Arkistot kuukauden mukaan: elokuu 2019

Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu Voimalassa

Moikka!

Olen toisen vuoden terveydenhoitajaopiskelija ja suoritin mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelua Voimalassa viiden viikon ajan. En varsinaisesti tiennyt juuri mitään Voimalan toiminnasta ennen aloittamistani ja fiilikseni olivat hieman epävarmat, saisinko näistä viikoista mitään irti liittyen juuri mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoitteluun.

Voimalan toiminnassa korostuu terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen erilaisten ryhmien ja yksilöasiakkaiden kanssa. Työskentely on projektilähtöistä ja hommat tehdään yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa. Pidin siitä, että opiskelijat saivat niin paljon vastuuta projektien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Se opetti minulle vastuun ottamista ja aikataulutuksen suunnittelua. Vinkkinä Voimalaan tuleville, että kalenteri kannattaa hankkia, jos ei jo sitä mahdollisesti omista. Itselläni kalenteri alkoi jo täyttymään ensimmäisten päivien aikana erilaisista projekteista ja yksilöasiakkaiden tapaamisista.

Mielenterveys- ja päihdehoitotyö näkyi harjoittelussa muun muassa yksilöasiakkaiden kautta. Niissä opin yhteisen tekemisen, kuuntelun ja läsnäolon merkityksen asiakkaan hyvinvoinnissa. Tapasin monia erilaisia asiakkaita harjoitteluni aikana ja teimme heidän kanssaan jotain heille mielekästä puuhaa. Opin avoimen keskustelun ja asiakkaiden voimavarojen löytämisen tärkeyden. Itse sain ehkä eniten irti näistä yksilöasiakastapaamisista. Voimalassa ei tehdä sellaista kliinistä hoitotyötä, mitä voisi tulla vastaan esim. osastolla harjoittelussa ollessa, mutta täällä opin juuri läsnäolon ja yhteisen tekemisen kautta tapahtuvan hoitotyön.

Kaiken kaikkiaan Voimala-harjoittelu oli antoisa kokemus ja en osannut odottaa, että viihdyn siellä niin hyvin. Omalla aktiivisuudella ja vastuun ottamisella pääsee jo hyvin liikkeelle. Voimala avaa myös oven moniammatilliseen työskentelyyn, ja itsekin pääsin tekemään hommia fysioterapeuttiopiskelijoiden kanssa, jota en aiemmissa harjoitteluissa ole päässyt niin paljon tekemäänkään.

Milja, terveydenhoitajaopiskelija

Fysioterapeutin monenlaiset työskentely-ympäristöt

Moi!

Olen fysioterapeuttiopiskelija Antti-Eemeli ja tällä hetkellä suoritan neljättä harjoitteluani Voimalassa. Voimalassa olen päässyt työskentelemään monenlaisissa projekteissa ja toteuttamaan yksilö- ja ryhmäterapiaa eri asiakasryhmille.

Voimalaan tullessa tiedostin jo sen, että harjoittelun aikana kliinisten taitojen opettelu ei ole keskiössä. Voimalassa opiskelija pääsee tutustumaan fysioterapeutin moninaisiin työskentely-ympäristöihin. Harjoittelun aikana olen päässyt työskentelemään mm. lasten, nuorten, ikääntyneiden ja mielenterveyskuntoutujien kanssa. Voimalassa käsitys fysioterapian moninaisista työskentely-ympäristöistä avartuu ja opiskelijalla on mahdollisuus tutustua eri asiakasryhmiin. Fysioterapiaopinnoissa TULES-osaamisella on vahva painotus. Tästä johtuen muut fysioterapian osa-alueet saattavat jäädä vähemmälle huomiolle. Riskinä on, että opiskelija ei tiedosta millaisissa muissa työskentely-ympäristöissä fysioterapeutille olisi käyttöä.

Harjoittelun kesto oli kahdeksan viikkoa, joten pääsin osallistumaan monenlaisiin projekteihin. Olin mukana mm. Alisa-yökylässä, Diabetes-leirillä, oma-aika perheissä, koulutapahtumissa ja äideille suunnatussa toiminnassa. Sain paljon kokemusta projektityöskentelystä ja toimimisesta lasten sekä nuorten kanssa.

