Arkistot kuukauden mukaan: lokakuu 2019

Ikäosaamisen harjoittelu Voimalassa

Moikka vaan!

 

Olen kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelija Taru ja suoritin ikäosaamisen harjoittelun Voimalassa. Harjoitteluni sisältämä tuntimäärä oli 208 tuntia ja harjoittelun suorittamiseen minulla kului reilu kuusi viikkoa. Valitsin Voimalan harjoittelupaikaksi, sillä halusin haastaa itseäni ja harjoitella projektityyppistä työskentelyä moniammatillisessa tiimissä.

Harjoittelun aikana toimin vastuuopiskelija kahdessa eri projektissa; Hyvä sydän-ryhmässä sekä Ensiapuohjaus-päivässä. Tämän lisäksi olin mukana muun muassa Muistin virkistäjät-ryhmätoiminnassa sekä minulla oli kaksi yksilöohjausasiakasta. Toinen yksilöohjausasiakkaista oli Kuntoutumisen tuen asiakas ja toinen Oma-aika palvelun asiakas. Yksilöohjausasiakkaiden luona käytiin aina pareittain. Tämä toi Voimalassa myös paljon turvallisuuden tunnetta, kun ikinä ei tarvinnut tehdä asioita yksin, vana aina oli joko opiskelijaparin tai tiimin tuki saatavilla. Opiskelijaparini harjoittelu loppui ennen minua ja tämän vuoksi noudatimme ”saattaen vaihtaen”-periaatetta, jolloin toinen opiskelijapari siirtyi työparikseni.

Harjoitteluni aikana saimme Voimalaan vaihto-opiskelijoita, jotka olivat neljä viikkoa mukana projekteissamme. Koen, että pääsin harjoittamaan omaa kielitaitoani toimiessani ja ohjatessani heitä. Voimalassa jokainen opiskelija myös perehdyttää vähintään yhden uuden tiimiläisen. Pääsin itse perehdyttämään toisen sairaanhoitajaopiskelijan sen jälkeen, kun olin suorittanut harjoittelustani kaksi viikkoa.

Voimalassa opiskelijalta vaaditaan itseohjautuvaa, omatoimista ja aktiivista työskentelyotetta. Voimalassa opiskelija on itse vastuussa suunnitelman tekemisestä sekä sen toteuttamisesta. Aikataulutus on kaiken a ja o.  Voimala itsessään opetti minulle sen, että ympärillä oleva tiimi voi olla myös toimiva, jossa jokainen hoitaa oman osa-alueensa työstä ja tekee annetut tehtävät ajallaan. Usko tiimin voimaan palautui!

 

 

 

 

 

Kivaa syksyn jatkoa!

Taru, sairaanhoitajaopiskelija

Perhehoitotyön harjoittelu Voimalassa

Moi!

Olen Heidi ja opiskelen sairaanhoitajaksi. Teen Voimalassa viiden viikon mittaista perhehoitotyön harjoittelua.

Hain voimalaan ensisijaisena vaihtoehtona keväällä, koska näin että tulevana syksynä oli tulossa useampi mielenkiintoinen projekti. Halusin päästä näkemään mahdollisimman monta erilaista paikkaa, jonka Voimala mahdollisti minulle. Ennen harjoittelun virallista alkua kerkesin tutustua jo ennalta hieman tuleviin projekteihin, joten se helpotti harjoittelun alkuun pääsemisessä.

Ensimmäisellä harjoitteluviikolla päästiin heti projektien kimppuun ja aloitettiin hyvinkin lyhyellä aikataululla toteuttamaan erilaisia projekteja. Olin yllättynyt miten aika kului Voimalassa nopeasti ja projekteja oli yllättävän paljon. Se sopi minulle hyvin, sillä tykkään toimia ja olenkin parhaimmillani silloin kun on monta rautaa tulessa yhtä aikaa.

Voimalassa toimimme moniammatillisessa tiimissä ja meidän sairaanhoitajaopiskelijoiden lisäksi tiimiimme kuului myös fysioterapeuttiopiskelijoita, mikä mahdollisti moniammatillisen yhteistyön ja erilaisten näkökulmien toteutumisen. Olen kiitollinen, että tiimimme oli ihanan aktiivinen ja toimiva kaikin puolin. Oli kiva päästä yhdessä suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia projekteja. Suurin osa projekteistamme toteutui Voimalan ulkopuolella, joten päästiin näkemään erilaisia työympäristöjä. Päästiin myös osallistumaan koulutuksiin Voimalan ulkopuolella, jotka liittyivät projekteihin, joissa olimme mukana.

Voimalassa saa kivasti vastuuta ja työajat voi suunnitella itsenäisesti ja tiimin kanssa yhdessä. Positiivisesta asenteesta on varmasti hyötyä kaikille projektityyppisessä harjoittelussa. Voin suositella voimalaa kaikille jotka haluavat vaihtelevan harjoitteluympäristön ja tykkäävät olla aktiivisesti mukana projektityöskentelyssä! 😊

 

Heidi, sairaanhoitajaopiskelija

 

Fysioterapeutti osana moniammatillista tiimiä

Olen Hanne, toisen vuoden fysioterapeuttiopiskelija ja teen Voimalaan toisen harjoitteluni. Voimalassa minua kiinnosti projektityöskentely terveysalalla sekä moniammatillisuus.

