Arkistot kuukauden mukaan: maaliskuu 2018

Perhehoitotyön harjoittelu Voimalassa

Olen kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelija. Suoritin perhehoitotyön harjoittelun Voimalassa keväällä 2018. Minulla on lähihoitajatausta ja oma perhe, mutta en ollut aiemmin työskennellyt lasten enkä lapsiperheiden kanssa. Voimalan harjoittelu kokonaisuutena oli antoisa, koska pääsin kohtaamaan erilaisia perheitä ja lapsia.  Ikäskaala oli vauvaikäisistä nuoriin aikuisiin. Opin erityisesti ryhmänohjaustaitoja, sekä suunnitelmallista ja tavoitteellista työskentelyä. Harjoittelussa korostuivat vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaidot. Olin mukana erilaisissa projekteissa, harjoittelusta eniten jäi mieleen Oma aika-perheet ja Pelastakaa lapset ry:n tyttöjen ryhmätoiminta.

Oma aika, perhe 1

Perhe 1 oli ensimmäinen perhe, jossa tiimillämme oli käyntejä ja samalla myös perhe, jossa käyntejä oli eniten. Oma aika-palvelu on tarkoitettu omaishoitajille ja monikkoperheille. Tarkoituksena on antaa perheelle omaa aikaa, koska arki voi olla haastavaa ja omaa aikaa on vähän, jos ollenkaan. Tässä perheessä oli 5-vuotias erittäin harvinaista sairautta sairastava poika. Äiti toimi omaishoitajana, mutta oli myös osa-aikaisesti töissä. Pojalla oli henkilökohtainen avustaja joinakin päivinä, ja joinakin päivinä hän oli päiväkodissa. Lisäksi perhe odotti toista lasta. Pojan lääke- ja ravitsemushoito veivät paljon aikaa perheen arjesta ja pojan sairauden vuoksi heillä oli paljon käyntejä sairaalassa.

Ennen varsinaisia oma-aika käyntejä perehdyimme hyvin pojan sairauteen ja erityistarpeisiin, sekä mietimme äidin kanssa yhdessä tavoitteita käynneille. Otimme käynneillämme huomioon myös äidin voimavarojen tukemisen ja erilaiset toiveet. Äiti sai omaa aikaa. Kävimme perheessä pareittain tai kolmestaan, joskus mukana oli fysioterapeuttiopiskelija tai vaihto-opiskelija. Toimimme käynneillä perheen kotona ja piha-alueella. Toimintamme painottui pojan kanssa ulkoiluun, erilaisiin pallopeleihin ja lautapeleihin. Tavoitteenamme oli erityisesti tukea pojan motorisia taitoja ja vahvistaa tervettä minäkuvaa. Poika oli sosiaalinen, helposti lähestyttävä ja avoin. Yhteistyö perheen kanssa sujui saumattomasti.

Pääsin näkemään minkälaista on arki perheessä, jossa on erityislapsi. Sairaalaolosuhteissa ei perheen kokonaistilanne ja yksilölliset tarpeet hahmotu samalla tavalla, kuin kotona. Perheeseen oli aina kiva mennä, tuli tunne että onnistuimme helpottamaan perheen arkea omalta osaltamme. Onnistuimme tavoitteiden asettamisessa ja niiden täyttämisessä, sekä luottamuksellisen ja turvallisen hoitosuhteen luomisessa koko perheeseen.

Raisa, sairaanhoitajaopiskelija

Lähihoitajana Voimalassa

Karelia ja Riveria (entinen PKKY) ovat strategisia kumppaneita. Lähihoitajat ovat nyt keväällä 2018 harjoittelussa Voimalassa ensimmäistä kertaa. Kuulin Voimalasta opettajaltani ja kiinnostuin sekä kävin Voimala-infossa. Työelämässä lähihoitajat työskentelevät fysioterapeuttien, sairaanhoitajien, ja sosionomien kanssa. Voimalassa heihin pääsee tutustumaan jo opiskeluvaiheessa, mikä on hyvä. Näin saa tietoa toisen ammattiosaamisesta.

Aloitimme luokkakaverini kanssa viikolla 5. Kun informaatiotulvasta selvisi, alkoi homma selkiintymään paremmin viikon aikana. Tällä viikolla tiimissämme ei ollut vielä muita. Viikkoon sisältyi kokouksia ja perehdytyksiä. Viikon pääteeksi tuntui että hommia on paljon. Voimalassa kyse on kuitenkin tiimityöstä ja kaikkea ei tarvitse itse tehdä. Viikon pääteeksi pidimme ViikkoSPA-palaverin, jossa käsittelimme viikon fiiliksiä ja tulevan viikon ohjelmaa.

Seuraavalla viikolla aloitti lisää väkeä tiimissämme ja aloitimme viikon heidän perehdyttämisellään.  Viikko jatkui suunnittelulla ja palavereilla. Suunnittelimme tulevia Hyvä sydän- ja Voimaannuttavaa stressinhallintaa- ryhmiä.

Viikolla 7 alkoi ensimmäinen ohjaus. Ryhmä oli Voimaannuttavaa stressinhallintaa-ryhmä. Tällä viikolla kävimme myös Juuassa AVOT-hankkeen (arvokasta vanhenemista omatoimisuutta tukien) mukana. Perjantaina kävimme tutustumassa Paiholan vastaanottokeskukseen. Tarkoitus on käynnistellä yhteistyötä SPR:n kanssa.

Viikolla 8 alkoi Hyvä sydän-ryhmän toiminta ja sekin meni oikein mukavasti. Tulevat viikot täyttyivät suunniteluista ja vierailuista ja ryhmien ohjauksista.  Uusia opiskelijoita tuli pikku hiljalleen mukaan ja heitä pääsi perehdyttämään.

Harjoittelun Voimalassa koin oikein positiivisena ja opettavaisena. Paljon sai ottaa vastuuta ja olla vähän epämukavuusalueellakin.  Minut otettiin Kareliassa erittäin hyvin vastaan ja näin oli helppoa ja mukavaa työskennellä. Toivon, että yhteistyö Voimalassa jatkuu tulevaisuudessakin ja tulevat lähihoitajaopiskelijat pääsisivät harjoittelemaan Voimalaan.

Timo, lähihoitajaopiskelija