Aihearkisto: Yleinen

Itsenäinen työote & mielikuvituksen käyttö

Moikka! Olen Alina, toisen vuoden fysioterapeuttiopiskelija Karelia AMK:ssa ja suoritin Voimalassa toisen käytännön harjoitteluni. Voimalassa toimitaan moniammatillisissa tiimeissä ja harkkapäivät koostuvat monista erilaisista mielenkiintoisista projekteista.

Koin harjoittelun alussa hiukan hankalaksi sen, kun ei ollut koko aikaa ohjaajaa tukemassa vierellä ja antamassa neuvoja omaan tekemiseen. Opin kuitenkin nopeasti, että juuri tästä syytä Voimalassa joutuu ja pääsee opettelemaan paljon uutta. Itsenäinen työote kantaa Voimalan projekteja. Tällainen työskentelytapa tuo mukanaan vastuuta, mutta myös valtaa ja hurjasti erilaisia vaihtoehtoja. Jokainen pääsee tuomaan omat ajatuksensa ja ideansa esille ja käyttämään mielikuvitusta projektien toteutustapoja suunniteltaessa.

Joillakin mielikuvituksen käyttö, itsenäinen työote ja vahva luotto omaan osaamiseen ovat jo olemassa, ja joillakin taas niiden saavuttaminen vaatii vielä työtä. Itse kuulun tähän jälkimmäiseen porukkaan, mutta voin silti sanoa, että Voimalan harjoittelu kehitti minussa juuri näitä ominaisuuksia ja toi hurjasti varmuutta omaan tekemiseen sekä omiin ideoihin uskomiseen. Uskon myös, että vaikka kokisit olevasi näissä jo vahvoilla, niin lisäharjoitus ei ole koskaan pahaksi. Näin ollen Voimala sopii monenlaisille oppijoille ja persoonille harjoittelupaikaksi.

Haluan vielä tuoda esille yhden asian, jonka itse koin tärkeäksi harjoitteluni aikana. Nimittäin se, että Voimalassa on oikeasti aikaa reflektoida ja analysoida omaa oppimista, mikä auttaa itsensä kehittämisessä ja ammatillisen varmuuden saavuttamisessa.

Tsemppiä kaikille opintoihin & mukavia sekä antoisia harjoitteluja!

Kuva: PixaBay

 

 

 

 

 

 

Alina, fysioterapeuttiopiskelija

Ajanhallinta

Hei! Tässä Leena, Elena ja Maari. Olemme toisen vuoden sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoita ja suoritamme Mielenterveys- ja päihdetyönharjoittelua Voimalassa. Voimala on ollut harjoittelupaikkana varsin mielenkiintoinen. Olemme päässeet tutustumaan monipuolisesti erilaisiin projekteihin. Työ on ollut itsenäistä ja vastuuta opiskelijoille on annettu paljon. Voimalassa ei ole varsinaista harjoittelun ohjaajaa, vaan tuki muodostuu oman tiimin jäsenistä. Harjoittelu vaatii opiskelijoilta heittäytymistä ja luovuutta. Myös projektien suunnittelu, toteutus ja aikataulutus on opiskelijoiden omalla vastuulla. Ajanhallinnan tärkeys on korostunut tässä harjoittelussa ja olemmekin saaneet siitä hyvää oppia.

Kukaan meistä ei aiemmin juuri käyttänyt kalenteria, mutta harjoittelun myötä olemme saaneet siitä positiivista kokemusta. Meillä on ollut useita projekteja yhtä aikaa meneillään ja niiden aikatauluttaminen on ollut suunnittelun, tiimityöskentelyn ja työn sujuvuuden vuoksi välttämätöntä. Voimala-harjoittelussa opiskelijalla on vastuu siitä, että harjoittelutunnit tulevat täyteen ja siitäkin syystä omien aikataulujen suunnittelu on erityisen tärkeää. Ajanhallintaan panostaminen on lisännyt omaa hallinnantunnetta ja varmuutta itse työssä. Toivomme kovasti, että voimme hyödyntää oppimaamme myös tulevaisuudessa.

Kuva; Pixabay

 

 

 

 

 

 

Hoitotyön opiskelijat Elena, Leena & Maari

Terveydenhoitajaopiskelijana Voimalassa

Hei!