Meidän tiimi harjoitteluni ajan on toiminut loistavasti. Kaikki ovat sitoutuneita ja motivoituneita hoitamaan hommat, kiinnostuneita toistemme aloista ja innokkaita laajentamaan omaa ymmärrystä toistenkin alueille. Huumori on ollut myös tärkeä osa tiimin hioutumista yhteen.

Moniammatillisuus on ollut vahvasti läsnä kaikessa Voimalan toiminnassa. Tiimissä on työskennellyt fysioterapeutti-, sosionomi-, terveydenhoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijoita. Pohdimme yhdessä millaisilla kokoonpanoilla toteutus muodostuisi mahdollisimman monipuoliseksi ja kattavaksi. Asiakkaiden kohtaaminen on ollut paljon kokonaisvaltaisempaa, kun mukana on useamman alan ihminen katsomassa tapausta omasta näkökulmastaan. Fysioterapeuttina pääfokukseni on asiakkaan fyysisessä toimintakyvyssä, unohtamatta sosiaalista ja henkistä puoltakaan. Terveydenhoitajaopiskelija osaa tarkastella tilannetta asiakkaan terveydentilan tai lääkityksen kannalta. Sosionomi puolestaan tarkastelee arjen toimintakykyä laajemmasta näkökulmasta huomioiden asiakkaan kokonaistilanteen. Kaikkien osaaminen ja tietotaito täydentävät toisiaan, ja pystymme tarjoamaan asiakkaille mahdollisimman hyvin heidän tilanteeseensa vastaavia palveluita.

Asiakkaan kannalta moniammatillinen tiimi pystyy palvelemaan aivan eri lailla kuin yksittäinen ammattilainen, vaikka hän olisi kuinka ymmärtäväinen kokonaisuuden merkityksestä. Kokemukseni asiakkaana ja opintojen myötä moniammatillisen työotteen merkitys on suuri. Jokaisen alan oma ydinosaaminen luo pohjan ammattitaidolle, mutta ilman yhteistyötä muiden ammattilaisten kanssa asiakkaiden kokonaisvaltainen palveleminen on hankalaa. Olipa kyseessä mikä sairaus, vaiva tai kuntoutusta vaativa ongelma tahansa, se ei koskaan mene kahden ihmisen kohdalla samalla tavalla, eikä hoidon tai kuntoutuksenkaan pitäisi mennä samalla kaavalla. Henkilön tausta, ikä, muu terveydentila, elämäntilanne, henkinen tila kaikki vaikuttavat hoidon tehoon ja kuntoutumisen vaikuttavuuteen. Ihminen on kokonaisuus, ja fyysinen, henkinen ja sosiaalinen hyvinvointi kulkevat käsi kädessä.

Voimalassa tätä pääsee harjoittelemaan erinomaisesti. Tiimeissä työskennellään itsenäisesti, kukin saa harjoitella vastuunottamista eri projekteissa sekä oman osaamisen tuomista osaksi tiimin työskentelyä. Ryhmä- ja yksilöasiakkaiden kanssa pääsee soveltamaan omissa opinnoissa oppimaansa ja samalla oppia toisen alankin näkökulmaa asioihin. On ollut lisäksi antoisaa keskustella tiimiläisten kanssa kuinka eri alat lähestyvät samoja asioita hieman eri näkökulmista. Kaiken keskiössä on asiakkaan palveleminen hänelle sopivimmalla tavalla ja oman ammattitaidon harjaannuttaminen.

Moniammatillisuutta pääsimme pohtimaan vielä tarkemmin kuvatessamme Voimalalle materiaalia eri ammatteihin liittyvistä stereotypioista. Sosionomit eivät ole virikekerhon tätejä, fysioterapeutit hierojia, sairaanhoitajat vain kiireisiä tai terveydenhoitajat vain kouluterkkareita. Missään näistä ammateista ei tehdä asioita vain huvin vuoksi, vaan kaiken toiminnan takana on tarkoitus, teoria, tutkimus ja tavoitteet. Niin hauskaa kuin stereotypioiden miettiminen olikin, taustalla on tärkeänä ajatuksena oppia tuntemaan omaan ammattiin läheisesti liittyvät alat jo opiskeluaikana. Tällöin työelämässä osaa asiakkaan ohjata oikeaan paikkaan siinä kohtaa kun oma osaaminen ei riitä. Moniammatillisuuteen liittyy läheisesti myös sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmien tunteminen ja asiakkaan ohjaaminen oikeiden palveluiden pariin sen sisällä. Jos tietää mitä toisiin ammatteihin sisältyy ja sen lisäksi tietää mistä eri ammattilaisten palveluita saa, on paljon laajemmin kykenevä auttamaan asiakasta. Myös tähän Voimalassa saa hyvä harjoitusta, kun yhteistyötä tehdään niin muun muassa julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

 

Hanne, fysioterapeuttiopiskelija

VOIMALA PERHEHOITOTYÖN HARJOITTELUPAIKKANA

Olen Mari, sairaanhoitajaopiskelija ja teen perhehoitoyön harjoittelua Voimalassa. Perhehoitotyön harjoitteluni kestää viisi viikkoa.

