Arkistot kuukauden mukaan: maaliskuu 2020

3. fysioterapian harjoittelu Voimalassa

Voimalassa on ollut pitkälti sellaista, mitä olin ennakkoon ajatellut. Pääsee tekemään ja suunnittelemaan lähes kaiken itse. Oma aktiivisuus ja oma-aloitteisuus ovat mielestäni seikkoja, joihin kannattaa harjoittelussa Voimalassa kiinnittää erityistä huomiota. Minulle tällainen vapaa työskentely sopii todella hyvin. Minulla ei käy aika pitkäksi, vaikka joku ei koko ajan syötäkään valmista tekemistä, päinvastoin.

Minulla oli harjoittelun alusta saakka taktiikkana mennä kaikkeen mukaan ja olla muutenkin kiinnostunut kaikesta, jotta tekemistä varmasti riittäisi ja sitä kautta tuntien muodostuminen ei koituisi haasteeksi. Olen taktiikkaan erittäin tyytyväinen, koska nyt viimeisen viikon puolen välin paikkeilla tunnit alkavat uhkaavasti täyttyä.

Ryhmien ohjaamisessa on saanut suunnitella fyysisen aktiivisuuden edistämistä ja myös ohjata sitä. On oltu erilaisissa matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa, joihin on saanut suunnitella asiakkaille tekemistä melkoisen vapaalla kädellä. Esteettömyyskartoitusten tekeminen on mielekästä ja antoisaa, tulee mietittyä asioita aivan eri näkökulmasta, kun esteettömyys on pääroolissa. Sairaalan yksi osakin tullut tutuksi, jossa saanut myös jumppauttaa asiakkaita.  Moniammatillisen työparin kanssa tavattavat yksilöasiakkaat ovat mielestäni yksi arvokkain osa harjoittelua – niistä voi oppia todella paljon. Niitä voisi mielestäni olla alusta saakka enemmän. Vaihto-opiskelijoiden kanssa työskentely oli todella suuri plussa. Heiltä voi kuulla mielenkiintoisia tarinoita.

Voin suositella Voimalaa harjoittelupaikaksi kaikille, jotka ovat valmiita itsenäiseen aktiiviseen työskentelyyn, ja manuaalisten taitojen oppiminen ei ole prioriteetti numero yksi.

 

Harri, fysioterapeuttiopiskelija

Perhehoitotyön harjoittelu Voimalassa sairaanhoitajaopiskelijan silmin

Tervehdys kaikille

Oma aikani Voimassa perhehoitotyön harjoittelussa kesti noin kuutisen viikkoa. Omat odotukseni harjoittelua kohtaan olivat ristiriitaiset, koska en ollut päässyt siihen harjoittelupaikkaan, johon olisin halunnut. Voimala oli toinen vaihtoehtoni. Olin kuitenkin onnekas, kun edes sain harjoittelupaikan Jobiilin kautta. Minua oli hiukan peloteltu sillä, että Voimalassa ei oikein pääse oppimaan mitään sairaanhoidollisia taitoja mutta aioin suorittaa harjoittelun ryhdikkäästi loppuun asti. Harjoittelu osoittautuikin hyvin mielekkääksi ja opettavaksi ainakin omalta osaltani. Itse pääsin tiimi 1:seen harjoittelun ajaksi. Tiimissämme toimi 4 sairaanhoitajaopiskelijaa, 3 fysioterapeuttiopiskelijaa, yksi terveydenhoitajaopiskelija sekä yksi liiketalouden opiskelija. Lisäksi tiimissämme kävi kaksi vaihto-opiskelijaa tutustumassa toimintaamme. Omasta puolestani voin hyvin väittää, että tiimimme toimi hyvin yhdessä.

