Arkistot kuukauden mukaan: syyskuu 2017

Ilo elää yhdessä

Olen Minta, juuri kolmannen vuoden aloittanut fysioterapeuttiopiskelija. Tein kolmannen käytännön harjoitteluni Voimalassa kesällä 2017. Tämä oli ensimmäinen kesä, kun Voimalassa oli opiskelijatoimintaa. Toimin projektien parissa pääasiassa yksin, mutta sain parikseni kahteen projektiin FysioTikassa harjoittelua suorittaneen Soilen. Myös fysioterapeuttiopiskelija Ani sekä sairaanhoitajaopiskelija Leeni olivat mukana muutamassa ryhmänohjauksessa.

Eräs projekti, jossa työskentelin, oli Joen Severi ry:n Ilo elää yhdessä -hanke. Ilo elää yhdessä -hanke on ikäihmisille suunnattua ryhmätoimintaa. Ikäihmisten parissa yksinäisyys on ajankohtainen aihe, johon Ilo elää yhdessä -hanke pyrkii vaikuttamaan. Hanke saa ikäihmiset lähtemään pois kotoaan, luomaan sosiaalisia vuorovaikutus tilanteita ja tämän kautta ennaltaehkäisemään yksinäisyyden tunnetta. Heidän toimintansa on täysin maksutonta ja hanke menee asiakkaiden luokse heidän asuinympäristöönsä.

Osallistujia hankkeeseen on neljästä eri asuinympäristöstä: Senioripihasta, Riihisärkänkadulta (Rantakylä), Sepänkadulta (Joensuu keskusta), sekä Kortteli 53:sta eli Koivupihan lähiympäristöstä. Ryhmäläisten toiveina oli sisällyttää ryhmänohjauksiin sauvakävelyn opastusta, ryhmäjumppaa, terveyskuntotestausta, pihapelejä, tasapainoharjoittelua, venyttelyä ja kuntosaliharjoittelua, joiden pohjalta tein tuntisuunnitelmat. Lisäksi Voimalakoordinaattori heitti minulle haasteen keksiä pihabingo. Ryhmien koot vaihtelivat suuresti. Osassa ryhmätapaamisista oli reilu 20 osallistujaa, kun taas toisinaan tapaamisissa oli 2­­-4 osallistujaa. Sain täten kokemusta sekä suurien ryhmien ohjaamisesta että henkilökohtaisesta ohjaamisesta. Tuntisuunnitelmien laatimisen osaamiseni syveni harjoittelun aikana. Lisäksi sain lisäkokemusta ohjausosaamiseeni.

Hankkeen asiakkaat olivat erittäin mukavia ja helppoja ohjattavia. Toki huomasin ohjausteni kautta, miten ikäihmisetkin osaavat heittäytyä mukaan, kun tekeminen on mukavaa ja on ihmisiä ympärillä. Heilläkin keskittyminen ja ohjeiden kuunteleminen herpaantui toisinaan, mutta tästäkin sain lisäoppia omaan ohjaustyyliini. Hankkeen yhteyshenkilön kanssa työskentely oli myös vaivatonta ja helppoa. Kokemus Ilo elää yhdessä -hankkeen kanssa tehtävästä yhteistyöstä oli positiivinen, opettavainen ja omaa ammatti-identiteettiä vahvistava.

Niin kuin hanke itse sanookin, Meillä on Ilo Elää Yhdessä 🙂

Minta, fysioterapeuttiopiskelija

Projektin luonti tyhjästä

Suoritin sairaanhoitajan opintoihin kuuluvan ikäosaamisen harjoittelun Voimala-ympäristössä keväällä 2017. Toimintamallit olivat osaltaan uusia ja pieni hetkinen menikin päästä sisään kuinka eri ihmiset työskentelevät. Pidin kuitenkin kovasti, kun meidän täytyi luoda jotakin täysin tyhjästä. Esimerkiksi ryhmäprojekti Siun Sotelle, Toimintakykyneuvola, oli yksi lempiprojekteistani, vaikka jäikin nopeaksi. Ryhmänä pohtimisen aloittaminen ja tussitaululle ideoiden kirjoittaminen, sekä jalostaminen luo omanlaista innostumista ja sitoutumista projektia kohtaan. Kun suunnitelman esittelee vielä päätöksiä tekeville ihmiselle ja heiltä saa hyväksynnän, niin on olo euforinen.

