Arkistot kuukauden mukaan: helmikuu 2019

Voimaannuttavaa stressinhallintaa

Hei!

Olen Oliver, toisen vuoden sairaanhoitajaopiskelija. Suoritin Voimalassa 5.viikon MiPä-harjoittelun. Voimala oli minulle ennestään täysin tuntematon mutta harjoittelun kuluessa kyseinen ruljanssi kasvoi minuun ja kalenteriini kiinni kovemmin kuin äidin rakkaus esikoiseen. Voimalassa korostui tiimityöskentelyn tärkeys. Oli mahtavaa päästä tutustumaan ja työskentelemään eri ammattiryhmien opiskelijoiden kanssa. Voimala tarjoaa hyvät eväät työelämän taitoihin!

Voimalassa pääsee todella laajasti työskentelemään erilaisten projektien parissa, joissa oppii uusia asioita ja kertaamaan jo aiemmin opittua. Jokaiselle on varmasti tarjolla jotain, joka kiinnostaa. Voimalassa korostuu myös oma aktiivisuus sekä vastuunotto. Pieni pilkesilmä kulmassa ja kalenteri käden ulottuvilla takaavat mielekkään harjoittelun. Hyvällä asenteella ja työskentelyllä projektien parissa on mahdollista luoda hyödyllisiä suhteita ja verkostoja tulevaisuutta ajatellen.

Yhtenä projektinani oli vetää Voimaannuttavaa stressinhallintaa-kurssi, joka kokoontui kerran viikossa, neljän viikon ajan. Projekti oli sangen antoisa, sillä sen aikana oppi paljon stressistä ja stressaantuneista ihmisistä. Erityisesti tätä ryhmää vetäessä tietynlainen herkkyys sekä auktoriteetti korostui omassa vuorovaikutuksessa. Projektin aikana pääsi tutustumaan erilaisiin stressinlievittämisen työkaluihin ja yleisen elämänlaadun sekä arjenhallinnan ohjeisiin.

Oliver, sairaanhoitajaopiskelija

Fysioterapeuttiopiskelijana Voimalassa

Hei, 

Olen Jannika ja toisen vuoden fysioterapeutti opiskelija. Harjoitteluni Voimalassa on ensimmäinen työharjoittelu, ja päädyin tänne muutaman mutkan kautta. Voimala tarjosi minulle vaihtoehtoisen työharjoittelupaikan, koska olin toipumassa olkapään leikkauksesta. Yksikätisenä pääsin toteuttamaan harjoitteluni, eikä valmistumiseni myöhästyisi. Olenkin kiitollinen Voimalan koordinaattoreille, kun he tekivät poikkeuksen ja ottivat minut ensimmäiseen harjoitteluun!  

Ennakkoluulot. Niitä minulla oli paljon ennen Voimalaan saapumista. En osannut yhtään olettaa mitä viikot toisivat tullessaan. Ilokseni kaikki ennakkoluulot kääntyivät positiiviseksi ja viihdyin Voimalan ympäristössä. Työskentelin moniammatillisessa yhteisössä sairaanhoitaja- ja sosionomi opiskelijoiden kanssa. Sain erilaisia näkemyksiä, kokemuksia ja kohtaamistilanteita yhdessä työskentelystä. Vaikka jokainen meistä opiskelijoista toi oman näkemyksensä ja kokemuksensa saimme yhdessä luotua hyviä luentoja, projekteja ja asiakastapaamisia. Voimala opetti minulle lisää yhdessä työskentelyä ja kaikkien erilaisten ajatusten kokoamista yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. 

Mielestäni Voimalasta tekee erityisen opiskelijoiden luoma omanlainen työskentely ympäristö. Teemme päätöksiä itse, toimimme itsenäisesti, johdamme projekteja ja olemme vastuussa itse tekemisistämme.  

Voimalasta saamani kokemukset nappaan mukaani tulevaisuuteen iloisin mielin! 

Jannika, fysioterapeuttiopiskelija

Perhehoitotyön harjoittelu Voimalassa

Olen Kati, sairaanhoitajaopiskelija.

Tein Voimalassa perhehoitotyönharjoitteluni. Aluksi hiukan mietin, että miten saan aikani kulumaan Voimalassa eli miten saan harjoittelutuntini täyteen. Ajan kuluessa huomasinkin, että huoli oli todellakin turha! Mielestäni Voimala sopii hyvin harjoittelupaikaksi, koska työ Voimalassa on erittäin monipuolista. Erilaisia projekteja on useita ja projekteihin voi osallistua pääsääntöisesti oman mielenkiinnon mukaan. Työskentely Voimalassa on rentoa, mutta itse täytyy pitää huoli siitä, että sovitut asiat tulevat hoidetuksi ajallaan. Moniammatillisuus tulee hyvin esille eri projekteissa ja yhteistyötä tehdäänkin yli tiimirajojen. Joka viikkoinen Spa on mielestäni todella tarpeellinen, että jokainen tietää missä mennään minkäkin projektin osalta.

