Julkaisuja

Julkaisuja

Aluelämmöntuotannon elinkaariympäristövaikutukset

Opinnäytetyö aluelämmöntuotannon elinkaariympäristövaikutuksista on julkaistu. Opinnäytetyön tavoitteena oli havainnollistaa hakkeella tuotetun aluelämmöntuotannon päästöjä yhdelle tyypilliselle laitokselle sekä miten päästöt kertyvät…

Julkaisuja

Maatilan biokaasulaitoksen perustamisen toteutuspolut

Tässä Poveria biomassasta -hankkeen teettämässä selvityksessä tarkastellaan maatilan biokaasulaitoksen perustamisen vaihtoehtoisia toteutuspolkuja ja verrataan niitä toisiinsa. Vertailussa käytetään esimerkkinä valtimolaista Kähkösen…

Julkaisuja

Sähkön varastointitekniikat- ja markkinat

Tässä raportissa käsitellään sähkön varastointia yleisellä tasolla sekä sähkön varastoinnin eri tekniikoita ja niiden soveltuvuutta erityisesti Suomen olosuhteisiin. Raportissa pääpaino…