Arkistot kuukauden mukaan: helmikuu 2020

Sairaanhoitaja osana Voimalan moniammatillista tiimiä

Hyvää päivää kaikille Voimalan blogin lukijoille!

 

Olen kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelija Joonas ja suoritin ikäosaamisen harjoittelun Voimalassa. Voimalan valinta ikäosaamisen harjoittelupaikakseni oli pitkään selvä valinta, sillä olen aiemmat harjoitteluni suorittanut vanhuspuolella sekä omaan työkokemusta sieltä puolelta. Tähän harjoitteluun halusin jotain erilaista ja olin kuullut aiemmilta opiskelijoilta, että Voimala on hyvä paikka suorittaa ikäosaamisen harjoittelu, koska täällä asiat nähdään aivan erilaisesta näkökulmasta kuin osastoilla.

Voimalassa olin osana moniammatillista tiimiä, jossa oli mukana lisäkseni toinen sairaanhoitajaopiskelija ja ensimmäisen viikon aikana kolme fysioterapeuttiopiskelijaa, joista yksi jäi vielä pariksi viikoksi meidän sairaanhoitajaopiskelijoiden kaveriksi. Fysioterapeuttiopiskelijoilta saatu oppi on ollut suurta ja heidän neuvojen kautta on ollut helppo lähteä tekemään kuntouttavaa hoitotyötä esimerkiksi kotikäynneille. Lisäksi on itse saanut tuoda muille opiskelijoille työskentelyosaamista sairaanhoitajan näkökulmasta, etenkin pop up –tapahtumissa.

Harjoittelu koostui enimmäkseen kotikäynneistä, sillä jatkuvia ryhmiä ei meillä ollut kuin yksi. Lisäksi olimme mukana muutamassa muussa tapahtumassa, jotka koostuivat enimmäkseen hyvinvointiteemaisesti. Omaa osaamistamme pääsimme parhaiten näyttämään HealtEx:in kanssa järjestetyssä pop up –tyyppisessä tapahtumassa, jossa mittasimme ihmisiltä verensokereita ja –paineita. Täällä saimme paljon ohjauskokemusta, koska osa mittauksiin tulleista ihmisitä oli huolissaan omista vitaaliarvoistaan. Lisäksi suurin oppi on ollut ryhmänohjaus, vaikka itsellä on siitä lyhyesti kokemusta. Alkuun olin oppipoikana seuraamassa fysioterapeuttiopiskelijoiden ryhmänohjausosaamista, mutta loppua kohden mennessä olen itse ollut vastuuopiskelija. Tämä on ollut erittäin hyvää oppia, sillä koen nyt hallitsevani paremmin ryhmänohjausta. Myös järjestämämme EA-ohjaus Siun soten ja seurakunnan vapaaehtoisille oli hieno kokemus ryhmänohjaamisesta, koska siellä me olimme ne ammattilaiset, jotka opettivat asiakkaita ensiaputaidoissa.

Työskentely Voimalla on ollut hyvin itsenäistä, sillä täällä ollaan itse vastuussa työvuorojen suunnittelussa sekä omasta oppimisesta. Suosittelen Voimalaa kaikille opiskelijoille, koska täällä saat työskennellä moniammatillisessa tiimissä ja työympäristö on iso, sillä Voimala tekee paljon erilaisia projekteja kampuksen ulkopuolella.

 

Joonas, sairaanhoitajaopiskelija

Voimalasta apua esiintymisjännitykseen

Jokainen on varmaan joskus jännittänyt jotain, moni ehkä juurikin esiintymistä? Kun tulee aika pitää esitelmiä luokan edessä tai ehkä opintojen loppupuolella esittää oma opinnäytetyönsä. Esiintymistilanteita tulee eteen kaikille niiden 3,5 vuoden aikana, jotka suurin osa meistä tässä koulussa opintojen parissa penkkiä kuluttaa. Moni on ehkä miettinyt ja tuskaillut, kuinka esiintymisjännityksestä pääsisi eroon, osa ehkä on aihetta työstänytkin. Itse olen aina jännittänyt esiintymistä. Ennen esitelmien pitoa voinut pahoin ja esityksen aikana tuntunut, että vapisen kuin haavan lehti.

Esiintymisjännitys ei aina näy ulos päin. Sekin kaikista vähiten jännittävältä näyttävä, saattaa silti jännittää. Osa meistä oppii piilottamaan jännitystään ja toki on niitä jotka eivät jännitä, jotkut jopa nauttivat esillä olosta ja esiintymisestä. Entä me joille esiintyminen ja ryhmän eteen meneminen voi olla painajainen. Olemme kuitenkin opiskelemassa ammattiin, jossa meiltä odotetaan esiintymisvalmiuksia. Työelämä saattaa heittää meidät tilanteisiin, joissa esiinnymme suurillekin ryhmille.

