Amk-tutkinnot

 

Karelia-ammattikorkeakoulussa voi opiskella amk-tutkinnon seitsemällä eri alalla: kulttuuriala, luonnontieteiden ala, luonnonvara- ja ympäristöala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, tekniikan ja liikenteen ala sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala. Englannin kielellä voit opiskella kansainvälisen kaupan ohjelmassa: Tradenomi (BBA), International Business. Opetusta on sekä päivätoteutuksena että monimuotototeutuksena. Monimuotototeutuksessa opiskelu on mahdollista työn ohessa. Lähiopetuspäiviä on esimerkiksi 2 - 4 kuukaudessa. Suuri osa opiskelusta on etätyöskentelyä ja ohjausta saa verkon kautta.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään opintojen alussa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (hops), jossa huomioidaan opiskelijan mahdollinen aiemmin hankittu osaaminen. Koulutuksesta riippuen luvassa on monipuolisia oppimisympäristöjä, työharjoittelujaksoja ja monimuoto-opiskelua. Myös kansainvälisiin opiskelu- ja harjoittelumahdollisuuksiin tarjoutuu tilaisuus useimmissa koulutuksissa.