Voimala on ollut erittäin positiivinen kokemus. Kannattaa tulla tänne ihmettelemään, mitä kaikkea fysioterapeutti voikaan tehdä!

Antti-Eemeli, fysioterapeuttiopiskelija

Moniammatillinen yhteistyö Voimalassa

Olen Karoliina toisen vuoden terveydenhoitajaopiskelija ja suorittanut mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelun Voimalan ympäristössä. Harjoitteluni kesti 5 viikkoa. Halusin Voimalaan harjoitteluun sen takia, että olen pohtinut tulevaisuudessani mahdollisesti hakevani projektityöhön ja muuten en opiskelujeni aikana olisi päässyt tekemään tallaista harjoittelua.

Aiheeni blogipostaukselle on moniammatillinen yhteistyö.

 

 

 

Voimalassa työskennellään eri ammattia opiskelevien opiskelijoiden kanssa. Samaan aikaan kanssani opiskelijoita oli fysioterapia-, sairaanhoitaja- ja sosionomikoulutuksen puolelta. Lisäksi Voimalassa mukana toimi vaihto-opiskelijoita.

Moniammatillinen yhteistyö alkoi heti harjoittelun alussa. Projektit ja asiakkaat jakautuivat eri ammattia opiskelevien opiskelijoiden kesken. Ennen Voimalassa harjoittelua, en ollut päässyt näin syvällisesti toteuttamaan moniammatillista yhteistyötä, sillä koko tiimi joutui, alusta lähti puhaltamaan yhteen hileen.

Projektien suunnitteluun sovimme aina yhteisen ajan ja paikan, jossa näkisimme, yleensä paikkana toimi Voimalan tupa. Suunnittelimme ja työstimme projekteja yhdessä, sovimme vetovastuun aikatauluineen ja pohdimme meitä mietityttäviä kysymyksiä. Projektien toteutuksen päätteeksi kävimme niitä yhdessä läpi sekä keskustelimme mahdollisista kehittämiskohteista.

 

 

 

+ Tiimityöskentelyn hyvin puolina on omien tietojen ja taitojen rikastuttaminen, erilaisiin ihmisiin tutustuminen ja yhteisen aikataulun suunnittelemisen harjoittelu. Ryhmässä toimiminen avaa omaa näkemystä käsiteltäviin asioihin. Tiimissä harjoitellaan työskentelyä erilaisten opiskelijoiden kanssa. Tiimissä saat palautetta omaan työskentelyyn ja saat myös itse antaa palautetta. Tiimin kesken voi jakaa myös mietityttäviä asioita. Moniammatillinen yhteistyö tuo vaihtelua pelkästään samaa ainetta opiskelevien opiskelijoiden kesken.

Tiimityöskentelyn hankaluuksia on päällekkäin menevät aikataulut, välillä vallitseva kiire ja eri vaiheessa olevat harjoittelu viikot.  Myös tiimin jäsen poissaolo (sairastuminen yms.) hankaloittaa esim. parina työskentelyn päivän tapaamisia ja projekteja.

 

 

 

 

Oma näkemykseni moniammatillisesta yhteistyöstä

Viisi viikkoa harjoittelussa kului todella nopeasti. Pääsin tutustumaan erilaisiin ihmisiin ja uusia ystävyys suhteita pääsi myös muodostumaan. Opin harjoittelussa paljon ja opin paljon uusia taitoja tulevaisuutta varten. Moniammatillisesta yhteistyöstä harjoittelun aikana tulee varmasti olemaan hyötyä tulevassa ammatissani. Myös kansainvälisten näkemysten vaihtaminen vaihto-opiskelijoiden kanssa oli rikastuttava kokemus. Oman aikataulun suunnittelu yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa pääsi harjaantumaan viikkojen aikana. Jokaisella henkilöllä on oma tapansa tehdä töitä ja tässä harjoittelussa pääsin näkemään monia erilaisia tyylejä. Tuimme toinen toisiamme harjoittelun aikana ja vierellä oli aina joku, johon pystyi tukeutumaan. Harjoitteluni Voimalassa sopi hyvin tämän lukukauden päätteeksi.

