Arkistot kuukauden mukaan: joulukuu 2020

Toimiva yhteistyö tiimin sisällä

Olen Jenna ja opiskelen toista vuotta fysioterapiaa Kareliassa. Teen toisen työharjoitteluni Voimalassa. Työharjoitteluni pituus on viisi viikkoa, joista nyt on menossa viikko neljä ja tuntuu, että viikot vain hujahtavat ohi. Työtä on ollut sopivasti ja tässä harjoittelussa on saanut käyttää paljon aikaa erilaisten ryhmien suunnitteluun ja on ollut mukavaa, kun ei ole tarvinnut kiirehtiä projektien suunnittelun kanssa. Olen kuulunut harjoitteluni ajan 2. tiimiin ja asiakaskuntamme on muodostunut ikäihmisistä. Harjoitteluni ajan tiimiini on kuulunut lisäksi kaksi muuta fysioterapeuttiopiskelijaa sekä yksi sairaanhoitajaopiskelija. Tiimimme on ollut aivan huippu, joten päätin kirjoittaa siitä, että mitä hyvä yhteistyö tiimin sisällä tarkoittaa tässä harjoittelussa ja miten se vaikuttaa harjoittelun sujumiseen.

Tiimissämme meininki on ollut todella rento koko harjoittelun ajan ja keskustelu on ollut hyvin avointa. Tiimissä kaikki ottavat toisensa huomioon ja kaikkien mielipidettä arvostetaan. Erityisen mahtavaa on ollut se, että ei ole tarvinnut jännittää oman tiimin seurassa tai, että kertaakaan ei ole tullut sellainen olo, että en kehtaisi sanoa jotakin mielipidettäni ääneen. Tiimissämme on ollut alusta asti myös vahva luottamus toisiimme, eli ei ole kertaakaan tarvinnut miettiä, että hoitaako jokainen oman osansa vaiko ei. Erilaisten projektien suunnittelu on mennyt tiimillämme todella tasa-arvoisesti, ja kaikki ovat saaneet äänensä kuuluviin ja työpanoksensa näkyviin.

Näin harjoittelun loppupuolella päällimmäisenä on kiitollisuus omaa tiimiä kohtaan, sillä en olisi parempaa tiimiä harjoitteluni ajalle voinut toivoa. Tiimissämme jokaisella oli omat vahvuutensa ja osasimme tiiminä hyödyntää niitä hyvin. Tässä harjoittelussa oma tiimi on siinäkin mielessä merkityksellinen, sillä harjoittelun aikana tulee käydä paljon reflektiota oppimisesta ja tiimissämme palautteen antaminen oli kannustavan kehittävää, sillä on tärkeää nostaa esille niin kehittämisen kohteet, kuin onnistumiset. Nyt harjoittelun loppusuoralla voin todeta, että hyvin toimiva tiimi on avaintekijä harjoittelun onnistumiseen.

 

Jenna, fysioterapeuttiopiskelija

Työskentely ikäihmisten kanssa

Moikka!

Olen Siiri, neljännen lukukauden fysioterapeuttiopiskelija ja harjoitteluni Voimalassa on toinen työharjoitteluni opintojeni aikana. Tulin harjoitteluun Voimalaan, koska halusin saada harjoittelupaikastani aivan toisenlaisen kokemuksen, kuin ensimmäisestä harjoittelustani, jonka suoritin julkisessa terveyskeskuksessa. Mielestäni on tärkeää tehdä harjoittelut mahdollisimman erilaisissa ympäristöissä, jotta oma ammatillinen näkökulma kehittyy mahdollisimman laajaksi. Erilaisten harjoitteluiden kokeminen antaa myös hyvää osviittaa siitä, mitä tulevaisuuden työnä haluaisi tehdä ja mihin mahdollisesti erikoistua tai suuntautua. Työskentelen harjoitteluni aikana 2. tiimissä, eli asiakkaani ovat pääasiassa ikäihmisiä, muutamaa poikkeustapausta lukuun ottamatta. Harjoittelun aikana olen siis saanut kokemusta heidän kanssaan työskentelemisestä, ja oppinut kiinnittämään huomiota asioihin, jotka korostuvat heidän kanssaan työskennellessä.

Valitsin blogipostaukseni aiheeksi ikäihmisten kohtaamisen, sillä Voimalassa työskennellessä tapaamme vanhoja ihmisiä päivittäin erilaisissa tilanteissa; ryhmänohjauksissa, kotikäynneillä ja yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa. Ikääntyneiden asiakkaiden kohtaamisessa korostuu mielestäni empaattisuuden merkitys, sanatarkka kuuntelu sekä riittävä äänenkäyttö. On myös kiinnitettävä huomiota sanavalintoihin; usein me nuoret puhumme hieman eri termeillä kuin vanhempien ikäluokkien ihmiset, mikä saattaa aiheuttaa sekaannuksia.

