metsatalous kuva

 

Metsätalousinsinööri

Tutkinto: Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: Metsätalousinsinööri (AMK)

Tutkinnon laajuus ja kesto: 
240 opintopistettä | 4 lukuvuotta
Opiskelupaikat: 60 (AMK-valintakoe 25, Todistusvalinta 30: ylioppilastutkinto 15, ammatillinen perustutkinto 15)
Opetusmuoto: Päivätoteutus. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti klo 8 - 18 välillä.

Koulutuspaikka: Wärtsilä-kampus 

Hakuaika: 18.3. - 1.4.2020

Hakeminen -> Valintaperusteet

Opetussuunnitelma

“Suomi elää metsästä” pitää edelleen hyvin paikkansa. Perinteisen metsätalouden rinnalle syntyy kuitenkin jatkuvasti uusia tuotantomuotoja - hyvänä esimerkkinä biometsätalous - mikä tarkoittaa, että alalle tarvitaan jatkuvasti lisää tuoretta osaamista ja uusia innovaatioita.

Metsätalousinsinöörinä toimit uusiutuvien luonnonvarojen ja niiden kestävään käyttöön perustuvan liiketoiminnan tehtävissä. Hallitset metsä- ja energiateollisuuden raaka-ainehuollon ja osaat neuvoa metsänomistajia metsiensä käytössä.

Metsätalousinsinöörejä toimii muun muassa metsäasiantuntijoina, hankintaesimiehinä, metsäneuvojina, projektipäällikköinä ja -asiantuntijoina, muissa johto- ja esimiestehtävissä sekä itsenäisinä metsäpalveluyrittäjinä.

Opiskelet ammattiisi alusta alkaen vahvassa yhteistyössä työelämän kanssa. Joensuu on Euroopan metsäpääkaupunki ja Pohjois-Karjalassa toimii iso joukko suuria kansainvälisiä metsäteollisuusyrityksiä, tutkimus- ja koulutusorganisaatioita, metsätalouden kehittämisyksiköitä ja julkishallinnon organisaatioita, bioenergia-, metsäteknologia- ja paikkatietoyrityksiä sekä lukuisia metsäpalveluyrityksiä. Tämä tarkoittaa, että sinulla on erinomaiset mahdollisuudet verkostoitua ja hankkia työkokemusta jo opintojesi aikana.

Kareliassa opiskelet käyttäen omaa tietokonettasi.

Lue opiskelijoiden tarinoita.

opintopolku nappi uusi2