ATT Avoimuus


Avoin toimintakulttuuri Kareliassa

"Kareliassa toteutetaan avointa toimintakulttuuria, jonka avulla kaikki tuotettu tieto ja osaaminen pyritään saamaan näkyväksi sekä välitettyä kaikkien halukkaiden käyttöön. Avoimuuden muotoja ovat tutkimustiedon avoin julkaiseminen sekä tulosten popularisointi, tutkimusaineistojen avaaminen sekä avoimet tutkimusmenetelmät. Avoimuuden avulla edistetään tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä mahdollistetaan uudenlaista yhteistyötä ja innovaatioita." (Karelia-amk:n laatukäsikirja)

 

Karelia saavutti v. 2019 toteutetussa opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten avoimen toimintakulttuurin arvioinnissa viidennen eli korkeimman tason.


Karelian strategiassa 2020-2030 on sitouduttu avoimen toimintakulttuurin edistämiseen.

Rehtori Petri Raivo allekirjoittanut seuraavat avoimia toimintatapoja edistävät asiakirjat:

Avoimen tieteen ja tutkimuksen osa-alueet Kareliassa (kuvio).

Koulutukset ja oppaat henkilöstölle ja opiskelijoille

Koulutukset henkilöstölle syksyllä 2020
  • 3.9. klo 10-12 Kansainvälisten projektien sopimushallinnan erityispiireitä (Etäyhteydellä)
  • 23.9. klo 8.30-10 ATT-verkkoklinikka (Teams)
  • 4.11. klo 8.30-10 ATT-verkkoklinikka (Teams)
  • 5.11. klo 10-12 Hanketulosten ylläpito ja säilytysvastuut
  • Klinkoita järjestetään lisää tarpeen mukaan.

Kareliassa järjestetään Kirjoittajmisen kynnys matalaksi -työpajoja tarpeen mukaan. Työpajojen materiaalit ovat avoimesti kaikkien hyödynnettävissä.

Karelian opiskelijoille ATT:n perusteita esitellään kirjaston järjestämässä tiedonhankinnan opetuksessa.

Avoin viestintä

       Karelian Vasu-verkkolehti:

      Webinaarit, videot ja podcastit:

Karelian TKI-ympäristöt - ja infrastruktuurit

TKI-ympäristöt ja infrastruktuurit ovat olennainen osa korkeakoulujen osaamista ja ne tukevat opetusta sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Tältä sivustolta löydät Karelian palvelut, laitteet, asiantuntijat ja verkostot kootusti yhdestä paikasta.

Aineistojen hallinta Kareliassa

Tutkimusaineistojen haku

Karelian tutkimusaineistoja voi hakea ja selata Karelian verkkosivujen kautta.

Tutkimusaineistoja on löydettävissä myös valtakunnallisen Etsin-palvelun kautta. Esim. Peltojen eroosioherkkyyskartta 2019 -aineisto.

Vastuullinen tiede ja tutkimusetiikka

Karelia on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjetta hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausepäilyjen käsittelystä.

Lomake hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyistä ilmoittamiseen.

Kareliassa toimii tutkimusetiikan tukihenkilö joka tarjoaa luottamuksellista ja puolueetonta tukea erilaisissa tutkimuseettisissä ongelmatilanteissa. Yhteystiedot alla.

Karelian eettinen toimikunta kokoontuu tarvittaessa tekemään tutkimussuunnitelmien eettistä ennakkoarviointia.

Karelian toimijat

 Karelian toimijat

 

Rehtori on nimennyt työryhmän edistämään avoimen toimintakulttuurin kehittämistä Karelia-ammattikorkeakoulussa. Työryhmässä on edustajat TKI- ja palveluliiketoiminnan yksiköstä, kirjasto- ja tietopalveluista, tietohallinnosta sekä koulutuksesta (ml. tutkimuseettinen tukihenkilö). Työryhmän puheenjohtajana toimii tutkimus- ja kehittämisjohtaja Anne Ilvonen.

Karelian IDA – Tutkimusdatan säilytyspalvelun vastuuhenkilönä toimii tutkimus- ja kehittämisjohtaja Anne Ilvonen. IDA on tarkoitettu tutkimusaineistoihin liittyvän datan säilytykseen ja jakamiseen. IDAan tallennettu data voidaan kuvailla, julkaista ja avata muiden ladattavaksi muilla Fairdata-kokonaisuuteen kuuluvilla pian julkaistavilla palveluilla. Jos tarvitset säilytystilaa IDAan, ota yhteyttä Anne Ilvoseen tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Linkkejä

Avoin TKI- ja oppiminen -hanke

ATT hankkeen logo

Avoin tiede ja tutkimus -sivusto

Fair Data -palvelut

Theseus - ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut verkossa

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK)

Vastuullinen tiede -sivusto