Arkistot kuukauden mukaan: toukokuu 2019

Voimala, moniammatillinen työyhteisö

Hei, olen toisen vuoden sairaanhoitajaopiskelija Sara. Olen pian suorittanut Voimalassa mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelun, joka on kestänyt yhteensä 226h. Aluksi luulin, etteivät tunnit mene ikinä ja, että tämä olisi tylsin mahdollinen harjoittelupaikka. Luuloni osoittautuivat vääriksi ja voin sanoa nyt, että voisin mennä Voimalaan toistekin harjoitteluun. Ajattelin blogipostauksessani käsitellä aihetta, joka ei paljon muissa opinnoissa tule esille, mutta Voimalassa siltä ei voi välttyä ja hyvä niin. Aihe on moniammatillinen työyhteisö Voimalassa.

Tahdon puhua Voimalasta työyhteisönä, koska opiskelijat toimivat suurimmaksi osaksi ajasta vain keskenään toisia tukien ja auttaen. Teemme hyvin itseohjautuvasti vapaaehtoistyötä erilaisten projektien ympärillä.

Monille meistä moniammatillisuus on varmasti tuttu. Opettajat toitottavat sanaa jatkuvasti, mutta silti uskon, että monelle meistä se ei ole vielä kunnolla avautunut. Voimalassa ei voi olla tutustumatta läheisesti kyseiseen termiin, ellet aio hautautua omaan nurkkaan piileskelemään koko harjoittelun ajaksi. Joka päivä ollaan yhdessä suunnittelemassa, toteuttamassa tai reflektoimassa tapahtumia tai asiakastapaamisia. Näitä toteuttaessa voi huomata kuinka jokaisella alalla olevalla ihmisellä on erilaista tietoa monista eri asioista ja he kiinnittävät eri tavalla huomiota erilaisiin asioihin. Itse olen sairaanhoitajaopiskelijana oppinut ymmärtämään enemmän fysioterapiaan liittyvistä asioista. Samalla olen jakanut omaa tietämystä fysioterapeuttien ja sosionomien kanssa. Voi siis sanoa, että olemme varmasti kaikki oppineet jotain uutta tässä harjoittelussa.

Samalla, kun opimme toisiltamme uusia asioita, saamme myös tukea erilaisissa tilanteissa, kuten yksilöasiakkaiden tapaamisissa. Joku osaa paremmin ohjata yksilöasiakasta ja pystyy tukemaan muita siinä, kun taas joku osaa toimia paremmin ryhmänohjaajana. Ei unohdeta opettajia, jotka ovat myös osana tätä työyhteisöä. Heiltä saa yhtälailla tukea monissa asioissa.

Moniammatillisuuden myötä olen myös löytänyt uusia aivan mahtavia kavereita ja ystäviä, sekä luonut uusia ihmissuhteita. Se on suurin asia, josta olen tästä harjoittelusta kiitollinen. Voimme siis jatkaa yhdessä myös tämän moniammatillisen tiimin ulkopuolella. Yhdessä kaikki on parempaa!

 

 

 

 

Sara, sairaanhoitajaopiskelija

Opiskelijana moniammatillisessa tiimissä

Hei,

Olen fysioterapeuttiopiskelija Aarni ja suoritan voimalassa kolmatta harjoitteluani. Voimalan harjoittelussa olen päässyt suunnittelemaan ja toteuttamaan projekteja itsenäisesti ja moniammatillisessa tiimissä yhteistyössä sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden kanssa.

Voimalassa moniammatillisen työskentelyn rikkaus on se, että projekteja ja tapahtumia suunnitellessa eri alojen opiskelijat tuovat omat parhaat näkemyksensä esiin, mistä muodostuu kokonaisuus, joka ottaa huomioon, niin fyysiset, sosiaaliset ja psyykkisetkin näkökulmat. Yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa meillä on ollut hyvä ryhmähenki ja luulen sekä uskon, että tämä on myös näkynyt ulospäin asiakkaille järjestämissämme tapahtumissa.