Olemme 3.vuoden terveydenhoitajaopiskelijat Sanni ja Janita. Suoritamme Voimalassa ikäosaamisen harjoittelua, joka kestää 6 viikkoa. Haimme Voimalaan, jotta saisimme kokemusta tiimityöskentelystä ja moniammatillisesta yhteistyöstä. Meidän tiimissä on 9 henkilöä, joista 2 on fysioterapeuttiopiskelijoita, 2 sosionomiopiskelijaa ja muut terveydenhoitajaopiskelijoita.

Harjoittelun aikana olemme kiinnittäneet huomiota tiimityöskentelyn tärkeyteen. Tiimityöskentely vaatii jokaiselta jäseneltä 100% panostusta, jotta yhteistyö olisi mahdollisimman sujuvaa ja mielekästä. Jokaisen tiimin jäsenen kuuluu ottaa vastuuta omasta työskentelystään, mutta myös pystyä työskentelemään yhdessä tiimin kanssa. Alussa olisi hyvä laatia koko tiimille yhteiset pelisäännöt, joita jokainen noudattaa. Ryhmäytyminen on oleellinen osa tiimin hyvän ryhmähengen muodostumisessa. Tiimityöskentelyssä on myös tärkeää antaa rakentavaa palautetta muille tiimiläisille ja myöskin puhua avoimesti. Voimala-harjoittelussa ei ole niin sanotusti omaa ohjaajaa, joten kaikki palautteet, kysymykset ja muut mietteet tulee käydä yhdessä keskenään tiimin jäsenten kanssa läpi.

Kuva: Pixabay

Meillä ei ollut ennen harjoittelun alkua käsitystä, mitä moniammatillinen yhteistyö tarkoittaa. Harjoittelun edetessä huomasimme, kuinka tärkeää tämä on ammatti-identiteetin kehittämisessä. Olemme saaneet paljon uutta tietoa ja taitoa esimerkiksi ryhmien erilaisten harjoitteiden pitämisestä. Fysioterapeuttiopiskelijat ovat tuoneet uusia näkemyksiä heidän ammattialastaan, joita olemme pystyneet hyödyntämään oman alan työskentelyssä.

Terveydenhoitajaopiskelijana voimme suositella Karelian Voimalaa harjoittelupaikaksi, koska tämä on loistava oppimisympäristö yksilö- ja ryhmäohjauksille, projektityölle ja moniammatilliselle tiimityölle.

 

Terveydenhoitajaopiskelijat Sanni & Janita

Fysioterapeuttiopiskelijana Voimalassa

Olen Katja ja opiskelen fysioterapeutiksi. Aloitin juuri syksyllä kolmannen vuoden opiskelut. Voimalassa suoritan toisen harjoitteluni eli yhteensä 216h. Työskentelin tiimissä 2, jossa oltiin enemmän tekemisissä ikääntyneiden kanssa. Tässä postauksessa kerron millaisia kokemuksia olen harjoitteluni aikana saanut ja millaisia tehtäviä fysioterapeuttiopiskelijana Voimalassa voi olla.

Voimalassa työskennellään moniammatillisissa tiimeissä. Minun tiimissäni on harjoitteluni aikana ollut sosionomiopiskelijoita, terveydenhoitajaopiskelijoita sekä muita fysioterapeuttiopiskelijoita. Tiimityöskentelyssä on mahdollista konsultoida muiden alojen opiskelijoita ja hyödyntää heidän tietotaitoaan. Lisäksi pääsee hyödyntämään omaa tietotaitoa muiden harjoittelussa olevien opiskelijoiden kanssa. Parhaimmillaan kanssakäyminen on molemmin puoleista tiedon vaihtamista, toisen henkilön mielipiteiden kuuntelemista ja omien mielipiteiden perustelua. Tällainen työskentely johtaa hyvin tehtyihin suunnitelmiin ja onnistuneeseen hankkeen sisältöön.

