Digitalisaatio, kansainvälisyys ja yrittäjyys

 

Digitalisaatio, kansainvälisyys ja yrittäjyys ovat läpileikkaavia teemoja, jotka liittyvät ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja toimintatapojen muutoksiin. Ne ovat keskeisiä kehittämiskohteitamme, joita edistämme kaikessa toiminnassamme.

Digitalisaatio

Digitalisaatiolla edistämme alueen elinkeinorakenteen uudistumista, toiminnan tehostamista ja harvaan asuttujen alueiden elinvoimaisuutta. Vahvistamme työelämässä tarvittavien digitaitojen oppimista ja palvelujemme saavutettavuutta. Digitalisaation avulla tehostamme resurssien käyttöä sekä varmistamme digitalisaation vaatimat ajanmukaiset toimintaympäristöt, välineet ja tukipalvelut. Tuemme suunnitelmallisesti opiskelijoiden ja henkilöstön digitalisaatio-osaamisen kehittymistä, työnteon tapojen muutosta ja muuttuvaa opettajuutta. Digitalisaation avulla edistämme joustavia opiskelumahdollisuuksia ja ympärivuotista opiskelua. Kehitämme digitalisaatiota tiiviissä yhteistyössä opiskelijoiden ja kumppaneiden kanssa.
 
Yhteyshenkilö:
Marjo Nenonen
opintoasiainpäällikkö
marjo.nenonen[at]karelia.fi
puh. 050 362 7074

Kansainvälisyys

Tavoitteenamme on vahvistaa toimintaamme kansainvälisesti kiinnostavana ja laadukkaana korkeakouluna. Kaksinkertaistamme kansainvälisen opiskelijavaihdon määrän ja kasvatamme koulutusvientiä ja kansainvälisen tutkimus- ja kehitysrahoituksen osuutta. Keskeistä on varmistaa laadukas ja riittävän laaja englanninkielinen koulutustarjonta. Lisäksi huomioimme maahanmuuttajien ja heidän kotouttamisensa erityistarpeita. Vahvistamme henkilöstön kansainvälisyysosaamista, kehitämme kansainvälistä opiskelijarekrytointia ja tiivistämme tukipalveluyhteistyötä alueen muiden korkeakoulujen kanssa. Syvennämme yhteistyötä keskeisimpien kansainvälisten kumppaneiden kanssa alueen kilpailukyvyn vahvistamiseksi.
 
Yhteyshenkilö:
Liisa Timonen
kansainvälisten asioiden päällikkö
liisa.timonen[at]karelia.fi
puh. 050 591 3397

Yrittäjyys

Tavoitteenamme on kehittyä yrittäjämäiseksi ammattikorkeakouluksi. Tuemme yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintatapaa koko maakunnan alueella koulutuksen toteutuksen ja TKI-toimintaan kytkeytyvän opetuksen avulla. Rakennamme opiskelijoille yrittäjyyden kehittymisen polun ja mahdollistamme oman yritystoiminnan kytkemisen osaksi opintojen suorittamista. Tunnistamme yrittäjyyden uudet muodot ja yrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijat sekä tuemme heitä yrittäjyydessä ja yrityksen perustamisessa yhteistyössä sidosryhmäkumppaneiden kanssa.

Yhteyshenkilö:
Pilvi Purmonen
koulutuspäällikkö
pilvi.purmonen[at]karelia.fi
puh. 050 354 3113