Arkistot kuukauden mukaan: joulukuu 2018

Uusia näkökulmia etsimässä

Helou!

Olen kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelija Aaro. Suoritin voimalassa ikäosaamisen harjoittelun. Harjoittelujakso oli kestoltaan kuusi viikkoa. Valitsin harjoittelupaikaksi Voimalan, koska halusin saada uutta näkökulmaa tavanomaisesta poikkeavassa harjoittelupaikassa projektityöskentelyn merkeissä.

Voimalassa opin hallitsemaan omaa ajankäyttöäni ja sain paljon hyödyllisiä työelämätaitoja.  Vapaamuotoisessa työskentelyssä täytyi suunnitella työajat ja kantaa vastuu omasta oppimisesta itse. Pääsin työskentelemään monipuolisesti eri ikäisten ihmisten kanssa. Pääosin projektini keskittyivät kuitenkin harjoittelun teeman mukaisesti ikäihmisiin. Oli hienoa nähdä, kuinka hyvin pystyimme hyödyntämään toistemme ammattitaitoa ja asiantuntijuutta eri alojen opiskelijoiden välillä. Voimalan toiminta pohjautuu pitkälti tiimityöskentelyyn, joten sujuva kommunikointi ja hyvä ryhmähenki oli ensiarvoisen tärkeässä asemassa.

Omasta mielestäni Voimalassa parasta oli vapaus toteuttaa ja suunnitella projektit itselleni mieluisella tavalla, huomioiden kuitenkin toimeksiantajien toiveet ja tavoitteet. Erityisen lähellä sydäntä oli Muistin virrassa -ryhmä ja ensiapukoulutusten pitäminen. Harjoittelujakso oli kokonaisuudessaan varsin opettavainen ja myönteinen kokemus. Kokemuksen myönteisyyttä lisää olennaisesti varsin miellyttävä porukka. Voimalasta jäi käteen hyödyllistä kokemusta ja tietotaitoa ryhmänohjauksesta, tiimityöskentelystä ja ikäihmisten kanssa toimimisesta.

Erityiskiitokset tiimille.

Aaro, sairaanhoitajaopiskelija

Uusi käsitys tiimityöskentelystä

Hei!

Olen Tiina, toisen vuoden fysioterapeuttiopiskelija. Suoritin toisen harjoitteluni Voimalassa, se oli kestoltaan viisi viikkoa.

Tiimityöskentely sai uuden käsityksen Voimalan oppimis- ja palveluympäristössä, kun mukaan astuivat muutkin opiskelijat kuin tutut omat luokkalaiset. Oli kiva tutustua uusiin ihmisiin ja samalla myös eri koulutusaloihin. Minulle oli ehtinyt kehittyä ennakkoluuloja Voimalasta, mutta onnekseni ne kumoituivat kun pääsin ensimmäisellä viikolla kiinni tekemisen makuun.

Yksi mieleenpainuvin projekti oli Nenäpäivän järjestäminen. Siihen liittyvät kampanjapaketit piti itse tilata ja rahankeruu järjestää Nenäpäivä-säätiön mukaisesti. Järjestimme liikuntatilassa erilaisia haasteita ja medianomiopiskelija toi meille VR-lasit sinne kokeiltavaksi. Kehonkoostumuksen pystyi myös mittaamaan testiluokassa, jos halusi. Ihmisiä kävi myös Wärtsilän kampukselta paikan päällä. Lahjoituksia saimme pienen summan, mutta pienikin apu on auttamista!

Kliinistä osaamista saan muissa harjoittelupaikoissani, mutta Voimala antoi minulle eväitä työelämätaitoihin ja moniammatillisuuteen. Sain myös harjoitella vastuun ottamista turvallisessa ympäristössä, jossa opettajat ovat kuitenkin aina saatavilla.

Tiina, fysioterapeuttiopiskelija

Oma aika

Olen Santeri, fysioterapiaopiskelija toiselta vuodelta. Harjoitteluni on toinen pidempi harjoittelu, harjoitteluni kesti 5 viikkoa.