Voimala harjoittelu ympäristönä voi tarjota apua tähän. Pääset työskennellessäsi erilaisissa projekteissa esiintymään erikokoisille ryhmille yhdessä harjoittelua tekevien opiskelu tovereidesi kanssa. Lisäksi sinulla on tukena Voimalan koordinaattori sekä tiimisi SPA:sta vastaavat opettajat. Tiimin muita jäseniä unohtamatta. Saat vertaistukea ja ohjausta esiintymiseen ja kannustusta. Itselleni Voimalassa toteutettu harjoittelu vastasi juurikin tähän. Tarjosi taustan esiintymiselle, reflektointi paikan ja mahdollisuuden purkaa omaa jännitystä toisten tiimin jäsenten kanssa. Tiimissä on voimaa, ei ole vain lentäviä lausahduksia, vaan Voimalassa harjoittelua tehdessä näin todella on. Tiimiin nojaten voit kehittää ja viedä itseäsi juuri niissä alueissa missä kaipaat kehittymistä, tukea ja kannustusta.

 

6.lukukauden opiskelija joka teki Voimalassa Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelua syksyllä 2019

TERVEYDENEDISTÄMISEN HAASTEET JA HYÖDYT

Elämäntapamuutosten toteuttaminen on usein haastavaa – kaikissa ikäryhmissä. Vanhemmalla iällä olemme saattaneet elää tietyllä tavalla vuosikymmenien ajan, mutta terveyttä uhkaavat tilanteet luovat tarvetta joskus suurillekin elämäntapamuutoksille.  Tietoa ja ohjeistusta terveellisistä elintavoista on saatavilla paljon, mutta niiden siirtäminen omaan arkeen onkin toinen asia.

Tätä kaikkea sain tilaisuuden miettiä perinpohjaisesti Voimala-harjoitteluni aikana. Olen Sanni, 3. vuoden sairaanhoitajaopiskelija ja suoritin Voimalassa ikäosaamisen harjoittelun syksyn 2019 aikana. Keskeisimmäksi työtehtäväkseni muodostui sydänkuntoutujille suunnatun viikoittaisen Hyvä sydän –ryhmän suunnittelu ja toteutus yhdessä toisen Voimalan sairaanhoitajaopiskelijan sekä fysioterapeuttiopiskelijoiden kanssa. 14 sydänkuntoutujaa kokoontui yhteensä kahdeksan kertaa ja kaikki osallistujat olivat ikäihmisiä. Jokainen tapaamiskerta keskittyi tietyn terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän teeman ympärille. Tapaamisten aikana ehdimme käsitellä monipuolisesti terveellisten elintapojen kulmakivien, kuten liikunnan ja terveellisen ruokavalion merkitystä ja toteutusta omassa elämässä. Ryhmän alkaessa nousi keskeiseksi se seikka, että tosiasiassa ryhmäläisillä oli jo etukäteen paljon tietoa näistä aiheista. Ohjeistusta ja neuvoja on helppo löytää tänä päivänä esimerkiksi verkon välityksellä. Suuremmaksi haasteeksi nousi kysymys siitä, mitä keinoja ja vinkkejä voimme tarjota ryhmäläisille, jotta he löytäisivät motivaation soveltaa saamaansa tietoa myös käytäntöön ja osaksi omaa arkea.

Juuri tästä syystä tiedon tarjoamisen lisäksi pyrimme löytämään ohjelmaan mukaan asiaa muutoksesta ja muutoksen tekemisen vaikeudesta sekä motivaatiosta ja sen löytämisestä – haastavia aiheita niin ohjaajalle kuin asiakkaalle! Mielestäni nämä ovat vähintään yhtä tärkeitä terveydenedistämisen ja ohjauksen osatekijöitä, kuin varsinaiseen terveyshaasteeseen liittyvien ohjeiden ja neuvojen jakaminenkin. Tiedon antaminen on tärkeää ja toisten kohdalla se riittää, mutta monille voi olla hyvin vaikeaa ottaa ensimmäinen ratkaiseva askel elämäntapamuutoksen tekemisessä, varsinkin jos se täytyy tehdä yksin. Määräaikainen ja kerran viikossa kokoontuva ryhmä ei välttämättä pysty ihmeisiin, mutta voi olla silti ensimmäinen vaihe muutoksen polulla.

Ryhmän toimintaa suunnitellessa ja toteuttaessa minulla oli opiskelijana mahdollisuus perehtyä aihealueisiin syvällisesti ja miettiä parhaita ohjauksen toteuttamiskeinoja juuri tälle kohderyhmälle. Haasteena oli tietenkin ryhmäohjaus ohjauksen muotona, eli ohjelmaa ei pystynyt räätälöimään yksilöllisesti. Voimalassa on aikaa pohtia, muokata, toteuttaa ja reflektoida, mikä ei välttämättä ole aina mahdollista työelämän tehtävissä ja projekteissa. Voimalan harjoittelun etuna onkin mahdollisuus keskittyä asiakkaiden tarpeisiin ja kohtaamiseen ilman kiireen tuntua. Tämä koskee myös yksilöasiakaskäyntejä, jotka olivat myös osa harjoitteluani ryhmätoiminnan ohella. Ryhmä- ja yksilöohjauksen sekä terveydenedistämisen oppiminen, asiakkaiden kiireetön kohtaaminen ja aiheisiin syvällinen paneutuminen ovatkin mielestäni Voimalan harjoittelun parhaita puolia.

 

 

 

 

Sanni, sairaanhoitajaopiskelija