Arkistot kuukauden mukaan: tammikuu 2021

Etäyhteyksistä onnistumisiin

Hei kaikille!

 

Olen viimeisen vuoden sairaanhoitajaopiskelija, joka on suorittamassa Perhehoitotyön harjoittelua Voimalassa. Aloitimme muutaman luokkalaisen kanssa harjoittelun Voimalassa marraskuussa ja pääsimme muutaman viikon työskentelemään normaalisti, mikä oli hyvä. Saimme alussa tuntumaa, kuinka ohjata vertaisryhmiä ja opetuksia lähikontaktissa, tietysti maskit kasvoilla. Puolivälissä harjoittelua valitettavasti Joensuun alueella siirryttiin kiihtymisvaiheeseen, jolloin jouduimme sopeutumaan yllättäviin muutoksiin. Lyhyellä varoitusajalla siirsimme vertaisryhmien ohjaukset etäohjauksiksi ja varauduimme pitämään muut ohjaustunnit etäyhteyden avulla. Onneksemme huomasimme, että tämä kävi yllättävän helposti. Voimalassa oltiin jo ennakkoon varauduttu mahdolliseen etäohjaukseen sekä toteutukset oli suunniteltu mukautuvasti.

Etäohjaaminen opettikin paljon, sillä siinä täytyi miettiä eri tekniikoita kuten esimerkiksi, kuinka saada osallistujat osallistumaan aktiivisesti ohjaukseen ruudun toiselta puolelta ja mitä asioita ohjauksessa täytyi ottaa huomioon. Voimalassa on päässyt hyvin myös ryhmien ohjaamisen makuun sekä kehittymään moniammatillisesti itsekin, sillä itsekin on päässyt vetämään myös jumppia sekä olemaan erilaisissa opetuksellisissa tilanteissa. Niin sanottu asiantuntijan rooli on toki myös vaatinut paljon isojen tietopakettien hallintaa sekä nopeaa oppimista, mutta tässä auttaa hyvin priorisointi sekä hyvä suunnittelu. Kalenteri on siis ollut kovassa käytössä.

Kaiken kaikkiaan Voimala on antanut paljon itsevarmuutta ryhmien ohjaamiseen, suunnitteluun ja luottoa omaan tekemiseen. Monesti hyvän tekemisen meininki on välittynyt ruudun toiselle puolelle, jolloin on myös samalla saanut välittömän positiivisen palautteen ohjattavilta takaisin. Koronasta huolimatta, Voimalassa on päässyt mukavasti tekemään monipuolisesti erilaisia projekteja, jotka ovat vahvistaneet omaa osaamista lisää.

Miselle, sairaanhoitajaopiskelija

Ohjauksella opittua

Heippa vaan kaikille!

Mie olen Kaisa ja opiskelen toista vuotta sairaanhoitajaksi Karelia-ammattikorkeakoulussa. Suoritan tällä hetkellä ikäosaamisen harjoittelua Voimalassa ja olen saanut paljon oppia lyhyessä ajassa. Aluksi Voimala oli miulle tuntematon paikka, vaikka se sijaitseekin koulumme tiloissa. Lähdin tekemään harjoittelua tavoitteena uusien työskentelytapojen ja asioiden oppiminen. Tähän tavoitteeseen olen jo päässyt, vaikka harjoitteluani on vielä jäljellä 1,5 viikkoa.

Uusimpana oppina miulle on noussut ohjaamisen taito. Aikaisemmat ohjaamiskokemukset ovat jääneet hieman suppeammaksi, mutta Voimalan ikäosaamisen harjoittelussa olen päässyt harjoittelemaan tätä taitoa liikunnallisen ohjaamisen kautta. Aluksi ohjaaminen tuntui vieraalta, vaikka olen itse käynyt paljon ohjatuilla jumppatunneilla. Osa liikkeistä ovat olleet miulle siis jo tuttuja. Ohjaukseen olen saanut paljon opastusta harjoittelua tekeviltä fysioterapia opiskelijoilta ja opiskelijoilta, joille ohjaaminen on tuttua muista opinnoista. Ohjauksen lisäksi on pitänyt kiinnittää huomiota kohderyhmään eli ikäihmisiin. Myös heidän voimatasonsa huomioon ottaminen on ollut harjoittelussani tärkeää ja olen päässyt suunnittelemaan juuri heille sopivia harjoitteita.