Olen itse valmentanut pieniä lapsia salibandyssä, mutta Voimalan ansiosta pääsin keskittymään myös pienen lapsen yksilölliseen ohjaamiseen. Isoissa ryhmissä toimiessa, oikein suorittamisen seuranta on haasteellista. Nyt pääsin itse näkemään, kuinka pystyn ohjeistamaan lapsia myös yksilöllisesti Oma aika-toiminnan yhteydessä. Lisäksi pääsin ohjeistamaan sekä kysymään lasten vanhemmilta heidän kokemuksiaan ja tuntemuksiaan. Oli hienoa nähdä, miten hyvin pystyn tulemaan toimeen monen eri-ikäisen kanssa. Yllättävää oli myös se, että miten paljon kokemuksesta oli hyötyä nuorten kanssa toimiessa, kun kävimme Liperin koululla puhumassa 9.-luokkalaisille.

Opettavaisinta itselleni harjoittelussa oli kuitenkin vastuunottaminen. Tavallisessa harjoittelussa olet aina ohjaajasi vastuulla ja teet hänen kanssaan paljon yhdessä. Voimalassa ollessa pääsin olemaan vastuussa monessa eri projekteissa ja vastaamaan projektin käynnistymisestä. Voimalassa olet itse vastuussa omasta oppimisestasi ja tavoitteiden täyttymisestä. Omalta osaltani harjoittelutunnit sai hyvin täyteen, kun osallistuin niin moneen projektiin.

Lopuksi on sanottava vielä muutama sana moniammatillisuudesta ja yhteistyön voimasta. Voimalassa ei tarvitse tehdä mitään yksin ja aina saa apua asioihin, jos sitä tarvitsee. Kun tiimissä on monen eri alan opiskelijoita, heiltä saa paljon oppia ja vinkkejä myös omaan oppimiseen sekä työskentelyyn. Yhdessä tekemällä saa paljon parempia tuloksia Voimalassa opiskellessa.

Mukavaa kevättä ja intoa opiskeluihin toivottaen,
sairaanhoitajaopiskelija Henri

Voimalan asiakastarinat – ALISA-projekti

ALISA-projekti on Joensuun seudun omaishoitajat ry:n koordinoima yhteistyöhanke, jossa kumppaneina toimii myös Siun sote, Omaishoitajaliitto ry, Joensuun kaupungin toimijoita sekä muita Pohjois-Karjalassa toimivia sosiaali- ja terveysalan järjestöjä. Projekti lisää tietoisuutta ja kehittää keinoja tunnistaa, tavoittaa ja tukea nuoria hoivaajia ja heidän perheitään.

Voimala on tehnyt jo pitkään yhteistyötä Joensuun seudun omaishoitajat ry:n kanssa, joka on luonut hyvän pohjan jatkuvuudelle ja kehitykselle. ALISA-projekti käynnistyi alkuvuodesta 2018, ja Voimalan opiskelijat ovat olleet yhteistyössä mukana jo saman vuoden syksystä asti. Pitkä yhteistyö on mahdollistanut toimintamallin, josta hyötyy järjestö, opiskelijat sekä kaikista tärkeimpänä yhteinen asiakas.

Perhetoiminnan kehittäjä Anne Korppinen on työskennellyt projektin parissa jo kaksi vuotta. Korppinen kehuu yhteistyössä mukana olleiden opiskelijoiden asennetta tekemiseen, sekä kertoo toiminnan olleen antoisaa. Opiskelijat ovat olleet mukana monenlaisissa projekteissa ALISAn kautta, mutta suurimpana näistä nousee esiin ALISA-yökylät. Yökylät ovat nuorille hoivaajille ja heidän perheilleen suunnattuja tukea ja rentoutumista tarjoavia viikonloppuja. Opiskelijat ovat toimineet yökylissä ohjaajina lapsille ja nuorille, ja palaute toiminnasta on ollut todella positiivista. Opiskelijat saavat kokemusta ryhmänohjauksesta sekä uudenlaisesta toiminnasta, ja lapset saavat lisää välittävien aikuisten huomiota sekä uusia ystäviä.