Itse pääsin osallistumaan useisiin mielenkiintoisiin projekteihin, joista mielenkiintoisin oli ehdottomasti Karhunpesä, varhaiskasvatuksen olohuone. Tässä projektissa pääsi itse oman ohjaajaparin kanssa suunnittelemaan toimintatuokion alusta aina toteutukseen asti. Siinä näki itse suoraan, miten aikataulutus sekä suunnitelmat käytännössä toteutuivat. Ensi kevään toimintatuokiot suunniteltiinkin aiheiden osalta jo valmiiksi seuraaville harjoittelijoille.

Rohkeasti vaan harjoittelemaan Voimalaan monipuoliseen ympäristöön!

Kati, sairaanhoitajaopiskelija

Asiakassuhteesta kokemusta

Hei!

Olen Raili, kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelija. Suoritin Voimalassa ikäosaamisen harjoittelujakson hieman pidennetysti kahdeksassa viikossa. Olin jo aikaisemmin päättänyt suorittaa opintojen aikana harjoittelujakson Voimalassa, jotta näkisin, millaista Voimalan toiminta ylipäänsä on. Koska harjoittelupaikan etsiminen oli osaltani viivästynyt, päätin nyt olevan sen aika.

Työskentely Voimalassa oli erittäin itsenäistä ja vastuuta piti vain rohkeasti ottaa. Tietyllä tapaa ”omaksi jutukseni” muodostui AULIS -hankkeen parissa työskentely, johon sisältyi kerran viikossa työparini kanssa asiakkaan tapaaminen hänen kotonaan. Pidin siitä, kun sai tutustua paremmin asiakkaaseen ja luoda tietynlaista luottamussuhdetta.

Toimin harjoittelun aikana paljon myös Kuvapuhelin -projektin parissa, jolloin tutuksi tuli Skype -yhteyden välityksellä ryhmän ohjaaminen. Tämän projektin myötä tuli hyvin esille se tosiasia, että nykyisin niin moni asia saadaan ihan onnistuneesti hoidettua sähköisestikin, vaikkakin teknisiä ongelmia välillä tulisikin.

Harjoittelujakso Voimalassa oli oikein antoisa kaikin puolin ja suosittelisin ehdottomasti Voimalaa harjoittelupaikaksi! Vaikkei perinteistä kliinistä osaamista voinutkaan harjoitella Voimalassa, niin projektityöskentelystä sai kyllä laajan käsityksen ja ryhmänohjausta pääsi harjoittelemaan senkin edestä.

Kiitokset hyvälle tiimille!

Raili, sairaanhoitajaopiskelija

Palvelujärjestelmäharjoittelu Voimalassa

Olen Sonja, ensimmäisen vuoden sosionomiopiskelija. Voimalassa suoritin palvelujärjestelmäharjoittelua. Harjoittelun tavoitteena on tutustua sosiaalialan palvelujärjestelmään ja sen toimintaan. Tavoitteena on myös tutustua ylipäätään sosionomin mahdollisiin työtehtäviin ja käytettäviin työmenetelmiin. Voimalassa on 2 työtiimiä, joista toinen keskittyy lapsiin, nuoriin ja perheisiin ja toinen työikäisiin ja ikäihmisiin. Itse olin ykköstiimissä, eli Voimalatyöskentelyni keskittyi lapsiin ja perheisiin.

Olen ymmärtänyt, että Voimalassa harvoin on sosionomiopiskelijoita harjoittelussa, joten olikin erikoisempi tilanne, kun samaan aikaan kanssani aloitti kaksi muuta sosionomiopiskelijaa. Ensimmäinen viikko meni sekavissa tunnelmissa, sillä aika meni siihen, että tutustui projekteihin ja ylipäätään Voimalan toimintaan. Työskentely alkoi kuitenkin sujua, kun sai hahmotettua projektien aikatauluja sekä omaa ajankäyttöään.

Ensimmäisellä viikolla pääsin olemaan mukana Nuorisoverstaalla. Kaksi muuta Voimalaharjoittelijaa oli suunnitellut sinne ohjelmaa ja itse olin toisen sosionomiharjoittelijan kanssa seurailemassa toimintaa. Viimeisellä harjoitteluviikolla oli vielä yksi Nuorisoverstaskäynti, jonka aiheena oli itsetunto. Tälle kerralle otimme vastuullemme suunnitella ja toteuttaa ohjelman sinne tämän toisen sosionomiopiskelijan kanssa.

