Toiminnan suunnittelu

 

Karelia-ammattikorkeakoulun strategisen toiminnan ohjauksen ja suunnittelun keskeisiä asiakirjoja ovat ammattikorkeakoulun strategia, opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa solmittu tavoitesopimus (OKM/TASO) ja ammattikorkeakoulun sisäinen vuosittain laadittava tavoitesopimus (KARELIA/TASO).

- Karelia-ammattikorkeakoulun strategia on tärkein organisaation toimintaa ja valintoja ohjaava asiakirja. Tällä hetkellä voimassa oleva strategia on laadittu vuosille 2016–2020. Strategia laaditaan osallistavana prosessina yhteistyössä henkilöstön, opiskelijoiden ja keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

- Opetus- ja kulttuuriministeriö kanssa solmittavassa tavoitesopimuksessa (OKM/TASO) sovitaan ammattikorkeakouluille asetettavista tavoitteista nelivuotisissa tavoitesopimuksissa Tällä hetkellä voimassa oleva sopimus on neuvoteltu vuosille 2017–2020. Sopimuksissa määritellään ammattikorkeakoulujen yhteiset kehittämistavoitteet, ammattikorkeakoulun profiili, tehtävä ja painoalat sekä tutkinto- ja muut tulostavoitteet.

- KARELIA/TASO-prosessi on Karelia-ammattikorkeakoulun vuosittain toistuva sisäinen toiminnan suunnittelun prosessi. Sen tuloksena syntyy rehtorin hyväksymä Karelia/TASO-sopimus.

Strategisen suunnittelun asiakirjojen lisäksi ammattikorkeakoulussa laaditaan säännöllisesti eri tehtäväalueiden käytännön toimintaa koskevia suunnitelmia.