Tämä harjoittelujakso oli erityisen antoisa ja opin todella paljon uutta, kuten esimerkiksi projektityöskentelyä. Projektityöskentelystä saatu kokemus on korvaamatonta, koska ammatillisissa opinnoissa vastaavanlaista ei ole. Voimalasta saadut työelämätaidot ovat vahvistaneet ammatillista osaamistani ja uskonkin olevani nyt piirun verran valmiimpi kohtaamaan tulevaisuuden työelämän haasteet.

Kannustan kaikkia ehdottomasti menemään harjoitteluun Voimalaan!

Aarni, fysioterapeuttiopiskelija

Terveisiä Savoniasta

Olen Ilona, toisen vuoden fysioterapeuttiopiskelija Savonia-ammattikorkeakoulusta. Suoritan Voimalassa fysioterapiakäytännöt harjoittelua kuuden viikon ajan. En tiennyt Voimalan toiminnasta mitään, ennen kuin löysin Jobiilista paikan ja rupesin tutustumaan Voimalan toimintaan. Lähdin harjoitteluun avoimin ja positiivisin mielin. Ensimmäiset päivät Voimalassa kuluivat monien projektien sisäistämiseen. Harjoittelu on kulunut todella nopeasti ja työntäyteisesti, mutta hyvin rennosti. Voimala on osoittautunut monipuoliseksi harjoittelupaikaksi, jossa pääsee suunnittelemaan, toteuttamaan ja pohtimaan omaa toimintaa sekä oppimista.

Harjoitteluni teema oli fysioterapiakäytännöt. Voimalassa pääpaino ei ole fysioterapian kliinisillä taidoilla. Hyvällä omatunnolla voit keskittyä muiden taitojen harjaannuttamiseen. Harjoittelun tekee mielekkääksi hyvä tiimi ympärillä, positiivinen asenne ja työskentelymotivaatio. Voimalassa työskentely vaatii monista eri projekteista vastuunottoa. Työnjako eri projekteissa sujuu luontevasti hyvän tiimin ansiosta. Moniammatillisuus korostuu Voimalassa, sillä yhteistyötä tehdään eri alojen opiskelijoiden kanssa, joissakin projekteissa yli tiimirajojen sekä eri projektien yhteyshenkilöiden kanssa.

Pääsin harjoitteluni aikana suunnittelemaan ja toteuttamaan monia eri projekteja. Jokaiselle viikolle oli useampia toteutuksia. Välillä päivät venyivät pitkiksi, jos päivään sattui monia eri toteutuksia ja OMA AIKA-perhe illalle. Projektien suunnittelu on sujunut hyvin yhdessä tiimin kanssa, sillä voimme miettiä porukalla mikä olisi millekin ryhmälle toimiva toteutustapa ja mitä toteutuksessa tulee ottaa huomioon. Mieleenpainuvimpina koen OMA AIKA-perheiden kanssa vietetyt ajat, Liperin EA-rastit sekä ALISA-yökylä viikonlopun.

Hyvällä asenteella kohti Voimalaa!

Ilona, fysioterapeuttiopiskelija

Perhehoitotyön harjoittelu – ryhmänohjauksen taitoja ja aktiivisuutta

Moikka kaikille!

Olen Riina, kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelija. Opinnot alkavat olla jo loppusuoralla ja tarkoituksenani on valmistua joulukuussa 2019. Suoritin Voimalassa perhehoitotyön harjoitteluni. Tein harjoittelun tiimissä 1, joka keskittyy lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimimiseen.

Voimalan harjoittelu on projektilähtöistä, mikä ei niinkään ollut minulle entuudestaan hirveän tuttua. Sain kuitenkin harjoittelussa paljon tietoa projektityöstä ja sen toteuttamisesta. Erityisesti siinä korostui oma aktiivisuus ja se, kuinka otat vastuuta. Projektien toteutus on ollut pääasiassa ryhmän tai yksilön ohjausta. Siinä olen kehittynyt valtavasti harjoittelun aikana, sillä sitä ei ole meille sairaanhoitajan opinnoissa aiemmin tullut vastaan.