Tehtävät harjoittelun aikana on selvittää hankkeen aikataulut ja sisältö yhteistyökumppanin kanssa, suunnitella sisältö toiveiden mukaisesti, toteuttaa sisältö, esim. ryhmänohjaus tai asiantuntijailtapäivä ja reflektoida nämä kaikki vaiheet realistisesti. Ryhmänohjaus ja suunnittelu tulee tutuksi jo muiden fysioterapia-alan opintojen parissa. Onkin hyvä jakaa kokemuksia muiden alojen opiskelijoiden kanssa, koska heille nämä eivät ole niin arkipäivää.  Itseään pääsee haastamaan, koska uusia ryhmätuokioita on useita joka viikko. Osallistujat ovat monipuolisia, joten oma osaaminen kehittyy myös varmasti.

Hanketyöskentely on taas erittäin uutta fysioterapeuttiopiskelijalle. Erilaisen harjoittelusta tekee myös sen, että opiskelija on itse vastuussa aikatauluista ja hankkeiden etenemisestä. Jos kalenterin käyttö ei ole onnistunut ennen Voimala harjoittelua, siellä sen viimeistään oppii. On hyvä oppia mitä muuta hanketyöskentely vaatii pelkän toteutuksen lisäksi. Viimeisin vaihe on huojentavin eli, kun hanke saadaan toteutettua valmiiksi ja palaute on positiivista.

Kokonaiskuvana tämä harjoittelu on ollut antoisa. Sen erilaisuus ja tiimityöskentely ovat tuoneet sopivaa vaihtelua ohjaajalähtöisiin harjoitteluihin verrattuna. Parasta kuitenkin on ollut tutustua uusiin ihmisiin ja saada jopa uusia ystäviä. Vaikka aina ei voi kaikesta olla samaa mieltä, voi silti keskustelun pitää hyvän tuulisena ja näin saada paljon aikaan hyviä kokemuksia. Voimalassa kommunikointitaitoja on mahdollisuus kehittää ja saada parempaa kuvaa siitä millä tasolla ne ovat. Onnistuneeseen tiimityöskentelyyn tarvitaan kaikilta yhtenäistä panosta ja pitää myös olla valmiina antamaan itsestään kaikkensa joka päivä.

 

Terveisin,
fysioterapeuttiopiskelija Katja

Ikäosaamisen harjoittelu Voimalassa

Moikka kaikille!

Olen kolmannen vuoden terveydenhoitajaopiskelija ja olen suorittamassa ikäosaamisen harjoittelua Voimalassa. Kaiken kaikkiaan harjoittelujaksoni pituus on kuusi viikkoa ja nyt näistä viikoista minulla on menossa jo viides. Viikot ovat siis menneet vauhdilla ja hommaa on ollut juuri sopivasti. On jotenkin hassua ajatella ensimmäistä päivää Voimalassa. Se tuntuu jotenkin jopa hieman kaukaiselta. Osa meidän tiimiläisistä oli minulle jo ennestään tuttuja, mutta osa taas aivan uusia kasvoja. Silloin ei vielä osannutkaan ajatella miten huippu tiimihenki meille muodostuisi tulevien viikkojen aikana. Työskentely tiimissä on ollut rentoa ja huumoria meidän tiimistämme ei ole ainakaan puutunut!

Voimalassa olen päässyt toteuttamaan erilaisia ryhmänohjauksia, projekteja ja kampanjoita. Meillä on ollut myös yksilöasiakkaita, joiden ohjausta olemme toteuttaneet työpareittain. Meidän moniammatillinen tiimimme on koostunut fysioterapeutti-, sosionomi- ja terveydenhoitajaopiskelijoista. On ollut mielenkiintoista verrata tietoja ja taitoja muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Meidän koulutusohjelmassamme on ollut hyvin vähän moniammatillista yhteistyötä, joten Voimalassa on hyvä mahdollisuus päästä tutustumaan siihen.

Kuva; Pixabay

Voimalassa olemme päässeet oman tiimin kanssa yhteistyössä suunnittelemaan työaikojamme ja aikatauluttamaan toimintaamme. Kalenteri on ollut oiva apuväline tässä. Suosittelen sitä ehdottomasti jokaiselle Voimalaan harjoitteluun tulevalle! Se helpottaa työskentelyä ja auttaa pysymään mukana siinä, että missä pitäisi olla menossa, milloinkin. Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen, että valitsin harjoittelupaikaksi Voimalan. Se on hyvä oppimisympäristö meille opiskelijoille ja tarjoaa mahdollisuuden vastuun ottamiseen sekä tiimityöskentelyyn!

