Arkistot kuukauden mukaan: huhtikuu 2020

Tapahtuman järjestäminen Voimalassa (fysioterapeuttiopiskelijan näkökulmasta)

Hei. Olen fysioterapiaopiskelija Joonas ja suoritan 3. harjoitteluani täällä Voimalassa.

Voimala poikkeaa monesta muista harjoittelupaikoista, sillä täällä otat itse vastuun omasta tekemisestä. Voimalassa tekeminen koostuu erilaisista projekteista, järjestetään esimerkiksi erilaisia tapahtumia yhteistyökumppanien kanssa. Tapahtumat ovat ympäri Joensuuta ja kohderyhmät vaihtelevat vauvoista vaareihin. Usein tapahtumaa järjestettäessä Voimalan opiskelijat saavat vapaat kädet, että mitä tehdään, kunhan pysytään sovitun teeman sisällä. Esimerkkinä opiskelija voi saada tehtäväksi järjestää ikäihmisille terveyteen liittyvän tuokion. Tuokioon usein halutaan useita aktiviteetteja, joten on hyvä hyödyntää moniammatillisuutta. Esimerkkinä tällaisessa tuokiossa fysioterapeuttiopiskelijat voivat pitää jumppaa ja puristusvoimamittausta, kun sairaanhoitajaopiskelijat voivat mitata verenpainetta, verensokeria ja keskustella mielenterveydestä ja terveydenhoitajaopiskelijat voivat ohjata ihmisiä ruokavalioista ja unen tärkeydestä.

Voimala on siis oiva paikka opetella moniammatillisuutta ja työskentelyä projekteissa. Täällä siis sinun pitää ottaa vastuuta tekemisestäsi, mutta sen avulla pystyt toteuttamaan ihmisille monenlaista erilaista aktiviteettia juuri sinun osaamisesi mukaan.

Joonas, fysioterpeuttiopiskelija

Projektityö tutuksi

Moi! Olen toisen vuoden sairaanhoitajaopiskelija, ja suoritin Voimalassa viiden viikon mittaisen Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelun. Tullessani harjoitteluun, en vielä tiennyt mitä odottaa, mutta ensimmäisen viikon kuluessa Voimalan toiminta tuli pikkuhiljaa tutuksi.

Erityisesti Voimalassa olen alusta asti pitänyt siitä, että työtä tehdään moniammatillisissa opiskelijapareissa- tai ryhmissä. Olen oppinut valtavasti uutta asiakastapaamisissa, sekä erilaisissa ryhmissä. Uskon että voin hyödyntää saamiani vinkkejä omassa työssäni myöhemmin.

Projektityöstä minulla ei ollut aikaisempaa kokemusta, enkä tarkalleen tiennyt, mitä sillä tarkoitetaan. Projekteja meidän tiimillämme oli mm. Muistin virrassa-ryhmä, sekä tiistaituokio keskussairaalan L-talon osastolle. Lisäksi olemme toteuttaneet useita yksittäisiä tuokioita ryhmissä, joissa olemme käyneet vierailemassa. Ryhmien lisäksi tiimillämme on useita yksilöasiakkaita, joilla on erilaisia tarpeita ja tavoitteita toiminnalle.

Voimalassa työskennellessä olen oppinut kantamaan vastuuta projekteista, sillä teemme lähes kaiken itse alusta asti. Se on ollut kivaa, sillä meillä on ollut melko vapaat kädet sisältöjen suunnittelussa. Olemme saaneet käyttää mielikuvitusta, ja ideoida yhdessä tiimin jäsenten kanssa. Vastuullisuutta on tuonut mm. tavaroiden varaus, hankinta ja aikataulujen järjestely. Olemme viettäneet paljon aikaa oman kampuksen ulkopuolella, ja olen tutustunut moneen ennalta tuntemattomaan paikkaan täällä Joensuussa. On ollut mukavaa, kun työtunteihin voi vaikuttaa itse, eikä harjoittelupaikassa vaadita läsnäoloa klo 8-16. Työ on osin myös itsenäistä, mutta se riippuu paljon tiimistä ja siitä, millaisia projekteja tiimillä on käynnissä. Päivien pituus vaihtelee sen mukaan, millainen viikko tiimillä on. Toisinaan työpäivä saattoi kestää neljä tuntia, ja joskus jopa kymmenen tuntia.