Päällimmäisenä oppina miulle on jäänyt mieleen, ohjauksen ja ikäihmisten lisäksi, tiimityöskentely, joka korostuu Voimalassa. Hyvällä ja kannustavalla tiimityöllä pääsemme haluttuihin lopputuloksiin kaikessa, mitä teemme! Tästä on siis hyvä jatkaa. Hyvä MYÖ!

Kaisa, sairaanhoitajaopiskelija

Tiimissä työskentely

Moikka moi! Täällä höpöttelee toisen vuoden sairaanhoitajaopiskelija Ella. Suoritin Voimalassa viisi viikkoa kestäneen mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelun. Päädyin tekemään harjoittelun Voimalaan, koska olin kuullut, että se on hieman erilainen kuin tavallisesti paikat, joissa olen tottunut harjoitteluja tekemään. Ajattelin, että tämä voisi olla mukavaa vaihtelua osastotyölle. Työskentelyn projektiluontoisuus ja moniammatillisuus kiinnostivat minua paljon. Aluksi tuntui hämmentävältä, miten työskennellään ilman ohjaajan jatkuvaa läsnäoloa. Vastuu omasta työskentelystä korostui tässä harjoittelussa.

 

Nyt mennään valitsemaani aiheeseen eli tiimissä työskentelemiseen Voimalassa. Voimalassa on siis kaksi tiimiä, tiimi 1 ja tiimi 2. Näiden tiimien sisällä on myös pienempiä tiimejä, joissa toteutetaan erilaisia projekteja. Tiimit voivat myös tehdä yhteistyötä keskenään. Tiimityöskentelyssä on tärkeää, että jokainen mukana oleva tekee oman osansa ja osallistuu aktiivisesti tiimin toimintaan ja projektien suunnitteluun. Meidän tiimissämme työskentely sujui loistavasti. Avoin ilmapiiri vallitsi ja omia ideoita pystyi avoimesti tuomaan esille, mikä on tiimityöskentelyssä tärkeää. Tärkeää on olla täsmällinen ja pitää kiinni sovituista aikatauluista sekä ilmoittaa, jos niihin tulee muutoksia, kuten sairastumisen tai myöhästelyt. Tiimissä täytyy osata ottaa esille, jos on huolia/murheita tiimin toimintaan tai jäseniin liittyen. Toimivan tiimityön perusta on luottamuksellisuus yhteen hiileen puhaltamisen meininki.

Voimalassa tiimit ovat moniammatillisia, eli työskentelyssä voi olla mukana niin meitä sairaanhoitajaopiskelijoita kuin fysioterapia- tai sosionomiopiskelijoitakin. Työskentelyssä voimme oppia toisiltamme paljon uutta ja sellaista, mitä emme olisi osanneet itse edes ajatella. On rikkaus, miten projekteissa voidaan tuoda monia näkökulmia ja jokainen tuo omaa osaamistaan projektiin ja tämä antaa itselle onnistumisen kokemuksia. Itse sain tehdä Omaisvoima-ryhmää yhteistyössä sosionomiopiskelijoiden kanssa ja parissa projektissa oli fysioterapiaopiskelija mukana.

Haluan vielä tähän lopuksi tuoda esille, mitä erityisesti opin harjoittelussani Voimalassa. Tiimityöskentelytaidot ovat luonnollisesti ottaneet harppauksen eteenpäin ja pääsin kehittämään itseäni esillä olemisessa, joka ei ole ollut vahvuusaluettani. Korostan kuitenkin oman työskentelyn suunnittelua ja erityisesti aikataulutusta. Kalenterin käyttö on siis tullut tutuksi. Suosittelen Voimalaharjoittelua, mikäli haluaa kokea hieman erilaisen harjoittelun ja missä pääsee olemaan itse vastuussa projektien toteutumisesta. Kaikin puolin positiivinen kokemus!

Ella, sairaanhoitajaopiskelija