 

Terveydenhoitajaopiskelija Karoliina

Fysioterapeuttiopiskelijana moniammatillisessa työryhmässä

Olen Aleksi, 3 vuoden fysioterapeuttiopiskelija ja suoritin 3 harjoitteluni Voimalassa. Päätin kirjoittaa blogini moniammatillisuudesta Voimalassa ja nimenomaa fysioterapeuttiopiskelijan näkökulmasta. Aiheen valinta oli sinänsä luontevaa, koska tässä harkassa ollaan eri alojen opiskelijoiden kanssa.

Työskentely Voimalassa on tuonut uusia kavereita ja uuden asian oppimista. Ryhmäytyminen on tapahtunut erittäin nopeasti ja minut otettiin nopeasti mukaan toimintaan. Alussa työskentely oli vähän hakemista, mutta loppujen lopuksi kaikista ryhmistä ja yksilöasiakkaista oli hyvin perillä. Tässä harjoittelussa työskentely painottui iäkkäiden parissa, joka oli osittain jo tuttua aikaisempien kurssien myötä. Yleensä ryhmänohjaukset painottuivat asiakkaiden aktiivisuuden edistämiseen tai muuhun yleiskunnon ylläpitämiseen. Mielestäni tämä toi lisää itsevarmuutta ohjaamiseen, yksilöiden kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen.

Työskentelin Voimalassa yhden fysioterapeuttiopiskelijan lisäksi viiden terveydenhoitajaopiskelijoiden kanssa. Niin kuin aiemmin mainitsin, työtehtävät ovat pääsääntöisesti iäkkäiden parissa, joten ohjaukset painottuivat fyysisen aktiivisuuden edistämiseen. Olisin jäänyt kaipaamaan enemmän terveydenhoitajilta uusia niksejä, joita olisi voinut hyödyntää työelämässä tai ihan vaan arkielämässä. Keskustelin terkkareiden kanssa siitä, että mitä he ajattelevat tästä harjoittelusta. He jäivät kaipaamaan enemmän terveydenhoitajien juttuja tässä harjoittelussa mutta olivat mielissään siitä, että oppivat fysioterapian alasta paljon.

Voimalassa ollaan pelkkien projektien parissa ja se opettaa paljon ottamaan vastuuta koko hommasta. Se pakottaa olemaan luova tuntien suunnittelussa, joka kantaa hedelmää tulevaisuudessa. Työpäivät olivat vaihtelevia ja joustavia ja itse sai pääosin valita työaikansa, kunhan kaikki hommat tuli hoidettua. Tällaista harkkapaikkaa ei varmasti joka paikasta löydy, joten kokemuksena tämä oli varsin mielenkiintoinen ja opettavainen. Voimala sopii varsinkin niille opiskelijoille, jotka haluavat ottaa vastuuta omasta tekemisestään ja haluavat suunnitella omanlaisiaan tuntisuunnitelmia. Luovuutta tässä harkassa tarvitaan ja onkin erityisen suotavaa, koska monesti asiat tuppaavat toistamaan ja muistuttamaan toisiaan. Samalla sitä taitoa pystyy oppimaan ja harjaannuttamaan. Lisäksi tiimiläiset ovat tukemassa ja antamassa uusia näkökulmia eri ideoihin.

 

Aleksi, fysioterapeuttiopiskelija

Hymy maskin alla

Moi!

Olen kolmannen vuoden terveydenhoitajaopiskelija ja suoritin Voimalassa ikäosaamisen harjoittelun syksyllä 2020. Koronaviruspandemian vuoksi meitä ohjeistettiin käyttämään kaikissa asiakastilanteissa joko kasvomaskia tai läpinäkyvää visiiriä. Itse käytin suun ja nenän peittävää maskia, koska kertakäyttöisyytensä ansiosta koin sen helpommaksi ottaa mukaan esimerkiksi kotikäynneille. Visiirin hyötyihin taas kuuluu ehdottomasti se, että se ei peitä kasvoja, mutta miinuspuolena koin äänen ”kaikumisen” visiirin sisällä. Lisäksi visiiri täytyy muistaa desinfioida jokaisen käyttökerran jälkeen.