Päällimmäisenä kaikista projekteista mieleeni jäi Liperin koulun EA-rasti tapahtuma. Pidimme 8-luokkalaisille ensiapukoulutusta kahtena päivänä, jossa omana osuutenani oli elvytyksen opastaminen. Myös ensimmäisellä harjoitteluviikolla ollut Pilke päiväkodin Nalleneuvola jäi mieleeni. Projekteja olen siis päässyt toteuttamaan kaiken ikäisten lasten ja nuorten kanssa.

Voimala on ollut harjoittelupaikkana rento ja opettanut paljon uusia asioita. Iloisella asenteella ja aktiivisella osallistumisella Voimala-harjoittelusta saa paljon irti.

Riina, sairaanhoitajaopiskelija

Mielenkiintoisia oppimiskokemuksia Voimalassa

Hei!

Olen sairaanhoitajaopiskelija Suvi ja suoritin perhehoitotyön harjoittelun Voimalassa. Harjoittelupaikkaa varatessa pohdin, että Voimala on mahdollisuus tutustua ja saada kokemusta projektityyppisestä työskentelystä. Harjoittelua suorittamaan lähdin avoimin mielin ja uusia oppimiskokemuksia odottaen. Ensimmäisen viikon aikana kalenteri alkoi täyttyä erilaisista projekteista ja niiden suunnittelusta. Kerran viikossa oleva Voimaa äitiyteen-ryhmä tuoreille äideille antoi meille mahdollisuuden harjaantua ryhmän ohjaamisessa ja moniammatillisessa yhteistyössä. Osallistuimme ryhmän suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä fysioterapeuttiopiskelijoiden kanssa. Toinen viikoittaisista työtehtävistäni oli Oma aika-palvelu. Meillä oli työparini kanssa perhe, jossa vierailimme kerran viikossa. Oma aika-palvelu mahdollisti sen, että perheen vanhemmat saivat omaa aikaa ja hetken hengähdystauon arjesta. Järjestimme sillä aikaa mukavaa tekemistä lapsille. Oma aika-palvelun myötä saimme kokemusta perheen voimavarojen tunnistamisesta ja tukemisesta. Meillä oli myös harjoittelun aikana projekteja, joissa pääsimme ohjaamaan eri-ikäisiä. Nalleneuvolaa pidimme joensuulaisessa päiväkodissa, jonka avulla 1-3 vuotiaat lapset pääsivät tutustumaan sairaanhoitajan työhön. Pidimme kumikoulua 8. luokkalaisille, jossa pääsimme edistämään nuorten seksuaaliterveyttä. Meillä oli myös tapahtuma nuorille, jonka teemana oli unen merkitys ja stressin hallinta. Osallistuimme ALISA-projektin järjestämään yökylätoimintaan, jossa pääsimme tukemaan lasten ja nuorten arjessa jaksamista haasteellisessa elämäntilanteessa.

Voimalassa työskentelyn myötä pääsin tekemään yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa sekä tutustumaan heidän toimintaansa. Voimalassa meillä oli myös mahdollisuus saada kokemusta monikulttuurisesta asiakastyöstä ja kansainvälisyysosaamisesta. Teimme yhteistyötä Paiholan vastaanottokeskuksen kanssa ja meidän Voimala tiimissämme oli vaihto-opiskelijoita harjoittelua suorittamassa.

Harjoittelu Voimalassa edellyttää opiskelijalta työelämävalmiuksia ja antaa mahdollisuuden kehittyä niissä. Voimalassa työskennellessä tiimityöskentely ja oman aikataulun suunnittelu korostuivat. Tiimin yhteistyö on tärkeässä roolissa projektien suunnittelussa, toteuttamisessa ja raportoinnissa. Myös oma-aloitteisuus ja itseohjautuvuus on tärkeä osa työskentelyä. Omalla asenteella on paljon merkitystä siihen, millainen kokemus harjoittelusta tulee. Koin, että Voimala tarjosi minulle paljon uusia oppimiskokemuksia ja mahdollisuuden ohjata eri-ikäisiä lapsia ja nuoria (2kk-25v) sekä perheitä. Voimalassa kliinisten taitojen harjoittelu jäi taka-alalle, mutta pääsin oppimaan paljon muita tärkeitä taitoja, joita sairaanhoitajan ammatissa tarvitaan.