 

Karoliina, terveydenhoitajaopiskelija

Vaihto-opiskelijoiden ohjaus Voimalassa

 Olen Tapio, terveydenhoitajaopiskelija ja suoritan Voimala –harjoittelussa mielenterveys- ja päihdeharjoittelu jaksoa. Blogipostauksen aiheena minulla on vaihto-opiskelijoiden ohjaus Voimalassa, sillä vastuullani oli harjoittelun aikana vaihto-oppilas Ranskasta ja myös harjoittelun aikana toimin muidenkin vaihto-opiskelijoiden kanssa, sekä ohjeistin ja ohjasin heitä.

Alussa ohjeistin vastuullani olevaa vaihto-opiskelijaa sähköpostin kautta, minne tulla ja milloin. Hänen saapuessaan Voimalaan esitin hänelle tiimin ja kävin läpi, mitä Voimalassa tehdään ja mikä Voimalan tarkoitus ylipäätään on. Minusta oli mukavaa toimia vastuuhenkilönä, sillä pystyn kuvittelemaan, millaista olisi olla vieraassa maassa vieraana koulun harjoittelussa. Luultavasti ainakin alussa kaikki on sekavaa, joten on hyvä, että sinulle on nimetty varsinainen vastuuhenkilö selvittämään asioita. Halusin myös kehittää englanninkielen puhetaitoani, joka on päässyt vuosien saatossa ruostumaan.

Havainnoillistava kuva Voimala-työskentelystä, paljon kahvia ja papereita.

Saimme vaihto-opiskelijat hyvin mukaan toimintaamme Voimalassa. Oppimisen kannalta vaihto-opiskelijat eivät välttämättä saaneet täysin kaikkea irti, sillä esimerkiksi tapahtumaa tai terveystarkastuksia pitäessä, puhuttiin suurin osa ajasta suomea. Parhaani mukaan koitin kuitenkin kääntää puheita englanniksi ja kertoa mitä teemme, mitä tapahtuu ja mitä kukakin saattoi sanoa tai kertoa. Suunnitellessa puhumme myös tiimin kanssa englantia, jotta vaihto-opiskelijat saataisiin siihen mukaan paremmin. Annoin myös mahdollisuuden vaihto-opiskelijoita tehdä mittauksia terveystarkastuksissa ja asiakkaita asia ei vaikuttanut haittaavan. Toki kysyin heiltä luvan, saako vaihto-opiskelija tehdä tämän.

Yksi tiimistämme oli myöhemmin tänä vuonna lähdössä harjoitteluun Ranskaan, joten hän ja vaihto-opiskelija tulivat erityisen hyvin juttuun. He sopivatkin tapaavansa Ranskassa myöhemmin, joka on minusta oikein hienoa asia. Tällä tavoin lisäämme eri maiden opiskelijoiden kanssakäymistä ja rajojen yli ulottuvaa tiedon ja taidon molemminpuolista karttumista.

Kansainvälisyys on kasvavassa asemassa niin opiskelussa kuin työelämässäkin. (Lähde: https://morguefile.com/photos/morguefile/4/pop)

Vaihto-opiskelijoiden kanssa työskentelystä jäi minulle positiivinen asenne. Kannattaa muistaa heidän kanssaan työskentelyssä, että moni asia voi olla uutta heille, sekä suomen kielen jatkuva kuuleminen saattaa turhauttaa heitä, etenkin kun ei aina saata tietää missä mennään ja mitä muut puhuvat. He kuitenkin vaikuttivat yleisesti olevat oikein kiinnostuneita työskentelystä Voimalassa, sekä myös Suomesta ja Suomen kulttuurista. Koenkin, että sekä vaihto-opiskelija, jonka vastuuhenkilö olin, kuten muutkin vaihto-opiskelijat, oppivat ja saivat harjoittelusta kokemuksen, jonka he muistavat pitkän aikaa.

 

Tapio, terveydenhoitajaopiskelija