Perhetoiminnan kehittäjä Anne Korppinen

Koska yhteistyötä on tehty jo kauan, on se mahdollistanut toiminnan ja viestinnän kehittymisen paremmaksi ja tavoitteellisemmaksi. Tämä näkyy esimerkiksi järjestön luottamuksena opiskelijoihin päin. Korppinen kertoo, että toimintaan asetetaan aina opiskelijoiden kanssa yhteiset tavoitteet ja opiskelijat saavat perehdytyksen asiakkaiden kanssa toimimiseen. Tämä helpottaa myös opiskelijoitamme vastaamaan odotuksiin sekä kehittymään ammatillisesti uutta oppimalla.

Yhteydenpito ALISAn ja Voimalan välillä on kehittynyt vuosien varrella helpoksi ja vastavuoroiseksi, joka hyödyttää molempia osapuolia. Yhteistyömalli on muovautunut toimivaksi, joten tulevaisuudessa toimintaa on sen pohjalta sujuvaa jatkaa.

 

Emma, Markkinoinnin tradenomiopiskelija

 

Projektityö Voimalassa

Olen sairaanhoitajaopiskelija Tia, suoritin Perhehoitotyön harjoitteluni Voimalassa. Olin kuullut Voimalasta aiemmin erittäin hyviä kokemuksia, joten päätin suorittaa harjoitteluni siellä.

Erityisesti Voimaa äitiyteen-ryhmässä korostui moniammatillisuus ja sen merkitys. Voimaa äitiyteen-ryhmä koostui viidestä äidistä ja heidän vauvoistaan, ryhmän tarkoituksena oli tukea äitien jaksamista vauva-arjessa. Jokaisella ryhmäkerralla käsittelimme eri aiheita, esimerkiksi lantionpohjan lihaksia ja voimavaroja. Melkein joka ryhmäkertaan kuului jonkinnäköistä jumppaa. Sairaanhoitajaopiskelijana en ollut aiemmin perehtynyt eri lihasten jumppaamiseen tai jumpan ohjaamiseen, fysioterapian opiskelijat olivat näissä asioissa oppineempia, joten he ottivat vetovastuun sillä saralla. Oli mukavaa oppia eri alan opiskelijoilta, tulevaisuudessa asiakkaalle voi jakaa näitä fysioterapeuttiopiskelijoiden vinkkejä.

Voimalassa sain olla mukana monessa mukavassa projektissa, yhdeksi suosikikseni voin nimetä yhteistyön Liperin koulun kanssa. Kävimme kahden muun sairaanhoitajaopiskelijan kanssa pitämässä päihdevalistuksen pääasiassa kannabiksesta ja nuuskasta Liperin 9-luokkalaisille. Minulla ei ollut juurikaan aiemmin kokemusta ryhmän ohjauksesta, ja olin kokenut ryhmän edessä puhumisen erittäin epämukavana juttuna, joten projektin toteutus jännitti paljon.  Koko hommasta jäi kuitenkin erittäin positiivinen fiilis, pärjäsimme mielestäni erittäin hyvin ja toteutimme saamamme projektin onnistuneesti. Olimme valmistautuneet tehtäväämme hyvin, jonka ansiosta toteutus oli toimiva.

Harjoitteluni aikana pääsin myös osallistumaan ALISA-projektiin. ALISA –projekti tukee perheitä, joissa alaikäinen huolehtii vakavasti sairaasta, vammautuneesta tai riippuvaisesta perheenjäsenestä. Osallistuin nuortenchattiin ja ALISA-yökylään Outokummussa. Chat jäi minulle kokemuksena vajavaiseksi, koska chattiin ei osallistunut yhtäkään nuorta. Kävimme kuitenkin chattiä pitävän työntekijän kanssa läpi, millaista työskentely chatissä nuorten kanssa yleensä on. Yökylä oli kokemuksena todella mukava, oli kiva päästä tutustumaan erilaisiin perheisiin. Yhdessä leikkiminen ja pelailu oli hauskaa, tekemisen ohella oppi paljon uutta lasten kohtaamisesta.

Voimala oli kokemuksena erittäin hyvä, suosittelen lämpimästi opiskelijoita suorittamaan jonkun harjoitteluista siellä. Voimalassa oppii erityisesti projektityötä, ajanhallintaa, moniammatillisuutta ja tiimityötä.