Itselleni myös tärkeäksi kokemukseksi muodostui Vaahterapihaan tehdyt Haastavan potilaan kohtaaminen -koulutukset. Käytin koulutuksen pohjana avek-koulutusta, mutta toin vahvasti myös oman osaamiseni itsepuolustuslajeista mukaan. Sain osallistujat innostumaan mukaan ja pystyin tarjoamaan heille uutta informaatiota sekä ideoita kuinka toimia varsinkin fyysisesti hankalissa tilanteissa ilman, että itse loukkaantuu tai, että vahingoittaisi potilasta. Tämä on sellainen malli, jota mahdollisesti haluaisin tulevaisuudessa jopa kehittää eteenpäin.

Tämän kaltaisten projektien luonti tyhjästä voi olla hyvin haastavaa alkuun ja myös turhauttavaa, mutta sitäkin palkitsevampaa, kun sen idean saa aluilleen ja jos/kun positiivista palautetta tulee osallistujilta. Rohkeasti vain uskaltamaan ja kokeilemaan.

Toni, sairaanhoitajaopiskelija

Laitalan lomat, esteettömyyskartoitus

Olemme kaksi toisen vuoden fysioterapeuttiopiskelijaa, jotka suorittivat toista harjoitteluamme Voimalassa. Saimme harjoittelussamme yhdeksi projektiksi tehdä esteettömyyskartoituksen matkailu- ja majoitusalan yritykselle Laitalan lomille. Projektin alussa saimme aikaisemmalta opiskelijaryhmältä heidän työstämäänsä materiaalia käsiimme, jonka perusteella aloimme paneutua aiheeseen. Alussa olikin hieman ihmettelemistä, että mitä tuleman pitää, sillä aikaisemmat opiskelijat eivät olleet vielä päässeet kovinkaan pitkälle projektissa. Projektin alussa käytimmekin paljon aikaa tiedonhankintaan ja itsemme perehdyttämiseen, jotta esteettömyyskartoituksen käytännön toteuttaminen mahdollistui. Jaoimme kartoitukseen vaadittavia osa-alueita tiimimme kesken sillä periaatteella, että kukin hankkii tietoa omasta kartoitusalueestaan. Tämän perusteella saimme rakennettua ns. tietoperustan ja kartoituslomakkeen, jonka avulla käytännön toteuttamista oli mahdollista lähteä tekemään.

Ensimmäisen kartoituskäynnin valmistelu vaati monien tuntien työtä. Haasteeksi osoittautui itse kartoituksen tilaajan rajoitetut aikataulut. Saimme kuitenkin sovittua kaikille sopivan ajankohdan, jonka mukaan pystyimme varaamaan Karelian auton liikkumisvälineeksemme.

Lähdimme toteuttamaan kartoitusta moniammatillisessa tiimissä, joka koostui kolmesta fysioterapia- ja yhdestä sairaanhoitajaopiskelijasta. Kartoitus suoritettiin Laitalan lomien pyynnöstä kahteen eri rakennukseen, kotaan sekä piha-alueille. Ensimmäisenä paneuduimme tilan päärakennukseen, joka on pääasiassa tarkoitettu erilaisten juhlien pitopaikaksi. Rakennuksesta tuli tarkastaa esteetöntä liikkumista rajoittavat tekijät. Kävimme läpi rakennuksen ruokasalin, wc-tilat, eteistilat, sekä suihkutilat, kuistin ja luiska-portaikko yhdistelmän. Samalla tarkastimme päärakennuksen edustan parkkipaikan.

Seuraavana vuorossa oli yhden vuokrahuoneiston kartoittaminen. Laitalan lomien pyynnöstä tarkastimme huoneiston kauttaaltaan esteetöntä elämistä ja liikkumista ajatellen. Rakennukseen sisältyi portaikko-luiskayhdistelmän suunnittelu, eteisen, aulatilan, kahden makuuhuoneen, olohuoneen, keittiön, wc-tilan, pukuhuoneen sekä suihku- ja saunatilojen tarkastus ja raportointi. Kävimme tarkastamassa vielä vuokrahuoneiston läheisyydessä olevan kotarakennuksen esteettömyyden kannalta.