Suvi, sairaanhoitajaopiskelija

Voimaa äitiyteen

Moi! Olen Riina ja suoritin osan neljännestä käytännön harjoittelusta Voimalassa. Opiskelen viimeistä vuotta fysioterapeutiksi ja teen luokkakaverini Roosan kanssa opinnäytetyötä. Voimala toimii toimeksiantajana opinnäytetyössämme, jonka tuotoksena syntyy ryhmätoimintamalli synnyttäneille äideille. Ryhmän nimi on Voimaa äitiyteen. Kolmen viikon aikana suunnittelimme yhdessä Roosan ja muiden silloin Voimalassa olleiden opiskelijoiden kanssa ryhmäkertojen sisällöt ja teimme niihin tarvittavat valmistelut. Kolmen viikon intensiivisen suunnittelun jälkeen seurasi itse ryhmän toteutus eli pilotointi, joka kesti yhteensä viiden viikon ajan.

Voimaa äitiyteen-ryhmän tärkeimpänä tavoitteena on tukea synnytyksestä palautumista ja vauva-arjessa jaksamista. Saimme ryhmään neljä äitiä ja heidän vauvansa Joensuun alueen neuvoloiden kautta. Synnytyksestä tuli olla aikaa 2-5 kuukautta ryhmän alkaessa. Ryhmäkerrat toteutimme Karelia-ammattikorkeakoulun tiloissa keskiviikkoisin klo 10-12. Ryhmäkertoja oli yhteensä viisi ja jokaisella kerralla oli oma teemansa. Teemat olivat: Aktiivinen arki, Ryhdikäs arki, Lantionpohja kuntoon, Korsetti kuntoon sekä Mielen ja kehon hyvinvointi.

Ryhmä toteutettiin moniammatillisesti ja mukana oli sekä fysioterapeutti- että sairaanhoitajaopiskelijoita. Itselle tämän kaltainen moniammatillinen yhteistyö oli ennestään aika vierasta, mutta sujui oikein mallikkaasti. Vauvat olivat tosiaan jokaisella ryhmäkerralla mukana ja osa opiskelijoista toimi heidän kanssaan sillä välin, kun äidit osallistuivat ryhmätoimintaan. Jokaista ryhmäkertaa ennen pidimme ohjaajien yhteisen palaverin, jossa jaoimme vastuualueet ja tarkensimme suunnitelmia tarpeen mukaan. Ryhmäkertojen jälkeen pidimme aina lyhyen reflektion, jossa kävimme ajatuksia yhdessä läpi. Myös perjantain ViikkoSPA:ssa jaoimme ryhmästä kokemuksia ja ajatuksia koko opiskelijaryhmän sekä opettajien kesken.

Ryhmäkerrat alkoivat aina fiiliskierroksella, jossa jokainen ryhmäkertaan osallistunut sai kertoa omia kuulumisiaan ja ajatuksiaan lehdistä leikattujen kuvien avulla. Fiiliskierroksen jälkeen oli lyhyt teoriaosuus päivän aiheeseen liittyen. Teorian jälkeen oli joko jumppa, toimintapisteitä tai keskustelua päivän aiheesta. Lopuksi kokosimme ajatuksia ryhmäkertaan liittyen ja keräsimme osallistujilta palautetta kartongista leikattujen pilvien ja kukkien avulla (positiiviset asiat + kehittämisideat). Vauvojen tarpeet otettiin huomioon ryhmäkertojen aikana ja toimintaa muokattiin tarvittaessa. Ryhmäkerroilla vallitsi aina hyvä ja luottavainen ilmapiiri ja se olikin edellytys keskustelujen syntymiselle. Vauvat toivat toimintaan mukavasti eri vivahteita omilla persoonillaan. Välillä itkettiin ja välillä naurettiin, mutta se jos mikä teki ryhmästä erityisen. Kaikki tunteet olivat sallittuja.

