Arkistot kuukauden mukaan: syyskuu 2019

Voimala ja sen tarjoamat mahdollisuudet

Olen viidennen lukukauden fysioterapeuttiopiskelija. Suoritan tällä hetkellä Voimalassa neljättä harjoitteluani. Harjoitteluni kesto oli 12 opintopistettä. Näiden lisäksi suoritan vielä yhden opintopisteen verran työtunteja, jotka menevät täydentäviin opintoihin.

Harjoittelu on tarjonnut minulle mahdollisuuden tehdä paljon moniammatillista yhteistyötä eri ammattikuntien kanssa. Työharjoittelun aikana pääsin tekemään yhteistyötä sairaanhoitaja-,  terveydenhoitaja- sekä sosionomiopiskelijoiden kanssa. Pääsin myös olemaan yhteistyössä aloilla jo työskentelevien kanssa, joten moniammatillisuus ei jäänyt pelkästään opiskelijoiden keskeiseksi. Tapasin harjoitteluni aikana sosionomeja ja sairaanhoitajia sekä lähihoitajia.

Harjoittelu tarjosi minulle myös mahdollisuuden työskennellä vaihto-opiskelijoiden kanssa. Otimme vaihto-opiskelijat mukaan tiimimme moniin projekteihin ja he olivatkin toivottu lisä myös asiakkaiden puolelta. Moni asiakas oli innoissaan, kun pääsi vaihtamaan kuulumisia ulkomaalaisen kanssa, eikä kielitaitokaan ollut suuri este monenkaan kohdalla. Vaihto-opiskelijat osallistuivat mielellään projekteihin ja saivat samalla kokemusta Suomalaisesta kulttuurista, opiskelusta ja työstä Voimalassa.

Minulla oli harjoittelun aikana todella laaja asiakaskunta. Se koostui mielenterveyskuntoutujista, ikäihmisistä, lapsista ja nuorista. Jokaisella asiakkaalla oli yksilölliset vaivat ja niihin perehtyminen opetti minua paljon. Opin myös ihmisen kohtaamisesta. Jokainen kuntoutuja on yksilö ja täytyy kohdata yksilönä. Asiakkaan kuunteleminen ja läsnäoleva keskustelu auttoi monia jaksamaan arjessa eteenpäin.

Fysioterapian näkökulmasta pääsin tekemään monenlaisia asioita eri kuntoisten ihmisten kanssa. Pääsin mm. lenkille skitsofreniaa sairastavan ihmisen kanssa ja tehtiin nilkan alueen vahvistavia harjoitteita nilkkamurtuma-asiakkaan kanssa. Pelattiin Mototiles-peliä 1-3 luokkalaisten kanssa Karhunmäen alakoulussa sekä mietittiin luontoyhteyttä ikääntyneiden muistisairauden kanssa. Pidimme työparini kanssa koulutusta työttömille ja syrjäytymisvaarassa oleville ja kävin Kolilla viettämässä leirielämää 1. tyypin diabetesta sairastavien lasten ja nuorten kanssa.

Kokonaisuudessaan harjoittelu siis tarjosi minulle todella monipuoliset mahdollisuudet toteuttaa fysioterapiaa monilla eri työkentillä. Niin mielenterveyspuolella kuin lasten ja ikäihmistenkin parissa tarvitaan todella paljon laaja-alaista osaamista ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Harjoittelu antoikin minulle aihetta miettiä voisiko fysioterapeutti tulevaisuudessa työllistyä myös muihin tehtäviin kuin plintin vierelle mobilisoimaan asiakkaan olkaniveltä.

Teemu, fysioterapeuttiopiskelija

Voimalan virrassa

Helou!

Olen toisen vuoden terveydenhoitajaopiskelija Tytti. Suoritan mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelua Voimalassa 5 viikon ajan. Ennen harjoittelua en oikein tiennyt mitä odottaa. Aluksi kaikki tuntui hirveän sekavalta, kun projekteja ja asiakkaita alkoi tipahdella kalenteriin, eikä ollut vielä saanut Voimalan ideasta kiinni. Onneksi apuna oli jo aiemmin aloittaneita opiskelijoita, niin pääsin nopeasti kartalle siitä, mitä täällä oikein tehdään. Voimala on harjoittelupaikkana monipuolinen, sillä kohdalle sattuu mitä erilaisempia projekteja ja monia asiakkaita. Yksikään päivä ei ole koskaan samanlainen.

Pixabay

Aloitin itse harjoitteluni jo viikkoa ennen varsinaisen harjoittelun alkua, sillä lupauduin ottamaan vastuun projektista nimeltä Muistin virrassa. Tämä projekti jäi mieleeni parhaiten hyvällä tavalla. Vaikka vastoinkäymisiäkin suunnittelussa kohdattiin, niin päällimmäisenä jäi hyvä fiilis ryhmäkerroista ja siihen osallistuvista asiakkaista.

