Arkistot kuukauden mukaan: helmikuu 2018

Opettajan kuulumisia Voimalasta

Opettajien ääntä ei ole Voimalan blogissa kuulunut. Puolustukseksi on sanottava, että itse asiassa tämä kuvastaa hyvin toimintaperiaatettamme: Pyrimme olemaan taustalla opiskelijoiden tukena, sillä Voimalan idea on, että opiskelijat ovat pääosassa.

Olen saanut olla mukana Voimalan toiminnassa tutoropettajana melkein heti aloitettuani työt Kareliassa. Opiskelijayhteisö, moniammatillisuus ja kiinteä työelämäyhteistyö erityisesti kolmannen sektorin kanssa ovat olleet toiminnan lähtökohtia alusta alkaen. Painopiste oli alkuun ikäosaamisessa, mutta uusimman strategian myötä kaiken ikäiset voivat saada hyvinvointipalveluja Voimalasta. Perhehoitotyön sekä mielenterveys ja päihdehoitotyön  opiskelijat ovat löytäneet tänä keväänä Voimalan ja yhteistyö uusien yhteistyökumppaneiden kanssa on alkanut.

Voimalan toiminta on laajentunut viidessä vuodessa huomattavasti. Olemme saaneet oman koordinaattorin, omat tilat (vaikkakin Voimala toimii suurimmaksi osaksi kampuksen ulkopuolella), opiskelijamäärät ovat kasvaneet, opettajatiimi on täydentynyt, monialaisuus laajentunut jne. Viime syksynä lähdimme kokeilemaan tiimityöskentelyä uudella tavalla: Aikaisempien projektitiimien sijaan Voimalan opiskelijat toimivat omissa kotitiimeissään, jotka vastaavat tietyistä projekteista. Toivomme, että uusi käytäntö mahdollistaisi tiiviimmän tiimityöskentelyn ja selkeyttäisi opiskelijoiden toimintaa. Toistaiseksi tiimejä on ollut kaksi ja molempien tiimien työskentelyä ohjaa kaksi opettajaa Voimalakoordinaattorin lisäksi. Toinen tiimi keskittyy enemmän lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointipalveluihin ja toinen tiimi työikäisten ja ikäihmisten  palveluihin. Viikoittain kokoontuvissa ohjaustapaamisissa keskustelemme opiskelijoita askarruttavista asiakastilanteista ja autamme heitä löytämään ratkaisuja haastaviin kysymyksiin. Usein jaamme opiskelijoiden onnistumisen kokemuksia ja iloitsemme heidän saamastaan hyvästä asiakaspalautteesta. Jatkossa pyrimme kehittämään näitä ohjaustapaamisia yhä enemmän opiskelijoiden oppimista tukevaan suuntaan.

Tutoropettajana toimiessani olen ollut usein hämmästynyt siitä, kuinka ammattimaisesti opiskelijat toimivat. Voimalan kaikissa toiminnoissa on mukana ”oikea” asiakas, jolloin tilanteisiin ei voi mennä valmistautumatta. Moniammatillinen työskentely on asiakaslähtöistä, jolloin jokainen opiskelija tuo omaa asiantuntijuuttaan työskentelyyn asiakkaan hyödyksi. Moniammatillinen tiimityöskentely on vaativaa ja erityisen haastavaksi sen tekee se, että tiimit työskentelevät melko lyhyen aikaa yhdessä. Tiimien kokoonpano vaihtelee, kun opiskelijoilla on eri pituisia harjoitteluja eri aikaan.  Yhdessä suunnitteleminen on toiminnan lähtökohta ja siinä tarvitaan dialogitaitoja; puhu, kuuntele, odota ja kunnioita (Isaacs William, 2001). Siis työelämätaitoja, joissa meillä kaikilla on kehittymisen varaa.

 

Anne, Voimalan tutoropettaja

Lähteet: Isaacs William, 2001. Dialogi ja yhdessä ajattelemisen taito.

Kaatumisklinikat ikäihmisille

Olen kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelija Emilia, ja suoritin Voimalassa Ikäosaamisen harjoittelun. Projektityyppinen harjoittelu Voimalassa oli mielestäni mukavaa vaihtelua. Vaikkei Voimalassa saakaan kliinistä kokemusta, Voimalassa korostuu itsenäinen työskentely ja terveyden edistämisen näkökulma, sekä tietysti moniammatillisessa tiimissä toimiminen.

Olin harjoittelun aikana mukana Ilo elää yhdessä- hankkeen kanssa ikäihmisille toteutettavissa Kaatumisklinikoissa Senioripihalla. Yksi klinikka järjestettiin myös Rantakylässä, mutta siinä en ollut itse mukana. Kaatumisklinikan ideana oli kertoa ikäihmisille kaatumiseen vaikuttavista tekijöistä ja tehdä tasapainoon liittyviä harjoitteita. Pidimme kaksi kaatumisklinikkaa Senioripihalla Martta- ja Maija- taloissa yhdessä kolmannen vuoden terveydenhoitajaopiskelijan kanssa.

Klinikoilla meillä oli mukana materiaalia kaatumisen ehkäisyyn liittyen, kuten tietoa apuvälineistä, esitteitä kaatumiseen vaikuttavista tekijöistä, sekä tasapainojumppia. Lisäksi rakensimme pienimuotoisen tasapainoradan, jota osallistujat saivat halutessaan kokeilla. Klinikoille oli varattu aikaa kaksi tuntia. Klinikan alkuun pidimme osallistujien toiveesta lyhyen tietoiskun aiheesta, ja juttelimme kaatumiseen vaikuttavista tekijöistä. Tietoiskun jälkeen pidimme osallistujien toiveesta tasapainojumpan, josta osallistujat tuntuivat pitävän paljon. Loppuajan osallistujat saivat kokeilla tasapainorataa, tutustua materiaaleihin ja saada aiheesta ohjausta.

Osallistujat olivat innokkaita kokeilemaan rataa ja kyselivät paljon sekä tasapainoon ja kaatumiseen liittyvistä asioista, että myös muista mieltään askarruttavista asioista. Tällöin saimme testata omia tietojamme ja taitojamme tulevina ammattilaisina, ja antaa itsenäisesti ohjausta asiakkaille. Klinikoilla sai myös erittäin hyvin kokemusta ryhmän ohjaamisesta.

Meillä oli toisella kerralla mukana myös kaksi vaihto-opiskelijaa Espanjasta, ja ikäihmiset pitivät siitä, että saivat kertoa vaihto-opiskelijoille elämästään ja kysellä heiltä asioista, tietysti käännösavun turvin. Vaihto-opiskelijatkin sanoivat pitäneensä kokemuksesta paljon.  Oli mukava nähdä, miten ikäihmisten kasvoille syttyi innokkuus ja ilo, kun he saivat jutella vaihto-opiskelijoiden kanssa ja jumppailla sekä kokeilla tasapainorataa. Mieltä lämmitti, kun sai olla osana piristämässä ikäihmisten arkea ja samalla tehdä ennaltaehkäisevää työtä kaatumisten ehkäisemiseksi ja ikäihmisten terveyden edistämiseksi.

Emilia, sairaanhoitajaopiskelija