 

Tia, sairaanhoitajaopiskelija

Voimalan asiakastarinat – kevät 2020

Keväällä 2020 Voimalassa on harjoittelussa markkinoinnin tradenomiopiskelija Emma. Emma tulee kevään aikana haastattelemaan sekä Voimalan kumppaneita että asiakkaita sarjassa “Voimalan asiakastarinat”.

Voimalan asiakastarinat: Pohjois-Karjalan Muisti ry

Yksi Voimalan pitkäaikaisista yhteistyökumppaneista on Pohjois-Karjalan Muisti ry. Haastattelin yhteistyön pohjalta Muistiluotsin toiminnanjohtaja Leena Knuuttilaa.

”Muistiluotsin tehtävänä on varmistaa maakunnassaan, että muistisairaat ja heidän perheensä saavat riittävästi tietoa muistisairauksista, ohjausta ja neuvontaa näihin liittyvistä palvelu- ja tukimuodoista ja mahdollisuuden osallistua heille tarkoitettuihin, arkea helpottaviin toimintoihin.”
(https://www.pkmuistiry.fi/6)

Muistiluotsin ja Voimalan yhteistyö on alkanut jo 2013, ja vuosien varrella opiskelijamme ovat saaneet olla sen tiimoilta mukana monenlaisessa toiminnassa. Yksi yhteistyön muodoista on Muistin virrassa-ryhmä, joka tarjoaa kuntouttavaa toimintaa ikääntyneille muistisairaille henkilöille ja heidän puolisoilleen. Ryhmää ohjaavat Voimala-opiskelijat.

Yhteistyön merkitys kiteytyy muistisairaiden, läheisten ja opiskelijoiden kohtaamisissa. Yhdessä tekeminen on tärkeää ja toimintaa kehittävää. Knuuttila kertoo toiminnan rikkovan mielikuvia ja oletuksia, ja tämän kautta tuovat opiskelijoille positiivisia kokemuksia uuden asiakasryhmän kanssa työskentelystä. Tämä voi herättää kiinnostuksen ja antaa rohkeutta hakeutua töihin esimerkiksi järjestöön tai muistisairaiden henkilöiden pariin. Muisti ry kokee opiskelijat arvokkaina kumppaneina, sillä se tuo nuorta tuulahdusta ja vaihtelua heidän omaan työyhteisöönsä. Knuuttila kehuu, kuinka hyviä opiskelijoita ammatteihin on tulevaisuudessa kasvamassa.

Myös Muisti ry:n ja Voimalan yhteiset asiakkaat ovat kokeneet yhteistyön mieluiseksi ja tarkoituksenmukaiseksi. Ikääntyneet asiakkaat arvostavat opiskelijoiden intoa ja mielenkiintoa toimintaa kohtaan. Knuuttila kertoo asiakkaiden arvostavan varsinkin opiskelijoiden toiminnan suunnitelmallisuutta.

Lopuksi vielä Knuuttilan terveiset opiskelijoillemme:

”Ole omanlaisesi, tahdo oppia, älä oleta mitään, tule rohkeasti, saa olla epävarma, kysyä, ihmetellä, löytää. Jokainen kerta on ainutlaatuinen, jokainen on ainutkertainen. Jos tahdot oppia muistiasioita, lämpimästi tervetuloa joukkoon.”

 

Emma, Markkinoinnin tradenomiopiskelija

Asiakasprosessin palvelumuotoilua Voimalassa

Syksyllä 2019 Voimalassa toteutettiin pienimuotoinen palvelumuotoilun pilotti. Tuossa pilotissa kehittämiskohteena oli Voimalan yksilöasiakasprosessien selkeyttäminen. Voimalan tutor-opettajina toimivat Anne ja Minna luotsasivat pilottia ja kirjoittivat siitä artikkelin Karelian verkkojulkaisuun Vasuun. Jutun pääset lukemaan täältä. Palvelumuotoilua on tarkoitus hyödyntää Voimalassa jatkossa joka lukukausi toiminnan kehittämisessä.