Harjoittelun aikana tapasin paljon asiakkaita, lähinnä iäkkäämpiä, joista moni tuntui harmittelevan sitä, kun he eivät näe kasvojamme maskin takaa. Toki he ymmärsivät tilanteen ja sen, miksi me käytämme maskeja. Ohjaustilanteet ja keskustelut eivät asiakkaiden mielestä tunnu niin henkilökohtaisilta, ja ilmeet jäävät kokonaan piiloon. Monet myös kertoivat, että jos ohjauksessa jokin asia jäisi kuulematta, he yrittäisivät lukea sen ohjaajan huulilta. Mutta nyt, kun meillä on maskit naamalla, ei sekään onnistu. Maskit siis hankaloittavat puheen kuulemista ja lisäksi piilottavat osan ohjaajan persoonasta.

Itseänikin harmitti se, etteivät asiakkaat näe kasvojamme kokonaan, koska ilmeet ovat suuri osa ihmisten välistä vuorovaikutusta. Usein ilmeet kertovat enemmän kuin sanat, ja niistä voi huomata esimerkiksi hyväntuulisuuden, hyväksynnän tai luottamuksen. Pienikin hymy voi tuoda paljon iloa asiakkaan päivään. Vaikka tässä nykytilanteessa maskit peittävätkin hymymme, ilahduin kuullessani erään asiakkaan kertovan hymyn näkyvän myös silmistä.

 

Katriina, terveydenhoitajaopiskelija

Pakohuonepelin rakentaminen mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelussa

Olemme sairaanhoitajaopiskelijoita, jotka suorittavat Voimalassa mielenterveys- ja päihdetyönharjoittelua.  Päätimme kirjoittaa pakopelin suunnittelusta ja valmistelusta harjoittelumme aikana, koska se oli meidän pääprojektimme ja vei suurimman osan harjoittelu tunneista. Kenelläkään meistä ei ollut aiempaa kokemusta pakohuonepeleistä, minkä takia projektin aloittaminen tuntui erittäin haasteelliselta ja stressaavalta. Saimme aiheeseen kuitenkin hyvän koulutuksen ja ohjeistuksen, jonka kautta oli helpompi lähteä rakentamaan pakopeliä.

Pakohuonepeliprojekti tuli HANAA -hankkeen kautta. Hanaa -hanke on TATU ry:n ylläpitämä ja se on ollut käynnissä vuodesta 2017. Sen tarkoituksena on edistää erityistä tukea tarvitsevien nuorien harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa. Hankkeen toiminta on avointa 16-29-vuotiaille yli diagnoosirajojen. TATU käynnisti vuonna 2020 suunnittelun viidellä uudella paikkakunnalla, joista yksi on Joensuu. Kevään 2020 aikana kehittyi idea pakohuonepelistä. Sen tarkoitus olisi tarjota onnistumisen kokemuksia erityisnuorille kuin muillekin. Voimalan opiskelijoiden tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa pakohuonepeli syksyllä 2020.

Niin kuin aiemmin mainitsimme, että pakopeli oli entuudestaan melko tuntematon käsite meille, niin pääsimme testaamaan hankkeen kautta oikeaa pakohuonepeliä Joensuun huonepakopeleihin. Mukaamme tuli 6 opiskelijaa Luovilta. Jakauduimme kahteen huoneeseen, kukin siihen, minkä tarina oli kiinnostavin. Menemällä kokeilemaan oikeaa huonepakopeliä, saimme paljon inspiraatiota oman pakopelin rakentamiseen. Myös nuoret olivat hyvin innoissaan tästä mahdollisuudesta ja jakoivat mielellään ideoita meidän peliä varten. Lopuksi kävimme syömässä Amarillossa yhdessä ja keskustelimme pakohuonepelistä kokemuksena ja tutustuimme paremmin toisiimme. Lopuksi lupasimme, että kutsumme heidät testaamaan peliämme, kun se valmistuu.

Harjoitteluumme mahtui useita pienempiä projekteja sekä yksilöasiakkaita, mikä välillä hankaloitti pelin suunnittelua ja valmistelua. Saimme kuitenkin valmisteltua peliä odotettua enemmän, mikä oli positiivinen yllätys yhteyshenkilöille, ketkä ovat olleet tukemassa ja neuvomassa projektin varrella. Saimme kuitenkin pääsääntöisesti itse olla päättämässä peliin liittyvistä asioista ja tehdä hankintoja vapaasti peliä varten. Suunnitteluvaiheessa olimme muutamaan otteeseen yhteydessä pelin tarinaan liittyen.

