Arkistot kuukauden mukaan: tammikuu 2019

Vähän yleisesti Voimalasta ja elämästä siellä

Hei olen Niklas, 2. vuoden sairaanhoitaja opiskelija. Suoritin Voimalassa 5 viikon MiPä- harjoittelun. Tässä vähän yleisesti Voimalasta ja elämästä siellä.

Voimalassa tehty harjoittelu on ollut hieman erilainen kuin mitä jos harjoittelun tekisi esim. normaalilla osastolla. Täällä ei tule hoidollisia tai lääkkeellisiä toimenpiteitä, vaan täällä työt ja tehtävät painottuvat terveyden edistämiseen ja tukemiseen. Voimalan yksi hyvä puoli omasta mielestä on, että pääsee työskentelemään moniammatillisesti ja eri alan opiskelijoiden kanssa, koska sitä ei muuten ihan hirveästi tule koulutuksen aikana. Täällä oppii myös muutenkin hyvin työelämätaitoja, joita tarvitsee aina varmasti tulevaisuudessa.

Ja esim. kalenterin käyttö on ollut täällä tosi tärkeä, koska muuten et muista mitä piti milloinkin olla tekemässä ja mikä tapahtuma tai ryhmä oli milloinkin, joten ainakin sen käytön on täällä oppinut ja huomannut miksi se on niin hyödyllinen, kun ei tarvitse kaikkea muistaa päässään. Ja täällä oppii ottamaan vastuun ja organisoimaan projekteja ja kuinka niitä ylipäätään tehdään. Koska kaikki työ täällä on projektityyppistä. Kaiken kaikkiaan ollut ihan antoista kokemus ja antanut monella eri saralla paljon, mutta ei siitä hoidollisesta (kliinisestä) näkökulmasta.

Niklas, sairaanhoitajaopiskelija

Sekavasta aloituksesta kohti selkeyttä

Hei!

Olen loppuvaiheen sairaanhoitajaopiskelija ja suoritin Voimalassa perhehoitotyön harjoittelun ennen vuodenvaihdetta. Ennen harjoittelua en tiennyt voimalasta juuri mitään muuta, kuin että siellä toteutetaan jotain projekteja. Harjoittelupaikaksi valitsin Voimalan oman elämäntilanteeni takia.

Ensimmäinen päivä Voimalassa oli hyvin sekava. Perehdytyksessä kerrottiin pikaisesti eri projekteista ja mitä meidän pitäisi tehdä projektien suhteen. Aluksi olin hyvin hämmentynyt, että mitään järjestelmällistä ohjausta ei projekteista ollut vaan niihin piti tutustua itse. Kuitenkin ensimmäisellä viikolla pääsi ihan hyvin mukaan projekteihin. Ensimmäisellä viikolla kuvasimme lapsiperheiden vanhemmille suunnatun videon yhteistyössä media-alan opiskelijan kanssa, mikä oli mielestäni hauskaa.

Seuraavalla viikolla meidän tiimiin liittyi kaksi sosionomi opiskelijaa, joka oli enemmän kuin tervetullutta, koska tiimimme kokoonpano oli pieni ja projekteja riitti. Yritimme perehdyttää sosionomi opiskelijoita parhaamme mukaan ja he tulivat hyvin projekteihin mukaan. Otimme heidät mukaan tutustumaan Nuorisoverstas-projektin toteutukseen, jotta he voisivat vetää seuraavan toteutuksen. Kolmas viikko Voimalassa meni lähinnä tulevien projektien suunnittelussa ja valmisteluissa. Neljännellä viikolla toteutimme Lehmon koulun hyvinvointipäiviä, joka oli suunnattu 4-6 luokkalaisille. Aiheena meillä oli ravitsemus, liikunta, uni ja koulukiusaaminen. Samalla viikolla toteutimme projektin kehitysvammaisten autettua asumista tarjoavaan Omakotirantaan projektin, jonka aiheena oli joulu.

Mielestäni Voimalassa toteutettu harjoittelu oli antoisaa ja suosittelisin sitä kaikille opiskelijoille. Harjoittelun aika oppii hyvin itsenäiseen-, moniammatilliseen- ja tiimityöskentelyyn.

Semjon, sairaanhoitajaopiskelija

Asenne ratkaisee Voimalassa

Olen toisen vuoden fysioterapeuttiopiskelija ja tulin suorittamaan 2. käytännön harjoittelua Voimalaan. Tullessani tänne, tiesin ettei se ole perinteistä fysioterapeutin työtä vaan täällä pääsee kokemaan/tekemään sellaista mitä normaaleissa harkkapaikoissa ei ole mahdollista. Tärkeimpänä tavoitteena harjoittelulle oli työelämätaitojen opettelu ja saada valmiuksia opiskelun jälkeiselle ajalle.

