivät rasteilla.

Summa summarum, juhlinta on rankkaa! Pitää suunnitella, valmistella, toteuttaa ja saattaa juhlat päätökseensä. Ehkä se on vain ikäkysymys, sillä kun katseli lasten iloisia hymyjä, ei heitä näyttänyt väsyttävän ollenkaan. Vaikka emme osallistuneet juhliin vieraina, saimme kuitenkin paljon. Juhlista käteen jäi hurjasti kokemusta muun muassa eri-ikäisten lasten kanssa toimimisesta, jota voimme ammentaa tulevaisuudessa. Ehkäpä tärkeimmän onnistumisen tunteen koimme kuitenkin moniammatillisissa ryhmissä, joissa yhteistyö toimi mutkattomasti.

Tämän tekstin tuotti kaksi toisen vuoden fysioterapeuttiopiskelijaa (Sari & Ani), jotka suorittivat toisen käytännönopiskelunsa Voimalassa.

 

Sähäkkä(ä)!

Olen Taru, kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelija ja tein ikäosaamisen harjoittelun Voimalassa. Olin mukana monessa ryhmässä, mutta tässä blogipostauksessa kerron Siun soten kanssa yhteistyössä tehdystä Sähäkkä-kiertueesta.

Sähäkkä-kiertueella esiteltiin erilaisia sähköisiä palveluita, kunkin edustajan toimesta. Esillä oli DigiSote, miunpalvelut.fi, pankkipalvelut, kirjasto, järjestöjen toimintaa tukevat palvelut, kylätietokanta jne. Tapahtuma järjestettiin kevään aikana kahdeksalla eri paikkakunnalla, ja minä olin mukana edustamassa Siun soten sähköisiä palveluita Juuassa ja Enossa.

Siun soten sähköiset palvelut pitävät sisällään esimerkiksi Medinetin. Kerroin kiinnostuneille tämän sähköisen palvelun tuomista mahdollisuuksista ja suosittelin rekisteröitymistä käyttäjäksi. Medinet tarjoaa käyttäjälleen mahdollisuuden ylläpitää omia terveystietojaan; asiakas voi itse merkitä verensokeri- ja verenpainearvojaan ja kirjoittaa PEF-puhalluksien lukemat ylös. Sovitusti sairaanhoitaja voi käydä säännöllisin väliajoin seuraamassa asiakkaan tuloksia ja kommentoida niitä.

Tarvittaessa asiakas pystyy täydentämään omia tietojaan ja seurata laboratoriotuloksiaan.

Miunpalveluiden kautta asiakas ohjautuu oman kotikunnan sivuille ja pystyy tätä kautta varaamaan ajan muun muassa laboratorioon, sairaanhoitajan vastaanotolle tai röntgeniin. Miunpalveluiden alle on koottu tärkeitä linkkejä, jotka auttavat asiakasta löytämään oikeat palvelut yhden sivuston alta. Tämän sivuston kautta asiakas voi tehdä toimeentulo- sekä vammaispalveluhakemuksen.

Päivät sujuivat mukavasti ja oli kivaa tavata uusia ihmisiä. Harmillista kuitenkin oli, että tämä tapa saada ihmisiä yhteen löytämään uusia kanavia oman terveyden seurantaan ja terveystietojen päivittämiseen, ei saavuttanut suuria kävijämääriä. Jäin myös pohdiskelemaan miten helposti Kelan ylläpitämä Kanta-palvelu sekoitetaan Siun soten Medinettiin.

Sairaanhoitajaopiskelija Taru

Ammatillinen kasvu maalaten

Voimalan tuvan on valloittanut taidenäyttely! Näyttelyssä on esillä 4 sosionomiopiskelija Marja Rikalan työtä. Hän kirjoittaa töistään seuraavasti:

SOSIAALIALAN SYVENTÄVÄT OPINNOT

AMMATILLINEN KASVU MAALATEN

Nämä taulut olen maalannut Luovien menetelmien kurssilla, jonka tarkoituksena oli käydä läpi ja kuvata valitsemallaan tavalla omaa ammatillista kasvua sosionomiksi. Maalaaminen oli itselle luonnollinen tapa toteuttaa kurssin suoritus, koska olen harrastanut luovaa maalausta 5 vuotta. Olen maalannut kansalaisopiston kurssilla taiteilija Tuija Kakon opissa sekä käynyt lisäksi erilaisia Vedic Art kursseja mm. Kirsi Ryynäsen ja Sari Rinkisen opetuksessa.

Tämän kurssin maalaamisen sisällön ja prosessin suunnitteli maalauksen opettajani Kirsi Ryynänen (piitta.fi). Hänen kanssaan suunnittelimme maalaamisen vaiheet ja aikataulut. Prosessi eteni niin, että ensin kirjoitin vapaamuotoisen kirjoitelman omasta ammatillisesta kasvusta, jonka pohjalta Kirsi räätälöi minulle Vedic Art opetuksen mukaisen rungon toimintaohjeineen ja aiheineen. Maalaaminen kesti helmikuusta toukokuuhun. Pääsääntöisesti maalasin itsekseni Kirsin ohjeiden mukaan ja kävin välissä kahdella Vedic Art viikonloppukurssilla.

Vedic Art on uudenlainen ja vaihtoehtoinen taidekoulutus muoto, jossa maalaaminen tapahtuu omasta sisimmästä käsin. Tärkeintä on itse maalaaminen, ei lopputulos. Sen avulla voi jokainen löytää oman luovuuden ja keinon ilmaista itseään. Siinä tuetaan jokaisen omaa polkua ja kehittymistä ja edetään omaan tahtiin, sekä uskotaan, että tieto jonka maalaamiseen tarvitsemme, on jo jokaisessa meissä olemassa. Menetelmän on kehittänyt ruotsalainen kuvataiteilija Curt Källman (1938–2010).

Kurssin aikana syntyivät taulut, jotka nyt ovat esillä Voimalan tiloissa Luovien menetelmien opettajani Jonna Ihanaisen pyynnöstä. Tauluja syntyi yhteensä 7 kappaletta, joista esillä on nyt vain osa. Niiden aiheiksi tulivat Ammatinvalinta ja työkokemus, 1.opiskeluvuosi, 2. opiskeluvuosi ja valmistuminen. Aiheiden sisällä syntyi joskus useitakin tauluja ja työskentely oli hyvin vapaata. Menetelmänä luova maalaaminen oli toimiva itselleni, koska sain kokonaisvaltaisesti miettiä omia valintoja ja ammatillista kasvua. Opintojen loppuvaiheessa oli myös mukavaa vaihtelua saada tehdä välillä jotakin luovaa.

Taulut ovat esillä Voimalan tiloissa syyslukukauden 2017 ja sen jälkeen ne tulevat myyntiin. Toivon, että tauluni rohkaisevat myös muita kokeilemaan maalaamista, itse olen löytänyt Vedic Art:n ja luovan maalaamisen kautta keinon käsitellä asioita, rentoutua sekä saada aikaan jotakin pysyvää. Olen myös päässyt yli kynnyksestä miten tulisi maalata, vaan maalaan täysin vapaasti sisimmästä käsin ja olen tyytyväinen siihen mitä maalauksessa esiin nouseekaan.

Terveisin,

Marja Rikala

marja.rikala@gmail.com