Tavoitteenamme oli saada peli testausvaiheeseen harjoittelumme loppuun mennessä, tässä onnistuen. Pääsimme testaamaan peliä ensimmäisen kerran harjoittelumme viimeisellä viikolla. Ensimmäisen testin kohderyhmänä oli Voimalan opiskelijaryhmä. Ensimmäisessä testissä peli oli muutamia yksityiskohtia vaille valmis. Annoimme opiskelijoille 45 minuuttia peliaikaa ja lisäksi viisi vihjettä. Opiskelijat suoriutuivat huoneesta 40 minuutissa käytettyään kaikki sallitut vihjeet. Olimme positiivisesti yllättyneitä, miten hyvin peli toimi käytännössä heti ensimmäisellä kerralla.

Toisen testin suoritimme myöhemmin samalla viikolla ja testaamaan samat Luovin opiskelijat, jotka olivat pelaamassa kanssamme pakohuonepeliä. Kutsuimme heidät koululle pelaamaan pakohuonepeliä. Tälle testauskerralle hioimme pelin yksityiskohdat valmiiksi ja korjasimme pienet virheet viimekerralta. Opiskelijat suoriutuivat huoneesta reilussa 30 minuutissa kaikkien vihjeiden jälkeen. Kyselimme pelin jälkeen palautetta, mikä oli hyvin positiivista. Saimme Luovin opiskelijoilta kouluarvosanan 8,5, mistä olimme todella otettuja.

Nyt meidän harjoittelu on loppumaisillaan ja on aika antaa projektimme eteenpäin seuraaville opiskelijoille. Seuraavien opiskelijoiden tehtävänä on luultavasti suunnitella pakopelistä audioversio, mikä on kasvattanut suosiotaan varsinkin korona-aikana. Huhu kertoo, että pakohuonepelien rakentelu jatkuu meidän osalta tulevaisuudessakin, vain aika sen näyttää.

Terveisin,
sairaanhoitajaopiskelijat Antti, Jere, Sanna & Katja

Voimala harjoittelupaikkana – uhka vai mahdollisuus?

Hei,

Olen 4.vuoden sairaanhoitajaopiskelija Karelia-ammattikorkeakoulusta. Päädyin tekemään Voimalaan perhehoitotyön harjoittelun, jonka piti alun perin olla jo keväällä, mutta korona siirsi harjoitteluani lukukaudella eteenpäin. Rehellisesti sanottuna olin aina viimeiseen asti vältellyt harjoittelua Voimalassa, koska koin että kliiniset kädentaidot sairaanhoitajana olisivat itselleni paljon hyödyllisempiä, mutta lopulta Voimala oli ainut harjoittelupaikka, jonka sain. Harjoittelun alussa kuitenkin päätin, että otan tästä harjoittelusta kaiken irti mitä saan ja otan sen positiivisena oppimiskokemuksena.

Harjoittelun edetessä ja projektien parissa työskennellessä koin, että Voimala harjoittelu antoi todella paljon erilaisia taitoja myös sairaanhoitajana työskentelyyn. Opin projektityöskentelytaitoja, tiimityöskentelytaitoja, moniammatillisia työskentelytaitoja, tietotaitoa lasten ja nuorten kehityksestä jne. Näiden viikkojen aikana pääsin työskentelemään paljon lasten ja nuorten parissa mm. Lähiötalolla, Alisa-projekteissa ja Tyttöjen tuvalla, sekä pääsin antamaan ensiapukoulutusta Kontiolahdella pienten lasten vanhemmille. Itselläni oli jonkun verran kokemusta lasten kanssa työskentelystä erilaisten kesäleirien ohjaajana, mutta tämä oli todella hyvää lisäopetusta ja kertausta. Lisäksi tuli myös vastaan uusia ohjauskokemuksia, kun pääsi ohjaamaan myös lapsia, joilla oli erityisiä tarpeita.