Paikanpäällä tehtyjen havaintojen pohjalle olemme laatineet raportin, jossa ilmenevät tekemämme havainnot sekä kriteerien mukaisen korjauskehotukset. Samalla olemme laatineet dia-esityksen, joka koostuu n. 100:sta kuvasta havainnollistavien tekstien kera. Esittelimme Laitalan lomille havaintomme ja raporttimme, sekä dia-esityksemme toukokuussa 2017. Koimme projektin erittäin kehittäväksi ja mielenkiintoiseksi.

Fysioterapeuttiopiskelijat Olli-Pekka & Sera

Perhehoitotyön harjoittelu Voimalassa

Olemme kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelijat Tiia ja Jennamiia. Teimme Voimalassa perhehoitotyön harjoittelua. Harjoittelu on kestoltaan 151 tuntia, ja olemme olleet mukana erilaisissa projekteissa. Kerromme tässä blogissamme parista projektista, jossa olemme olleet mukana, ja jotka olemme kokeneet kiinnostaviksi.

Oma aika

Olimme mukana Oma aika-projektissa, jonka tarkoituksena on antaa omaa aikaa omaiselle. Koska harjoittelumme oli perhehoitotyöhön liittyvä, sijoittui Oma aika-palvelumme lapsiperheeseen. Alkuun ajatuksena oli, että olisimme perheessä puolet ajasta moniammatillisena työparina, eli sairaanhoitaja- ja fysioterapeuttiparina. Aikataulujen saaminen yksiin oli kuitenkin haastavaa, eikä onnistunut suunnitellusti, joten suurimmaksi osaksi olimme perheessä sairaanhoitajaopiskelijaparina.

Perheessä jossa olimme, oli neljän kuukauden ikäiset kolmoset. Perheeseen kuuluu myös äiti ja isä sekä 4-vuotias esikoinen.

Perheessä ollessamme hoidimme vauvoja ja huolehdimme heidän perustarpeistaan, kuten vaippojen vaihdosta, syöttämisestä, ihonhoidosta, leikkimisestä ja nukuttamisesta. Meidän hoitaessamme lapsia sai perheen äiti tehdä sillä aikaa mitä hän halusi, ja mihin ei muuten aikaa olisi. Esikoislapsi oli päiväkodissa hoidossa useimmiten noin klo 9-15. Iltavuorossa ollessamme äiti usein vietti aikaa esikoisensa kanssa. Usein hän jää vähemmälle huomiolle, sillä äidin aika menee kolmosia hoitaessa. Äidillä on ollut mahdollisuus myös käydä asioilla, tehdä pihahommia ja usein hän myöskin nukkui, koska yöunet olivat saattaneet jäädä vähemmälle. Äiti on ollut hyvin kiitollinen saamastaan avusta, ja olemme huomanneet kyllä sen, että apu on todellakin heillä tarpeen. Äidin jaksaminen olisi muuten varmasti koetuksella, jos siellä ei apukäsiä olisi.

Kummallakaan meistä ei ollut kokemusta juurikaan lastenhoidosta, ja siitä oli kulunut jo vuosia, kun viimeksi on vauvoille vaippoja vaihdettu. Harjoittelun aikana kyllä todellakin oppi lasten hoitamisen ja käsittelyn, ja hyvä kun vauvoja oli kolme, niin riitti hyvin molemmille hoitamista.

Aluksi oli opeteltavaa siinä, millainen arkirutiini perheessä on, etenkin vauvojen hoidon suhteen; milloin syödään ja mitä, milloin on aamutoimet ja milloin nukutaan. Haastetta oli alkuun myös siinä, että oppii tuntemaan kolmosten tarpeet ja tulkitsemaan niitä. Kolmosilla kuitenkin on jokaisella oma persoonansa, joten kaikilla oli oma tapansa tuoda esille tarpeensa. Kun aikaa vietti perheessä, alkoi päästä arkirutiineihin kiinni sekä ajan myötä oppi myöskin tuntemaan vauvojen tarpeet, itkusta ja olemuksesta tunnisti jokaisen kohdalla, milloin oli nälkä ja milloin oli aika ruveta nukkumaan.