Fysioterapeuttiopiskelijan neljäs harjoittelu Voimalassa

Morjesta!

Olen kuudennen lukukauden fysioterapeuttiopiskelija ja tein Voimalassa neljännen harjoitteluni (8 viikkoa). Toimin enimmäkseen tiimi 2:ssa, jonka kohderyhmänä ovat työikäiset (mipä) ja ikääntyneet. Tiimissäni toimi vaihteleva määrä sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, ja fysioterapeuttiopiskelijoita, sekä liiketalouden opiskelija. Odotukseni harjoittelua kohtaan olivat aika neutraalit, en oikein tiennyt mitä odottaa. Olin toki kuullut luokkalaisteni kokemuksia projekteista, mutta halusin itse päästä näkemään mitä toiminta pitää sisällään. Projekti- ja tiimityöskentelystä minulla ei ollut juuri kokemusta.

Harjoitteluni sujui hyvin, ja sain olla mukana monen eri projektin suunnittelussa ja toteutuksessa. Ennakko-odotukseni kääntyivät ainakin neutraalista positiivisen puolelle, ja olen melko tyytyväinen työskentelyyni Voimalassa. Toki esimerkiksi varsinaista fysioterapeutin vastaanottotyötä ei Voimalassa päässyt toteuttamaan, mutta senkin edestä monia muita hyödyllisiä työtaitoja pääsin harjoittamaan. Harjoittelun aikana opin eniten tiimityöskentelytaitoja, ryhmänohjausta, sekä ikääntyneen toimintakyvyn ylläpitoa ja kuntoutusta. Myös aikatauluttaminen ja oman työajan suunnittelu ja vastuu oli otettava hyvin haltuun tässä kahdeksan viikon aikana.

Projekteista itselleni mieleisimpiä olivat ainakin Fysiotikan kanssa yhteistyössä tehty soittoergonomiaohjaus konservatorio-opiskelijoille, tuokio osasto 23L:lla, sekä esteettömyyskartoitus. Yhdellä kerralla pidimme osastolla laulutuokion ryhmälle akustisen kitaran säestyksellä. Tästä saimmekin paljon positiivista palautetta ja kiitosta sekä osastolaisilta itseltään, että osaston työntekijöiltä. Monesti saimme melko vapaat kädet toteuttaa ryhmissä erilaisia ohjelmakokonaisuuksia, toki ottaen huomioon ryhmäläisten toiveet ja Voimalan periaatteet. Esteettömyyskartoituksen teimme kahden muun fysioterapeuttiopiskelijan kanssa Joensuun ev.lut. kirkkoon, joka oli mielenkiintoinen kokemus.

Kokonaisuudessaan onnistunut harjoittelu omalta osaltani. Luulen, että aina löytyy parannettavaa esimerkiksi tiimityöskentely- ja ryhmänohjaustaidoissa. Ja erityisesti näitä taitoja Voimalassa pääsin kyllä ehdottomasti harjoittamaan.

Terveisin,
toivottavasti tuleva fysioterapeutti

Ole oma itsesi ja heittäydy!

Olen toista vuotta terveydenhoitajaksi opiskeleva, jo keski-ikään ehtinyt puhelias täti-ihminen, mutta kaukana kukkahattutädistä. Enemmän koen ”mieli käy rippikoulua” -sanonnan sopivan itseeni. Viihdyn ihmisten parissa ja varmaan siksi löysin itseni Voimalasta suorittamassa mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelua hyvällä porukalla.

Halusin ottaa blogiin aiheeksi omana itsenä olemisen ja heittäytymisen taidon. Liian usein näkee ihmisiä, jotka niin sanotusti polttavat persoonansa työssä. Tässä tapauksessa esim. hoitajasta tulee teennäinen ja vaikutelma on kylmä sekä epäaito. Toki on käyttäytymissääntöjä, minkä mukaan tulee erilaisissa tilanteissa toimia, mutta niissäkin voi toimia omana itsenään, vaikka persoonaa joutuisikin hieman rajoittamaan. Mielenterveys- ja päihdehoitotyössä aitous korostuu entisestään. Aidolta vaikuttava hoitaja tuntuu luotettavalta, vilpittömältä ja häneen on helpompi turvautua sekä tutustua.