Olin myös mukana Lehmon koulun hyvinvointipäivillä, jotka kestivät kaksi päivää. Käytännössä pidimme toisten harjoittelijoiden kanssa siellä erilaisia rasteja, joita luokat sitten kiersivät. Itse pidin rastia ravitsemuksesta ja energiajuomista.

Vietin yhden viikonlopun Alisa-yökylän parissa. Viikonloppu oli siis suunnattu perheille, joissa lapsi on päätynyt omaishoitajan asemaan erinäisistä syistä johtuen. Olimme yötä Lieksan Kestikievari Herranniemessä perheiden kanssa ja vietimme rentoa aikaa. Järjestimme perheille yhteiseksi tekemiseksi rastitapahtuman, jossa perheet tekivät rasteilla leikkimielisiä tehtäviä. Viikonloppuun kuului myös mm. askartelua ja leikkimistä lasten kanssa, sillä aikaa, kun vanhemmat saivat ottaa rennommin.

Työskentelin myös Oma aika –palvelussa toisen opiskelijan kanssa. Palvelun tarkoituksena on antaa vanhemmalle hetkeksi omaa aikaa, kun opiskelijat ovat lapsen tai lasten kanssa. Perheessä, jonka kanssa työskentelimme, oli yksivuotias lapsi. Käynneillä huolehdimme lapsen perustarpeista, kävimme ulkoilemassa ja leikimme.

Näiden edellä mainittujen projektien lisäksi olin mukana myös joissain yksittäisillä käyntikerroilla, kuten Siilaisen projektin kotikäynnillä kakkostiimiläisten kanssa. Voimalassa harjoittelun suorittaminen vaatii mielestäni yhteistyötaitoja, oma-aloitteellisuutta sekä rohkeutta mennä erilaisiin projekteihin mukaan.

Sosionomiopiskelija Sonja

2 viikkoa harjoittelussa vaihto-opiskelijan kanssa

Ensimmäisen vuoden sosionomi-opiskelijana on erittäin jännittävää tulla ensimmäiseen harjoitteluun. Voimalassa oppii tärkeitä työelämätaitoja ja turvallisessa oppimisympäristössä pääsee yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa tekemään paljon niin suunnittelu kuin käytännön työtä.

Minun harjoitteluun toi lisämaustetta vaihto-opiskelijan tulo Voimalaan. Pääsin esittelemään hänelle Voimalan tiloja ja kertomaan mistä Voimalassa on kyse. Voisin verrata ensimmäistä päivää vaihto-opiskelijan kanssa siten, että turvallisesta paikasta heitettäisiin uuteen tilanteeseen ja joutuu olemaan aika epävarmoin fiiliksin aluksi. Olin aluksi kohtuullisen epäileväinen, miten pärjään minun englanninkielen taidoilla vaihto-opiskelijan kanssa. Kuitenkin olin rohkea ja puhuin minun vähän takertelevaa englantiani ja kyllä me heti alusta asti ymmärsimme hyvin toisiamme. Huomasin, miten rohkeuteni kasvoi ja uskalsin koko ajan rohkeammin kommunikoida ja puhua vierasta kieltä. Muutaman päivän kuluttua ei edes miettinyt koko asiaa.

Otimme muiden Voimalan harkkalaisten kanssa vaihto-opiskelijan mukaan toimintaan. Hän oli mukana niin toiminnan suunnittelussa, kuin myös monissa toteutuksissa. Vaihtarin kanssa toiminnasta tuli paljon värikkäämpää ja se on rikkaus. Esimerkiksi Oma aika-projektimme pääsimme hyödyntämään vaihto-oppilaan kielitaitoa. Sain kuulla paljon hänen kulttuuristaan ja koulutuksesta, kun taas hän sai varmasti paljon kuulla mielenkiintoisia asioita Voimalan toiminnasta. Keskustelimme paljon yleisesti eri kulttuurien asioista ja tavoista. Vaihto-opiskelijan kanssa työharjoittelu on erittäin antoisaa ja opettavaista. Myös itsestään saattaa löytää uusia puolia ja uusia näkökulmia asioihin saa erittäin hyvin! Jos jollakin tulee mahdollisuus, olla mukana työelämässä tai harjoitteluissa vaihto-opiskelija kanssa suosittelen lämpimästi!

Rasmus, sosionomiopiskelija