Poveria auringosta

Poveria auringosta on viiden energiayrityksen yritysryhmähanke, jota toteuttaa Karelia-ammattikorkeakoulu. Hanke on selvittänyt aurinkoenergiaratkaisujen integrointia aluelämpölaitosten yhteyteen tarkalla kohdesuunnittelulla, tukenut energiaratkaisujen valintaa ja hankintaa sekä asennusta ja käyttöönottoa.

Aluelämpölaitoksien sähkönkulutusprofiili ja vähäiset tuntivaihtelut tekevät niistä hyvin soveltuvia aurinkosähköjärjestelmille. Aluelämpölaitoksiin integroiduista aurinkoenergiajärjestelmistä on kuitenkin vähän kokemuksia tai referenssikohteita Suomessa. Poveria auringosta selvittää aurinkoenergian integrointia hakkeella toimiviin aluelämpölaitoksiin: järjestelmävaihtoehtoja, teknistä toteutustapaa ja kannattavuutta. Ennakkoselvitysten perusteella potentiaalisimpia ratkaisuja tällä sektorilla ovat aurinkosähkö sekä sähkön varastointi.

Aurinkosähköjärjestelmän asennus Heinävaaran lämpölaitoksella.

Teknis-taloudellisesti kannattaviksi ja yritysten liiketoiminnan kannalta perustelluiksi todettuihin kohteisiin on suunniteltu investoinnit ja haettu investointien tukirahoitusta. Poveria auringosta on tukenut energiaratkaisujen hankintaprosessia suunnittelusta laitosten käyttöönottoon ja toimintaan saakka. Hanke on tarjonnut yritysryhmän yrityksille kehittämispalvelun energiaratkaisujen valintaan ja hankintaan ja siten edistänyt uusien investointien syntymistä ja uuden energiatekniikan käyttöönottoa.

Poveria auringosta hankkeen tuloksena on alueellisten energiayrityskohteiden kehittyminen bioaurinko hybridilaitoksiksi, joista voidaan ottaa mallia muihin suomalaisiin lämpöyrityskohteisiin (n. 550 laitosta vuonna 2016). Hankkeen tuloksena on aluelämpölaitosten joustavampi toiminta erityisesti kesäaikaan, energiayritysten kannattavuuden parantuminen, uusiutuvan energian käyttöosuuden kasvu, sekä ympäristö ja imagohyödyt.