Ryhmä oli kokonaisuudessaan iso oppimiskokemus minulle ja tuntui, että teimme jotain oikeasti merkittävää. Kaikki asiat ryhmän kokoamisesta ryhmän päättämiseen asti opettivat jotain uutta. Saimme reilusti aikaa ryhmän suunnittelua varten ja siksi nyt ehkä tuntuukin, että itse ryhmän toteutus meni todella kivuttomasti ja ilman suurempia ponnisteluja. Tuntui, että kaikki asiat olivat ennalta huomioitu ja valmisteltu. Tietenkin joitakin asioita muutimme ryhmäkertojen edetessä ja se todella osoittaakin, että oppimista tapahtui. Kaikki ryhmässä mukana olleet opiskelijat hoitivat osuutensa kunnialla ja ryhmä oli todella onnistunut kokonaisuus. Hienoa, että Voimala tarjosi meille toimintaympäristön tätä ryhmää varten!

Toivon sydämeni pohjasta, että Voimalan opiskelijoilla riittäisi intoa toteuttaa ryhmää jatkossakin, sille olisi kyllä tarvetta!

Eväitä mielenterveystyöhön Voimalasta

Hei!

Olen Laura, toisen vuoden sairaanhoitajaopiskelija. Minulla on menossa nyt mielenterveys- ja päihdetyön harjoittelu täällä Voimalassa. Olen tykännyt tästä harjoittelusta enemmän, mitä osasin odottaa. Voimala on mielestäni hyvä harjoittelupaikka juuri tähän harjoitteluun, sillä monissa projekteissa tulee esille mielenterveys ja mielen hyvinvointi.

Mielenterveystyö näkyy Voimalan projekteissa muun muassa asiakkaiden kanssa keskusteluna, aktiivisena kuuntelemisena, yhdessä tekemisenä ja ohjauksena. Asiakkaina on sekä yksilöitä että ryhmiä. Yksilöasiakkaan kuten Aulis- tai Viiri-asiakkaan kanssa mielestäni tuli parhaiten esille kuuntelun, keskustelun ja yhdessä tekemisen tärkeys. Heistä huomasi, että keskusteluhetket merkitsivät heille paljon. Olen huomannut, että monet yksilöasiakkaistamme voivat olla yksinäisiä tai syrjäytyneitä ja siksi onkin mielestäni tärkeää, että meillä Voimalassa on projekteja, jonka kautta heidän kanssaan toimitaan ja etsitään yhdessä ratkaisuja.

Tässä harjoittelussa on päässyt myös ohjaamaan ryhmiä, kuten 23L-osaston Tiistaituokiota ja Voimaannuttavan stressinhallinnan ryhmää. Ryhmien kanssa olemme käsitelleet mielenterveyttä ja mielen hyvinvointia koskevia asioita. Voimaannuttavassa stressinhallinnassa on muun muassa ollut rentoutustekniikoiden harjoittelua, keskustelua ja itsensä ilmaisemistaitojen harjoittamista ja 23L:n Tiistaituokiossa enemmänkin mielen hyvinvoinnin edistämistä ja ryhmäläisten voimavarojen hyödyntämistä. Nämä ryhmänohjaustilanteet ovat olleet opettavaisia meille. Mielenterveyskuntoutujat ovat minulle aivan uusi asiakasryhmä ja siksi sainkin näistä kohtaamisista paljon uutta.

Voisin sanoa, että harjoittelu on auttanut myös ammatillisessa kasvussa. Täällä on päässyt toimimaan moniammatillisessa tiimissä tiiviisti fysioterapeuttiopiskelijoiden ja sosionomiopiskelijoiden kanssa sekä ottamaan vastuuta projekteista. Täällä Voimalassa on myös saanut itsevarmuutta ryhmien edessä esiintymiseen. Kaiken kaikkiaan voisin suositella Voimalaa kaikille sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille, sillä täällä pääsee oppimaan taitoja, joita ei välttämättä muissa harjoittelupaikoissa ole mahdollista oppia.

Laura, sairaanhoitajaopiskelija

Fysioterapeuttiopiskelijana Voimalassa

Hei!