Voimala-harjoittelussa on lupa olla aito oma itsensä. Se on koko homman pippuri ja suola, humpan juoni.  Voimalassa on tilaa kaikenlaisille ideoille ja ajatuksille, joten pääset antamaan itsestäsi paljon sekä luomaan yhdessä muiden kanssa jotakin hienoa. Erilaisia ryhmiä ohjatessa onkin rikastuttavaa, kun meitä on niin monenlaisia persoonia ja osaajia. Uskalla siis olla rohkeasti oma itsesi.

Välillä on myös virkistävää heittäytyä, käydä vähän epämukavuusalueella. Eikä mitään hätää, sieltä pääsee kyllä pois. Heittäytyminen on mukavampaa tehdä porukassa, niin itselleen ei luo liikaa paineita. Voimalassa on hyvä kokeilla tätä kimppaheittäytymistä. Haluan tähän ottaa esimerkiksi, kuinka menimme akustisen kitaran säestyksellä laulamaan psykiatriselle osastolle. Allekirjoittanut ei ole aikuisiällä laulanut selvinpäin kuin kotona tai autossa lapselleen ja sekin yleensä huutaa ”äiti älä laula”. Mutta niin vain sitä laulamaan ja soittamaan porukassa mentiin ja hyvä ettei keikkaa pukkaa näin jälkeenpäin. Se, kuinka paljon iloa tuotimme tällä heittäytymisellä psykiatrisille potilaille, teki kokemuksesta ikimuistoisen. Harvemmin sitä on kädestä pitäen, vedet silmissä kiitelty, kuinka paljon tuo laulutuokio merkitsi.

 

Kirsi, terveydenhoitajaopiskelija

Kokemukset Voimala-harjoittelusta

Hyvää alkanutta vuosikymmentä.

Olen terveydenhoitajaopiskelija Esa ja aloitin perhehoitotyön harjoitteluun Voimalassa viikolla 5. Valitsin Voimalan tavallaan varapaikaksi, jos en pääse kolmannen sektorin paikkaan. Olen todella tyytyväinen siitä, että valitsin lopulta Voimalan harjoittelupaikaksi. Tämä harjoittelujakso on ollut todella mukavaa ja tiimiläisten kanssa on ollut todella helppoa toimia. Moniammatilliseen tiimiin kuului 4 hoitajaopiskelijaa ja 2 fysioterapeuttia. Tiimissä toimiminen on ollut niin rentoa, ettei tämä tunnu melkeinpä edes harjoittelulle. Tiimi on toiminut todella hyvin yhteen heti ensimmäisestä viikosta alkaen ja kaikki projektit on hoidettu oikein mallikkaasti. Muita tiimiläisiä on tuettu ja autettu, ketään ei olla jätetty pulaan.

Toiminta Voimalassa on itseohjautuvaa – neuvoa ja apua on saanut, kun on pyytänyt. Projektityöskentely on ollut todella mielekästä, koska esimerkiksi suunnittelun ei tarvitse tapahtua aina koululla, vaan siellä missä kukin itse haluaa ja tiimin kanssa sovitaan. Harjoittelun aikana on tullut opittua hallitsemaan omaa ajankäyttöä ja organisoimaan asioita. Fysioterapeuttien kautta saatu tieto on auttanut itseänikin ymmärtämään asioita paremmin. Toiminta on ollut todella paljon erilaisten ryhmien ohjausta ja erilaisten projektien tekemistä. Ryhmänohjauksessa on ollut todella paljon apua fysioterapeuttien kokemuksesta ryhmiin liittyen. Tämän koen todella positiiviseksi asiaksi, koska meillä hoitopuolen koulutuksessa ei ole ryhmänohjaukseen liittyen ollut oikein mitään.

Harjoittelua Voimalassa voin suositella kaikille, jotka haluavat kehittää moniammatillista osaamista, tiimityöskentelyä, oman ajan hallintaa ja projektityöskentelyä.

 

Esa, terveydenhoitajaopiskelija