 

Suoraan sanottuna ensimmäiset ajatukset olivat jännittyneet, enkä tiennyt mitä projektilta odottaisin. Sain kuulla, että Muistin virrassa -projekti vie paljon aikaa, mutta todellisuus iski vasta myöhemmin. Ryhmäkertoja oli yhteensä 6 ja jokaiselle kerralle tuli suunnitella eri aktiviteetteja. Välillä oli vaikeaa keksiä uusia aktiviteetteja ja välillä saikin improvisoida. Onneksi apunani oli muita opiskelijoita ja saimme jokaiselle kerralle mitä mahtavampia ideoita, joista myös osallistujat pitivät. Pidimme vappuaattona vappubileet, jonne olimme saaneet hankittua munkkeja, simaa ja vappukoristeita. Vaikka osallistujia oli tuolla kerralla vain muutama, saimme silti hyvät juhlat aikaiseksi.

Vaikka aluksi projektiin lähteminen tuntuikin vaikealta ja työmäärä oli valtava, nautin silti joka hetkestä. Osallistujat olivat ihania ja he olivat aktiivisesti mukana, vaikka jokin asia ei olisikaan ollut mieluinen. Viimeiselle kerralle olimme tehneet kaikille pariskunnille positiivisuuskortit, joihin tuli kirjoittaa hyviä asioita. Myös me Voimalan opiskelijat saimme hyvää palautetta, jota luimme hymyissä suin. Kaiken kaikkiaan Muistin virrassa -ryhmä oli mahtava projekti ja onneksi sain olla siinä mukana!

Tytti, terveydenhoitajaopiskelija

Voimala, erilainen oppimisympäristö

Moikka!

Olen Saara ja opiskelen toista vuotta terveydenhoitajaksi. Suoritan Voimalassa viiden viikon mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelua.

Kun aloitin harjoittelun, en totta puhuakseni ollut kovin innoissani, että “jouduin” Voimalaan. Haaveilin paikasta sairaalan osastolla, jossa tapahtuisi paljon kaikkea jännää. Asenteeni johtui varmasti osin tietämättömyydestä Voimalan toimintaa kohtaan ja käsityksestä, ettei siellä tapahdu juuri mitään tai pääse kokemaan mitään. Harjoittelun edetessä kuitenkin käsitykseni muuttui hurjasti, sillä huomasin, kuinka monipuolista tekemistä Voimala tarjoaa opiskelijoille. Pääsinpä myös käymään siellä L-talossa, jonne aiemmin olisin halunnut. Heh!

Voimala eroaa paljolti muista harjoittelupaikoista. Täällä tehdään projektityötä, eivätkä päivät ole koskaan samanlaisia. Voimalassa sattuu ja tapahtuu. Päivään voi esimerkiksi sisältyä suunnittelua, yksilöasiakkaita sekä jonkin ryhmän vetäminen taikka tapahtuma. Tai sitten ihan jotain muuta, kuten minun harjoittelussani olleet terveystarkastukset tai Valtimolla vierailu kyselyhaastatteluiden merkeissä. Myös työympäristö vaihtelee. Töitä voi tehdä esimerkiksi koululla, asiakkaiden luona, erilaisissa yhteisötiloissa ja sairaalassa. Olenpa löytänyt itseni myös Lykynlammelta ja jo aiemmin mainitsemaltani Valtimolta.

Voimalassa kaikki projektit suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa moniammatillisessa tiimissä. Harjoitteluni aikana tein yhteistyötä sairaanhoitaja-, sosionomi- ja fysioterapia opiskelijoiden kanssa. Lisäksi Voimalassa oli useita vaihto-opiskelijoita, joten englannin kieltäkin tuli palautettua hyvin mieleen. Moniammatillinen tiimi tuo monipuolisuutta ja erilaisia näkökulmia.

Voimalassa korostuu hyvin vastuu ja vapaus. Työajat määräytyvät pitkälti omien projektien ja itse sovittujen aikataulujen pohjalta. Tämä tuo sekä vapautta, että vastuuta, sillä Voimalassa vastuu suunnittelusta ja suunnitelmien toteutumisesta on itsellä.

Tämän harjoittelun perusteella voisin suositella harjoittelua Voimalassa jokaiselle opiskelijalle, joka on vähänkään kiinnostunut projektityyppisestä työskentelystä. Jos myös haluat kokeilla jotain ihan erilaista, niin ei kun kipin kapin Voimalaan!

Aurinkoista päiväjatkoa!

Saara, terveydenhoitajaopiskelija