Alkuun minulla ei ollut mitään ennakko-odotuksia tai ajatuksia harjoittelusta Voimalassa. Olin kuullut, että sinne mennään harjoitteluun, kun muualle ei pääse…toinen kuulemani ajatus oli se, että Voimalassa pääsee helpolla…siellä ei ole juuri tekemistä..
Nämä toteamukset ja kuulemani jutut eivät todellakaan pidä paikkaansa.

Heti alkuun minulla oli tunne, kuinka tulen selviämään kaikista mahdollisista projekteista ja aikatauluista. Projekteja on paljon ja niitä on yhtä aikaa menossa useampia. Tekemistä ja säätämistä ja suunnittelua on riittänyt paljon. Kalenterin kanssa on oppinut elämään, että tietää missä pitää olla milloinkin ja kenen kanssa.
Projektit ovat olleet erittäin mielenkiintoisia ja monipuolisia. On saanut olla tekemisissä erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten kanssa. Olemme suunnitelleet ja aloittaneet projektit itse alusta loppuun, sekä olleet yhteydessä eri tahoihin.
Meidän oma tiimi on ollut suhteellisen pieni, alkuun neljä opiskelijaa ja myöhemmin pari lisää. Tiimi on toiminut mielestäni erittäin hyvin, ja jokainen on ollut aktiivisena mukana toiminnassa.

Aika on mennyt kuin siivillä harjoittelun edetessä ja tunnitkin tuntuvat tulevat nopealla tahdilla täyteen. Koen tämän harjoittelun hyvin monipuolisena, ja suosittelen Voimalaa kyllä jatkossa myös muille. Tästä saa paljon kokemusta itselle, kun on aktiivinen ja kiinnostunut eri projekteista. Kivaa on ollut myös se, että tiimissä on ollut fysioterapeuttiopiskelijoita, siinä tulee moniammatillista näkökulmaa asioihin.

 

Mari, sairaanhoitajaopiskelija

Harjoittelua alkukesän aikaan

Moikka!

Olen Maria, ja olen kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelija. Suoritan Voimalassa Perhehoitotyön harjoittelua, joka on toiseksi viimeinen harjoitteluni.

Teen harjoitteluani touko-kesäkuun aikana, jolloin suurempia projekteja ei ollut enää käynnissä. Suurin osa harjoittelustani olikin Oma aika -perheiden sekä yksilöasiakkaiden kanssa työskentelyä. Koska suoritin harjoitteluni normaalia myöhemmin, Voimalassa olevat kaksi tiimiä yhdistyivät. Tämä tarkoitti sitä, että lasten ja perheiden lisäksi työskentelin jonkin verran myös ikäihmisten kanssa. Yksilöasiakkaiden ja perheiden lisäksi joukkoon mahtui lasten päiväleiri Botanialla sekä Pelastakaa Lapset Ry:n kesäleiri Niittylahdessa.

Samaan aikaan Voimalassa kanssani oli kahdesta viiteen opiskelijaa, joiden kanssa työskentely oli mukavaa ja rentoa. Ryhmässämme oli minun lisäksi fyssariopiskelijoita ja yksi terveydenhoitajaopiskelija. Tällä ryhmällä pääsimme toteuttamaan hyvin moniammatillista työtä.

Minulla ei ollut harjoitteluni alussa oikeastaan minkäänlaista käsitystä siitä, mitä ja minkälaista Voimalassa työskentely on. Paljon olin kuullut vain juttuja siitä, että harjoittelutunteja on vaikea saada täyteen. Harjoittelun aikana kuitenkin huomasin, että työtunteja kertyy yllättävänkin nopeasti ja niiden vajaaksi jäämistä ei tarvinnut pelätä. Vaikka suurin osa projekteista olikin loppunut, niin kyllä Voimalassa riitti töitä ihan hyvin.

Oma harjoitteluni ajoittui myöhemmälle keväälle kuin muilla sairaanhoitajaryhmäni opiskelijoilla huhtikuussa olleen polvileikkauksen vuoksi. Harjoittelun siirtäminen myöhemmälle onnistui Voimalassa ongelmitta, eikä perhehoitotyön harjoitteluani tarvinnut jättää syksylle. Syksyllä voin siis huoletta keskittyä syventävään harjoitteluuni, eikä minun tarvitse murehtia valmistumisen viivästymisestä! 😊

 

Maria, sairaanhoitajaopiskelija