Monille ikääntyneille kotikäyntimme ovat saattaneet olla päivän, tai jopa viikon odotetuin kohokohta tai jopa ainoa ihmiskontakti. Varsinkin näin poikkeusaikana vanhukset liikkuvat vähemmän kodin ulkopuolella, jolloin sosiaalisten kontaktien määrä on ollut tavallistakin vähäisempää. Useilla tapaamisilla asiakkaille keskeistä muun harjoittelun ja terapian ohella onkin ollut juuri keskustelu; usein kivut ja muut vaivat ovatkin helpottaneet jo sillä, että joku on vieressä, ymmärtää ja kuuntelee samalla, kun on toteutettu terapiaa. Hyvän vanhustyö koostuukin mielestäni kohtaamisista, jotka vahvistavat ikääntyneen voimavaroja ja vähentävät hänen haavoittuvuuden kokemustaan. Hyvä vanhuus tulisi olla kaikkien ikääntyneiden tasavertainen oikeus, joten työskennellään yhdessä sen eteen.

 

Siiri, fysioterapeuttiopiskelija

Erilaisten ryhmien ohjaaminen Voimalassa

Hei!

Olen Mikko, toisen vuoden fysioterapeuttiopiskelija ja suoritin Voimalassa toisen harjoitteluni. Olin Voimalan tiimissä numero yksi, joka toimii lasten, nuorten ja työikäisten parissa. Tässä postauksessa kerron minkälaisia ryhmiä Voimalassa on ja minkälaista niiden ohjaaminen on ollut.

Ryhmät ovat olleet todella erilaisia. Olemme ohjanneet muun muassa pieniä päiväkoti-ikäisiä lapsia, kouluikäisiä lapsia, nuoria ihmisiä ja työikäisiä äitejä sekä johonkin sairauteen sairastuneita eri ikäisiä. Ryhmät ovat olleet hyvin erilaisia, mikä onkin rikkaus, kun suorittaa harjoittelua Voimalassa. Voimalassa toiminta on moniammatillista, joten olen päässyt käyttämään myös muiden ammattitaitoa hyödyksi meidän ohjatessa erilaisia ryhmiä. Asioihin on löytynyt erilaisia näkökulmia ja sitä kautta olen oppinut paljon.

Ryhmien ohjaamisessa tulee ottaa huomioon monta asiaa; esimerkiksi kohderyhmä, ryhmän taso, vuorovaikutus, tila, ohjauksen tavoite (sosiaalinen, kognitiivinen ja motorinen), ryhmän koko, aikataulu ym. Alussa on tärkeää ryhmäytyminen ja selkeä aloitus sekä lopetus. Voimalassa ryhmänohjauksissa saa käyttää paljon luovuutta ja suunnitteluun on varattu usein hyvin aikaa ja myös vastuunotto ja aloitteellisuus korostuu. Olemme pyrkineet pitämään ryhmissä yllä rentoa fiilistä, turvallista ilmapiiriä ja avointa vuorovaikutusta.

Kaiken kaikkiaan Voimala tarjoaa hyvän mahdollisuuden erilaisten ryhmien ohjaukseen ja sen harjoitteluun. Tästä on paljon hyötyä myöhemmin työelämässä. Voimalassa on monta ryhmää, joissa on mahdollista kokea vertaistukea, mikä on tärkeää monelle. Se auttaa ymmärtämään, ettei ole yksin ajatustensa tai ongelmiensa kanssa, vaan moni muukin tuntee samoin.

Mikko, fysioterapeuttiopiskelija

Yksinäisyys

Heippa!

Olen sairaanhoitajaopiskelija ja suoritin Voimalassa ikäosaamisen harjoitteluni.

Olen pitänyt Voimalassa työskentelystä paljon, sillä Voimalan ympäristö poikkeaa paljon normaaleista hoitotyön ympäristöistä, joissa olen aiemmin työskennellyt. Pidin erityisesti siitä, että yksilöasiakkaille on aikaa.

Päätin kirjoittaa yksinäisyydestä.

Kuva: Bing

Yksinäisyys on kaikille tuttua ja valitettavasti yksinäisyys koskee monesti juuri ikäihmisiä.

Perhe voi olla kaukana, puoliso menehtynyt ja toimintakyky ei anna periksi lähteä liikkeelle.

Hoitaja voi olla ainoa sosiaalinen kontakti koko viikkoon. Hoitaja voi olla ainoa, joka koskettaa. Hoitaja voi olla ainoa, jonka kanssa puhua.

Hoitotyössä ja yksilöasiakkaiden tapaamisissa korostuu ihmisyys. Kohtaamisen pitää olla kunnioittavaa, vaikka olisi kuinka kiire. Koskettaa ja kysellä kuulumisia. Hymyillä.

Yksinäisiä on joka ikäluokassa.

Kuva: Bing

Tärkeää on hymyillä opiskelutoverille, bussissa istuvalle kanssamatkustajalle ja kaupankassalle. Hymy vie vain hetken ja sillä saa aikaan hyvän mielen.

Kysyä ”Mitä sinulle kuuluu?” ja pysähtyä oikeasti kuuntelemaan toista.

Se, että muistaa soittaa iäkkäälle sukulaiselle ja sanoa ystävälle, kuinka tärkeä tämä on.

Hymyillään ja halataan 😊

 

Riina, sairaanhoitajaopiskelija