Tieto- ja viestintätekniikka

 

Tieto- ja viestintätekniikan tutkimusympäristössämme on laajat valmiudet ohjelmistotuotannon palveluihin sekä tietoteknisiin palveluihin. Asiantuntijuutemme on vahvaa eri tietojärjestelmistä, sähköisestä asioinnista ja pelialan kehittämisestä. Tarjoamme mm. tietojohtamiseen, ohjelmistokehitykseen ja ohjelmistojen testaukseen liittyviä palveluita. Ajankohtaista tietoa tieto-ja viestintätekniikasta saat myös koulutuksistamme ja teemapäivistämme.

Palveluitamme ovat mm.

  • Ohjelmistokehitys
  • Ohjelmistojen testaus
  • Laitteiden ja komponenttien RF-mittaukset
  • Sulautettuihin järjestelmiin ja elektroniikkasuunnitteluun liittyvä konsultointi

Koulutuksiamme ovat mm.

  • IoT
  • Microsoft Office 2013
  • Ketterät ohjelmistotyön menetelmät (erityisesti SCRUM)
  • Tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuuri
  • ITIL-viitekehyksen hyödyntäminen pienten ja keskisuurten organisaatioiden tietohallinnossa

Yhteystiedot

Mika Lappalainen
Laboratorioinsinööri
mika.lappalainen[at]karelia.fi
puh. 050 440 1523

palvelut[at]karelia.fi


 >> Tutustu myös palveluhakemistoomme