Kirjoittelen blogini Oma aika-asiakkaasta, jonka kanssa pääsin työskentelemään kolme kertaa harjoittelussa toisen opiskelijan kanssa. Asiakkaalla oli muistisairaus, mikä vaikutti hänen lähimuistiinsa ja hänen kanssaan jutellessa huomasi, että muistisairaus oli aika pitkällä. Hänen kertomistaan pystyi päättelemään, että hänen lähimuistissaan on ollut vikaa jo monien vuosien ajan. Tapaamiset alkoivat yleensä hänen kysyessään meiltä, että keitä te olette ja miksi olette täällä. Ja yleensä hän palasi samoihin kysymyksiin yhä uudelleen ja uudelleen, mutta kun hänelle aina vastasi samalla tavalla, keskustelut etenivät eteenpäin.

Itselläni oli jo aikaisempaa kokemusta muistisairaiden kanssa työskentelystä. Yllätyin, että hänen fyysinen kuntonsa on sairauteensa nähden hyvä ja hänen omaisensa sanoivat, että kunto hänellä on normaalia hänen iäkästään parempi.

Asiakas kertoili, että hän on hyvin innokas ristikontäyttelijä ja hän on aikoinaan itsekin tehnyt ristikoita lehtiin. Teimme viimeisellä kerralla hänen kanssaan ristikoita noin tunnin verran. Yllättävän hyvin hän täytteli ristikoita ja vielä johdonmukaisesti, uskoisin, että kun hän on tehnyt ristikoita, niiden teko on juurtunut hänen selkäytimeen ja niiden täyttö on hänen pikkuaivoissa. Itse kun en ole täyttänyt ristikoita paljoakaan, hän täytti paremmin ristikoita kuin minä. Ristikoita kun täyttäisi enemmän, niissä samat sanat toistuvat useasti ja harjoittelemalla niiden täyttöä se alkaisi luonnistua.

Työskentely kyseisen muistisairaan kanssa oli ihan jees ja opetti uusia asioita muistisairaudesta. Esim. kuinka radikaalisti sää ja pimeys voi vaikuttaa muistisairaan mielialaan.

Santeri, fysioterapeuttiopiskelija

TYÖELÄMÄTAITOJA OPETTELEMASSA

Tervehdys!

Olen Ida, kolmannen vuoden fysioterapeuttiopiskelija. Tein Voimalassa viidennen ja viimeisen harjoitteluni, joka kesti 8 viikkoa. Kuuluin tiimi 1:een, joka työskenteli lasten, nuorten ja perheiden parissa. Meillä fyssaripuolella harjoitteluiden asiakasryhmää ei ole tarkasti määritelty, ja tämä mahdollisti sen, että pystyin olemaan myös tiimi 2:en projekteissa mukana. Mietin pitkään, onko Voimala oikea paikka minulle. Tiesin tykkääväni projektimuotoisesta työskentelystä, tapahtumien järjestämisestä, ryhmien ohjaamisesta ja ennen kaikkea terveyttä edistävästä otteesta työhön. Näin kahdeksan viikon jälkeen voin sanoa, että tein oikean ratkaisun valitessani Voimalan viimeiseksi harjoittelupaikakseni!

Mitä tämä harjoittelu sitten antoi minulle? Lista olisi loputon, mutta ennen kaikkea haluan nostaa pöydälle työelämätaidot, joista eritoteen vastuunottamisen, tiimityöskentelyn ja tiimin johtamisen. Kahdeksan viikon harjoittelu mahdollisti sen, että olin mukana monessa projektissa niiden käynnistämisvaiheesta aina toteutukseen, jopa lopetukseenkin saakka. Koska olin alusta saakka toiminnassa mukana, minun oli luontevaa napata ”tiiminjohtajan” viitta harteilleni ja auttaa uusia pääsemään toimintaan mukaan. Olin käynyt monen yhteistyökumppanin luona vierailulla, nähnyt tiloja ja pitänyt heidän kanssaan yhteyttä. Minulla oli siis paljon tietämystä lähes tulkoon jokaisesta tiimin projektista, ja uusien tullessa yritin siirtää vastuuta pikku hiljaa heillekin. Harjoittelupaikkana Voimala on sellainen, että vastuuta tulee olla valmis ottamaan ja kantamaan. Sinä voit olla avaintekijä siihen, että jokin projekti lähtee käyntiin ja toimii sille halutulla tavalla.

En usko, että kovin monessa harjoittelupaikassa pääsee harjoittelemaan näin laajalla skaalalla työelämätaitoja. Voimala antoikin minulle hurjasti varmuutta omaan työskentelyyn!

 

 

 

Ida, fysioterapeuttiopiskelija