Harjoittelussa pystyimme hyvin seuraamaan vauvojen kehitystä ja siinä edistymistä. Ollessamme perheessä vauvat oppivat kääntymään selältä mahalleen sekä tarttumaan esineisiin. Pystyimme seuraamaan eroja vauvojen kehityksen välillä, ja oli hienoa huomata kuinka nopeasti kehitystä tapahtui melko lyhyessäkin ajassa.

Alusta asti äidillä oli luottamus meitä kohtaan, hän uskalsi jättää vauvat meidän hoitoon pitkäksikin aikaa, ja luotti siihen, että me osaamme hoitaa hänen vauvansa. Kaikilla äideillä ei välttämättä ole samanlaista ajatusta siitä, että päästäisi omaan kotiinsa vieraita ihmisiä ja vieläpä hoitamaan omia lapsiaan. Viimeisillä käyntikerroillamme äiti vielä kiitteli avuista ja toivoi, että jos siellä suunnilla liikumme, niin tulisimme muuten projektin jälkeenkin hänen luonaan käymään.

Projekti oli erilainen, ja molemmat olemme tykänneet tehdä tätä. Oma aika-projekti on todellakin ollut onnistunut, sillä äiti on saanut tehdä omia juttujaan ja saanut juuri sitä omaa aikaa 🙂

 

DigiSote-mobiilisovellusten testaus

Yhtenä Voimalan projekteista teimme mobiilisovellustestausta toukokuun ajan. Koska suoritimme perhehoitotyön harjoittelua, koski sovellustemme teema lapsiperheitä. Pohdimme, miten rajaisimme aihetta ja lopulta päädyimme valitsemaan sovelluksia, jotka jollain tavalla liittyisivät raskauteen/odotusaikaan. Projektin tavoitteena oli, että etsisimme kumpikin n. 10 mobiilisovellusta valitsemastamme aihealueesta ja täyttäisimme siitä tietoja, kuten muun muassa kenelle se on suunnattu, onko sovellus maksullinen, mistä se on saatavilla, miten itse koemme sovelluksen, millä kielillä se on saatavilla ja millaiset arvostelut se on saanut. Pyrimme myös löytämään mahdollisimman monipuolisia, erilaisia, hyviä ja hyödyllisiä sovelluksia monien vaihtoehtojen seasta.

Käytössämme sovellusten hakemiseen oli Appstore ja Play-kauppa, joista etsimme erilaisilla hakusanoilla englanniksi ja suomeksi sovelluksia. Oli hyvä, että meillä oli molemmat kaupat käytössä, sillä jotkut sovelluksista olivat saatavilla vain toisessa. Etsimme testattavia sovelluksia myöskin netistä erilaisten blogien, sekä keskustelupalstojen suositusten kautta ja latasimme ne omiin puhelimiimme testaamista varten. Arvostelujen etsiminen Play-kaupan kautta oli helppoa, sillä siellä monet sovelluksista oli arvioitu. Appstoressa arvioita oli huomattavasti vähemmän, jolloin Appstore ei näyttänyt kokonaisarviota sovelluksesta. Tällöin täytyi turvautua hakemaan sovellusta sen nimellä netistä ja lukemalla arvosteluja tai pisteytyksiä sille.

Projektia oli mukava tehdä, sillä se oli niin erilainen verrattuna kaikkiin muihin projekteihin ja harjoitteluihin mitä koko koulutuksen aikana on vastaan tullut. Haastavaa oli löytää monien sovellusten seasta ne järkevät, luotettavat ja oikeasti hyödylliset. Myös sovellusten testaus oli ajoittain, ei nyt varsinaisesti hankalaa, mutta haastavaa, sillä kun itse ei ole raskaana ja sovellukset koskevat raskausaikaa ja siihen liittyviä laskureita ym., niin ei oikein tiennyt mittaako sovellus asioita oikein, tai miten tulosten taulukointi ja arvojen seuranta toimisi oikeasti pitemmällä välillä raskauden aikana.

Sairaanhoitajaopiskelijat Jennamiia & Tiia