Kaikkein parasta oli nähdä miten lapset nauttivat yhteisestä tekemisestä ja miten he ottivat meidät opiskelijat aina iloisina vastaan. Isojen ryhmien ohjaaminen antoi haastetta. Esimerkiksi Lähiötalolla, missä lapsia oli paljon ja heidän ohjaukseen piti valmistautua eri tavalla. Piti ottaa huomioon mm. se millä tavalla ohjeistaa, miten saada lapset kuuntelemaan, miten suhtautua lapsiin, jotka eivät käyttäydy hyvin ja häiriköivät muita lapsia, miten pitää ryhmä kasassa, mistä leikeistä lapset tykkäävät jne. Onneksi meitä oli aina neljä ohjaajaa, joten pystyimme jakamaan tehtäviä ja vastuita keskenämme sekä meillä oli parempi valmius antaa myös yksilöllistä aikaa lapsille.

Voimala-harjoittelun aikana syntyi myös tiiviitä opiskelijaporukoita, kun työskentelimme samoissa projekteissa. Muissa harjoitteluissa en ole päässyt työskentelemään muiden opiskelijoiden kanssa, joten tämä oli senkin takia kiva kokemus. Pääsi työskentelemään moniammatillisesti fysioterapeuttiopiskelijoiden kanssa, ja pystyimme hyödyntämään omia osaamisalojamme monipuolisesti lasten ja nuorten kanssa toimiessa.

Loppujen lopuksi todella mukavat ja hauskat harjoitteluviikot takana ja seuraavaksi suunta kohti syventävää harjoittelua. Tsemppiä kaikille Voimalassa työskentelyyn ja ihanaa syksyn jatkoa!

Sairaanhoitajaopiskelija Jenni

Perhehoitotyötä harjoittelussa

Moi kaikille!

Olen neljännen vuoden sairaanhoitaja opiskelija ja suoritin perhehoitotyön harjoittelun loppuun Voimalassa. Tosiaan aluksi olin keväällä tekemässä harjoittelua vaihdossa, mutta jostain ”sattuneesta” syystä harjoitteluni siellä keskeytyi.

Vuosien saatossa monia kavereitani on ollut Voimalassa harjoittelussa ja jotenkin heidän tarinoita kuunnellessa vannoin itselleni, että en tänne tulisi harjoitteluun. Toisin kuitenkin kävi. Tästä huolimatta olen kuitenkin erittäin iloinen, että päädyin tänne suorittamaan harjoitteluni loppuun.

Meillä on Voimalassa kaksi eri tiimiä. Täytyy kyllä olla tyytyväinen siitä, kuinka loistava tiimi omani on ollut. Tekemisessä on ollut sopivan rento meininki, mutta silti hommat on aina hoidettu kunnialla ja ajallaan. Yhteistyö on siis sujunut kaikkien kanssa mutkattomasti. Voimalassa työskennellessä erittäin outoa oli aluksi vapaus. Meillä ei ole varsinaista ohjaajaa, sekä oikeastaan saamme päättää missä työskentelemme ja milloin työskentelemme, kunhan projektit etenevät ja sovitut tapaamiset hoidetaan.

Syksyn aikana olen saanut olla mukana erittäin mielenkiintoisissa ja mukavissa projekteissa aivan loistavien yhteistyökumppaneiden kanssa. Aluksi kaikki oli hieman sekavaa mutta kun projektit lähtivät etenemään, tilanne helpottui todella paljon. Pelkäsin aluksi, että harjoitteluni tunnit eivät tulisi täyttymään, mutta olin siinäkin väärässä. Lopulta tunteja on tullut reilusti enemmänkin kuin olisi ollut tarvetta.

Työelämään tämä harjoittelu on antanut kyllä erinomaisia valmiuksia ja taitoja työskennellä moniammatillisesti ja joustavasti. Myöskin on hienoa, että tulevaisuudessa jos haluaa lähteä mukaan projektityöskentelyyn, on siinäkin hyvä perusta! Kaiken kaikkiaan Voimala on ollut harjoittelupaikkana erittäin positiivinen yllätys kaikella tapaa. Jos projektityöt, sekä yksilöohjaukset kiinnostavat kannattaa kyllä ehdottomasti hakeutua tänne harjoitteluun. Väittäisin, että opiskelujen aikana ei muut harjoittelupaikat tämänlaista mahdollisuutta tarjoa.

Mukavaa loppusyksyä kaikille, pysykää terveinä! 😊

Terveisin,
Jussi