En ollut aiemmin oikein tietoinen Voimalan toiminnasta. Ainoastaan olin kuullut vanhemmilta opiskelijoilta huhupuheita. Ennen harjoitteluun tuloa olin vähän epäileväinen siitä, mitä täällä oikeasti voi fysioterapiaan liittyen tehdä. Harjoittelun edetessä epäilykset hälvenivät ja olen saanut todella paljon irti tästä harjoittelusta. Tässä harjoittelussa korostui oma aktiivisuus ja se, että asenne on kohillaan. Ei sinulle anneta niin paljoa hommia, jos asenne on sellainen, ettei kiinnosta. Jos asenne on oikeanlainen voi tästä paikasta saada hyvinkin paljon irti! Tartu toimeen ja hyppää mukaan eri projekteihin niin saat tästä monipuolisesti kaiken mahdollisen irti.

Moniammatillisessa tiimissä työskentely on ollut antoisaa, ja paljon on saanut irti toisen ammattiryhmän opiskelijoilta. Tiimi on hyvin hitsautunut yhteen ja projektien läpivieminen on ollut mukavaa ja suhteellisen helppoa. Monta rautaa ollut tulessa samaan aikaan, mutta kaikkien hyvällä työpanoksella olemme saaneet todella hyviä teemapäiviä järjestettyä viikoittaisten projektien lisäksi.

Itse olin mukana oma-aika projekteissa, sencom-puhelussa sekä teemapäivien järjestämisessä (nenäpäivä minun vastuullani). Antoisaa oli olla mukana monessa eri projektissa suunnittelemassa ja varsinkin toteuttamassa. Monet projektit muuttivat omaa ajattelumaailmaa siitä, miten asiat ovat ja miten ne voisivat olla. Kaiken kaikkiaan harjoittelu oli hyvä ja antoisa!

Tommi, fysioterapeuttiopiskelija

Erilainen harjoittelu Voimalassa

Hei,

Olen Aleksi ja suoritin Voimalan kautta Ikäosaamisen harjoittelun. Olen kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelija. Voimalaan päädyin epäonnistuneen vaihtoon lähtemisen seurauksena. Kokemuksena Voimala on ollut erilainen verrattuna muihin harjoittelupaikkoihin, joissa olen ollut. Siinä missä kliininen hoitotyö korostuu osastoilla ja poliklinikoilla, Voimalassa korostuu terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin tukeminen.

Voimala-harjoittelun aikana olen ollut useassa eri projektissa mukana, jotkin ovat kertaluontoisia ja jotkin jatkuvat pidempään. Esimerkkeinä Oma aika projekti sekä AULIS- hanke jotka ovat olleet minulle mieluisimpia. Oma aika on omaishoitajalle ja omaishoidettavalle suunnattu palvelu ja AULIS on mielenterveyden tukemiseen tarkoitettu hanke. Molemmille yhteistä on että mennään asiakkaan luokse hänen kotiinsa ja vietetään aikaa, järjestetään aktiivista toimintaa tavoitteiden sekä asiakkaan toiveiden mukaisesti ja tuetaan näin terveyttä sekä hyvinvointia. Kotikäynneillä pyritään käymään moniammatillisesti eli esimerkiksi sairaanhoitaja- ja fysioterapeuttiopiskelijaparina.

Voimala harjoittelu on antanut eväitä projektien suunnitteluun, organisointiin, ryhmän sekä yksilön ohjaukseen ja tuonut myös paljon vastuuta, sillä me opiskelijat joudumme paljon ohjautumaan itse ja pitämään huolen, että projektit pyörivät. Kaiken kaikkiaan harjoittelu Voimalassa on ollut miellyttävää ja antoisaa.

Aleksi, sairaanhoitajaopiskelija

Lähihoitajana Voimalassa

Olen lähihoitajaopiskelija Riveria-ammattiopistosta. Työharjoitteluni oli nimeltään kasvun ja osallisuuden tukeminen.

Hieman erilainen harjoittelu, mutta minusta minulle sopiva. Kaikki muut menivät päiväkoteihin, mihin minulla ei olisi välttämättä ollut mielenkiintoa.

Pidän Voimalan moniammatillisuudesta, tulee asioihin monenlaista näkökulmaa. Aivan mahtavat työkaverit ja tiimityöskentely aivan huippua.

Harjoitteluumme kuuluu näyttö, jonka osalta oli hieman hankalaa (kun niin erilainen paikka kuin perinteisesti), mutta asioilla on tapana järjestyä. Sekin kootaan palasista. Teen sen Minä olen tärkeä-kerhosta, joka on Pelastakaa lapset ry:n toimintaa. Osan asioista osoitan kirjallisesti.

Voimala on todella hyvä harjoittelupaikka. Antoi mahdollisuuksia osallistua erilaisiin projekteihin ja seminaareihin yms. Sain myös tutustua ulkomaalaisiin harjoittelijoihin ja opettajaan (vierailija).

Suosittelen,
Johanna, lähihoitajaopiskelija