Olen Aleksi ja suoritan 3. fysioterapian käytännön harjoittelua täällä Voimalassa. Tämä harjoittelujaksoni kestää yhteensä neljä viikkoa. Tavoitteenani on valmistua fysioterapeutiksi keväällä 2020.

Harjoitteluni täällä Voimalassa on ollut kovin erilaista kuin mihin olen tottunut. Aikaisemmin olen ollut harjoittelussa yksityisillä fysioterapiaklinikoilla ja julkisella puolella vuodeosastolla. Yksityisillä klinikoilla fysioterapeutin rooli on hyvin pitkälti vastaanottaa asiakkaat toimipisteessä paikan päällä, haastatella asiakas, tehdä fysioterapiasuunnitelma ja toteuttaa kuntoutusta erilaisilla menetelmillä ja lopuksi antaa ohjeet kotikuntoutusta varten. Vuodeosastolla fysioterapiaan kuului yleistä toimintakykyä tukevaa harjoittelua, esimerkiksi kävelyä sekä alaraajojen lihasvoimaharjoittelua, esteettömyyskartoitusten tekemistä sekä kivun hoitoon käytettyjä fysikaalisia hoitomenetelmiä.

Täällä Voimalassa olen päässyt tutustumaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen hieman eri näkökulmasta. Olen työskennellyt täällä olo aikanani tiimi 1:ssä, jonka projektit perustuvat pitkälti lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämiseen. Työskentelemme projektien parissa moniammatillisissa tiimeissä, johon kuuluu fysioterapeuttiopiskelijoita, sairaanhoitajaopiskelijoita sekä sosionomiopiskelijoita. Lisäksi mukana on usein myös vaihto-opiskelijoita samoilta aloilta.

Työskentelyyn täällä kuuluu eri projektien suunnittelua sekä niiden toteutusta. Luonnollisesti tähän kuuluu paljon eri aiheisiin ja materiaaleihin perehtymistä. Itse olen päässyt toteuttamaan esimerkiksi ensiapurasteja nuorille, askartelurastien pitämistä lapsille sekä päässyt seuraamaan ja osallistumaan suomalaisten perheiden perhe-elämään. Olen päässyt hyödyntämään oppimiani terveyden edistämisen taitoja eri asiakasryhmille sekä päässyt tukemaan lasten ja nuorten motorista kehitystä. Voimalassa useimmat projektit toteutetaan asiakkaiden määrittelemissä paikoissa, joten liikkumista ympäri maakuntaa tulee paljon. Suurin osa toteutuksista tapahtuu kuitenkin Joensuun alueella.

Kansainvälisyys on ollut myös osana arkea täällä Voimalassa. Omassa tiimissäni on ollut harjoitteluni aikana kolme vaihto-opiskelijaa, joten englantia pääsee puhumaan. Kommunikointi vieraalla kielellä voi olla aluksi jännittävää, mutta lopulta siihenkin tottuu. Se osaltaan saattaa haastaa projektisuunnittelua, mutta koen sen antaneen minulle paremmat valmiudet pärjätä jatkossa samankaltaisissa tilanteissa.

Fysioterapeuttiopiskelijan näkökulmasta Voimala on ollut erilainen harjoitteluympäristö. Täällä työskentely on hyvin vapaamuotoista ja on opiskelijasta paljon itsestään kiinni, minkälainen harjoittelu tulee olemaan. Vapaamuotoisuus näkyy siten että saat itse pitkälti aikatauluttaa oman työaikasi yhdessä muun ryhmän kanssa ja olet itse vastuussa työtunneistasi. Vastuullisuus on myös yksi asia, jota opit harjoittelun aikana eri projektien kanssa työskennellessäsi. Voimalassa korostuvat mielestäni yhteistyötaidot, kansainvälisyys sekä moniammatillisuus, mitkä ovat kaikki nykypäivän sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen perustaitoja. Koen harjoittelun olleen myös fysioterapeuttiopiskelijalle erittäin hyödyllinen.

Aleksi, fysioterapeuttiopiskelija